Πολεοδομικά νέα εβδομάδας

  • 19 Απριλίου 2024

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας 19-4-2024

Από το Νόμο 5102/24 ΦΕΚ-55/Α/13-4-24, επιλέξαμε για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
- Διάρκεια προσωρινής διακοπής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών λόγω μετεγκατάστασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων, Παράταση υποβολής αίτησης επαναλειτουργίας ιδιωτικών κλινικών και παράταση ισχύος αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών (Αρθ-42)
- Ρυθμίσεις για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (Αρθ-53 έως Αρθ-55)
- Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έγγραφη υποβολή αιτήσεων υπαγωγής ακίνητης περιουσίας (Αρθ-70)

 
 
Επιστροφή