Εργασίες αποκατάστασης θεομηνιόπληκτων κτηρίων

  • 08 Μαρτίου 2017

Εργασίες αποκατάστασης θεομηνιόπληκτων κτηρίων

Δυνατότητα δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση θεομηνιόπληκτων κτηρίων (από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες και κατολισθήσεις).
Με αίτηση των ενδιαφερομένων χορηγείται δωρεάν κρατική αρωγή για την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής πληγέντων κτηρίων που υπέστησαν βλάβες κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως και 2013 σε διάφορες περιοχές της χώρας
Με κοινή Υπουργική απόφαση (Εσωτερικών, Οικονομίας και Υποδομών) καθορίσθηκε η διαδικασία χορήγησης μόνο της δωρεάν κρατικής αρωγής χωρίς την υποχρέωση λήψης δανείου.
Ενημερωθείτε πλήρως από τη βάση δεδομένων της Δομικής για όλες τις υπουργικές αποφάσεις οριοθέτησης θεομηνιόπληκτων περιοχών καθώς και για όλες τις σχετικές αποφάσεις καθορισμού τιμών μονάδων εργασιών επισκευής βλαβών θεομηνιόπληκτων κτηρίων.
 
 

Επιστροφή