Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

  • 02 Μαΐου 2024

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας 2-5-2024

Την 1η-5-2024 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-63/Α/24 ο Νόμος 5106/24 σχετικά με τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Έως τώρα, στην βάση της Δομικής Ενημέρωσης, έχουν κωδικοποιηθεί - επικαιροποιηθεί οι διατάξεις του Ν-4067/12 (ΝΟΚ), με τα άρθρα 84 έως 88 και 132 του νέου Νόμου, που καλύπτουν τα εξής θέματα:
- Κατασκευή Υ/Σ και επέκταση θεμελίων στα προκήπια, Αρθ-84 Ν-5106/24 (Τροπ. Αρθ-17 Ν-4067/12),
- Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων, Αρθ-85 Ν-5106/24 (Τροπ. Αρθ-14 Ν-4067/12),
- Κατασκευή ανοικτών εξωστών, Αρθ-86 Ν-5106/24 (Τροπ. Αρθ-16 παρ.3 Ν-4067/12),
- Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, Αρθ-87 Ν-5106/24 (Τροπ. Αρθ-17 Ν-4067/12),
- Προσωρινές κατασκευές, Αρθ-88 Ν-5106/24 (Τροπ. Αρθ-21 Ν-4067/12),
- Εξορθολογισμός των κινήτρων Αρθ-10 και Αρθ-15 παρ.8 του Ν-4067/12, Ενίσχυση των ελέγχων, Μεταβατική διάταξη Αρθ-132 Ν-5106/24 (Τροπ. Αρθ-27 Ν-4067/12).

Το προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθεί η καταχώρηση του Ν-5106/24 και θα κωδικοποιηθεί το σύνολο των διατάξεων που αφορά.

 
 
Επιστροφή