Νέα έκδοση Αυθαιρέτων

  • 02 Νοεμβρίου 2018

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων Επεισόδιο ΙΙΙ

Νέα ειδική έκδοση της Δομικής Ενημέρωσης

Κωδικοποίηση και ανάλυση Νόμου 4495/1017

Με την εκδοτική αυτή προσπάθεια, επιχειρείται η επεξήγηση των νέων διατάξεων με σχόλια και επισημάνσεις που συσχετίζουν το νομικό καθεστώς του ν. 4178/13, αντιπαραβάλλοντας με το νέο πλαίσιο όπως διαμορφώθηκε και εφαρμόζεται σήμερα. Αναδεικνύονται οι μεταβολές και τα ζητήματα που δεν προβλέπονται πλέον από τις διατάξεις του ν. 4495/17, ενώ προβάλλονται οι ευκαιρίες του νέου νόμου.

Αναλυτικά περιεχόμενα, συνοψίζουν σε τίτλους άρθρων και παραγράφων την έκταση του νόμου,  λημματικά αλφαβητικά ευρετήρια, διευκολύνουν την ανεύρεση και της πιο εξειδικευμένης περίπτωσης. Η ειδική αυτή έκδοση επιτρέπει στον κάθε ενδιαφερόμενο να ανατρέχει με ευκολία σε σημεία και διατάξεις που τον απασχολούν και να αντιληφθεί τον τρόπο εφαρμογής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστροφή