Κάθε πόρτα και ηλεκτρονική ταυτότητα - Αυθαιρέτων τακτοποίηση μέχρι το 2020

  • 25 Νοεμβρίου 2019

Μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 θα παραμείνει ανοικτή η δυνατότητα τακτοποίησης όλων των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης που έγιναν προ τις 28-7-2011, σύμφωνα με τις ευνοϊκές προβλέψεις του ν. 4495/17.

Μετά τις 30-6-2020, θα ακολουθήσει νέος κύκλος τακτοποίησης αυθαιρέτων και με χρονικό ορίζοντα την πενταετία, από τις 1-7-2020 μέχρι και τις 31-12-2025, θα είναι δυνατή η τακτοποίηση αυθαιρεσιών μόνο των κατηγοριών 1, 2, 3 και 4 που έγιναν προ τις 28-7-2011, αλλά με βαρύτερα πρόστιμα και με την προϋπόθεση για να ισχύσει η τακτοποίηση, της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταγραφής του ακινήτου ή της κάθε αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας με την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας, καθόσον η ηλεκτρονική καταγραφή θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά και υποχρεωτικό στοιχείο από 1-7-2020 σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου.

Μέχρι τις 1-7-2020 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό μητρώο όπου θα καταχωρίζονται τα ακίνητα για να μπορέσει να συνδεθεί ο νέος κύκλος τακτοποιήσεων με το μέτρο της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Η ρύθμιση καθιερώνει την ηλεκτρονική ταυτότητα και σε κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία.

Με τροπολογία σε νομοσχέδιο που αφορά στην «Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκσυγχρονισμός ΔΕΗ …κλπ» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προωθεί αναγκαίες  νομοθετικές βελτιώσεις  στις περί αυθαιρέτων διατάξεις του ν. 4495/17 εισάγοντας νέες προτάσεις για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης, αναλυτικότερα ενημερώσου εδώ.

Διάβαζε από Δομική Ενημέρωση, μελέτησε συγκροτημένα.

Επιστροφή