Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας

 • 16 Φεβρουαρίου 2024

Πολεοδομικά Νέα Εβδομάδας (16-2-24)

Τα σημαντικότερα που επιλέξαμε...

 • Από το Νόμο 5086/24 ΦΕΚ-23/Α/14-2-24 επιλέξαμε, για να καταχωρηθούν στην βάση δεδομένων της Δομικής Ενημέρωσης, διατάξεις που αφορούν:
  - την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (Αρθ-17, Αρθ-18 και Αρθ-22),
  - την Εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Αρθ-27),
  - την Ψηφιοποίηση αρχείων υποθηκοφυλακίων (Αρθ-28),
  - την Αίτηση κτηματολογικής εγγραφής και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά (Αρθ-29 παρ.1),
  - το Προσωπικό καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων (Αρθ-29 παρ.2),
  - τον Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου, Διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων (Αρθ-29 παρ.3),
  - το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας (Αρθ-30),
  - την Στήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (Αρθ-37 και Αρθ-38) και
  - Κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων, Παράταση ισχύος πράξεων παραχώρησης ακινήτων Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.
 • Λιμενικά Έργα, περιβαλλοντική αδειοδότηση, ΑΕΠΟ - απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137867/9290/24 ΦΕΚ-962/Β/9-2-24
 • ΣΧΟΟΑΠ Μούδρου Λήμνου, Τροποποίηση, απόφαση Γραμματέα Α.Δ. Αιγαίου 2280/Φ.1/4/24 ΦΕΚ-74/Δ/13-2-24
 • ΓΠΣ Γιαννούλης Λάρισας, Τροποποίηση, απόφαση Γραμματέα Δ.Δ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 5856/24 ΦΕΚ-74/Δ/13-2-24
Επιστροφή