Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

  • 24 Μαΐου 2024

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας 24-5-2024

- Τροποποίηση του Προγράμματος χρηματοδότησης για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα - απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/51978/755/24 ΦΕΚ-2902/Β/23-5-24

Εγκρίνεται η αναθεώρηση για 2η φορά των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων:
- Κεντρικής Μακεδονίας, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 12 της 29-4-24 ΦΕΚ-70/Α/17-5-24,
- Ηπείρου, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 13 της 29-4-24 ΦΕΚ-71/Α/17-5-24,
- Αττικής, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 14 της 29-4-24 ΦΕΚ-73/Α/20-5-24 και
- Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 15 της 29-4-24 ΦΕΚ-74/Α/29-4-24

- Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της χώρας - απόφαση 40014/24 ΦΕΚ-2902/Β/23-5-24

Επιστροφή