Χρήσεις Κτιρίων κ' Εγκαταστάσεων (εξαντλήθηκε)

Ένα εξαιρετικό κατόρθωμα. Ένα πρωτότυπο βιβλίο, απαραίτητο εργαλείο, γραμμένο μετά από επίπονη και μακρά προσπάθεια κωδικοποίησης και προσέγγισης των θεμάτων που αφορούν τις χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Η ειδική σ' αυτά τα θέματα, Ελένη Μπούτου Λεμπέση και η επί δεκαετίες ασχολούμενη μ' αυτά τα θέματα, Δομική Ενημέρωση, σας παραδίδουν ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

«ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται γενικές πληροφορίες για το πολεοδομικό πλαίσιο των χρήσεων, τα γενικά θέματα που σχετίζονται με τις χρήσεις γης, τις χρήσεις και τις αλλαγές χρήσης των κτιρίων, τις μεταβατικές διατάξεις, τις εγκρίσεις ίδρυσης και λειτουργίας, και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Αποτελείται από Αλφαβητικό κατάλογο που συντάχθηκε κατά χρήση κτιρίου ή εγκατάστασης, με περισσότερες από 450 διαφορετικές χρήσεις, στον οποίο περιλαμβάνονται συνοπτικά οι απαραίτητες πληροφορίες ως προς:

  •  την κατάταξη της κάθε χρήσης σε κατηγορία, με βάση το άρθ.1 παρ.Β του ΠΔ.23-2/6-3-87 ΦΕΚ.166Δ και τον κτιριοδομικό κανονισμό.
  • τις χρήσεις γης που επιτρέπονται για κάθε κτίριο ή εγκατάσταση,
  • τους αρμόδιους φορείς για τη χορήγηση της απαιτούμενης Άδειας ή Έγκρισης, για Ίδρυση και Λειτουργία,
  • τις ισχύουσες διατάξεις που καθορίζουν τα Απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προδιαγραφές, τις εγκρίσεις, τις διαδικασίες και τους αρμόδιους φορείς, εφόσον προβλέπονται, κατά χρήση κτιρίου,
  • σχετικές παρατηρήσεις και ειδικές διατάξεις ή επισημάνσεις κατά χρήση, όπως για τις υποχρεωτικές αποστάσεις που επιβάλλονται μεταξύ κτιρίων ή εγκαταστάσεων διαφορετικών χρήσεων ή ορισμένων χρήσεων μεταξύ τους (πχ αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων)
  • Οι όροι δόμησης που ισχύουν κυρίως στα εκτός σχεδίου, όπου οι όροι δόμησης καθορίζονται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, και υπάρχει πρόβλημα για τον εντοπισμό τους, και τέλος
  • Πληροφορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Το υλικό που είναι συγκεντρωμένο στο βιβλίο, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας συγκέντρωσης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας και των διατάξεων όλων των Υπουργείων, που ισχύουν για τις εκατοντάδες διαφορετικών χρήσεων, με επίκεντρο τις ρυθμίσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους επαγγελματίες Μηχανικούς.