Ενεργειακοί Ελεγκτές

  • 24 Ιανουαρίου 2017

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ η απόφαση για:
Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.
 
 
 

Επιστροφή