Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Παρασκευή 22 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2274/Β/22.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13/02-01/180616/1180/7.7.2016 Τροποποίηση της με αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής(ΦΕΚΒ΄54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» που θα υλοποιηθείστο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2278/Β/22.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.74124/ΔΤΒΝ 1431/12.7.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση).

Στο ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/22.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.45865/28.6.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αγιος Πέτρος» Τ.Κ. Καρδιανής Δήμου Τήνου,νήσου Τήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Αντωνίου Φιλιππούση και Ντονάτας Αρμάου.
- Απόφ.45868/28.6.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Καψαλιά Ανω Μέρι» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νήσου Ανω Κουφονήσι Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Θεόδωρου και Μιχαήλ Νικολέττου.

Στο ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/22.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.96678/1695/5.7.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των Μαρίας - Αγγελικής Κρεμμύδα, Μαρίας -Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου, στο Ο.Τ.370, στη θέση «αγιος Μελέτιος».
- Απόφ.96688/1697/5.7.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλιάρτου, στην οδό Νικ. Αντωνίου μεταξύ των Ο.Τ. 156 και 157.

Στο ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/22.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.147422/2730/21.6.2016 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρίπολης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης με την πεζοδρόμηση τμημάτων: Α. της οδού Ισαάκ Σολωμού πλάτους 9μ. μεταξύ των Ο.Τ. 330 και 331(Πλατεία) και ΟΤ 261 και ΟΤ 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου) και Β.της οδού Μαλλιαροπούλου πλάτους 8μ. μεταξύ των Ο.Τ. 331 (Πλατεία) και 332Α, 332 και Ο.Τ. 258 και Ο.Τ. 331Α (Χώρος Μαλλιαροπούλειου Θεάτρου).
- Απόφ.46186/857/4.7.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικούσχεδίου ΔΔ Λιτόχωρου του Δήμου Δίου - Ολύμπου της ΠΕ Πιερίας στο ΟΤ Κ.Χ. 10, με τον αποχαρακτηρισμό ρυμοτομούμενου ακινήτου και ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 441/2013 απόφασης του Ζ' Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 152/ΑΑΠ/22.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23550/8.7.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 3 της περιοχής Β΄κατοικίας «ΑγίαΜαρίνα» του Δήμου Κρωπίας (Ν.Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2262/Β/21.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/60389/6.7.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές δυο τμημάτων ΧΖ Αζολίμνου Σύρου».

Στο ΦΕΚ 2267/Β/21.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12971/7.7.2016 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Στο ΦΕΚ 2269/Β/21.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32217/7.7.2016 Παράταση της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και κατάθεσης αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στους Δήμους Ασπροπύργου και Μάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, στους Δήμους Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στους Δήμους Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου και Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και στους Δήμους Δάφνης και Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στουςΔήμους Αχαρνών, Θρακομακεδόνων και στην Κοινότητα Κρυονερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, στους Δήμους Αγίων Αναργύρων και Καματερού της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, στους Δήμους ’νω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και στους Δήμους Αργυρουπόλεως και Γλυφάδας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών και στον Δήμο Ηλιουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

>>>   >>>>

Τετάρτη 20 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2252/Β/20.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.5/63674/15.7.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8220/131/14 υπουργικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ1651 Β') «Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων, επιφάνειας μέχρι εκατόνπενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση».

Στο ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/20.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.46280/29.6.2016 Αναγνώριση δύο οδών στην εκτός σχεδίου περιοχή Κοσκινού της νήσου Ρόδου, ως προϋφιστάμενων του έτους 1948(1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).
- Απόφ.45870/28.6.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΛΙΜΠΕΡΑ» Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της Τουφεκλή Αικατερίνης του Κωνσταντίνου.

Στο ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/20.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22214/28.6.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής τουρισμού - αναψυχής σε έκταση ιδιοκτησίας της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στη θέση Όρμος Φανερωμένης της τοπικής κοινότητας Σκοπής του Δήμου Σητείας (Ν. Λασιθίου).

Στο ΦΕΚ 145/ΑΑΠ/20.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.25310/6.7.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμής τμήματος του ποταμού Κηφισού και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (ν. Αττικής) και ειδικότερα στα οικοδομικά τετράγωνα επί της Παρακηφίσιας οδού μεταξύ των οδών Ποσειδώνος και Ελευθερίας.
- Απόφ.34844/11.7.2016 Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Τρίτη 19 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2236/Β/19.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1047/15.7.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/7/2016.

Στο ΦΕΚ 205/Δ/19.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39297/1.6.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή της K.M. 451 Γαιών Λίνδου, «Πεύκων», Δ.Δ. Λίνδου, της Νήσου Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήου.

Στο ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/19.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/177166/106512/7232/1998/16.6.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου "Πετρωτού", Δήμου Νέας Ζίχνης και Δήμου Αμφίπολης, Π.Ε. Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 137/ΑΑΠ/19.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.45866/28.6.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ» στην περιοχή «ΒΟΥΡΝΗ» της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Δελασούδα Νικηφόρου.

Στο ΦΕΚ 138/ΑΑΠ/19.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.45879/28.6.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ακρωτηράκι» Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Πέτρου Δελώτη.
- Απόφ.62948/28.6.2016 ’ρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Βετούλη Σπυρίδωνα και Κυριακούλας, σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την αριθμ.12602/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. Γ1458, της Π.Ε. ΛΑΘΕΑ Α΄, του Δήμου Αχαρνών, Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 139/ΑΑΠ/19.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.46260/29.6.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου στην περιοχή «Αγ.Ανδρέας - Ροδιές» Αφάντου στη νήσο Ρόδο, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).
- Απόφ.46288/29.6.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου στην περιοχή «’χερες» στη νήσο Καστελλόριζο Δήμου Μεγίστης, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948(1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).

Στο ΦΕΚ 140/ΑΑΠ/19.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4272πε/29.1.2016 Αναγνώριση οδού προ του 1923 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Γερανίου του Δήμου Ρεθύμνου, στη θέση «ΠΕΤΡΕ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ».
- Απόφ.ΔΟΥ/3783/30.6.2016 Χαρακτηρισμός της παράκαμψης Κρανιδίου και της παράκαμψης Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας, ως τμημάτων του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Αργολίδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 18 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2208/Β/18.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1329/30.6.2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 τουΝ. 3299/2004 και της παρ. 1 του αρθρ. 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 2211/Β/18.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3/5.7.2016 Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή «Αρχαία Κάμειρος Σαλάκου», νήσου Ρόδου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 15 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2193/Β/15.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ71/59557/4.7.2016 Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Κρηπιδωμάτων σε όλο το λιμάνι της Ν.Ύδρας».

Στο ΦΕΚ 199/Δ/15.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12951/23.6.2016 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην θέση «Πορότρυπα» της περιοχής «Δάφνες», του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου.

Στο ΦΕΚ 134/ΑΑΠ/15.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/175824/14320/2273/17.6.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου "Οικοτροφείο" στο Συρράκο, Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/175820/14318/2272/17.6.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των δύο συντριβανιών της Πλατείας Γεωργίου Α' και του συντριβανιού της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης (Πλατείας Όλγας) του Δήμου Πατρέων, καθώς και των δέκα (10) φανοστατών της Πλατείας Γεωργίου Α' του Δήμου Πατρέων, Π.Ε.Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/175844/14326/2277/24.6.2016 Χαρακτηρισμό ςω ςμνημείου του κτηρίου και της περιμετρικής τοιχοποιίας του περιβόλου του αύλειου χώρου με τις δύο εισόδους του «Τουρκικού Σχολείου» Ρεθύμνου, χωρίς τη μεταγενέστερη προσθήκη της εξωτερικής κλίμακας από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός της παλαιάς πόλης του Ρεθύμνου, φερόμενης ιδιοκτησίας του Δήμου Ρεθύμνου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/175849/4327/2278/24.6.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών Ακτή Κουντουριώτη και Θεμιστοκλέους στο Δήμο της Κώ Νομού Δωδεκανήσου, γνωστού ως οικία Brunetti (πρώην κτήριο 80 ΑΔΤΕ) χωρίς τις μεταγενέστερες προσθήκες του δώματος και του περιβάλλοντα χώρου του, φερόμενης ιδιοκτησίας «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.».

>>>   >>>>

Πέμπτη 14 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2187/Β/14.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1014/11.7.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 6-7-2016.

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 129/Α/13.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4405/12.7.2016 Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2163/Β/13.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1081/23.6.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής».

Στο ΦΕΚ 2169/Β/13.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3200/Α325/30.6.2016 Έγκριση δαπάνηςύψους 85.000.000€ για χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων κτιρίων στους νoμούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008.

Στο ΦΕΚ 189/Δ/13.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.67155/4696/9.6.2016 Καθορισμός ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης της λίμνης Τριχωνίδας στη θέση «από Αμπάρια έως Μυρτιά» του Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Στο ΦΕΚ 191/Δ/13.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.68232/4770/24.5.2016 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΡΟΔΙΝΗ» δημοτικής ενότητας Ρίου Δήμου Πατρέων.

Στο ΦΕΚ 192/Δ/13.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48390/1356/6.6.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ξηροκάμπι» παραπλεύρως της ιδιοκτησίας του Παπαδόπουλου Σταύρου στην θέση «Κατσέϊκα» σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/13.7.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.31158/21.6.2016 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού (τέως Δήμος Χολαργού) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
- Απόφ.147417/2729/23.6.2016 Τροποποίηση τμήματος της οδού Δαρειώτου(από την οδό Τάσου Σεχιώτη έως την οδό Σπετσεροπούλου) εντός του σχεδίου πόλης Τρίπολης ως δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2155/Β/12.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/2016/4.7.2016 Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή «Βαθύ - Τούρτουρα - Πόθια», νήσου Καλύμνου.

Στο ΦΕΚ 2156/Β/12.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33051/5.7.2016 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Αιγάλεω του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Αιγάλεω της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 7 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4403/7.7.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19,20,29,30,33,35,40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L189 της 29ης Ιουνίου2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.L330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο Ν-4403/16 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ-125/Α/7-7-16 διαλαμβάνει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για: - τεχνικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγους, ψυκτικούς κ.α.), αντιστοίχιση αδειών, έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας - ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, ολοκλήρωση έργων, εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, οριοθέτηση, εισφορά σε γη - βιομηχανικές εγκαταστάσεις Αττικής, εκσυγχρονισμός, χρήσεις γης - βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, αδειοδότηση, τεχνική ανασυγκρότηση (Αρθ-15 έως Αρθ-19 και Αρθ-22 του Νόμου) - φούρνους, αδειοδότηση (Αρθ-21) - Κατάργηση του μέρους Β του Ν-4281/14 (τη εξαιρέσει των Αρθ-134 έως Αρθ-138, Αρθ-139, Αρθ-157 και παρ.5 Αρθ-201 αυτού) περί κανόνων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η έναρξη ισχύος του κεφ.Β του νόμου αυτού, που αρχικά αντικαθιστούσε θέματα του Ν-3669/08 (κωδικοποίηση νομοθεσίας δημοσίων έργων), είχε μετατεθεί από την 1-3-15: - ως τις 31-12-15 με την παρ.1 Αρθ-37 του Ν-4320/15 ΦΕΚ-29/Α/19-3-15 - ως τις 29-2-16 με την παρ.1 Αρθ-5 του Ν-4354/15 ΦΕΚ-176/Α/16-12-15 - ως τις 30-4-16 με το Αρθ-93 του Ν-4368/16 ΦΕΚ-21/Α/21-2-16 - ως την 1-6-16 με το Αρθ-3 του Ν-4380/16 ΦΕΚ-66/Α/15-4-16 - ως την 1-7-16 με το Αρθ-2 του Ν-4392/16 ΦΕΚ-100/Α/31-5-16 (Αρθ-57) - παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, camping ή κέντρα αναψυχης - καθορισμός αιγιαλού, παράταση προθεσμιών (Αρθ-61 και Αρθ-62) - ξενοδοχειακά καταλύματα, ΕΣΛ - αδειοδότηση (Αρθ-66) - ενεργειακούς επιθεωρητές, παράταση προθεσμίας πιστοποίησης (Αρθ-67).

Στο ΦΕΚ 2087/Β/7.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5660/74890/30.6.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 9328/118691/30.10.2015 (Β' 2366) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2051/Β/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.178701/9.6.2016 Τροποποίηση της οικ. 170373/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης(TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς τμήμα αυτού "IP0002 έως IP0010", στο Δήμο Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στο ΦΕΚ 2059/Β/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3057/Α321/23.6.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή α) κτιρίων πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές των Π.Ε. Μεσσηνίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) κτιρίων, που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, πληγέντων από τη χαλαζόπτωση της 18ης Ιουνίου 2014 σε περιοχές της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 2062/Β/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000945 ΕΞ 2016 /Χ.Π. 1314/27.6.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 στη νήσο Ψέριμο της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου.

Στο ΦΕΚ 2077/Β/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ.3056/Α321/23.6.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από α) τις πλημμύρες στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2014 σε περιοχές του Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, β) τις πλημμύρες της 23ης Οκτωβρίου 2014 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου, γ) τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014 σεπεριοχές του Δήμου Αλεξανδρείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας,δ) την πλημμύρα της 5ης Δεκεμβρίου 2014 στηνΤοπική Κοινότητα Λάκκας του Δήμου Παξών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας,ε) τις πλημμύρες της 5ης έως 14ης Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Μακεδονίας, στ) τις πλημμύρες στις 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2014σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερει ακής Ενότητας Χαλκιδικής, ζ) τηνπλημμύρα της13ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς και από τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, η) την πλημμύρα της 27ης Φεβρουαρίου 2015 στον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, θ) τις πλημμύρες του Μαρτίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης,ι) τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαρτίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας,κ) τις πλημ μύρες της 27ης και 28ης Μαρτίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, λ) τις πλημμύρες της 7ης Μαΐου2015 σε περιοχές του Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, μ) τις πλημμύρεςτης 18ης Ιουνίου 2015 σε περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ν) τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων, ξ) τις πλημμύρες της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,ο) την πλημμύρα της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και π) την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 2082/Β/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2202/75660/1.7.2016 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση τωνενεργειών διαχείρισης τους και έγκριση των σχετικών πιστώσεων έτους 2016.

Στο ΦΕΚ 176/Δ/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2480/2.6.2016 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, στην περιοχή "Αγιος Γεώργιος", Τοπικής Κοινότητας Μελάμπων, Δημοτικής Ενότητας Λάμπης, Δήμου Αγίου Βασιλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. (Ενδιαφερόμενος: Δήμος Αγίου Βασιλείου).

Στο ΦΕΚ 177/Δ/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.41452/9.6.2016 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Βατούδι» του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που βρίσκεται πλησίον ιδιοκτησίας Αλεξίας - Βαλεντίνας Σάινμαν και Αναστασίας Σάινμαν και πλησίον ιδιοκτησίας Αντριου Σάινμαν και Έλεν Τσάνος.

Στο ΦΕΚ 183/Δ/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1818/6.6.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ανω Θερμών του Δήμου Μύκης.

Στο ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11037/5110/16.6.2016 Έγκριση της υπ' αριθμ. αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, περί εξομοίωσης χώρου με χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα της λιμενικής εγκατάστασης Βασιλικής Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 125/ΑΑΠ/6.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11643/5423/13.6.2016 Έγκριση της υπ' αριθ. 98/2015 (Ορθή Επανάληψη) Αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, περί εξομοίωσης χώρου με χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα της λιμενικής εγκατάστασης Περιγιαλίου Λευκάδας.

>>>   >>>>

Τρίτη 5 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2032/Β/5.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3058/Α321/23.6.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων, που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις, πληγέντων από τις κατολισθήσεις του Μαρτίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 στον οικισμό «Ανάληψη» της Τοπικής Κοινότητας Γερακίου του Δήμου Ήλιδας.

Στο ΦΕΚ 2043/Β/5.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.:1096/4.7.2016 Συμπλήρωση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων - ΠΟΛ. 1041/2016 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή» (Β΄ 926).

>>>   >>>>

Παρασκευή 1 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 175/Δ/1.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.37634/1.6.2016 Ανάκληση απόφασης χαρακτηρισμού δάσους ως προστατευτικού.

Στο ΦΕΚ 121/ΑΑΠ/1.7.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.41442/5.36.β4/9.6.2016 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Παναγιά», Πύργων Θερμής, Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής, Δήμου Λέσβου, που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινήχρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.

>>>   >>>>

Πέμπτη 30 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1966/Β/30.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.267264(5189)/24.6.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ.Β΄/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1973/Β/30.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7316/6.6.2016 Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 115/ΑΑΠ/30.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΟΥ/2954/26.5.2016 Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος της Εθνικής Οδού (24) «Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα», μήκους 391m, που διέρχεται μέσα από τη Δημοτική Κοινότητα Ανω Κορακιάνας της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας στη θέση «Σγόμπος», από τη Χ.Θ. 11+150 μέχρι τη Χ.Θ. 11+507 της νέας εθνικής οδού, με αφετηρία χιλιομέτρησης την πόλη της Κέρκυρας.
- Απόφ.ΔΟΥ/3061 /1.6.2016 Χαρακτηρισμός των κάτωθι οδικών τμημάτων: α) του οδικού τμήματος (ΑΒΓ) της κύριας χάραξης της Παραϊόνιας Οδού από την Χ.Θ. 20+300 της μελέτης «Μελέτη σύνδεσης Ιονίας Οδού με Αστακό» μέχρι τον ισόπεδο κόμβο με την Επαρχιακή Οδό (3), β) του οδικού τμήματος (Β_Β) που αποτελεί παρακαμπτήρια οδό της νέας γέφυρας Αχελώου (Γουριά) από τον ισόπεδο κόμβο με την Επαρχιακή Οδό (39) μέχρι το σημείο συνάντησης με την κύρια χάραξη της Παραϊόνιας Οδού (προαναφερθέν οδικό τμήμα ΑΒΓ) ως τμημάτων του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 29 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 121/Α/29.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4402/28.6.2016 Κύρωση της Συμφωνίας για την Επιτροπή Συντονισμού στο πλαίσιο της Συνόδου Υπουργών ’μυνας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEDM) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1928/Β/29.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1082/23.6.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων».

Στο ΦΕΚ 1930/Β/29.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000933 ΕΞ2016/ΧΠ1310 /23.6.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

Στο ΦΕΚ 1932/Β/29.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000939 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1311/24.6.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 1940/Β/29.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΠΕΑ/Γ/179566/15.6.2016 Έγκριση της έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης,έτους 2015.

Στο ΦΕΚ 1942/Β/29.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.209/23.6.2016 Απόφαση για τη θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata - Σιδηρόκαστρο με ισχύ από 1.7.2016 έως 1.10.2016 καιμε σκοπό την πρακτική αποτελεσματικότητα της Συμφωνίας Διασυνδεδεμένου Συστήματος μεταξύ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Bulgartransgaz EAD.

>>>   >>>>

Δευτέρα 27 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1897/Β/27.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31.5.2016 Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Στο ΦΕΚ 1910/Β/27.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2414.10/50162/16/10.6.2016 Σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΚΟΣΕΥΝΑΝΠ).

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4399/22.6.2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1824/Β/22.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.889/16.6.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/6/2016.

Στο ΦΕΚ 1832/Β/22.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.107783/296/6.6.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1812/Β/21.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28351/10.6.2016 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Αγίας Βαρβάρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ανοίξεως του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ανοίξεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) στοΔήμο Εκάλης του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και δ) στο Δήμο Ν.Ερυθραίας του Νομού Αττικής, νυν Δημοτική Ενότητα Ν.Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 168/Δ/21.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18045/20.4.2016 Επακριβής καθορισμός των περιγραφικών ορίων και του εμβαδού του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Ζευγολατιού Σερρών».

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1777/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.209/3/9.6.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 1778/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.212318 (4160)/19.5.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21-11-2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1782/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-τ68/43544//24.5.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την κατασκευή του έργου: «Ύφαλες επισκευές στον προβλήτα αλιευτικών σκαφών λιμένα Μέριχα».

Στο ΦΕΚ 1790/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/46319/31.5.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την κατασκευή των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΕ έτους 2015 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΣΑΕ/189.

Στο ΦΕΚ 1796/Β/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.41496/7.6.2016 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87646/16-11-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 167/Δ/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62700/4321/24.5.2016 Επανακαθορισμός και μερική κατάργηση της οριογραμμής της παραλίας που έχει καθοριστεί με την αρ. 753/13-08-1990 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας (ΦΕΚ 476/Δ/4-9-1990) (μεταξύ τωνκορυφών 6 και 13 του αιγιαλού) στην περιοχήΤ.Κ Παράλιου ’στρους (Εντός οικισμού) Δ. Βόρειας Κυνουρίας «Από Λιμάνι προς Πόρτες»Ν. Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 109/ΑΑΠ/17.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.39295/1.6.2016 Έγκριση τροποποίησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αδάμαντα Μήλου.
- Απόφ.ΔΠΧΣ2398/31.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης στοΟ.Τ. 23 προς άρση απαλλοτρίωσης ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελένης Σπύρου σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθ. 179/2008 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής(Μεταβατική Έδρα Ξάνθης).

Στο ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27713/31.5.2016 Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου «Εμμανουήλ Παπά» που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών (Ν. Σερρών) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής.

Στο ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/17.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39718/9.6.2016 Καθορισμός ορίων χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης Λιμένα Νέων Επιβατών Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1766/Β/16.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2766/Α321/8.6.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων, πληγέντων από τις κατολισθήσεις α) του χειμώνα 2011 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας β) του Νοεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας γ) του Ιανουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας δ) του Ιανουαρίου 2014 στην Τοπική Κοινότητα Καυκωνίας της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας.

Στο ΦΕΚ 165/Δ/16.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6379/23.3.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Νέου Μαρμαρά του Δήμου Σιθωνίας της Π. Ε. Χαλκιδικής, μπροστά από την φερόμενη ως ιδιοκτησία της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.».

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1710/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/2/5626/15.4.2016 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Στο ΦΕΚ 1714/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.869/13.6.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/6/2016.
- Απόφ.866/13.6.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/6/2016.

Στο ΦΕΚ 1731/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ ΙΦΛΙ 6/10405/16.5.2016 Συγχώνευση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ναυπλιέων.

Στο ΦΕΚ 1739/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11240/14.6.2016 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Απόφ.174371/10.6.2016 Παράταση της Δ3/Α/οικ.6599/20-06-2012 απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την κατασκευή του Προσωρινού Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου (ADG-III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ III Διστόμου για την τροφοδοσία του εργοστασίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας Αγ. Νικολάου του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντικύρων της Π. Ενότητας Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 1744/Β/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ13/46356/31.5.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την συμπλήρωση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή επέκτασης και διαμόρφωση μώλου στη Σκάλα Νήσου Αγκιστρίου.

Στο ΦΕΚ 162/Δ/15.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4156/23.3.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ. Νέου Μαρμαράτου Δήμου Σιθωνίας της Π. Ε. Χαλκιδικής, μπροστά από την φερόμενη ως ιδιοκτησία της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Α.Ε.».

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 159/Δ/13.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36875/24.5.2016 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην περιοχή «Τσαμάκια», Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/13.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4066/11.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Β΄ Ιεράπετρας».

Στο ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/13.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ47/147597/89336/6093/1677/1.6.2016 Αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1635/Β/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.178960/3.6.2016 Τροποποίηση του Παραρτήματος III του άρθρου 19 του Προεδρικού διατάγματος 51/2007 (Α΄54), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α΄29), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/101/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής υδάτων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 1652/Β/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2843/65570/7.6.2016 Τροποποίηση του άρθρου 7 της αριθμ. 3398/91703/24-08-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1838 Β΄/2015) όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1653/Β/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.:1073/1.6.2016 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 155/Δ/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58855/4078/18.5.2016 Επανακαθορισμός ορίων παλαιού αιγιαλού βορείως λιμενίσκου οικισμού Αγ. Κυριακής ΔήμουΤριφυλλίας Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 158/Δ/9.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42720/2745/4.4.2016 Ανάκληση της απόφασης με αρ. 7886/11-06-2007 (ΦΕΚ 331/τ. Δ΄/18-07-2007), περί καθορισμού των ορίων Αιγιαλού -Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη περιοχή ή «Αλικανάς» της Τ.Κ. Αλικανά, Δήμου Αλυκών Ν. Ζακύνθου.

Στο ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/9.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/112886/68886/4782/1239/19.5.2016 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων α) Γριβίλων, β) σπηλαίου και μινωικού οικισμού Μελιδονίου και γ) του θαλαμωτού τάφου στη θέση «Κόφυνας», Δήμου Μυλοποτάμου, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.35947/5.36.β4/19.5.2016 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό «Κοντιά - Λήμνου», στη θέση «Αχειλά», Δήμου Λήμνου, που προήλθαν από παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.

Στο ΦΕΚ 105/ΑΑΠ/9.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21693/25.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 29 περιοχής Μεταξουργείου.
- Απόφ.21694/25.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 100 περιοχής 57 «Θησείο» του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/9.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/1288/97/78576/5375/1429/19.5.2016 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Σελλί», Δήμου Κισσάμου, Π.Ε. Χανίων,Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/191199/113616/9610/2776/19.4.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Στριβός» Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 111/Α/8.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4396/7.6.2016 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1601/Β/7.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87241/30.5.2016 Παράταση προθεσμίας του άρθρου 7 παρ. 2 της υπ΄αριθμ. Π/112/363 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2488/τ. Β' 18.11.2015 και αφορά αδειοδότηση εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων, όπως η απόφαση αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2615/τ. Β'/04.12.2015.

Στο ΦΕΚ 1602/Β/7.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.37764/873/Φ342/2.6.2016 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014.

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 106/Α/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4393/6.6.2016 Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Αμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Αμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Αμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Αμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Αμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Αμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Αμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Υπουργείου Αμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου ’μυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Αμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού - Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1589/Β/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66941/1892/23.5.2016 Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Στο ΦΕΚ 1591/Β/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2445/Α36/23.5.2016 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1592/Β/6.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28198/2.6.2016 Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου,των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995, όπωςισχύει, στη διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1574/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.95/27.5.2016 Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015)».

Στο ΦΕΚ 1575/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1067/1.6.2016 Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω του σεισμού της 17ης. 11.2015 στους Δήμους Λευκάδας,Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης.

Στο ΦΕΚ 1577/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.105269/2.6.2016 Ίδρυση Κέντρου Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης των Σημείων Διαμονής Προσφύγων.

Στο ΦΕΚ 1578/Β/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/38550/6.5.2016 Ορισμός Αποφαινόμενων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επίστρωση τμήματος προβλήτα Σερίφου», Δ. Σερίφου, νήσου Σερίφου, Π.Ε. Μήλου.

Στο ΦΕΚ 150/Δ/3.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2654/13.5.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος «Πέλεκα» στην περιοχή των Δ. Κατερίνης και Δ. Δίου - Ολύμπου της Π.Ε. Πιερίας.

Στο ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/3.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.44406/1308/20.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Βοΐου στο Ο.Τ. 56.
- Απόφ.62968/1774 /20.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καστοριάς στο Ο.Τ.237.

Στο ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/3.6.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21045/17.5.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Πλαταριάς - της Δημοτικής Ενότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ν. Θεσπρωτίας) στα Ο.Τ. 72Ακαι 72Β.
- Απόφ.73196/1461/16.5.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. Γ206 της περιοχής επέκτασης Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σε εκτέλεση των με αρ.2099/2013 και 2095/2013 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Τ.Υ./3328/12.5.2016 Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέ-ματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

Στο ΦΕΚ 1565/Β/2.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.233/27/27.5.2016 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Αποκατάσταση στη Στοματική και ΓναθοΠροσωπικήΧειρουργική».

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1550/Β/1.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.176524/11.5.2016 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου TAP στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Ημαθίας, Φλωρίνης, Κοζάνης και Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 149/Δ/1.6.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.806/43256/12.5.2016 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση «Αγ. Αθανάσιος - Φούρνοι» Δ.Δ. Ελασσόνας - Δήμου Ελασσόνας, Νομού Λάρισας.

>>>   >>>>

Τρίτη 31 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1538/Β/31.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5903/25.5.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 2865/4.3.2016 απόφασης ΕΟΤ περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτωντου Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Προβολής του ΕΟΤ».

Στο ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/31.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21395/19.4.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 67 Β (πρώην Θέρμης) - Β΄ πάροδος, οικόπεδο αρ. 19, οικισμός Ουζιέλ, περιοχή Ντεπώ και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο (ΦΕΚ 81/Β/13-2-1985).
- Απόφ.22130/22.4.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λεχαινών (Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) στην πλατεία Σαραντοπούλου και Ανωνύμου και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης (Φ.Ε.Κ. 406/Β΄ 10-8-1987).
- Απόφ.21360/7.4.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από ακίνητο της παρ. 1γ του άρθρου 3 του Ν.3044/2002, που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Έδεσσας (Π.Ε. Πέλλας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) στην οδό Αρχιερέως Μελετίου αρ. 47 (Συνοικία Βαρόσι) Ο.Τ 3.

Στο ΦΕΚ 99/ΑΑΠ/31.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7586/199/1.4.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχέδιου ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.32849/2179/12.5.2016 Έγκριση απόφασης εξομοίωσης χώρου με ζώνηλιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Αλιευτικό Καταφύγιο «Αυλοσπήλου» Δ. Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας.
- Απόφ.32840/2178/12.5.2016 Έγκριση απόφασης ξομοίωσης χώρου με ζώνη λιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων «Πούντας» Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 30 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 96/Α/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4390/30.5.2016 Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σε αυτήν Δηλώσεις και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 97/Α/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4391/26.5.2016 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη Συνεργασία στον τομέα των Θαλασσίων Υποθέσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 145/Δ/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44881/2926/27.4.2016 Επανακαθορισμός των ορίων παραλίας στην περιοχή βορείως εκβολής χειμάρρου «Βυρού», εκτός οικισμού Καρδαμύλης Τ.Κ Καρδαμύλης Δήμου Δυτικής ΜάνηςΝ. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 146/Δ/30.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38719/857/9.5.2016 Κύρωση Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4389/27.5.2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 95/Α/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 59/24.5.2016 Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας.

Στο ΦΕΚ 1507/Β/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 Tροποποίηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 116) «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρ-θρο 16 Ν. 4305/2014)».

Στο ΦΕΚ 1513/Β/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.735/16.5.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/5/2016.

Στο ΦΕΚ 144/Δ/27.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35237/1091/25.4.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ράσινα» στην θέση «Ξηροκάμπι» της Τ.Κ. Λευκοχώματος, της Δ.Ε. Φάριδος του Δήμου Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 26 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 143/Δ/26.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1739/13.5.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος "Κυριακή» ανάντη της σύγκλισης με το ρέμα Σιδηρόπορτας στην περιοχή Κυριακή - Πρωτοκκλήσι του Δ. Σουφλίου.

Στο ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7898/27.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 37 περιοχής 75 «Ακαδημία Πλάτωνος» του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).
- Απόφ.3624/26.4.2016 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή στον οικισμό Νεάπολη της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς (Ν. Λακωνίας) για τον καθορισμό σχολικού χώρου και όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Στο ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.23071/5.5.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των λιθόστρωτων των οδών (καλντεριμιών) Φιλοκλέους Γεωργιάδη, Γεωργίου Μωραΐτη, Αγίας Τριάδας και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη που βρίσκονται στον οικισμό Σκιάθου του Δήμου Σκιάθου (Ν. Μαγνησίας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών αποκατάστασης αυτών.
- Απόφ.21495/22.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέο κτίριο, επί της οδού Αιγίνης αρ.32 (Κυψέλη) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων.

Στο ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 32833/2177/12.5.2016 Έγκριση απόφασης εξομοίωσης χώρου με ζώνη λιμένα των λιμενικών εγκαταστάσεων «Παλαιοκάστρου» Τ.Κ. Λαχίου Δήμου Μονεμβασίας.

Στο ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/26.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.60683/9.5.2016 Έγκριση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου των πολεοδομικών ενοτήτων «ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 5 και 6» της Δημοτικής Ενότητας Καματερού, του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού, με μείωση πρασιάς στο Ο.Τ. 936 κατά μήκος των ιδιοκτησιών 02/04-04, 02/04-05, 02/04-06 και αύξηση της πρασιάς για ισοζύγιο στην ιδιοκτησία 02/04-04 στο ΟΤ 936 και στην ιδιοκτησία 02/05-12 του ΟΤ 951, λόγω ασυμφωνίας στο έδαφος των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών.
- Απόφ.21943/25.4.2016 Έγκριση πολεοδόμησης της έκτασης του πρώην στρα

>>>   >>>>

Τετάρτη 25 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1472/Β/25.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33/20.5.2016 Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.

Στο ΦΕΚ 1478/Β/25.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21559/732/12.5.2016 Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου απότον πρώην ΟΕΚ.

Στο ΦΕΚ 91/ΑΑΠ/25.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 101059/8178/1344/27.4.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Σταμάτη Φουντούλη στον οικισμό Θέρμα της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας, Περιφέρειας Β. Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/142722/86496/3204/952/27.4.2016 Οριοθέτηση ενιαίου αρχαιολογικού χώρου Αγγελοκάστρου - Παλαιοκαστρίτσας, Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1459/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40465/12.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1465/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.89683/13.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1469/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.24558/16.5.2016 Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στηντοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείων που θα λειτουργούν κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικά Γραφεία.

Στο ΦΕΚ 141/Δ/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.25794/20.5.2016 Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους.

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1442/Β/23.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./25.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση προβλήτα Φοίνικα Σύρου».

Στο ΦΕΚ 1445/Β/23.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ5(β)/Γ.Π.36277/20.5.2016 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 20 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1428/Β/20.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173971(2721)/21.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ. Β΄/21-11-2014).
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/3/11886/15.4.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1432/Β/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31652/2847/28.4.2016 Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 15 του άρθρου 42 του υπ΄αριθμ. Ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

Στο ΦΕΚ 134/Δ/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29403/20.4.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λακκί - Κουλούκι», Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 135/Δ/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28355/22.3.2016 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μετόχι Ξηροποτάμου - Καμπουραγγελάδικα» της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1391/Β/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1./5/9758/26.4.2016 Συγχώνευση των ΚΕΠ 200 (Πετρίνας) και 559 (Γυθείου) του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Στο ΦΕΚ 1412/Β/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.7.12/16110/171/26.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 21030/1205/07-11-2003 (ΦΕΚ 1691/Β/18-11-2006) απόφασης με θέμα «έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ρεθύμνου».

Στο ΦΕΚ 126/Δ/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29409/20.4.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λάκκος - Διακόφτης»,Δ.Δ. Αφιάρτης Μενετών, της Νήσου Καρπάθου, τουΝομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 130/Δ/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21262/23.3.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κριός» νήσου Πάρου.

Στο ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/19.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10535/26.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 51 και 59 του Δήμου Σπετσών (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.21892/25.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος επί της παράκτιας δημοτικής οδού του οικισμού «Καμάρες» Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό.
- Απόφ.8830/27.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 18 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1386/Β/18.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5308/Π.Ε./Α325/15.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές α) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και β) του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 119/Δ/18.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5606/64148/18.4.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Χατζηγεράκη» του Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 17 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1372/Β/17.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.85564/9.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμη΅άτων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Το΅έα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 118/Δ/17.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2442/51879/28.4.2016 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία.

>>>   >>>>

Δευτέρα 16 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1365/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.722/12.5.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4/5/2016.

Στο ΦΕΚ 1366/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.30685/26.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 8848/05-02-2016 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας.

Στο ΦΕΚ 1368/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/28.4.2016 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του N. 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 13 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1344/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.171817/21.4.2016 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «2η Αναβάθμιση του Συνοριακού Μετρητικού Σταθμού Φυσικού Αερίου Σιδηροκάστρου U-2010» στην Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης της Π. Ενότητας Σερρών.

Στο ΦΕΚ 1346/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4638/2015/Α325/5.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/77/Α325/5.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1351/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83993/4.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1352/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2254/53201/5.5.2016 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συστέγασης με εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, χυμού από σταφύλια ή με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες.

Στο ΦΕΚ 1357/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1Β/Γ.Π.30684/26.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 77529/09-10-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 12 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 85/Α/12.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4387/11.5.2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1336/Β/12.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ23/19061-1457/22.4.2016 Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.

>>>   >>>>

Τετάρτη 11 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4386/9.5.2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1316/Β/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/35937/22.4.2016 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την κατασκευή του έργου «Επισκευές - βελτιώσεις Χερσαίας Ζώνης Κινίου Ν. Σύρου».

Στο ΦΕΚ 1329/Β/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1053/26.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Στο ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20893/20.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους 24 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ10/121107/73936/5069/1325/12.4.2016 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πετρωτού - Κρήνης - Σαραβαλίου, Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/94761/56449/4216/1033/19.4.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Αρχαία Αρέθουσα», Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης,Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.1107/58628/25.4.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου».

Στο ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8833/11.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ999 και Γ1131 του Δήμου Καβάλας (Ν. Καβάλας).
- Απόφ.375/21.4.2016 Έγκριση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ.89 της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τον χαρακτηρισμό της νότιας πλευράς της οδού Αφροδίτης (η Βόρεια πλευρά του Ο.Τ.89) ως οικοδομική γραμμή.

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1308/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12707/22.4.2016 Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

Στο ΦΕΚ 1310/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/37611/28.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου λιμένα Κορησσίας Ν. Κέας».

Στο ΦΕΚ 1313/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.30905/26.4.2016 Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 25242/ 04-04-2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10995/13.4.2016 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ιτέας που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Ιτέας Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου).

Στο ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/10.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1506/18.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 299, των βοηθητικών κτισμάτων και του περιβόλου της αυλής του, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Δημ. Αντωνίτση και του κτιρίου επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 301, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στον οικισμό Σουφλί του Δήμου Σουφλίου του Νομού Έβρου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά.
- Απόφ.1507/18.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Αιγύπτου 10Α στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 9 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 82/Α/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 51/27.4.2016 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών.

Στο ΦΕΚ 1300/Β/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.71651/1368/13.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη.

Στο ΦΕΚ 115/Δ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5607/64152/18.4.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στις θέσεις «Μπασάλε» και «Παπά Χούμα» του Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.879/37519/29.3.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 «Παραλία», της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων.

Στο ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/105265/63672/4551/1166/25.4.2016 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Μύρινας - Κάσπακα - Ατσικής - Σαρδών - Λιβαδοχωρίου - Διαπορίου - Θάνους, Δήμου Λήμνου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/100472/8129/1331/19.4.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/2002, του διώροφου κτηρίου επί της Πλατείας 1866, αρ. 9-11, στηνεκτός των ενετικών τειχών πόλη των Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Σταματάκη, ΑσπασίαςΠαπαχρήστου, ’ννας Καραγκούνη, Ελένης Σταματάκη, κληρονόμων Σπυρίδωνος Σταματάκη και Τράπεζας Eurobank.

>>>   >>>>

Πέμπτη 5 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 80/Α/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 49/22.4.2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

Στο ΦΕΚ 1281/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.198/3/07.04.2016/14.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β΄ 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων».

Στο ΦΕΚ 1284/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4211/48456/20.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. 11324/113170/01-11-2012 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων νια την εφαρμογή του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄3225).

Στο ΦΕΚ 1287/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2016.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1452/13.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 11 (Τύμβος - Μαρμαράδικα) του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα 13 (Κάτω Σωρός) του ίδιου ως άνω Δήμου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/4.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.51540/986/8.4.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της αριθμ. 566/2014 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο Ο.Τ. 1293, περιοχής «’νωθεν Ασύλου» της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.
- Απόφ.4436/15/22.2.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) εντός των ορίων του οικισμού Βιολί Χαράκι Δήμου Ρεθύμνου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Πλάκες - Αμπέλι».

Στο ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/4.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/92853/7614/1246/19.4.2016 Αναοριοθέτηση του ιστορικού τόπου της νήσου Πόρου, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και Νήσων.
- Απόφ.1518/20.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των όψεων του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας 36 (όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα), στην Ελευθερούπολη Καβάλας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Χαβιάρα Κωνσταντίνου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/100711/8152/1339/19.4.2016 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Κάτω Κρανιώνα, του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1258/Β/28.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42064/ΕΥΘΥ 445/18.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 53635/ΕΥΘΥ 456, (ΦΕΚ Β΄ 1263/2015) κοινής υπουργικής απόφασης περί σύστασης επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για λιμενικά και θαλάσσια έργα.

Στο ΦΕΚ 1262/Β/28.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1223/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.197/2/24.03.2016/8.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30-7-2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 1225/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75594/231/19.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικήςκαθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1233/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28159/3183/26.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 81526/11940/24.12.2015 (Β΄ 3017/31.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2016».

Στο ΦΕΚ 1237/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000560 ΕΞ 2016/Χ.Π. 840/11.4.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 24ης Ιανουαρίου 2013 και 4ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Διδυμότειχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000561 ΕΞ 2016/Χ.Π. 841/11.4.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 9ης Μαρτίου 2013 στην Δ.Κ. Παγώνδου της Δ.Ε. Πυθαγορείου του Δήμου Σάμου της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 1238/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1049/20.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 26 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 76/Α/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 48/14.4.2016 Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης.

Στο ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4384/26.4.2016 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1212/Β/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.175700/14.4.2016 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Στο ΦΕΚ 1218/Β/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.664/22.4.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/4/2016.

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20527/18.4.2016 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Βιλίων - Ειδυλλίας Δυτικής Αττικής.

>>>   >>>>

Δευτέρα 25 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1196/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.102835/54/19.4.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1197/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.241/19.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1198/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.74687/18.4.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Παρασκευή 22 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1136/Β/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32450/ΕΥΘΥ/343/23.3.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 53640/ΕΥΘΥ 457/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1263/2015) κοινής υπουργικής απόφασης περί σύστασης επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για έργα οδοποιίας.

Στο ΦΕΚ 1150/Β/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/33947/16 /18.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την κατασκευή του έργου «Επέκταση Βελτίωση λιμένα Κολυμβαρίου Π.Ε. Χανίων».

Στο ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42830/11.4.2016 Σημειακή τροποποίηση σε τμήμα του Ο.Τ. 14 της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, στη συμβολή των οδών Βασ. Φρειδερίκης και Κεχαγιά.

Στο ΦΕΚ 72/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.24690/22.3.2016 Αρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Ιωάννη Κάϊτσα,σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ΄αριθμ.16767/2010 απόφαση του 18ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 32β, του ΔήμουΓλυκών Νερών Ν. Αττικής.
- Απόφ.11388/3.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνης) στην Π.Ε. «Μασταμπάς - Καλλιθέα» και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Στο ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16613/30.3.2016 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

Στο ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΓΔΠ 0006631 ΕΞ2016/20.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002