Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας

  • 12 Απριλίου 2024

Πολεοδομικά Νέα εβδομάδας 12-4-2024

 

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, προθεσμία υποβολής εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνικής έκθεσης, προθεσμία δήλωσης εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας από τον ιδιοκτήτη, δυνατότητα απόκλισης από τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας για υφιστάμενα κτίρια, Αποφ-38701/1172/24 ΦΕΚ-2194/Β/10-4-24

- Δασικοί Χάρτες, Εξέταση αποδεικτικών αιτημάτων προδήλων σφαλμάτων, εγκύκλιος 36007/3-4-24 της Δνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ

- Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με την λειτουργία και την υλοποίηση του προγράμματος "Ανακαινίζω - Νοικιάζω", κοινή υπουργική απόφαση 27176/24 ΦΕΚ-2161/Β/8-4-24

- Παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στην θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία, καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου, απόφαση 49853/ΕΞ2024/24 ΦΕΚ-2172/Β/8-4-24

Επιστροφή