Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2832/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.
- Απόφ.ΠΟΛ.1232/21.10.2014 Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.

Στο ΦΕΚ 2840/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21185/13.10.2014 Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ).

Στο ΦΕΚ 2851/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.953/Α32/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 14ης Νοεμβρίου 2013 στη Νήσο Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.8285/Α322/16.10.2014 Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές του Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 2852/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 2853/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1224/13.10.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17-02-2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Στο ΦΕΚ 2854/Β/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1682/15.10.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15-10-2014.

Στο ΦΕΚ 480/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15895/172948/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και παραλίας και οριοθέτηση του παλιού αιγιαλού στην Παραλία Δηλεσίου, Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 481/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108737/8985/29.9.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «από Κατελειό ως Ρατζακλί» Δήμου Κεφαλλονιάς, Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων του Ν. Κεφαλλονιάς.

Στο ΦΕΚ 482/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.101015/8512/29.9.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΚΑΡΑΠΑΤΑ» Αγ. Μαρίνας Δουνεϊκων Δ. Ήλιδας Ν. Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 483/Δ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4384/26.9.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Σκαλωτής», Δήμου Σφακίων, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 329/ΑΑΠ/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.36844/10.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικής της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.
- Απόφ.36843/10.10.2014 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας (Ν. Κοζάνης) για τον καθορισμό χώρου των Νέων Κοιμητηρίων Πτολεμαΐδας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Στο ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/22.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11636/8.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Τρικάλων στα Ο.Τ. Γ1451 και Ο.Τ. Γ1452Γ, σε συμμόρφωση στην με αριθμ. 154/2008 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (Β΄ Τριμελές Τμήμα) και του 1/2013 Πρακτικού του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Δ.Π. Τρικάλων, στις ιδιοκτησίες των Ευροσύνης χας Β. Κλειδώνα κ.λπ. (συν. 4) και την επανεπιβολή της, με χαρακτηρισμό του υπόψη χώρου ως Κ.Φ. - Χώρος για την ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Σ.Μ.Υ., και το αποχαρακτηρισμό έκτασης του Δήμου Τρικκαίων από Κ.Φ. - Χώρος για την ανέγερση Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Σ.Μ.Υ. σε οικοδομήσιμο χώρο (Ο.Τ. Γ1452Γ).

Στο ΦΕΚ 331/ΑΑΠ/22.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.36841/8.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 223 συνοικίας Ε΄ του Δήμου Χαλκιδέων, με άρση απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.41556/8.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 233/Α/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.142/14.10.2014 Τροποποίηση του Π.Δ/τος 151/2005 (A΄211) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Πελοποννήσου (ΕΥΔΕ/ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)», όπως τροποποιημένο ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2822/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8221.Τ54/33/13.10.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και του έργου: «Αποκατάσταση παραλιακού κρηπιδώματος Λακκίου Λέρου».
- Απόφ.8221.Τ76/33/8.10.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή - ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο Λιμάνι Σούδας».
- Απόφ.ΠΟΛ:1221/13.10.2014 Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 - Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ).

Στο ΦΕΚ 2825/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.798/Α322/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και καθορισμός πιστωτικών διευκολύνσεων για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 21ης Ιουλίου 2012 στη Δ.Κ. Αιαντείου της Δ.Ε. Σαλαμίνας του Δήμου Σαλαμίνος της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.601/Α325/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 2826/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνίας της Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 2827/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4218/Α325/13.10.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 2828/Β/21.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΠΑΔ/628/7.10.2014 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2815/Β/20.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6540/8.10.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Δ/ντή και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 477/Δ/20.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15476/167102/19.9.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μεγάλη Πάου», Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 478/Δ/20.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.72261/2.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΟΣ (ή ΣΑΡΑΝΤΟΥ)» του Δήμου Κύθνου νήσου Κύθνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται εντός της ιδιοκτησίας της "DIABEZA HOLDING LIMITED Α.Ε".

Στο ΦΕΚ 479/Δ/20.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.72259/2.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Βουρκάρι» του Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων που τμήμα του διέρχεται από την ιδιοκτησία Χαραλαμπίδη Ιωάννη και Παύλου Κλεονίκης.
- Απόφ.72262/25.10.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Οτζιάς» του Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας Μαρίας Τσαγγάρη και Κωνσταντίνου Βάλβη.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 231/Α/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4303/17.10.2014 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2788/Β/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8321.3/06/18.9.2014 Καθορισμός ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στο ΦΕΚ 2792/Β/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ27/34481/1526 /8.10.2014 Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιoύ από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Στο ΦΕΚ 476/Δ/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83630/7171/29.9.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση «Αγ. Χαράλαμπος, Δ.Κ. Κυψέλης, ΔΕ Αρκαδίων Δήμου Ζα κύνθου, Ν. Ζακύνθου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 474/Δ/16.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18704/23.9.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καρύδι - Βουρβουρού» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας της Π. Ε. Χαλκιδικής, μπροστά από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Διδακτικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 475/Δ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.118066/10191/19.9.2014 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Έμπλυση» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλληνίας.
- Απόφ.112516/5847/2.9.2014 Τροποποίηση ορίων και συνολικής έκτασης μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Πρώην Φολόης και Λαμπείας).

Στο ΦΕΚ 325/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1734/10.9.2014 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 5814/14-11-1986 απόφασης του Νομάρχη Χανίων «Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησηςστους οικισμούς Βαρύπετρο, Λυγιδές, Μαρμαράς, Μυλωνιανά, Όαση, Ποτιστήρια του Ν. Χανίων» (ΦΕΚ1284/Δ/1986) όσον αφορά στη διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει τα όρια του οικισμού Λυνιδές.
- Απόφ.2196/11.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Ατσιπόπουλου, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Πέτρος».

Στο ΦΕΚ 327/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/233253/137298/14898/5757/2.10.2014 Έγκριση οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου «Παλαιόκαστρο» ή «Κάστρο Αδριανού» στον Αγ.Αδριανό Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.59991/30.9.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 1296 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.

Στο ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6056/9.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Κατούνη 9β-9γ στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 469/Δ/15.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3314/198003/3.10.2014 Μερική ανάκληση της με αριθμ. 5812/23-11-2007 (Φ.E.K. 664/τ.Δ/14-12-2007) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας» για έκταση εμβαδού 3.754,00 τ.μ. στη θέση «Πλάκα ή Καμίνια ή Μπιλίρη» οικισμού Γάια Τ.Κ. Βρύσης Δ.Ε. Κονιστρών Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 471/Δ/15.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2764/17.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γής σε τμήμα του τεμαχίου υπ΄π αριθμ. 423α έκτασης 2.469 τ.μ. και σε τμήμα του υπ΄αριθμ. 645θ τεμαχίου έκτασης 4.200 τ.μ. Αναδασμού έτους 1992 στο αγρόκτημα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο Εγκατάστασης 2 Αντλιοστασίων Λυμάτων.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2739/Β/14.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Λ19/43/29.9.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση Αλιευτικού Καταφυγίου Τρίγλιας (Β΄ Φάση).

Στο ΦΕΚ 2747/Β/14.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/29/25.9.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Ανατολικής παραλιακής οδού Παλαιοχώρας.

Στο ΦΕΚ 468/Δ/14.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4431/30.9.2014 Τροποποίηση σφάλματος της υπ΄αριθμ. 2944/02.07.2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Άγιος Παύλος - Λεπιδόλακος», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων» (αίτηση: Κομπογεννιτάκη - Σαραντουλάκη Μαρίνα) (ΦΕΚ 330/ Δ΄/22.07.2014 - ΑΔΑ: ΒΑΛΧΟΡ1Θ-Ο2Φ).
- Απόφ.64841/1868/19.8.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ράχιανη» στην θέση «Πιστρατού» στην περιοχή πλησίον του προτεινόμενου γηπέδου εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Ενότητα Τενέας του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορίνθιας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2723/Β/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/68426/0025/26.9.2014 Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλλοδαπής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. - ATHENS CENTRAL BRANCH».

Στο ΦΕΚ 2735/Β/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1638/8.10.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/10/2014.

Στο ΦΕΚ 467/Δ/13.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2770/3.10.2014 Μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης αναδάσωσης από έκταση συνολικού εμβαδού 14,537 στρ. στην θέση Ριμινίτικα περιφέρειας Δήμου Αγ. Βαρβάρας Ν. Αττικής.
- Απόφ.1319/1846/23.9.2014 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2290/23-9-2003 απόφασης περί «επικύρωσης των οριογραμμών ρεμάτων στην περιοχή Παλιό και Σπηλιανό του Δ. Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου), Νομού Χανίων» (ΦΕΚ Δ΄ 1074/ 10-10-2003).

Στο ΦΕΚ 322/ΑΑΠ/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7092/25.9.2014 Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του 12θέσιου νεοαναγειρόμενου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2714/Β/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34324/29.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 465/Δ/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2230/7.8.2014 Προσδιορισμός χρήσης γης σε γήπεδο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συνολικού εμβαδού 1872,96 τ.μ., στη θέση «Χαλαστή» του Δήμου Γόρτυνας.

Στο ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46339/3.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Τοσίτσα 31 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών (ν. Ιωαννίνων).

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2686/Β/9.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7874/6608/18.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ως προς τα άρθρα 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 7 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», 8 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», 9 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», 10 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 11 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 12 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 20 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

Στο ΦΕΚ 2704/Β/9.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Π1/1866/2.10.2014 Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης, αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών μέσω του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.).

Στο ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/9.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1455/18.9.2014 Αναγνώριση οδού προ του 1923 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Επισκοπής, ΔΔ. Κάτω Χωριού Δήμου Ιεράπετρας, στη θέση «Μυζηθράς».
- Απόφ.1707/18.9.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 , στην περιοχή «Ασπροχώματα ή Σαραλί» εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων του οικισμού Βουτών του Δήμου Ηρακλείου ως κοινόχρηστης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 225/Α/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4302/7.10.2014 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2657/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.47229/25.9.2014 Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011.
- Απόφ.-/8.10.2014 Διόρθωση σφάλματος στην ΠΟΛ 1193/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2388/8-9-2014 (Τεύχος Β΄).

Στο ΦΕΚ 2658/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7791/Α314/24.9.2014 Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές Καταστροφές.

Στο ΦΕΚ 2677/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.12131/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Τμημάτων και Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν.
- Απόφ.824/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς στους Προϊστάμενους και σε υπαλλήλους των Τμημάτων αυτών.

Στο ΦΕΚ 2678/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6727/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυντές και στους Προϊστάμενους Τμημάτων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνήσιας - Σποράδων και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.4739/3.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.2331/29.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Γενικό Διευθυντή ,στο Διευθυντή και στους προϊσταμένους τμημάτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2681/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21659/17303/24.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Στο ΦΕΚ 318/ΑΑΠ/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2722/12.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/A/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλο, Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Σιδερίτης».
- Απόφ.2141/19.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Πρασσάς, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 223/Α/7.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4301/7.10.2014 Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2640/Β/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115198/5538/6.10.2014 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159).

Στο ΦΕΚ 2642/Β/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35829/22.9.2014 Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού για την περίοδο 2014-2019.

Στο ΦΕΚ 462/Δ/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15477/167105/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «ΜΙΚΡΟ», Λαύκου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 463/Δ/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34917/1121/3.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Λ.Κ. Βέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/6.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4771/19.9.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 4 οικισμού Άνω Καρυόφυτο του Δήμου Ξάνθης.
- Απόφ.67479/17.9.2014 Αναγνώριση οδού στην περιοχή «Μεγάλη Γη» Ασκληπειού του Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923) εκτός σχεδίου, βάσει του άρθρου 20 του Ν.Δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).

Στο ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/6.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1583/18.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 393/2011 (ΦΕΚ 60/A΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Σφακάκι Τοπικής Κοινότητας Παγκαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Ρουσσά».
- Απόφ.2256/19.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Ρουσσοσπίτι, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Χαλέπα».
- Απόφ.1845/18.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Όαση, Δημοτικής Ενότητας Θερίσσου, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 218/Α/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.135/26.9.2014 Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ΦΕΚ 2636/Β/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5926/4966 /16.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης.

Στο ΦΕΚ 2637/Β/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21204/16937/16.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Στο ΦΕΚ 450/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15546/168004/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μπαταριά», Συνοικία Β΄ σχεδίου πόλης Χαλκίδας, Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 451/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3262/17.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήματα του τεμαχίου αριθμ. 9046δ της Σ.Δ. 2007 έκτασης 18.660 τ.μ. στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για την Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Κομποστοποίησης».

Στο ΦΕΚ 454/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80136/6923/19.9.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Αυλόσπηλος» Τ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 457/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17052/184177/19.9.2014 Kαθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αμποριά», Δ.Ε. Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 458/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15545/168001/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μπούρος», Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 459/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.800/16.6.2014 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος (Φοδελιανού ποταμού) Δήμου Μαλεβυζίου, Περιφερ. Ενότητα Ηρακλείου.
- Απόφ.15478/167106/19.9.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αγιος Σώστης», Καλογριά Καλάμου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 460/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18791/21.8.2014 Τροποποίηση της αρ. 4631/26-03-2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/ 24-04-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: "Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Γλυκό νερό» της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ποτίδαιας του Δήμου Νέας Προποντίδας".

Στο ΦΕΚ 461/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10885/20.8.2014 Τροποποίηση της αρ. 6978/27-03-2014 (ΦΕΚ 170/Α΄/ 24-04-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: "Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Παλάτι» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας".

Στο ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ25/239623/140794/15295/5898/19.9.2014 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ Α1/Φ25/89172/4655/30-09-2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 512/ΑΑΠ/2-10-2009) «Καθορισμός Ζώνης Α΄ (Α1 και Α2) Προστασίας και χρήσεων γης εντός αυτής και οριοθέτηση Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Αργυρούπολης, Δήμου Λαππαίων, Νομού Ρεθύμνης» και συμπλήρωση χρήσεων γης εντός της Ζώνης Α1 Προστασίας του ως άνω αρχαιολογικού χώρου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/220204/129688/14024/5413/19.9.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Παλαιομάνινας, Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.29990/17.6.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσης στο Ο.Τ. 1268 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ11/228688/134717/14662/5633/18.9.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Νέων Στύρων, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 214/Α/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4296/2.10.2014 Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296).

Στο ΦΕΚ 2620/Β/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115136/25.10.2014 Τροποποίηση της αρ. 66982/28280/04.07.2012 (ΦΕΚ 2123 Β΄/12.07.2012) απόφασης περί ανασύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 2623/Β/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.T29/11/11.9.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Ανάφης» στη Νήσο Ανάφη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 445/Δ/1.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92346/7887/25.10.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Δυρός» Τ.Κ. Πύργου Διρού του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 446/Δ/1.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/1.10.2014 Διόρθωση σφάλματος αριθμ. 43317/1309/2-6-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2596/Β/30.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔ.5319/22.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10432/1115/Φ.15/17.9.2014 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

>>>   >>>>

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2573/Β/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46274/22.9.2014 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο ΦΕΚ 440/Δ/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47987/34617/25.10.2014 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Μαρίνα Ζέας», του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Στο ΦΕΚ 441/Δ/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7476/10.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης στο τεμάχιο υπ΄αριθ. 2162β, έκτασης 4.004,83 τ.μ., της Α.Δ. 1931, που εμπίπτει στο αγρόκτημα «Μανδηλίου-Λευκοθέας», της Τ.Κ. Λευκοθέας, της Δ.Ε. Αλιστράτης, του Δ. Νέας Ζίχνης, της Π.Ε. Σερρών, προκειμένου να εκμισθωθεί με δημοπρασία για τη δημιουργία «πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2555/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.55304/1630/24.9.2014 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών και απόφασης οριστικής παύσης εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο.

Στο ΦΕΚ 2557/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6434/4.9.2014 Ανάθεση αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης σε οδικά τμήματα, στην θέση Χ.Θ 15+600 της Ε.Ο. 6 Βόλου - Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 2561/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Ε.Γ.:909/18.9.2014 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2562/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.908/18.9.2014 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 439/Δ/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4254/18.9.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στις θέσεις «Όρμος Ατζικιάρι - Μαγατζές - Τέντα - Ερμούπολη - Γκράντες - Χονδρή Άμμος», Τοπικού Διαμερίσματος Παλαικάστρου, του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/25.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2930/21.8.2014 Αναγνώριση οδού που ξεκινά από τον οικισμό Καρωτή και καταλήγει στην ΝΕΟ Χανίων-Ρεθύμνου ως κύρια και μοναδική δημοτική οδός.
- Απόφ.Φ6074/3477/8.9.2014 Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 131 και 131α περ.95 Δήμου Αθηναίων, φερόμενων ιδιοκτητών Μιχαήλ Ζορμπά και κληρονόμων Ιωάννη Ζορμπά σε εκτέλεση της με αρ. 6118/2008 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

Στο ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/25.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1705/1.9.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923, στην περιοχή «Μετόχι Δρακουλιάρη» εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων του οικισμού Δρακουλιάρη του Δήμου Ηρακλείου, ως κοινόχρηστης.
- Απόφ.1718/8.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Σταυρωμένου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Κονίδι».

>>>   >>>>

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2547/Β/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.05.1/10341/487/11.9.2014 Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας - (ΕΣΥΠ) ν.π.ι.δ.

Στο ΦΕΚ 2551/Β/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112784/496/12.9.2014 Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Στο ΦΕΚ 436/Δ/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ4443/2689/8.9.2014 Μελέτη οριοθέτησης τμήματος κλάδου ρέματος Σαπφούς στο Ο.Τ. 737 του Δήμου Κηφισιάς με συνολικό μήκος 228.00 μ.

Στο ΦΕΚ 438/Δ/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ4443/3472/8.9.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Σαπφούς στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 196/Α/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.122/19.9.2014 Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.

Στο ΦΕΚ 2535/Β/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51308/8044/10.9.2014 Συμπλήρωση μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2014.

Στο ΦΕΚ 2537/Β/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4058/1842/2.9.2014/27.8.2014 Τροποποίησις και αντικατάστασις του Κανονισμού λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας.

Στο ΦΕΚ 431/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ5611/2452/8.9.2014 Επικύρωση Οριοθέτησης του ρέματος Καλεντζίου στο Δήμο Μαραθώνα του Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 432/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.76044/5.9.2014 Κύρωση δασικού χάρτη του Δήμου Καλαμαριάς της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 433/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62779/1.9.2014 Κύρωση του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ακρωτηρίου, Εμπορείου, Επισκοπής, Μεγαλοχωρίου και Πύργου του Δήμου Θήρας.

Στο ΦΕΚ 434/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.113294/3123/3.9.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 3647/19-10-2007 (562 Δ΄) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβαδού 9.629,08 τ.μ. στη θέση «εντός ορίου οικισμού» Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα Δήμου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας.
- Απόφ.113370/3126/3.9.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 3647/19-10-2007 (562 Δ΄) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβαδού 500 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τοπικής Κοινότητας Πευκών Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. Ηλείας.
- Απόφ.113325/3124/3.9.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 3647/19-10-2007 (562 Δ΄) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβαδού 3.843,86 τ.μ. στη θέση «Λίμνες» Τοπικής Κοινότητας Παλαιοβαρβάσαινας Δήμου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 435/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66273/12.9.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Πούντα», Δήμου Οινουσσών, νήσου Οινουσσών, Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2505/Β/22.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.

Στο ΦΕΚ 2507/Β/22.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/24/3.9.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Αποκατάσταση υποσκαφών - ράμπα εξυπηρέτησης Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων στον προβλήτα Σκάλας Παλαιόχωρας».

Στο ΦΕΚ 2514/Β/22.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1484/16.9.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 16/09/2014.

>>>   >>>>

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 194/Α/19.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4286/19.9.2014 Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ τηςεπιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2498/Β/19.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174610/1.9.2014 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στο ΦΕΚ 429/Δ/19.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64402/5.9.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Λωλαντώνης» νήσου Πάρου.

Στο ΦΕΚ 306/ΑΑΠ/19.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43 207258/121840/13004/5031/2.9.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων: α) τύμβου Αρχοντικού Γιαννιτσών και εγκατάστασης νεολιθικών χρόνων και β) τύμβου Μεσιανού, Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.2523/1395/29.8.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2489/Β/18.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ/1208/17.9.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Στο ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/18.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ21/3056/26.8.2014 Αναδημοσίευση της 830/04.05.89 (Φ.Ε.Κ. 382/Δ΄) Πράξης Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/224672/25192/1317/3.9.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών Γούναρη 11, Ναυαρίνου 14 και Αριστείδου 28 (Ο.Τ. 85) στο Δήμο Πειραιώς, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αικατερίνης Σαμαλτάνου, Αντιγόνης - Μαρίας Σαμαλτάνου, Ανδρέα Πιλάβιου, Ευδοκίας Μπάκα, Γεωργίου Ροζάκη και Θάλειας - Ευδοκίας Κατσούφη.
- Απόφ.8216/124/7.8.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 01/26-09-2013 απόφασης της 58ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, με θέμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Ωρωπού Αττικής».

Στο ΦΕΚ 305/ΑΑΠ/18.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211551/124499/13328/5154/2.9.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Καμίρου, Δήμου Ρόδου, ν. Ρόδου, Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/189401/111698/11926/4577/19.8.2014 Έγκριση οριοθέτησης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα Αμπέλια», Τ.Κ. Λευκής, Δ. Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 426/Δ/17.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20509/29.8.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας - παλαιού αιγιαλού στην θέση «Μεσημβρία - έμπροσθεν του με αριθμ. 585 τεμαχίου αγροκτήματος Μεσημβρίας» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

Στο ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/17.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211549/124498/13327/5153/2.9.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Παλαίρου (λόφος «Κεχροπούλα»), Δ.Κ. Παλαίρου, Δ.Ε. Παλαίρου, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 302/ΑΑΠ/17.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.41619/5.9.2014 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου (Ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 421/Δ/16.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66685/2717/28.8.2014 Εν μέρει ανάκληση της υπ' αριθ. 7182/475/25-02-2008 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168 Δ΄15-04-2008), λόγω πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 489.771,79 τ.μ. στη θέση «Ξερόδημα - Κακοσπάθι» Τ.Κ. Κροκεών Δ.Ε Κροκεών Δ. Ευρώτα, Π.ΕΛακωνίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2440/Β/15.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.42575/11.8.2014 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174).
- Απόφ.42554/11.8.2014 Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174).

Στο ΦΕΚ 2444/Β/15.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ/1200/3.9.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

Στο ΦΕΚ 2446/Β/15.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53268/37752/5.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω.

>>>   >>>>

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2429/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43856/148/8.9.2014 Παραχώρηση στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 4146/2013 όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2434/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/12.8.2014 Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.

Στο ΦΕΚ 2436/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ2-2204/4.9.2014 Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».
- Απόφ.1433/8.9.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2/09/2014.

Στο ΦΕΚ 2437/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/98627/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Π.Ε Κοζάνηςκαι Γρεβενών.
- Απόφ.2/40239/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τΤράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκτάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 22αΣεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Π.Ε Κορινθίας.
- Απόφ.2/46436/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προςτις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προςαποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμότης 22ας Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Π.ΕΙωαννίνων».
- Απόφ.2/17630/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Π.Ε Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας και κατάργηση της αριθ. 2/85399/0025/26
- Απόφ.2/17631/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τιςΤράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε) Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.2/98626/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Π.Ε Χαλκιδικής.
- Απόφ.2/45507/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2011 σε περιοχές των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
- Απόφ.2/44147/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της Π.Ε Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 418/Δ/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63169/2.9.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ» Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 419/Δ/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63166/2.9.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΑΓΡΙΛΙΑ» Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2424/Β/11.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143/43399/4.9.2014 Παραχώρηση στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 4146/2013 (Α΄90) όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 189/Α/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4283/10.9.2014 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικήγια την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 191/Α/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4285/10.9.2014 Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2408/Β/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΤΥ-Δ/Φ550/28688 /9.9.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΒ΄/1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περι καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρο56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξειςόπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2413/Β/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44514/3646 /28.8.2014 Τροποποίηση απόφασής μας περί απόσχισης ΚλάδουΣυντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ)και απορρόφησης από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού ΤροχαίουΥλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ) σύμφωνα με τιςδιατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4111/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2397/Β/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.41030/2.9.2014 Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου απόδοσης στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικόςτίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») του ποσού που απομένει απότα παρακρατηθέντα υπέρ του άμισθου υποθηκοφύλακα δικαιώματα μετά την καταβολή των δαπανών για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, κατά τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 2664/1998(Α΄ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Απόφ.41024/2.9.2014 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.») πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 416/Δ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35385/27.8.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Μεσογείων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2124/7.8.2014 Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γεωργιούπολης, ως προς το συντελεστή δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς Πάτημα και Φυλακή Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου.
- Απόφ.38963/12.8.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κορίνθου 322 και Κοραή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας).

Στο ΦΕΚ 296/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61036/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Λειβάδι» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων,διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Ιωάννη Καλάργυρου του Αντωνίου.
- Απόφ.61049/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Γλυφά» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν των ιδιοκτησιών των Γεωργίου Περάκη του Φραγκίσκου και Μαρουλίας Περάκη του Φραγκίσκου.
- Απόφ.61039/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Καλάμι» Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Χριστόφορου Δημήτρη και Χριστόφορου Ελευθερίου.

Στο ΦΕΚ 297/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61043/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αυλάκια» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Αναστάσιου Κοντοδήμα.

Στο ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/115257/12325/4744/9.7.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17630/13.8.2014 Μεμονωμένη τροποποίηση της θέσης του σταθμού τροφοδοσίας καυσίμων - δεξαμενών καυσίμων στον Τουριστικό Λιμένα Ζέας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2383/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40332/26.8.2014 Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014

Στο ΦΕΚ 2385/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.900/34/81947/Σ.277 /8.8.2014 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 2388/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1344/13.8.2014 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/08/2014.

Στο ΦΕΚ 402/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.94810/8128/25.8.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κοτσιλάρης »στον Όρμο Σκρόφα της Δ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 403/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61082/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στα όρια του Οικισμού «Κώστου» του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας Αννέτας Χατσίου και Ρικάρδου Φαριά.

Στο ΦΕΚ 404/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61060/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Χωραφάκια Φτελιάς» του Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μέρος κατά μήκος του ανατολικού ορίουτης ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαβασιλείου.
- Απόφ.61074/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή "Σκυλάμπελα" Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μήκος τμήματος του δυτικού ορίου του ΧΑΔΑ.

Στο ΦΕΚ 405/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50264/1494/2.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Νότια - Νοτιοανατολικά του οικισμού Καρκαλού της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 408/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61072/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Σκοτεινή - Φτελιάς» του Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια των ιδιοκτησιών Αντώνη Κυραντώνη και Τομαζίνας Κυραντώνη.

Στο ΦΕΚ 409/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2855/18.8.2014 Μερική ανάκληση της αριθμ. 3789/92/19

Στο ΦΕΚ 410/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61067/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Νήτες» Μέγα Γυαλού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται εντός της ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Κολύβα και Στέλλας Κολύβα.

Στο ΦΕΚ 411/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2640/18.8.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 4867/14

Στο ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/207256/121838/13003/5030/19.8.2014 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του «Γαλησσά», νήσου Σύρου. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2375/Β/5.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32807/1.9.2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β΄/14-6-2013).

Στο ΦΕΚ 2377/Β/5.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 /2.9.2014 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του ΥπουργείουΥγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

>>>   >>>>

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/4.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32551/25.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 74 περιοχής 86 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 185/Α/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.116/14/2.9.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΦΕΚ 2363/Β/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149/29.8.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002)και υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).

Στο ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.48979/1445/17.7.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.39620/1211/17.7.2014 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την Τ.Κ. ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ με τον οικισμό ΠΛΑΤΑΝΟΥ της Τ.Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΩΝ του Δήμου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ως μοναδικής.

Στο ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.51651/1513/17.7.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.48972/1443/24.7.2014 Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Σπάρτης για την χωροθέτηση κτιρίου των γενικών αρχείων του κράτους

Στο ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.323941/8283/20.8.2014 Ανάκληση της με αριθμ. 207413/7248/23-12-2013 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου πρασίνου και πεζοδρόμουστα Ο.Τ. 2065 και 2065Α μεταξύ των οδών Ήρας, Καππαδοκίας, Ερ. Σταυρού και Ιωνίας του Δήμου Καλαμαριάς Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.323924/8282/20.8.2014 Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 29/οικ.2510/ΠΣΚ/28/ 16-1-2008 απόφασης Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης και έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Ε. Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Παπάφη-Μπότσαρη-Λυκαονίας-Νίκαιας με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση των με αρ. 2548/2005 και 2739/2006 Δικαστικών Αποφάσεων και ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του.
- Απόφ.55079/21.8.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου στο Ο.Τ. 392 σε συμμόρφωση της 41/2013 απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

>>>   >>>>

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 398/Δ/2.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58092/12.8.2014 Κατάργηση της ζώνης παραλίας στη θέση «Ποτάμι - Ηραίον» Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.290843/7496/20.8.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών στα Ο.Τ. 218α και 218β του Δήμου Πέλλας.
- Απόφ.2811/14.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρουστην περιοχή «Αλώνια» του Τ.Κ. Τριάδας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 396/Δ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.111455/1618/7.8.2014 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου» Δήμου Μετσόβου.

Στο ΦΕΚ 397/Δ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.110615/1427/7.7.2014 Κατάργηση του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.

Στο ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8216/126/7.8.2014 Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας.
- Απόφ.2312/8.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Γούρνες Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Κακόσκαλο».

Στο ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1737/8.8.2014 Διόρθωση διαγράμματος που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4384/10-12-2001 απόφαση του Νομάρχη Χανίων «Αναγνώριση δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Καστέλλι - Γραμβούσα - Πλάτανος - Καλυβιανή - Νιο Χωριό-Κουτουφιανά-Ντουλιανά σαν κύριας δημοτικής οδού...» (ΦΕΚ 1138/Δ΄/31-12-2001).
- Απόφ.1977/8.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Αρχανών, Δημοτικής Ενότητας Αρχανών, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, Περι φερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Πεζούλια».

Στο ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61255/12.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Ασπροχώματος στα Ο.Τ. 280, 208Α, 207, 281, 282, 282Α, 283, 293 και 294.

Στο ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.38962/12.8.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: α. του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού 55 στο Ο.Τ.75/Τ.23 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (ν. Αττικής) και β. του κελύφους του ισογείου του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Φωτίου Κορυτσάς 64-58 και Ασκληπιού στο Ο.Τ.75/Τ.23 του ίδιου ως άνω Δήμου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ΄/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ΄/ΤΑΧ/Φ43/169576/100838/10797/4190/19.8.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Κάστρο» ή «Παλιόκαστρο», Τ.Κ. Κομπωτής, Δ.Ε. Μεδεώνας, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας,Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α΄/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/182185/20623/1091/12.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κεντρικού κτηρίουτης Γαλλικής Σχολής των Αθηνών (Ecole Francaise d΄Athenes), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 71092 του Δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις οδούς Διδότου, Σίνα, Μερλιέ και Πρασσά, ιδιοκτησίας Γαλλικού Δημοσίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 176/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109/14/27.8.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 179/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112/14/29.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 182/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4282/29.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 2330/Β/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Κ1-1480/19.8.2014 Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθε σιακών χώρων.

Στο ΦΕΚ 2338/Β/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7057/Α36/12.8.2014 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας που επλήγησαν από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8216/128/7.8.2014 Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κατακόλου.
- Απόφ.8216/127/7.8.2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των: «Έργων επέκτασης - βελτίωσης λιμένα Κολυμβαρίου και των έργων προστασίας ακτής Κολυμβαρίου» και καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης χερσαίας ζώνης λιμένα Κολυμβαρίου.

Στο ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1436/7.8.2014 Καθορισμός οικοδομικής γραμμής στα 3,50 μ. από τον άξονα της δημοτικής οδού ούτως ώστε να ταυτιστεί με τη γραμμή περίφραξης σε ακίνητο φερό
- Απόφ.-/8.8.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου «Χώρας» Σαμοθράκης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ47.

Στο ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2802/5.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή «Λιθαριά» του Τ.Κ. Άτταλης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων».
- Απόφ.56668/5.36.β4/7.8.2014 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011, που αφορά οδό στον οικισμό «Απηδιά

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 167/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο ΦΕΚ 170/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.103/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.104/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 175/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108/14/27.8.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 389/Δ/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40863/3698/18.8.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΥΛΟΙ - ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ» Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2529/8.8.2014 Τροποποίηση ΓΠΣ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου στην Πολεοδομική Ενότητα 28 - Χαλέπα Κεφαλογιάννη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2302/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Π./οικ.72218 /21.8.2014 Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001(ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «΄Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασίακαι προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείας (Π.Φ.Υ.)»

Στο ΦΕΚ 2308/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Π./οικ.4963/13.8.2014 Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο ΦΕΚ 2323/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38469/21.8.2014 Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του ΗμερολογίουΕισερχομένων Πράξεων και του Βιβλίου Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών,αντιγράφων και αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου.

>>>   >>>>

Τρίτη 26 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 165/Α/26.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/25.10.2014 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Στο ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Στο ΦΕΚ 275/ΑΑΠ/26.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/179411/20309/1077/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού του Αγίου Διονυσίου, στον Δήμο Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης. ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε.
- Απόφ.8216/125/7.8.2014 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φούρνων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.76456/3610/25.7.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού συνοικισμού Κουτσελιού στο οικοδομικό τετράγωνο 36 του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.38326/5.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Νάουσας, Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, για την κατασκευή Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150KV/MT, ως και λοιπών υποστηρικτών εγκαταστάσεων.

Στο ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2108/4.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Πρινέ, Τοπικής Κοινότητας Πρινέ, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Σαλιβαριανά ή Γλυκά Βελανίδια».
- Απόφ.1930/31.7.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Μακρύς Τοίχος, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στο ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.56373/30.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 1086, 1095, 1177, 1178, 1179 (Βόρεια Συνοικία).
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002