ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΦΕΚ-85/Α/18-4-2001)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
    ΤΜΗΜΑ Α: Σύνταξη της Πολιτείας
    ΑΡΘΡΟΝ 26
 

1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση.
3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.

 
 
>>>   >>>>
  ©OPYRIGHT ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999-2002