Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 916/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8220/193/11.5.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8133.1/02/2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1902) «Καθορισμός των διαδικασιών και των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης λιμενικών τερματικών σταθμών όσον αφορά θέματα προσβασιμότητας, πληροφόρησης και παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα στους λιμένες».

Στο ΦΕΚ 920/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/175811/1455/6.5.2015 Τροποποίηση απόφασης περί καθορισμού τέλους, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας με αυτό, για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.

Στο ΦΕΚ 921/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9299/8.5.2015 Κατάργηση της υπ΄αριθ. 27283/29-12-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3684) «Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.4276/2014 (Α΄ 155)».

Στο ΦΕΚ 929/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.217324(3671)/12.5.2015 Συμπλήρωση της αριθμ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ. Β΄/21-11-2014).
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/6/9365/12.5.2015 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Αγρινίου.

Στο ΦΕΚ 937/Β/21.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.16456/12.5.2015 Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των Δήμων και των Περιφερειών.
- Απόφ.16457/12.5.2015 Περιεχόμενο και διαδικασία δημιουργίας και τήρησης Μητρώου ν.π.δ.δ. των δήμων και των περιφερειών.

Στο ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/21.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.870/2.4.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Έρφοι, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Κοπανίστρες».

>>>   >>>>

Τρίτη 19 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 878/Β/19.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19068/819/4.5.2015 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα».

Στο ΦΕΚ 909/Β/19.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170807/20.4.2015 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου ΕΛΠΕ Ελευσίνας (Μάνδρας)/U7420, εντός του διυλιστηρίου ΕΛΠΕ Ελευσίνας στο τμήμα που υπάγεται διοικητικά στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας του Ν. Αττικής.

>>>   >>>>

Δευτέρα 18 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 865/Β/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115950/3127/28.4.2015 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας καθώς και των Προϊσταμένων Τμημάτων αυτής.

Στο ΦΕΚ 122/Δ/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2477/20.4.2015 Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΕΡΗΣ», Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 123/Δ/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1367/28.4.2015 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήμα έκτασης 29.052,22 τ.μ. εντός του δημόσιου κτήματος ΒΚ5038 αγροκτήματος Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού.

Στο ΦΕΚ 124/Δ/18.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.150/27.2.2015 Αποχαρακτηρισμός Λατομικών Περιοχών Π.Ε. Γρεβενών.

Στο ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.86373/1652/20.4.2015 Μη έγκριση της άρσης ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης στο Ο.Τ. 356 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου.
- Απόφ.4015/21.4.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της ιδιοκτησίας της Παπαγεωργίου Παναγιώτας στο Κ.Χ. 140Ζ και μεταξύ των Κ.Χ. 140Ζ και Ο.Τ. 140Α (τμήμα πεζοδρόμου) μετά από άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με την 113/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/106497/9865/1308/23.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του λιθόκτιστου γεφυριού «Λίβα» στο Δ.Δ. Πολυθέας Δ.Ε. Αετού, Δ. Τριφυλλίας, Ν. Μεσσηνίας.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/106494 79863/1306/23.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του δίτοξου πέτρινου γεφυριού, στην περιοχή του οικισμού Ακραίου του Δ.Δ. Σατρών, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 91/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/106496/9864/1307/23.4.2015 Διόρθωση του ονόματος του φερόμενου ως ιδιοκτήτη Αναστασίου Παπαλά και αναδημοσίευση του χαρακτηρισμού ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται επί της οδού Τέλλου Άγρα 7, στο Βαρούσι Τρικάλων, του Δήμου Τρικκαίων Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, Περιφερείας Θεσσαλίας.
- Απόφ.86386/1653/21.4.2015 Μη έγκριση της τροποποίησης στο Ο.Τ. 47 σχεδίου πόλης Ματαράγκας, Δημ. Ενότητας Αρακύνθου, Δήμου Αγρινίου.
- Απόφ.11140/242/22.4.2015 Χαρακτηρισμός ως επείγουσας ανάγκης, της πραγματοποίησης απαλλοτρίωσης ακινήτων, με την σύνταξη πράξης αναλογισμού, προς εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας, των οδών μεταξύ των Ο.Τ.02, 05, 09, 56, 74, 93, 113, 112, 111, 97, 86, 78, 79, 84, 81, 68, 66, 47, 48 και 41.
- Απόφ.86394/1654/22.4.2015 Μη έγκριση της άρσης ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της βορειοδυτικής οικοδομικής γραμμής του Ο.Τ. 527 του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου.
- Απόφ.640/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τριών (3) κτηρίων που βρίσκονται επί της Λ. Ελευθερίας εντός του «ιστορικού τόπου» της Φλώρινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13184/406/30.3.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Πάτημα» της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
- Απόφ.33627/1092/30.3.2015 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού «Πάτημα» της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.

Στο ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/18.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠΧΣ 852/6.5.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 239.
- Απόφ.1025/5.5.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτηρίου που βρίσκεται στο Φλάμπουρο του Δήμου Φλώρινας, φερομένου ως ιδιοκτησίας οικογένειας Πινόπουλου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

>>>   >>>>

Παρασκευή 15 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 855/Β/15.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.105/26.3.2015 Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) κατά θέση κατανάλωσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2γ΄ του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 861/Β/15.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.870/13.5.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/05/2015.

>>>   >>>>

Πέμπτη 14 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 50/Α/14.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4327/14.5.2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 51/Α/14.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4328/14.5.2015 Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις .

Στο ΦΕΚ 845/Β/14.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Y178/13.5.2015 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στονΑναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής ανασυγκρότσης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου.
- Απόφ.Υ179/13.5.2015 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 49/Α/13.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4326/13.5.2015 Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 829/Β/13.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43848/22.4.2015 Τροποποίηση απόφασης εφαρμογής, Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 823/Β/12.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.17431/28.4.2015 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Ασπροπύργου και Μάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στους Δήμους Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στους Δήμους Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου και Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και στους Δήμους Δάφνης και Υμηττού Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
- Απόφ.17430/28.4.2015 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 825/Β/12.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.819/6.5.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 6/05/2015.

Στο ΦΕΚ 828/Β/12.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/8.5.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ ΕΞ2015/ 7.4.2015 απόφασης παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού, (ΦΕΚ 578/Β΄).

Στο ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/12.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/110280/65199/5422/1554/28.4.2015 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου στους λόφους «Πόρτα» και «Άκολη», Τ.Κ. Μπαμπίνης, Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 11 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 47/Α/11.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4325/11.5.2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Πέμπτη 7 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 815/Β/7.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64243/Γ1/24.4.2015 Ανάκληση της αριθ. 201573/Π (Φ.Ε.Κ. Β΄/3375/2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 100/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3475/97/4.3.2015 Εν μέρει ανάκληση της υπ΄ αρίθ. 7182/475/25-2-2008 Απόφασης κήρυξης αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168/τ.Δ΄/25-4-2008), για εκτάσεις εμβαδού Ε1=755,37 τ.μ και Ε2=3.811,34 τ.μ, στη θέση «Λούτσα», Τ.Κ. Δαφνίου, Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 101/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1589/1.4.2015 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση Καλάμι, Τοπικής Κοινότητας Απτέρων, Δημοτικής Ενότητας Σούδας, Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων (ενδιαφερόμενος: Γωνιωτάκης Δημήτριος).
- Απόφ.1590/1.4.2015 Επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή Αγία Φωτιά του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 102/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1617/2.4.2015 Καθορισμός και επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή Κορακόπετρα, Δημοτικής Ενότητας Ροδιάς, Δήμου Μαλεβιζίου, Νομού Ηρακλείου.
- Απόφ.111723/2716/8.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορεμάτων εντός των ορίων του οικισμού ΄Αστρους της Δημοτικής Ενότητας ΄Αστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 110/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5096/3.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμων τμήματος ρέματος Μοσδέλη στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στο Δήμο Δράμας.

Στο ΦΕΚ 113/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5167/57162/17.4.2015 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση Φακίστρα δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 114/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5691/488/22.4.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην θέση Μπουγέικα περιοχή Τ.Δ. Βαλιμιτίκων, Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 115/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.26160/20.4.2015 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού των ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή της K.M. 398Ε Γαιών Κοσκινού, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 119/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49397/3659/27.4.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην Παραλία Παναγοπούλας, Δήμου Αιγίου, Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 120/Δ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.860/42157/7.4.2015 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Μεγανείτη (περί τη θέση του δανειοθαλάμου Χατζής) σε μήκος 2100 μ., 6 χλμ. από την εκβολή και προς τα ανάντη, που βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.642/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων εννέα (9) κτιρίων που βρίσκονται στην οδό Επταπυργίου 123, 89, 87, 85, Επταπυργίου 69, 65 (σε απόσταση 8 - 10μ. από το βυζαντινό τείχος), Επταπυργίου 63, στην οδό Παλαμίδου 20 και Επταπυργίου και Παλαμίδου 22, σε άμεση γειτνίαση με τα βυζαντινά τείχη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και των πολεοδομικών στοιχείων (σκαλάκια, μανδρότοιχοι κτλ) που βρίσκονται στα τμήματα επί των οδών Παλαμίδου 20 έως 22, Παλαμίδου 20 και Επταπυργίου έως Επταπυργίου 69, Επταπυργίου 85 έως 89 και Επταπυργίου 121.
- Απόφ.326/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: 1) του κελύφους του κτηρίου επί της οδού Μεχμέτ Αλή 11 στη συνοικία «Παναγία» της Καβάλας φερομένου ως ιδιοκτησίας Χρήστου Ζαμπουνίδη και 2) του κελύφους του όμορου κτηρίου επί της οδού Μεχμέτ Αλή 11Α μαζί με τον περίβολο της αυλής του, φερομένου ως ιδιοκτησίας Νικολάου Μακρή και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/276953/161788/17448/49/23.4.2015 Συμπλήρωση της υπ΄αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/7375/5006/19-12-2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 73/Δ΄/04-02-2004) «Χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης εντός της Ζώνης Προστασίας Β΄ του αρχαιολογικού χώρου Νέας Περάμου νομού Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.891/2.4.2015 Κύρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και υψομετρικών διαγραμμάτων του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΦΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ ΛΑΜΙΑΣ» στη θέση «Κονάκι», Τοπικής Κοινότητας Γλύφας, Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας, Δήμου Στυλίδας.
- Απόφ.778/34366/30.3.2015 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 στη θέση «ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ - ΚΗΡΥΚΟΥ ΜΑΝΤΡΙΑ» του Δήμου Ερέτριας Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2727/31.3.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Aγιάς με αλλαγή χρήσης της οδού Ερυσίχθωνος από πεζόδρομο σε δρόμο ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, μεταξύ των Ο.Τ. 115Α και Ο.Τ. 115Β.
- Απόφ.6612/2.4.2015 Τροποποίηση Χωροθέτησης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/93974/8725/1141/6.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου διώροφου κτηρίου επί της οδού Αιόλου 25 στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική».
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 80896/7539/988/24.3.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείων διώροφου κτηρίου και συνοδών κτισμάτων επί της οδού Λόρδου Βύρωνος 1 (Ο.Τ. 69), στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερείας Δυτικής Ελλάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας Μακρή Ζωής, Μακρή Βασιλικής, Μακρή Κωνσταντούλας και Δημοπούλου Κόκλα Ελένης.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/80897/7540/989/24.3.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου στον οικισμό Χαβδάτα, στο Δήμο Κεφαλληνίας του Νομού Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας Σάββα Κατερέλου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/92863/8619/1124/3.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείων, α) των τοιχοποιιών των όψεων του διώροφου κτηρίου στη συμβολή των οδών Ευαγγελιστρίας 33Α και Καλαμιώτου 16, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Γεωργίου, Χρήστου Γεωργίου, Μιράντας Μιχαλάτου και της εταιρείας ΕΥΡΟΚΕΑ Α.Ε., β) της τοιχοποιίας της όψης του ισογείου κτηρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 31 χωρίς τις νεωτερικές προσθήκες, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΥΡΟΚΕΑ Α.Ε. και β) της τοιχοποιίας της όψης του ισογείου κτηρίου επί της οδού Καλαμιώτου 18 χωρίς τις νεωτερικές προσθήκες, φερόμενης ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Γεωργίου και Χρήστου Γεωργίου, καθώς και δ) τμήματος του εσωτερικού του Α΄ ορόφου του διώροφου κτηρίου με όψη επί της οδού Ευαγγελιστρίας και του κεντρικού κλιμακοστασίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Μιράντας Μιχαλάτου. Στο Ο.Τ. 66063 του Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφερείας Αττικής.
- Απόφ.Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/80897/7540/989/24.3.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου στον οικισμό Χαβδάτα, στο Δήμο Κεφαλληνίας του Νομού Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας Σάββα Κατερέλου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/92946/8623/1126/3.4.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείου κτηρίου στα Δεματορά Παλικής, στο Δήμο Κεφαλληνίας του Νομού Κεφαλληνίας, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφερείας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας Δημοσθένη Ρουχωτά.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1481/2.4.2015 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στο Ο.Τ. 12, επί των οδών Ούλωφ Πάλμε, Αλ. Μπινιώρη, Β. Ηπείρου, Ελ. Βενιζέλου (Β.Ο.Δ.), της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.8320/19.3.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ237 - πολεοδομική ενότητα 8 του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (Π.Σ. Θεσσαλονίκης) με το χαρακτηρισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίου «Δημοτικών Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων».

Στο ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.22548/2.4.2015 Αναγνώριση οδού στη θέση «Κάστελλος - Αγ. Νικόλαος» σε εκτός σχεδίου περιοχή της νήσου Κω, του Δήμου Κω Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/16-8-1923).
- Απόφ.20742/5.36.β4/27.3.2015 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Παρακοίλων» Δήμου Λέσβου, οδών που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.

Στο ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2295/27.3.2015 Έγκριση της εντοπισμένης διόρθωσης σφάλματος του Διαγράμματος (χάρτη Π2α) με τίτλο «Χρήσεις γης - Προστασία Περιβάλλοντος» (κλ 1:25000) - της με αρ. 3091/7-5-2014 εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που αφορά την έγκριση του ΓΠΣ ΔΕ Κασσάνδρας (ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/4-6-2014) ΠΕ Χαλκιδικής.
- Απόφ.10303/26.3.2015 Έγκριση τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 2073/24-4-2003 (ΦΕΚ 552 Δ΄/2003) απόφασης Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Δημοτικού Διαμερίσματος Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης νομού Θεσσαλονίκης, για τον καθορισμό χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού», όπως προβλέπεται και από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Θέρμης με την αριθ. πρωτ. 66266/29-11-2013 (ΦΕΚ 451 ΑΑΠ/13-12-2013) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ.

Στο ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22758/5.36.β3/2.4.2015 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Περίκος», Δ.Κ. Μυτιληνιών, Δ.Ε. Πυθαγορείου Δήμου Σάμου.

Στο ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/73995/44302/3517/1057/15.4.2015 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Λυριδιανών Δήμου Κισάμου, στο πλαίσιο της προωθούμενης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κισάμου, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.3456/7.4.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων, στην Πολ. Ενότητα «Στρατώνες», με την επιβολή οδού πλάτους 7,00 μ. στο Ο. Τ. Γ500, με προκήπιο πλάτους 3,00 μ. εκατέρωθεν αυτής.

Στο ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.5171/2667/14.4.2015 Δημοσίευση του πρωτότυπου σχεδιαγράμματος που συνόδευε τη με αριθμ. πρωτ. 11201/1-11-1988 απόφαση Νομάρχη Κέρκυρας περί καθορισμού ορίων οικισμού Γουβιών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 806Δ΄/14-11-1988 χωρίς αυτό.
- Απόφ.41308/1411/1.4.2015 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εντός της ζώνης διέλευσης της δημοτικής οδού «Περιφερειακός δρόμος Κουφονησίου».
- Απόφ.636/21.4.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ή χρήσης για τα διατηρητέα κτήρια επί της οδού Κατούνη 16-18 στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1022/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κελυφών έξι (6) κτιρίων στην Νάουσα Ν. Ημαθίας, επί της οδού Αγίας Τριάδος 4 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Ειρήνης Γιούργα), επί της οδού Αγίας Τριάδος 6 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Καλλιόπης Τραΐου ), επί της οδού Καρατάσου 14 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Καλλιόπης Τραΐου), επί της οδού Καρατάσου 12 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Καλαιτζίδη), επί της οδού Καρατάσου 16 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Ιωαννίδου) και επί των οδών Φιλώτα Κοκκίνου και Γρηγορίου Κολωνιάρη 1 (φερομένου ως ιδιοκτησίας Δημητρίου και Χρήστου Μακρή) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.7423/21.4.2015 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου και ενός στοιχείου (σιντριβάνι) του περιβάλλοντος χώρου αυτού, που βρίσκεται επί της οδού Γηροκομείου 12, στην πόλη της Βέροιας, φερομένου ως ιδιοκτησίας της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων «ΣΩΣΣΙΔΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Στο ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/6.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5764/22.4.2015 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των κτηματογραφημένων γεωτεμαχίων σε κτηματολογικές ενότητες στις νήσους Λέσβο, Χίο και Λευκάδα κατά το άρθρο 19 Α του N. 2664/1998.

>>>   >>>>

Δευτέρα 4 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 772/Β/4.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1096/28.4.2015 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Στο ΦΕΚ 779/Β/4.5.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4151.10_10/1172/28.4.2015 Συντομογραφία τίτλου Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 30 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 763/Β/30.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1088/17.4.2015 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Στο ΦΕΚ 769/Β/30.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.45666/ΔΤΒΝ 756/Τμ.Δ΄/Φ.14.3./28.4.2015 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Εκτελεστική Οδηγία 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία, σύμφωνα με την οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συστήματος για την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 29 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 44/Α/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4324/29.4.2015 Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 732/Β/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4828/2509/7.4.2015 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο ΦΕΚ 762/Β/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.172186/17.4.2015 Τροποποίηση των Δ3/Γ/21653/05-10-2011 (ΦΕΚ 2392/τ.B΄/27-10-2011), Δ3/Γ/21654/05-10-2011 (ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/27-10-2011), Δ3/Γ/21949/19-11-2012 (ΦΕΚ 3092/Β/22-11-2012),Δ3/Γ/21950/19-11-2012 (ΦΕΚ 3094/τ.Β΄/22-11-2012, Δ3/Γ/21948/19-11-2012 (ΦΕΚ 3093/τ.Β΄/22-11-2012) αποφάσεων του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης "Αγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης"»,Β) Ορισμός Εγκατάστασης και Διαδρομής του Συστήματος Καθοδικής Προστασίας στις θέσεις:Β.1) Κ540-01+10,74μ. στις Κοινότητες Πάπαρη και Αθηναίου του Δήμου Τρίπολης της Π. Ενότητας Αρκαδίας.Β.2) Κ362-02Ν+22/98μ. στην Τ. Κοινότητα Ελληνικούτης Π. Ενότητας Αργολίδας. Β.3) Κ166-01+53,87μ. και Κ197-01+187,97μ. στις Τ. Κοινότητες Αγ. Βασιλείου και Ισθμίων, αντίστοιχα, στηνΠ. Ενότητα Κορινθίας».

Στο ΦΕΚ 84/Δ/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1509/31.3.2015 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Ορθή Άμμος», Πατσιανός - Φραγκοκάστελο, Δήμου Σφακιών, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ενδιαφερόμενος: Παπαδάκης Νικόλαος).

Στο ΦΕΚ 86/Δ/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22977/3.4.2015 Μερικός επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας αιγιαλού στη θέση «Οικισμός Απόλλωνας» της νήσου Νάξου.

Στο ΦΕΚ 87/Δ/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22970/3.4.2015 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Νάουσα», νήσου Πάρου.

Στο ΦΕΚ 88/Δ/29.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1219/3.4.2015 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Ανηφοράς», εκτός οικισμού Σακτουρίων, Δήμου Αγ. Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνου.
- Απόφ.199/23.3.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ανατολικού χειμάρρου Νέας Περάμου Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 92/Δ/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22542/2.4.2015 Καθορισμός χρήσης γης τμήματος γηπέδου με κ.μ. 1005Α γαιών Καλυθιών στην περιοχή Λαδικό του Δήμου Ρόδου για την εκποίηση ποσοστού συνιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο ΦΕΚ 93/Δ/29.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18878/684/23.3.2015 Εν μέρει ανάκληση της υπ΄αριθ. 7182/475/25-2-2008 απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168Δ΄/15-4-2008), για έκταση συνολικού εμβαδού 20.806,82 τ.μ. στη θέση «Μοναστηράκι», Τ.Κ. Δαφνίου, Δ.Ε. Κροκεών, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/29.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1024/31.3.2015 Αναγνώριση της οδού που ξεκινά από τον οικισμό Βελονάδο και καταλήγει στην διασταύρωση με την Επαρχιακή οδό-ΕΟ 1 (Επισκοπής - Μυριοκέφαλα), στον οικισμό Βιλανδρέδο, ως κύρια και μοναδική δημοτική οδό.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/92880/55034/4480/1290/3.4.2015 Έγκριση κήρυξης ως αρχαιολογικών χώρων των νησίδων Αρκιών και Μαραθίου, Δήμου Πάτμου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.21317/690/30.3.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίουτης πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 403. Σχετ.: Το υπ΄αρθμ.πρωτ. 50/13-01-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Κοζάνης, με συνημμένο το φάκελοτης τροποποίησης.

>>>   >>>>

Τρίτη 28 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 723/Β/28.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.123605/935/17.4.2015 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981.

>>>   >>>>

Δευτέρα 27 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 722/Β/27.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.672/15.4.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/04/2015.

>>>   >>>>

Παρασκευή 24 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 696/Β/24.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ78/02/15/3.4.2015 Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΈργαΒελτίωσης -Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κισάμου Κρήτης».

Στο ΦΕΚ 707/Β/24.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22466/12089/30.3.2015 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.

Στο ΦΕΚ 70/Δ/24.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11036/1344/26.3.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Ασσος III» Ερίσου Ν. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/24.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/10638/5979/674/209/23.3.2015 Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου «Δρακότρυπα», Τ.Κ. Παναγίας, Δήμου Θάσου, Π.Ε. Καβάλας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/56612/32445/2896/895/19.3.2015 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Βρυσών, Δήμου Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 66/ΑΑΠ/24.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4602/2426/18.3.2015 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Ιθάκης».
- Απόφ.845/47839/19.3.2015 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011, εντός των ορίων του οικισμού Τερψιθέας της Δ.Ε. Λάρισας του Δήμου Λαρισαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/24.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.YΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/20734/11490/1234/391/20.3.2015 Έγκριση κήρυξης ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Αγ. Βαρθολομαίου, Δ.Δ. Ταξιαρχών, Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/40902/22357/2181/698/24.3.2015 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Πόλης της Μυτιλήνης, νήσου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου .

Στο ΦΕΚ 68/ΑΑΠ/24.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13847/27.3.2015 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις περιοχές των ορεινών όγκων Πάστρας, Πατέρα, Κιθαιρώνα και Γερανείων της Δυτικής Αττικής.

Στο ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/24.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/92899/55046/4482/1291/6.4.2015 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Παλιόκαστρο», Τ.Κ. Ρίγανης, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.1911/16.3.2015 Κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 σε τμήμα του οικισμού Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.
- Απόφ.141064/2816/24.3.2015 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. Γ369, που περικλείεται από τις οδούς Κισσού - Απολλοδώρου - Καρυάτιδος και ανωνύμου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε εκτέλεση των με αρ. 372/2009 και 1145/2011 Αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 689/Β/22.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ 1075/31.3.2015 Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).
- Απόφ.15597/7.4.2015 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 641/Β/21.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84042/2291/26.3.2015 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ», στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας καθώς και των Προϊσταμένων Τμημάτων αυτής.

Στο ΦΕΚ 664/Β/21.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.67/1.4.2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.

Στο ΦΕΚ 665/Β/21.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18180/241/20.3.2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 684/Β/21.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23794/1496/6.4.2015 Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/21.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2836/144842/18.3.2015 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας».
- Απόφ.877/49016/30.3.2015 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για καθορισμό χώρου ανέγερσης Ιερού Ναού, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, σε έκταση που βρίσκεται στην περιοχή Γιάννουλης Λάρισας, εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού.

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 634/Β/20.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.150/3/7.4.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 628/Β/17.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.629/8.4.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/04/2015.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 590/Β/15.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40563/9.4.2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας.

Στο ΦΕΚ 613/Β/15.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.148/2/30.3.2015 Τροποποίηση της με αριθμό 115/2/11.07.2014 (B΄/2041) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 578/Β/9.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/7.4.2015 Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού.

Στο ΦΕΚ 584/Β/9.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.179/17.3.2015 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 575/Β/8.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/77364/9725/9009/372/26.3.2015 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 39/Δ/7.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.16403/429/6.3.2015 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση4.315,92 τ.μ., λόγω πλάνης, στη θέση «Χανάκια» Τοπικής Κοινότητας Καρβελίου, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας.
- Απόφ.80597(254)/2.3.2015 Καθορισμός λατομικής περιοχής.

Στο ΦΕΚ 50/Δ/7.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.86270/7371/12.3.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Σελινίτσα» Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας.
- Απόφ.8105/668/12.3.2015 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νιας.

Στο ΦΕΚ 51/Δ/7.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.115740/9380/12.3.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΣΤΕΡΝΑ - ΟΡΜΟΣ ΛΑΚΑΖΕΖΑ» Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας του Δ. Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Ν. Κορινθίας.
- Απόφ.24415/2288/12.3.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Παραλία Ξηφιάς» εκτός οικισμού του Δήμου Μονεμβασίας.

Στο ΦΕΚ 52/Δ/7.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.113561/9231/12.3.2015 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΧΟΥΧΟΥΛΙΟ» Δ.Ε. Κασσωπαίων, Ν. Κέρκυρας.
- Απόφ.25722/2552/12.3.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΚΟΡΤΙΡΑΚΙ-ΜΥΡΤΙΩΤΙΣΣΑ» Δ.Ε. Πέλεκα Δήμου Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 53/Δ/7.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1694/3.3.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμ. 471 στην περιοχή των Ταγαράδων του Δ. Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 55/Δ/7.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.443/3.3.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αρ. 398 στην περιοχή των Γεωργιανών του Δ. Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 56/Δ/7.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1693/3.3.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Τριποτάμου στη θέση «Κυρασλί» στην Τ.Κ. Τριποτάμου του Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/7.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.46644/4.3.2015 Μη έγκριση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς, στο ΟΤ 891 της περιοχής «Αγία Κυριακή» του Δήμου Κηφισιάς.
- Απόφ.360/3.3.2015 Αναγνώριση οδού η οποία συνδέει τον οικισμό Αργυρούπολης με τον Κάτω Πόρο της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης ως κύρια δημοτική, εντός εγκεκριμένου Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ. Λαππαίων.
- Απόφ.4205/27.2.2015 Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης στην επαρχιακή οδό Αρ. 28 Βενεράτο-Κυπαρίσσι για το τμήμα της οδού επί της οποίας έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία των Ευαγγέλου Σταυρουλάκη και Παρασκευής Προκοπάκη, εντός του οικισμού Βενεράτο Δήμου Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/7.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/76919/45898/2142/645/19.3.2015 Χαρακτηρισμός του Ι. Ν. Αγίας Βαρβάρας Παμφίλων Π.Ε. Λέσβου ως νεότερου μνημείου.
- Απόφ.399/16.2.2015 Αναγνώριση οδού προ του 1923 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Αγία Μαρίνα του Δήμου Χανίων, στη θέση «Τρούλος».
- Απόφ.18808/6836/9.3.2015 Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού Λάχι Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.64847/1118/12.3.2015 Συμμόρφωση με την αρ. 154/2012 ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ που αφορά την ακύρωση της αρ. πρωτ. 3776/24-5-2005 (ΦΕΚ 730/Δ) απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας.
- Απόφ.404/20.2.2015 Αναγνώριση οδού ως κύρια και μοναδική δημοτική οδός, στα εκτός οικισμών σημεία της και συγκεκριμένα στα σημεία Α-Β που ενώνεται ο οικισμός Πύργος Ψηλονέρου με τον οικισμό Γεράνι-Γειτονιά Β, στα σημεία Γ-Δ που ενώνονται οι Γειτονιές Β και Γ του οικισμού Γεράνι και στα σημεία Ε-Ζ, που ενώνεται ο οικισμός Γεράνι-Γειτονιά Γ με την παλαιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 513/Β/3.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.750/7/19.2.2015 Κανονισμός συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 3 του N. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012).

Στο ΦΕΚ 527/Β/3.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4574/49444/19.3.2015 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας.

Στο ΦΕΚ 529/Β/3.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14980 Φ.700.5/24.3.2015 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 492/Β/1.4.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1261/A321/12.3.2015 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό α) της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας β) της 12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων γ) της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λήμνου και Έβρου δ) στις 22 Αυγούστου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1260/A321/12.3.2015 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2012 στη Δ.Κ. Αιαντείου της Δ.Ε. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 496/Β/1.4.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2308/24111/13.3.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 4371/25689/15.3.2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ) , όπως τροποποιήθηκε με την 1106/10880/21-2-2012 Απόφαση (ΦΕΚ 608/τ.Β/5-3-2012) και την 5762/56993/09-4-2013 απόφαση (ΦΕΚ 1086/τ.Β/30-4-2013).

>>>   >>>>

Τρίτη 31 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 487/Β/31.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Α1β/ΓΠ/22985/27.3.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
- Απόφ.Α1β/Γ.Π./229988/27.3.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
- Απόφ.Α1β/Γ.Π./22992/27.3.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
- Απόφ.Α1β/ΓΠ/22990/27.3.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 479/Β/30.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1062/20.3.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)».

Στο ΦΕΚ 482/Β/30.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/6944/2103/13.3.2015 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ελικοδρομίου της εταιρείας «MAVERICK S.R.L.» στη θέση Καμπί της νήσου Κέας.

Στο ΦΕΚ 483/Β/30.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ144/30.3.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη.

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 472/Β/27.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/510/Α321/17.3.2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό στις 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης καθώς και τους σεισμούς στις 7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 34/Δ/27.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.15790/1557/12.3.2015 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Ξίκεντρι - Ψιλή Άμμος», Δ.Δ. Κότρωνα, του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας.
- Απόφ.129108/10273/12.3.2015 Επανακαθορισμός οριογραμμών ζώνης Παραλίας στη θέση «Ράχη Λυριτζή» στην παραλιακή περιοχή Καλαμάκι του Δ.Δ. Λιμνοχωρίου Δ. Δυτ. Αχαΐας Ν. Αχαΐας.
- Απόφ.16125/12.3.2015 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ» του Δ.Κ. Μολυκρείου του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτω/νίας. Ν. Αιτωλ/νίας.

Στο ΦΕΚ 35/Δ/27.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.104261/9311/12.3.2015 Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού -Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Σπάρτο» της Δ.Κ. Σπάρτου του Δήμου Αμφιλοχίας Π.Ε Αιτωλ/νίας.

Στο ΦΕΚ 36/Δ/27.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2994/127/27.2.2015 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ. Πολυπλατάνου, της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας για την εγκατάσταση κεραίας.

Στο ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/27.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/08850/6495/843/13.3.2015 Χαρακτηρισμός ως μνημείων πέντε (5) γεφυριών στις θέσεις Δόλιανη, Καλντερούσια, Κήπους, και Σλίβα του Δήμου Ζαγορίου και στο φαράγγι Κουβαρά του Δήμου Πωγωνίου (Ν. Ιωαννίνων) Π.Ε. Ιωαννίνων.
- Απόφ.812/11.3.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δράμας στο Ο.Τ. 1013 προς άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού βάρους σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 262/2007 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας και διόρθωση σφάλματος που διαπιστώθηκε στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου με αρ.πρωτ. ΤΠΠ3238/07-12-1998 απόφαση Νομάρχη Δράμας.
- Απόφ.79/27.2.2015 Αναγνώριση οδού προ του 1923 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή μεταξύ των οικισμών Πλάκα-Χαυγά, Δήμου Αγίου Νικολάου, στη θέση «Βρομόνερο».

Στο ΦΕΚ 58/ΑΑΠ/27.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. 207875/12.3.2015 Αρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία φερόμενων ιδιοκτητών Καλλιόπης Βασιλακοπούλου συζ. Αν. Λιανού και Πούλιας Σπ. Βασιλακοπούλου (πρώην Πολυξένης ή Πούλιας συζ. Β. Βασιλακοπούλου), που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου ανατολικά του Ο.Τ Γ1386 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος Νομού Αττικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 4250/2006 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση.
- Απόφ.1287/9.3.2015 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Καλάθου νήσου Ρόδου με μετατόπιση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 26 και 28.

>>>   >>>>

Πέμπτη 26 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 459/Β/26.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1058/18.3.2015 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013.

Στο ΦΕΚ 460/Β/26.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.462/18.3.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 18/03/2015.

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 451/Β/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.401/11.3.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11-3-2015.

Στο ΦΕΚ 453/Β/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10520/213/16.3.2015 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2015.

Στο ΦΕΚ 18/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.478/16.2.2015 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Μαύρα Πηλά», του οικισμού Βαρύπετρος, Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 19/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ6174/5361/20.2.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Αγίου Νικολάου Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου.

Στο ΦΕΚ 20/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11568/24.2.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μπέη-Καλάμι», Βαθέος Δήμου Σάμου, Νομού Σάμου.

Στο ΦΕΚ 21/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11614/25.2.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Ξυλοσύρτης» Ικαρίας Αγίου Κηρύκου, Δήμου Ικαρίας, νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου.

Στο ΦΕΚ 22/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11478/24.2.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Φείδος» Γιαλισκαρίου, Δήμου Ικαρίας, νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου.

Στο ΦΕΚ 23/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11473/24.2.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Τραπάλου», Δήμου Ικαρίας, νήσου Ικαρίας, Νομού Σάμου.

Στο ΦΕΚ 24/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.285/24.2.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή Πηγαϊδάκια, Τοπικής Κοινότητας Ελούντας, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Νομού Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 25/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.90/2.2.2015 Αποχαρακτηρισμός λατομικής περιοχής «Πλάτη - Καβλιάς» τέως Κοινότητας Πηγής Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 26/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.141399/11176/26.2.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «Γαϊου, Δήμου Παξών, Ν. Κέρκυρας».

Στο ΦΕΚ 27/Δ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1025/27.2.2015 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση εκτός οικισμού «Κόκκινο Χωριό», ειδικότερη θέση «Βράσκος», Δημοτικής Ενότητας Βάμου, Δήμου Αποκορώνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.» (ενδιαφερόμενος: Βογιατζάκη Αικατερίνη).

Στο ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9786/5.36.β4./Φ.1/4/11.2.2015 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011, που αφορά οδό που προήλθε από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση στον οικισμό «Σκάλας Νέων Κυδωνιών», Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής, Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.359/20.2.2015 Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/24.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.271/13283/17.2.2015 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Δαύλειας Δήμου Λεβαδέων» στη Π.Ε. Βοιωτίας.
- Απόφ.51219/783/19.2.2015 Τροποποίηση ισχύοντος εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Πατρών δια χαρακτηρισμού τμήματος του Ο.Τ. 789, ιδιοκτησίας Αλεξανδράτου Αναστασίας, ως οικοδομήσιμου λόγω άρσης απαλλοτρίωσης στα Καντριάνικα Εγλυκάδας Δήμου Πατρέων Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.401/20.2.2015 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του ΕπιχειρηματικούΠάρκου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.) Χανίων στη θέση Μαλάξα Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων.

Στο ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/24.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.84725/2.3.2015 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 351 του Ρ.Σ. Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων σε συμμόρφωση προς την υπ αρ. 124/2013 απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Στο ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/24.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.468281/11556/26.2.2015 Έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης στο αγροτεμάχιο με ΚΑΕΚ 191043005002 στην εκτός σχεδίου περιοχή Πυλαίας για την κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης και κτιρίου εξυπηρέτησης.
- Απόφ.25072/632/4.3.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου διανομής συνοικισμού Κάτω Λαψίστας μεταξύ των 83 και 84 κληροτεμαχίων του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων.
- Απόφ.88244/27.2.2015 Τροποποίηση των Ο.Τ. 152 και 151 του ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ. Γαργαλιάνων του Δήμου Τριφυλίας σε εφαρμογή της 11/2013 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 34/Α/23.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 28/17.3.2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.

>>>   >>>>

Σάββατο 21 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 32/Α/21.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4321/21.3.2015 Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 29/Α/19.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4320/19.3.2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 382/Β/19.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.334/4.3.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4-3-2015.

Στο ΦΕΚ 46/ΑΑΠ/19.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.551/11.2.2015 Διόρθωση τροποποίησης ΓΠΣ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου στην Πολεοδομική Ενότητα 28 - Χαλέπα Κεφαλογιάννη.
- Απόφ.23743/24.2.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Κ.Φ. 168 (Γ2144) (Χώρος Δημοτικού Σχολείου) και Κ.Φ. 170 (Γ2145) (Χώρος Δημοτικού) σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 650/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου στην ιδιοκτησία Τζανετή Γεώργιο του Ιωάννη, Μαλλιαρού Αικατερίνη του Ιωάννου, Κληρονόμοι Παράσχου Τζανετή του Ιωάννη κ.τ.λ. και την επανεπιβολή της με χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως Κ.Φ. 168 (Γ2144) (Χώρος Δημοτικού Σχολείου) και Κ.Φ. 170 (Γ2145) (Χώρος Δημοτικού).
- Απόφ.148585/3901/11.2.2015 Μη έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νεοκάστρου Δ.Δ. Λυγιάς Δήμου Ναυπακτίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 16 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 360/Β/16.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.49306/461/17.2.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΙ.Α.Π/Σ187704/2009/24-10-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της» (Φ.Ε.Κ 2678/Β΄/9-11-2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. ΔΙ.Α.Π/116524/1968/11-5-2012 απόφαση του ιδίου (Φ.Ε.Κ 1739/Β΄/25-5-2012).

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 326/Β/10.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22078/845/16.2.2015 Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. (οικ.) 142133/7028/15/12/2014 απόφασης περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (ΦΕΚ 3475/Β/23-12-2014).

Στο ΦΕΚ 328/Β/10.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143/2/6-2-2015/25.2.2015 Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της με αριθμό 115/2/11.07.2014 (B΄ 2041)απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση Θεμάτων Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται μέσω Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT».

Στο ΦΕΚ 330/Β/10.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.277/25.2.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/02/2015.
- Απόφ.22015/406/27.2.2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων.

Στο ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/10.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58/19.1.2015 Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Αγιάς, με έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 5,00μ. στο Ο. Τ. 106Ζ και δημιουργία των νέων Ο. Τ. 106Ζ και Ο. Τ. 106Θ.

Στο ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/10.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ5369/789/16.2.2015 Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ163 Δήμου Καλλιθέας (Αγνώστου Στρατιώτη και Δοϊράνης).
- Απόφ.335/17.2.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Μώλου, στα Ο.Τ.Β1 και Β1α.

Στο ΦΕΚ 45/ΑΑΠ/10.3.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11042/275/16.2.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 932 στην περιοχή «Ξενία - Αγία Παρασκευή».
- Απόφ.11045/276/16.2.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 33 της Τοπικής Κοινότητας Ξηρολίμνης του Δήμου Κοζάνης.
- Απόφ.36089/494/17.2.2015 Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7 του σχεδίου πόλεως Θέρμου -Αποκατάσταση της οδού Αρχαιοτήτων στην υπάρχουσα κατάσταση.

>>>   >>>>

Δευτέρα 9 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 315/Β/9.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15891/315/5.2.2015 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.

Στο ΦΕΚ 316/Β/9.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40103/24.2.2015 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 311/Β/4.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ112/3.4.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη.

>>>   >>>>

Δευτέρα 2 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 309/Β/2.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ103/2.3.2015 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου.

Στο ΦΕΚ 15/Δ/2.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50008/4482/16.2.2015 Καθορισμός ορίων αιγιαλού Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Σκάλας προς Σπίθους» Δ.Ε Ελειού Πρόννων Δ. Κεφαλλονιάς Ν. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 16/Δ/2.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7743/5.1.2015 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας «ΠΙΛΟΤΟΣ Α.Ε.».

Στο ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/2.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.126011/5077/23.12.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δελβινακίου στη θέση «Κάτω Χώρα», Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων, με την μετατροπή της Δημοτικής έκτασης (τμήματος αριθμού τεμαχίου 13) εντός του Ο.Τ.-31 σε Πεζόδρομο μεταβλητού πλάτους 7,0 μ. - 12,0 μ. - 5,0 μ. αντίστοιχα.

Στο ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/2.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.505066/12412/21.1.2015 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Βυζουκίδου (νυν Τέλλογλου Ν.), Κεσανλή, Σουρμένων, Στ.Κυριακίδη και ανωνύμου στο Συνοικισμό 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση της με αριθμ. 1046/2008 Απόφασης του ΣΤ΄ Τριμελούς Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/2.3.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15803/12.1.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας, στην συνοικία «Ευαγγελίστρια», στο Ο.Τ. 15, με μείωση του πλάτους της οδού Αβέρωφ ανάμεσα στα Ο.Τ. 15 και Ο.Τ. 16 από 12,00 μ. σε 10,00 και μετατροπή της σε Κοινόχρηστο Χώρο με ένδειξη «Parking», με διατήρηση του ισοζυγίου Κ.Χ. στην συγκεκριμένη Πολεοδομική Ενότητα.

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 295/Β/27.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/4330/1271 /16.2.2015 Χορήγηση Αδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών «ΑΡΑΧΘΟΥ-ΣΜΗΝΑΓΟΣ (Ι) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ» στα Κολομόδια του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Αρτας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 26/Α/25.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Υ.Σ.5/25.2.2015 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).

Στο ΦΕΚ 277/Β/25.2.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.746/5/22.1.2015 Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Κεραιοσυστημάτων Νομίμως Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και της ΝΕΡΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4313/2014.
- Απόφ.746/4/22.1.2015 Επέκταση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και Τυποποιημένων Δηλώσεων Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων.

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/24.2.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.194722/29.1.2015 Απόρριψη πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 260 του Δήμου Ελευσίνας, για έγκριση της εντός αυτού υφισταμένης οδού.
- Απόφ.2020/65/11.2.2015 Αναγνώριση οδού, εντός οικισμού, στο Ο.Τ. Γ733, στη συνοικία «Βουναράκι», Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου ως προϋφιστάμενης του 1923.
- Απόφ.216768/29.1.2015 Μη έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ400 της 3ης Π.Ε. «Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκόπουλου Αττικής.

>>>   >>>>

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 230/Β/17.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6033-2014/146/15.1.2015 Σύσταση καί λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος καί Σουφλίου.

Στο ΦΕΚ 243/Β/17.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/17.2.2015 Στην υπ΄αριθμ. 4000/3/10-πγ΄/20-01-2015 απόφαση Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119/21-01-2015 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 1145 στήλη Α΄ στίχος 28 εκ των άνω έως τη σελίδα 1145 στήλη Β΄ στίχος 36 εκ των άνω.

Στο ΦΕΚ 244/Β/17.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.188/10.2.2015 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4/02/2015.

Στο ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/17.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16159/16.1.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του Ο.Τ. 672Β, δημιουργία του νέου Ο.Τ. 627Γ, έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 2,50 μ. Μεταξύ των δύο Ο. Τ. Και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής, σε συμμόρφωση στην αριθμ. 251/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Α΄ Τριμελές), στη συνοικία Φιλιππούπολη, στην ιδιοκτησία των σημερινών ιδιοκτητών Βασιλικής Τσαβδαρούδη-Αλεξογιάννη, Θεοδώρας Βάγγια, Παύλου Τσιαβδαρούδη, Ελένης Τσιαβδαρούδη-Ζάχου, Δήμητρας Τσιαβδαρούδη-Ελευθεριάδη, Χαράλαμπου Λακούλη, Σοφιάνα Λακούλη-Τρακάλα και Δήμητρα Λακούλη-Μπαρλή, με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (Ν. 3212/2003 και Ν. 4067/2012).

>>>   >>>>

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 216/Β/11.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/32112/2019/345/206/9.2.2015 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β 71793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 26/ΑΑΠ/10.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.178639/4507 Χ 290/14, Χ 515/13 /31.12.2014 Έγκριση άρσης ασυμφωνίας (διόρθωση συντεταγμένων Δ.Ε.) μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαμορφωμένης κατάστασης της νοτιοανατολικής οικοδομικής γραμμής στα σημεία (Τ9-Τ10-Τ11-Τ12-Τ13-Τ14) του Ο.Τ. 224 Αγρινίου επί των οδών Καλυβίων και Τερτσέτη.

>>>   >>>>

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 23/Α/6.2.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3/2015/28.1.2015 Οργάνωση, αρμοδιότητες, συγκρότηση, λειτουργία κ.λπ. του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου (Σ.Ε.Α.Κ.Δ.) και της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κρήτης, Δωδεκανήσου».

Στο ΦΕΚ 24/Α/6.2.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/6.2.2015/6.2.2015 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.
- Απόφ.4/6.2.2015/6.2.2015 Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Στο ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/6.2.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.216346/16.1.2015 Αρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 852 του Δήμου Αμαρουσίου (φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Μακαρώνα, Αλίκης Βαρδάκου, Μιχαήλ Μακαρώνα, Θωμαΐδος χας Αντωνίου Μακαρώνα, Κωνσταντίνου - Νικηφόρου Μακαρώνα και Ιωάννας Μακαρώνα) - Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση.
- Απόφ.16146/16.1.2015 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος από Κ.Χ. 693Β σε οικοδομικό τετράγωνο, ενσωμάτωσή του στο Ο.Τ. 693 και θέσπιση όρων δόμησης ομοίων με αυτούς της όμορης περιοχής στη συνοικία Φιλιππούπολη, σε συμμόρφωση στην αριθμ. 1255/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας (Β΄ Τριμελές), στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας Αθηνάς Τοπουζλή, με ταυτόχρονη επιβολή εισφοράς σε γη (Ν. 3212/2003 και Ν. 4067/2012).

>>>   >>>>

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 205/Β/30.1.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15525/Α1/29.1.2015 Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

>>>   >>>>

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 20/Α/27.1.2015 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.24/27.1.2015 Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο ΦΕΚ 204/Β/27.1.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ6/27.1.2015 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 18/ΑΑΠ/23.1.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3893/5.12.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Γάλλου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Τζαμαρίες».
- Απόφ.1704/23.12.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 23 ως κοινόχρηστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Κολυβά Δήμου Μαλεβιζίου στη θέση Σαούλ Παπούρα ή Σαουρής.

Στο ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/23.1.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3892/5.12.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Γάλλου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Τζαμαρίες».
- Απόφ.438299/10852/30.12.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου για την ανέγερση Νηπιαγωγείου και τον ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του ιδίου, στο Ο.Τ. Γ184α, που βρίσκεται επί της οδού Καραβαγγέλη της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, συνεπεία της επελθούσας αυτοδίκαιης άρσης της απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ΄αριθμ. 297/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Συκεών και η οποία βεβαιώνεται με την με αρ. 1019/2014 βεβαίωση του Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών (ΦΕΚ 320 ΑΑΠ/9-10-2014).
- Απόφ.157093/16.12.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης Ηρακλείου στην περιοχή «Θέρισσος - Δειλινά - Μασταμπάς - Κορώνη» στο Ο.Τ.192 (Γ2199), μετά από αίτηση της Παπαγιαννάκη Αλεξάνδρας.

Στο ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/23.1.2015 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.232675/2.12.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Φ. ΟΤ Γ 1846 - Γ 1848 της ΠΕ 6 της Δ.Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σ΄αυτό.
- Απόφ.1181/12.1.2015 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο οικόπεδο και στο εντός αυτού διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 114Α του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και τροποποίηση της υπ΄αρ. 89337/6497/18.10.1994 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 1168).

Στο ΦΕΚ 21/ΑΑΠ/23.1.2015 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/16159/9101/987/313/21.1.2015 Έγκριση επικαιροποίησης των υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/23196/1180/28-1-1992 (ΦΕΚ 98/Β΄/14-2-1992) και ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ12/20984/1162/28-4-1995 (ΦΕΚ 427/ Β΄/17-5-1995) υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στον καθορισμό Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου της Δωδώνης, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, ως προς τους όρους και τις χρήσεις γης.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002