Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

  • 23 Φεβρουαρίου 2024

- Από το Νόμο 5087/24 ΦΕΚ-25/Α/16-2-24 επιλέξαμε, για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
- Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, σταυλισμός, βόσκηση (Αρθ-3 έως Αρθ-8),
- Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών (Αρθ-15 έως Αρθ-19),
- Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Αρθ-36),
- Ανέγερση σχολικής μονάδας στις Συκεές Θεσσαλονίκης (Αρθ-42),
- Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων υπαγωγής (Αρθ-44),
- Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του 2024 ακινήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές, Καταβολή ΕΝΦΙΑ σε δόσεις, Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Αρθ-54 έως Αρθ-56)

- Κανονισμός για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το ΝΠΔΔ "Ελληνικό Κτηματολόγιο" - κ.υ. Απόφαση 5882/ΕΞ2024/24 ΦΕΚ-1189/Β/19-2-24

- Κανονισμός Γενικών Αδειών για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Διαδυκτιακή πλατφόρμα της ΕΕΤΤ, καταγγελίες και παράπονα καταναλωτών - Απόφαση ΕΕΤΤ 1099/2/24 ΦΕΚ-1245/Β/21-2-24

- Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες - Απόφαση 13027/24 ΦΕΚ-1255/Β/21-2-24

- Παλιούρι Χαλκιδικής, Έγκριση ΕΣΧΑΔΑ - κ.υ. Απόφαση 17188/ΕΞ2024/24 ΦΕΚ-95/Δ/20-2-24

Επιστροφή