Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1459/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40465/12.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1465/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.89683/13.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1469/Β/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.24558/16.5.2016 Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στηντοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείων που θα λειτουργούν κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικά Γραφεία.

Στο ΦΕΚ 141/Δ/24.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.25794/20.5.2016 Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», «GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης περιοχής τους.

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1442/Β/23.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./25.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση προβλήτα Φοίνικα Σύρου».

Στο ΦΕΚ 1445/Β/23.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ5(β)/Γ.Π.36277/20.5.2016 Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 20 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1428/Β/20.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173971(2721)/21.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 461114 (9980)/18-11-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 3129/τ. Β΄/21-11-2014).
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/3/11886/15.4.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1432/Β/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31652/2847/28.4.2016 Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 15 του άρθρου 42 του υπ΄αριθμ. Ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

Στο ΦΕΚ 134/Δ/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29403/20.4.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λακκί - Κουλούκι», Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 135/Δ/20.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28355/22.3.2016 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Μετόχι Ξηροποτάμου - Καμπουραγγελάδικα» της Δημοτικής Κοινότητας Ιερισσού του Δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1391/Β/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1./5/9758/26.4.2016 Συγχώνευση των ΚΕΠ 200 (Πετρίνας) και 559 (Γυθείου) του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Στο ΦΕΚ 1412/Β/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.7.12/16110/171/26.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 21030/1205/07-11-2003 (ΦΕΚ 1691/Β/18-11-2006) απόφασης με θέμα «έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ.ΠΑ.) Ρεθύμνου».

Στο ΦΕΚ 126/Δ/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29409/20.4.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Λάκκος - Διακόφτης»,Δ.Δ. Αφιάρτης Μενετών, της Νήσου Καρπάθου, τουΝομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 130/Δ/19.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21262/23.3.2016 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κριός» νήσου Πάρου.

Στο ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/19.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.21892/25.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιριακού συγκροτήματος επί της παράκτιας δημοτικής οδού του οικισμού «Καμάρες» Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό.
- Απόφ.10535/26.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 51 και 59 του Δήμου Σπετσών (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.8830/27.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 18 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1386/Β/18.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5308/Π.Ε./Α325/15.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές α) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και β) του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 119/Δ/18.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5606/64148/18.4.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Χατζηγεράκη» του Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 17 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1372/Β/17.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.85564/9.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμη΅άτων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Το΅έα Αθηνών «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 118/Δ/17.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2442/51879/28.4.2016 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία (Posidonia oceanica), στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία.

>>>   >>>>

Δευτέρα 16 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1365/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.722/12.5.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4/5/2016.

Στο ΦΕΚ 1366/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.30685/26.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 8848/05-02-2016 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας.

Στο ΦΕΚ 1368/Β/16.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/28.4.2016 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του N. 4305/2014 για την αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των δημοσίων φορέων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 13 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1344/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.171817/21.4.2016 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο «2η Αναβάθμιση του Συνοριακού Μετρητικού Σταθμού Φυσικού Αερίου Σιδηροκάστρου U-2010» στην Δημοτική Ενότητα Σιδηροκάστρου του Δήμου Σιντίκης της Π. Ενότητας Σερρών.

Στο ΦΕΚ 1346/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/77/Α325/5.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4638/2015/Α325/5.4.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κεφαλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο ΦΕΚ 1351/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83993/4.5.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1352/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2254/53201/5.5.2016 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συστέγασης με εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, χυμού από σταφύλια ή με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες.

Στο ΦΕΚ 1357/Β/13.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1Β/Γ.Π.30684/26.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 77529/09-10-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 12 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 85/Α/12.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4387/11.5.2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1336/Β/12.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ23/19061-1457/22.4.2016 Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.

>>>   >>>>

Τετάρτη 11 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4386/9.5.2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1316/Β/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/35937/22.4.2016 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την κατασκευή του έργου «Επισκευές - βελτιώσεις Χερσαίας Ζώνης Κινίου Ν. Σύρου».

Στο ΦΕΚ 1329/Β/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1053/26.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.

Στο ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20893/20.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους 24 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ10/121107/73936/5069/1325/12.4.2016 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πετρωτού - Κρήνης - Σαραβαλίου, Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/94761/56449/4216/1033/19.4.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Αρχαία Αρέθουσα», Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης,Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.1107/58628/25.4.2016 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου».

Στο ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/11.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8833/11.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. Γ999 και Γ1131 του Δήμου Καβάλας (Ν. Καβάλας).
- Απόφ.375/21.4.2016 Έγκριση Τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ.89 της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τον χαρακτηρισμό της νότιας πλευράς της οδού Αφροδίτης (η Βόρεια πλευρά του Ο.Τ.89) ως οικοδομική γραμμή.

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1308/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12707/22.4.2016 Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4 του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

Στο ΦΕΚ 1310/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ68/37611/28.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδότοιχου λιμένα Κορησσίας Ν. Κέας».

Στο ΦΕΚ 1313/Β/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.30905/26.4.2016 Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 25242/ 04-04-2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/10.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10995/13.4.2016 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ιτέας που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Ιτέας Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου).

Στο ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/10.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1506/18.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των κτιρίων επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 299, των βοηθητικών κτισμάτων και του περιβόλου της αυλής του, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Δημ. Αντωνίτση και του κτιρίου επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 301, φερόμενου ως ιδιοκτησίας Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, που βρίσκονται στον οικισμό Σουφλί του Δήμου Σουφλίου του Νομού Έβρου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτά.
- Απόφ.1507/18.4.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Αιγύπτου 10Α στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 9 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 82/Α/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 51/27.4.2016 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών.

Στο ΦΕΚ 1300/Β/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.71651/1368/13.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη.

Στο ΦΕΚ 115/Δ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5607/64152/18.4.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στις θέσεις «Μπασάλε» και «Παπά Χούμα» του Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.879/37519/29.3.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 57 «Παραλία», της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας, Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων.

Στο ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/9.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/105265/63672/4551/1166/25.4.2016 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Μύρινας - Κάσπακα - Ατσικής - Σαρδών - Λιβαδοχωρίου - Διαπορίου - Θάνους, Δήμου Λήμνου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/100472/8129/1331/19.4.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/2002, του διώροφου κτηρίου επί της Πλατείας 1866, αρ. 9-11, στηνεκτός των ενετικών τειχών πόλη των Χανίων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Σταματάκη, ΑσπασίαςΠαπαχρήστου, ’ννας Καραγκούνη, Ελένης Σταματάκη, κληρονόμων Σπυρίδωνος Σταματάκη και Τράπεζας Eurobank.

>>>   >>>>

Πέμπτη 5 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 80/Α/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 49/22.4.2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.

Στο ΦΕΚ 1281/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.198/3/07.04.2016/14.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β΄ 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων».

Στο ΦΕΚ 1284/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4211/48456/20.4.2016 Τροποποίηση της με αριθ. 11324/113170/01-11-2012 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός αρμοδίων αρχών και αρμοδιοτήτων νια την εφαρμογή του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄3225).

Στο ΦΕΚ 1287/Β/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19009/321/22.4.2016 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2016.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/5.5.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1452/13.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 11 (Τύμβος - Μαρμαράδικα) του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα 13 (Κάτω Σωρός) του ίδιου ως άνω Δήμου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/4.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.51540/986/8.4.2016 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Πρασίνου και δρόμου σε εκτέλεση της αριθμ. 566/2014 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίων, στο Ο.Τ. 1293, περιοχής «’νωθεν Ασύλου» της Δ.Ε. Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά.
- Απόφ.4436/15/22.2.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) εντός των ορίων του οικισμού Βιολί Χαράκι Δήμου Ρεθύμνου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Πλάκες - Αμπέλι».

Στο ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/4.5.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/100711/8152/1339/19.4.2016 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Κάτω Κρανιώνα, του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/92853/7614/1246/19.4.2016 Αναοριοθέτηση του ιστορικού τόπου της νήσου Πόρου, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και Νήσων.
- Απόφ.1518/20.4.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των όψεων του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Εγνατίας 36 (όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα), στην Ελευθερούπολη Καβάλας, φερομένου ως ιδιοκτησίας Χαβιάρα Κωνσταντίνου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1258/Β/28.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42064/ΕΥΘΥ 445/18.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 53635/ΕΥΘΥ 456, (ΦΕΚ Β΄ 1263/2015) κοινής υπουργικής απόφασης περί σύστασης επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για λιμενικά και θαλάσσια έργα.

Στο ΦΕΚ 1262/Β/28.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 Καθορισμός προδιαγραφών και απαιτήσεων για την έγκριση πλωτών μέσων μεταφοράς καυσίμων ναυτιλίας ως πλωτών εφοδιαστικών μέσων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1223/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.197/2/24.03.2016/8.4.2016 Τροποποίηση της με αριθμό 168/6/30-7-2015 (Β 1959) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π, με θέμα «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 1225/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75594/231/19.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικήςκαθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1233/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28159/3183/26.4.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 81526/11940/24.12.2015 (Β΄ 3017/31.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2016».

Στο ΦΕΚ 1237/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000560 ΕΞ 2016/Χ.Π. 840/11.4.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 24ης Ιανουαρίου 2013 και 4ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Δήμου Διδυμότειχου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000561 ΕΞ 2016/Χ.Π. 841/11.4.2016 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 9ης Μαρτίου 2013 στην Δ.Κ. Παγώνδου της Δ.Ε. Πυθαγορείου του Δήμου Σάμου της Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 1238/Β/27.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1049/20.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ΄αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 26 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 76/Α/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 48/14.4.2016 Οργάνωση και Λειτουργία Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας - Τηλεόρασης.

Στο ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4384/26.4.2016 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1212/Β/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.175700/14.4.2016 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Στο ΦΕΚ 1218/Β/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.664/22.4.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/4/2016.

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/26.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20527/18.4.2016 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Βιλίων - Ειδυλλίας Δυτικής Αττικής.

>>>   >>>>

Δευτέρα 25 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1196/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.102835/54/19.4.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1197/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.241/19.4.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 1198/Β/25.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.74687/18.4.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής «Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη».

>>>   >>>>

Παρασκευή 22 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1136/Β/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32450/ΕΥΘΥ/343/23.3.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 53640/ΕΥΘΥ 457/2015 (ΦΕΚ Β΄ 1263/2015) κοινής υπουργικής απόφασης περί σύστασης επιτροπής κωδικοποίησης - βελτίωσης υφιστάμενης νομοθεσίας για έργα οδοποιίας.

Στο ΦΕΚ 1150/Β/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/33947/16 /18.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την κατασκευή του έργου «Επέκταση Βελτίωση λιμένα Κολυμβαρίου Π.Ε. Χανίων».

Στο ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42830/11.4.2016 Σημειακή τροποποίηση σε τμήμα του Ο.Τ. 14 της Δημοτικής Κοινότητας Φιλοθέης, του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, στη συμβολή των οδών Βασ. Φρειδερίκης και Κεχαγιά.

Στο ΦΕΚ 72/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11388/3.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρεθύμνης (Ν. Ρεθύμνης) στην Π.Ε. «Μασταμπάς - Καλλιθέα» και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.24690/22.3.2016 Αρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Ιωάννη Κάϊτσα,σε συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ΄αριθμ.16767/2010 απόφαση του 18ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 32β, του ΔήμουΓλυκών Νερών Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16613/30.3.2016 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

Στο ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/22.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΓΔΠ 0006631 ΕΞ2016/20.4.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικού - τουριστικού χωριού «Κασσιώπη Κέρκυρας», χωροθέτηση τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και καθορισμός των περιβαλλοντικών όρων αυτών και των συνοδών έργων υποδομής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/21.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68153/38450/3273/788/10.3.2016 Έγκριση αναοριοθέτησης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ερημοκάστρου - Τραουνού - Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 20 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 70/Α/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4381/20.4.2016 Kύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 71/Α/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4382/20.4.2016 Κύρωση της Ευρομεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και της Κυβέρνησης του κράτους του Ισραήλ αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 72/Α/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4383/20.4.2016 Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1135/Β/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.631/18.4.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 6-4-2016.

Στο ΦΕΚ 68/ΑΑΠ/20.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6380/3.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 21 περιοχής 64 «Μεταξουργείο» του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/20.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3625/22.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας) με άρση απαλλοτρίωσης.
- Απόφ.6381/29.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων (Ν. Εύβοιας) επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τρίτη 19 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1103/Β/19.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10683/15.4.2016 Εξαίρεση συμβάσεων τον Υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζονται ως απόρρητες ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, από το διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ.

Στο ΦΕΚ 1112/Β/19.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1388/12.4.2016 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή καιλειτουργία του έργου: «Οριοθέτηση - Διευθέτησητμήματος χειμάρρου Πατέλη από γέφυρα Πισκοκέφαλου έως Μαρωνία», Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 107/Δ/19.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22249/661/16.3.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Στραβοβασίλη" σε μήκος 2.000 μέτρων από την εκβολή του στον όρμο Σαλαντίου της Τ.Κ. Διδύμων της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος.

Στο ΦΕΚ 66/ΑΑΠ/19.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1347/4.4.2016 Αναστολή έκδοσης Αδειών Δόμησης και αναστολή έναρξης οικοδομικών εργασιών σε μεμονωμένα ακίνητα εντός του «ιστορικού τόπου» της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής αυτού, συνόλων κτηρίων - καταστημάτων της Στοάς Σαούλ, της αγοράς Μπιτ Παζάρ, της περιοχής Αγίου Μηνά και της Παλαιάς Λαχαναγοράς, στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τα οποία έχει κοινοποιηθεί η από 7-4-2015 αιτιολογική έκθεση του ΥΠΕΣΔΑ (π ΥΜΑΘ).
- Απόφ.15898/28.3.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 95888/7091/ 25-11-1992 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δέκα (10) κτιρίων, που βρίσκονται στην περιοχή Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών (Δ΄ 79)».

>>>   >>>>

Παρασκευή 15 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 66/Α/15.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4380/15.4.2016 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 103/Δ/15.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4584/52144/31.3.2016 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή του όρμου Καλογριάς Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/15.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.15895/28.3.2016 Τροποποίηση και επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή «Πεύκα Γιουρντά» της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού (Ν. Αττικής), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.
- Απόφ.7183/3.4.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αργους του Δήμου Αργους - Μυκηνών (Ν. Αργολίδας) στα Ο.Τ. Γ295 και Γ296.

>>>   >>>>

Πέμπτη 14 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1049/Β/14.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3817/43198/8.4.2016 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Στο ΦΕΚ 1053/Β/14.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/1920/5.4.2016 Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων).

Στο ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/14.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.153496/56869/2015/24.3.2016 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 στην Τ.Κ. Λυγιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68609/38618/3291/805/4.4.2016 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα Συκεών», Τ.Κ. Συκεώνα, Δήμου Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 13 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1020/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170382/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 1021/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΠΠ 1059/22.3.2016 Τροποποίηση της με αριθ. Β2-829Α/2013 (Φ.Ε.Κ. 540/Β/ 2013) κοινής υπουργικής απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Στο ΦΕΚ 1026/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Δ.1327/30.3.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 1038/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17493/6635/31.3.2016 Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ορθή επανάληψη της 1/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου).

Στο ΦΕΚ 1047/Β/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39507/167/Φ.9.2/12.4.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

Στο ΦΕΚ 93/Δ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19344/1658/18.3.2016 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και καθορισμός των οριογραμμών του παλαιού αιγιαλού στη θέση "ΝΗΣΟΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ" του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 95/Δ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.130906/1017/22.12.2015 Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων αποβλήτων ιχθυοτροφείου και καθορισμός των όρων διάθεσής τους.

Στο ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/102318/61744/4442/1118/29.3.2016 Έγκριση οριοθέτησης του χερσαίου και ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνα, Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/13.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/59869/5195/851/30.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους της τριώροφης μετά σοφίτας οικοδομής που βρίσκεται στις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη και Φρουρίου, στο Δήμο Πάργας (Ν. Πρεβέζης), Περιφέρεια Ηπείρου, φερομένης ιδιοκτησίας Γκούλιουρα Περσεφόνης, Γκούλιουρα Θεόδωρου και Ζέρη Ευτυχίας.
- Απόφ.4304/7.4.2016 Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης αλιευτικού καταφυγίου Πλακιά.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/74321/6396/1043/29.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Δημητρίου Γεωργαντέλλη που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου 63 στην περιοχή «Σουράδα» στην πόλη της Μυτιλήνης.

Στο ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/13.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.242190/13.4.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 596, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με χαρακτηρισμό όλου του οικοπέδου στο οποίο στεγάζονταιτο 3ο Νηπιαγωγείο και το παλαιό 3ο Δη΅οτικό Σχολείο, σε χώρο 3ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

>>>   >>>>

Τρίτη 12 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 63/Α/12.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4379/11.4.2016 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1007/Β/12.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ54/28720/16 /4.4.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου».

Στο ΦΕΚ 90/Δ/12.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1888/23.3.2016 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην παραθαλάσσια περιοχή του Πλαταμώνα του Δήμου Δίου - Ολύμπου στη θέση από «Τούνελ Κάστρου Πλαταμώνα Πιερίας έως Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλαταμώνα».

Στο ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/12.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6853/23.3.2016 Καθορισμός χώρων εξομοιούμενων με Ζώνη Λιμένα της περιοχής - ΒΑΘΥ - Δ.Δ. Παναγίας νήσου Θάσου Ν. Καβάλας.
- Απόφ.26406/477/24.2.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 27β,οικόπεδο 135 της Τ.Κ. Ράχης του Δήμου Βέροιας με την αλλαγή χρήσης του από γενική κατοικία σε χώρο στάθμευσης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 11 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 986/Β/11.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1690/Α321/5.4.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 24ης Μαΐου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και από τον σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1691/Α321/5.4.2016 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013 σε περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 8 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 959/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1590/A321/31.3.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφερείας Ιονίων Νήσων και β) της Περιφ. Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 963/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ76/27531/2016 /31.3.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενου λιμενίσκου στην θέση "ΤΕΡΣΑΝΑΣ" της Δημ. Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων.

Στο ΦΕΚ 969/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3420/38611/31.3.2016 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας.

Στο ΦΕΚ 982/Β/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170378/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 87/Δ/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19678/21.3.2016 Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/8.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8640/23.2.2016 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Ν. Αττικής)».

Στο ΦΕΚ 58/ΑΑΠ/8.4.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4011/258/28.3.2016 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή Δραγωνέρα του οικισμού Βαθύ της Αίγινας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011.
- Απόφ.515/25.2.2016 Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης στην με αριθμό 26 Επαρχιακή οδό Πέραμα - Χουμέρι - ’γιος Ιωάννης δια Κρασούντος, Κεραμωτών - ’γιος Μάμας για το τμήμα της οδού επί της οποίας έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία του Στυλιανού Σερλή, εντός του οικισμού «’γιος Μάμας», Δήμου Μυλοποτάμου, ΠΕ Ρεθύμνης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 6 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 938/Β/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/5634/2128/17.3.2016 Χορήγηση ’δειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά νομού Σερρών, με φορέα διαχείρισης την Αερολέσχη Σερρών με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης Σερρών «Εμμανουήλ Παππάς».

Στο ΦΕΚ 945/Β/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170373/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 952/Β/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ.Δ.1323/30.3.2016 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 83/Δ/6.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18008/15.3.2016 Κύρωση δασικών χαρτών των Τοπικών Κοινοτήτων Θέρμης και Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης του Νομού Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

>>>   >>>>

Τρίτη 5 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 53/Α/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4376/5.4.2016 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου ’μυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς Υποδομής και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 55/Α/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4378/5.4.2016 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 926/Β/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1041/4.4.2016 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Στο ΦΕΚ 82/Δ/5.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17935/1208/10.3.2016 Kαθορισμός ορίων Αιγιαλού στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΣΠΑΡΤΗ» του Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 4 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 901/Β/4.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5745/23.3.2016 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

Στο ΦΕΚ 80/Δ/4.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.629/3.3.2016 Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμήματος χειμάρρου στον οικισμό Σελέρου του Δήμου Αβδηρών.

Στο ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/4.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20586/22.3.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Αγίας ’ννας» της Δ. Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, νήσου Νάξου Ν. Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Κυριακή 3 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 51/Α/3.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4375/2.4.2016 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Παρασκευή 1 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 49/Α/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4373/1.4.2016 Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 50/Α/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4374/1.4.2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 879/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170374/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 880/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170376/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 881/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΤΥ Γ 0001340 ΕΞ 2016/27.1.2016 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών σε κτίρια που έχουν συναφθεί μισθώσεις από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 τουάρθρου 1 του Ν. 3581/2007.

Στο ΦΕΚ 885/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170381/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματοςτου Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΥψηλήςΠίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 890/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.:21676/18.3.2016 Τροποποίηση της με αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87644/16-11-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 891/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170384/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 895/Β/1.4.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.5.3/109010/1530/15/24.3.2016 Υπαγωγή της Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α).

>>>   >>>>

Πέμπτη 31 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 46/Α/31.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ. 32/16.3.2016 Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 τουΝ. 998/1979.

Στο ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/31.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4800/4.3.2016 Επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα 18 (περιοχή Εργοχωρίου) της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας Δήμου Βέροιας (Ν. Ημαθίας)».

>>>   >>>>

Τετάρτη 30 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 838/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α1β/Γ.Π.οικ.: 21665/18.3.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 78726/14-10-2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 841/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170385/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώριναςτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 843/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170383/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΡ) στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 849/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/6037/2069/22.3.2016 Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια - ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

Στο ΦΕΚ 854/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ23/14435-1135/29.3.2016 Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας.

Στο ΦΕΚ 859/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.135183/674/15.3.2016 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.δ. 437/1981.

Στο ΦΕΚ 860/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170380/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς τηςΠεριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 862/Β/30.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170377/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/30.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.5566/10.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί των οδών Σαπφούς και Κόνταρη του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.
- Απόφ.1450/10.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στην περιοχή «Ψυρρή».
- Απόφ.3623/10.3.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 29/Τ.23 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τρίτη 29 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/29.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.220762/29.2.2016 ’ρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 479 - 480 του Δήμου Αμαρουσίου, σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης, για άρση ρυμοτομικής δέσμευσης.
- Απόφ.11926/7.3.2016 Καθορισμός χρήσης σε ισόγειο διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Κυδαθηναίων αρ. 41 (Ο.Τ 60106) στην περιοχή «Πλάκα» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ΄/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/39926/3515/565/4.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου συγκροτήματος φερόμενης ιδιοκτησίας Σταματούλας Λοράνδου, Αναστασίου Καρακατσιώτη και Ευάγγελου Καρακατσιώτη, στον οικισμό Λογοθετιάνικα Κυθήρων, Δήμου Κυθήρων, Νομού Αττικής, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/29.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/78360/44718/1893/524/11.3.2016 Χαρακτηρισμός του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Χαβδάτων Κεφαλληνίας ως μνημείου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/46196/4003/647/11.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του φάρου στο ακρωτήριο ’γιος Ιωάννης νήσου Κρήτης φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού), Π.Ε. Λασιθίου, Περιφέρεια Κρήτης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/78368/44723/1894/525/11.3.2016 Χαρακτηρισμός του I.N. Αγίου Νικολάου Πραμάντων Ιωαννίνων ΠΕ Ηπείρου ως μνημείου.
- Απόφ.3001/22.2.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) εντός των ορίων του οικισμού Πρινέ Δήμου Ρεθύμνου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Σπαούλι - Κοκκινιανά».
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/59826/5187/849/11.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου στρατωνισμού - διοίκησης στο πρώην στρατόπεδο «Μαθιουδάκη» του Δήμου Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 24 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 797/Β/24.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28089/3251/8.3.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε θέματα ανάπτυξης.

Στο ΦΕΚ 74/Δ/24.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.27.1/166/15.3.2016 Μερικός αποχαρακτηρισμός (τροποποίηση λατομικής Περιοχής απομειώνοντας την έκτασή της με αφαίρεση των λατομικών χώρων 1 και 4) της λατομικής περιοχής «Αρμολίων - Πυργίου», θέση "Ταύρος" Δ. Ε. Μαστιχοχωρίων Δήμου Χίου, Ν. Χίου.

Στο ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/24.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/ΤΤΠΝΚΜ/54258/30583/324/65/23.2.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της μαρμάρινης παραλληλεπίπεδης στήλης, η οποία ανευρέθη κατά τη διάρκεια εργασιών στο χώρο του 306 Εργοστασίου Βάσης Τηλεπικοινωνιών επί της οδού Φιλαδελφείας 123 στις Αχαρνές.
- Απόφ.5659/8.2.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης σε ακίνητο με διατηρητέα κτίρια και στοιχεία, στη θέση ’γιος Ιωάννης της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/6698/487/73/12.2.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου στη συμβολή των οδών Κυδαθηναίων 21 και Μονής Αστερίου 1(Ο.Τ. 99) στην περιοχή της Πλάκας, στο Δήμο Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Αντιγόνης Μουτσοπούλου και Παντελή Μουτσόπουλου.
- Απόφ.4429/291/29.1.2016 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 455 της περιοχής«ΠΕΥΚΑΚΙΑ» του Δήμου Αγ. Παρασκευής και πιο συγκεκριμένα του οικοπέδου 01 ως Χώρου Πρόνοιας - Στέγη Υποστήριξης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (Σ.Υ.Δ.), καθώς και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 23 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 784/Β/23.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Α3γ/16467/1.3.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. Α3γ/οικ. 86222/11-11-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Βιολογικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» (ΦΕΚ 2542/τ. Β΄/25-11-2015).

Στο ΦΕΚ 786/Β/23.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3169/1502/8.3.2016 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας.

Στο ΦΕΚ 787/Β/23.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ5(β)/Γ.Π.20293/15.3.2016 Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων.

Στο ΦΕΚ 794/Β/23.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.22343/22.3.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 92938/03-12-2015απόφασης, με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 87646/16-11-2015, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέατου Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 71/Δ/23.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3339/4.2.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Εφημεριδοπωλών ή Παμμακάριστου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 72/Δ/23.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.299/29.1.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών και απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οριοθέτηση - διευθέτηση τμήματος ρέματος Παλαιοκάστρου», Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

>>>   >>>>

Τρίτη 22 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 762/Β/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ/Α.5/16/398211/555/7.3.2016 Υπαγωγή της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Κιλκίς στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α).

Στο ΦΕΚ 767/Β/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.136255/683/7.3.2016 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014.

Στο ΦΕΚ 769/Β/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.476/10.3.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 9/3/2016.

Στο ΦΕΚ 773/Β/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ51/22639/2016 /11.3.2016 Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.

Στο ΦΕΚ 775/Β/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18481/1127/15.3.2016 Έγκριση της αριθμ. 276/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 777/Β/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.505/17.3.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 16/3/2016.

Στο ΦΕΚ 46/ΑΑΠ/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/24507/13868/1395/302/4.3.2016 Κήρυξη - οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων: α) «Μακεδονικοί τάφοι Α και Β Λακκώματος», β) «Μακεδονικός τάφος Γ Λακκώματος» και γ) Προϊστορικός οικισμός Λακκώματος, Δ.Ε. Νέας Προποντίδας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/22.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11094/299/11.2.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πέρδικας Δ. Ηγουμενίτσας στο Ο.Τ. 105 και στο Ο.Τ. 92Α με αναδιάταξητου κοινόχρηστου χώρου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ19/367318/216595/18050/4949/23.2.2016 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου του συνόλου των βραχοσκεπών, Ι.Μ. Αγ. Αναργύρων Κλειδωνίας και Ι.Μ. Παναγίας Σπηλαιώτισσας Αρίστης στο φαράγγι του Βοϊδομάτη, Δήμου Κόνιτσας και Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/22.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12035/8.3.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμώνδόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στοπαραδοσιακό τμήμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων (Ν. Αργολίδας) επί των οδών Δ. Πλαπούτα 20 και Μουτζουρίδου 11 (Ο.Τ. 163).

Στο ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/22.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.250818/2.3.2016 Μη έγκριση πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, για χαρακτηρισμό τμήματοςμε στοιχεία "4-2-6-7-4" του Ο.Τ. 533 και επί των οδών Λαγουμιτζή Κ., Ιονίου Πελάγους, Δρακούλη και Ρόκκου Χοϊδά της Πολεοδομικής Ενότητας «Αγ. Γεωργίου» της Δ. Ε. ’νω Λιοσίων του Δ. Φυλής, σε κοινωφελή χώρο - Δημοτικό χώρο.
- Απόφ.3210/22.2.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίωντου οικισμού Γουβών Δήμου Χερσονήσου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Κανακαρά».

>>>   >>>>

Δευτέρα 21 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 749/Β/21.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/686027739/6879/5557/4.3.2016 Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ)» στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την εφαρμογή του Ν.3882/2010 για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).

Στο ΦΕΚ 67/Δ/21.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11866/1086/24.2.2016 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΚΑΜΙΝΙ» του Δήμου Ύδρας του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 45/ΑΑΠ/21.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/211255/19487/2680 π.ε./12.2.2016 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του χώρου των ιαματικών λουτρών Ελευθερών, στο Δήμο Παγγαίου του Νομού Καβάλας, Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, φερόμενης ιδιοκτησίας Ε.Ο.Τ.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/68592/5912/980/4.3.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείων: 1) του κελύφους του επιβατικού σταθμού «Φωτολίβος», με το ισόγειο ξύλινο κτήριο χώρου αναμονής κοινού, 2) του κελύφους του επιβατικού σταθμού «Νικηφόρος» ,με το ισόγειο ξύλινο κτήριο χώρου αναμονής κοινού και του κελύφους των (δύο) 2 συνοδών κτισμάτων, δηλ. το κτήριο πλυντηρίου και το κτήριο χώρων υγιεινής, 3) του κελύφους του επιβατικού σταθμού «Πλατανιά», με το ισόγειο κτήριο χώρου αναμονής κοινού, χωρίς τη νεώτερη προσθήκη του εξώστη, 4) του κελύφους του επιβατικού σταθμού «Παρανέστι», (χωρίς το μεταγενέστερο μεταλλικό στέγαστρο και τα ισόγεια προκτίσματα), του κτηρίου του μηχανοστασίου και του υδατόπυργου και του κελύφους της κατοικίας του εργοδηγού (χωρίς την μεταγενέστερη προσθήκη των βοηθητικών χώρων και στεγασμένης βεράντας στη βόρεια όψη του), Ν. Δράμας, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε.
- Απόφ.208297/9.2.2016 Απόρριψη πρότασης τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 1ης-2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στο Ο.Τ. Γ 271.

>>>   >>>>

Παρασκευή 18 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 729/Β/18.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1208/Α36/9.3.2016 Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασηςκατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σεπεριοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1212/Α36/9.3.2016 Επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/1213 /A36/9.3.2016 Επιδότηση ενοικίου για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 730/Β/18.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3122.01-Τ54/21926/16/10.3.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση της μελέτης και του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝΛΙΜΕΝΩΝ N. ΛΕΡΟΥ».
- Απόφ.ΠΟΛ. 1034/31.12.2015 Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011(ΦΕΚ 1657/Β΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικόπου εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (ΦΕΚ 174/Α΄).

Στο ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/18.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10658/713 /2.3.2016 Αρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του ο.τ. 540, επί της οδού Τρώων στο Δήμο Περιστερίου.
- Απόφ.108711/2569/29.1.2016 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ.11064/296/10.2.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Γαρδικίου Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, με τον διαχωρισμό του Ο.Τ.-41 σε δύο, στο Ο.Τ.-41 με χρήση εκπαίδευση και στο Ο.Τ.-41Α με χρήση αθλητισμός.

>>>   >>>>

Πέμπτη 17 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 710/Β/17.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19273/565/Φ.1/16.3.2016 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη.

Στο ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/17.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5074/23.2.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 4 και 5 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 3 του Δήμου Κρωπίας (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/17.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8537/23.2.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Παπατσώνη και Σορβόλου 23 στην περιοχή «Μετς» του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.

Στο ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/17.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.120112/8.2.2016 ’ρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με επανεπιβολή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 198 της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς, σε εκτέλεση της με αριθμ. 9103/08 Απόφασης του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σε τμήμα φερόμενης ιδιοκτησίας κυρίας Κρυσταλίας Βογιατζή.
- Απόφ.3424/10.2.2016 Αναγνώριση οδού προ του 23 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Ατσιπόπουλου του Δήμου Ρεθύμνου, στις θέσεις «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕ, ΜΠΑΜΠΑΚΙΑ ή ΚΕΦΑΛΑ, ΠΑΛΑΙΜΥΤΑΤΑ ή ΜΙΧΕΛΑΚΗ, ΚΑΤΙΚΑΣ ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΑ».

Στο ΦΕΚ 42/ΑΑΠ/17.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.70833/2162/23.2.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ιωαννίνων περιοχής Αμπελοκήπων στη διεύρυνση των οδών μεταξύ των ΟΤ 285-286-289-291-292.
- Απόφ.4340/29.1.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης στο κτίριο και στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Ζαλοκώστα 6 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων).

>>>   >>>>

Τετάρτη 16 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 705/Β/16.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.170379/13.1.2016 Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 15 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 679/Β/15.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4249/Α325/2015/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρείας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 680/Β/15.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3259/Α325/2015/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίριααπό τις πλημμύρες της 7ης Μαΐου 2015 σε περιοχέςτου Δήμου Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας καιΘράκης.

Στο ΦΕΚ 681/Β/15.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4364/Α32/2015/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Μαρτίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 11 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 40/Α/11.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν. 4371/11.3.2016 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 661/Β/11.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4356/2015/Α325/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 662/Β/11.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2885/Α325/2015/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Μαρτίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Οιχαλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 663/Β/11.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4493/Α325/2015/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 18ης Ιουνίου 2015 σε περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρουτης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 673/Β/11.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4523/2015/Α325/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 α) στις Τ.Κ. Ασπροχώματος και Λαίικων, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) στην περιοχή «Μπουρνιάς», της Δ.Κ. Καλαμάτας, της Δ.Ε. Καλαμάτας, του Δήμου Καλαμάτας, της Π.Ε. Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, γ) στην Δ.Κ. Σκάλας και στην Τ.Κ. Λεήμονα, της Δ.Ε. Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δ) στις Τ.Κ. Έλους και Αστερίου, της Δ.Ε. Έλους, του Δήμου Ευρώτα, της Π.Ε. Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 674/Β/11.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3646/2015/Α325/19.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες σης 14 και 15 Σεπτεμβρίου2014 σε περιοχές του Δήμου Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/11.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13582/7.3.2016 Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης «Ίτανος Γαία» στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στην περιοχή Δ.Ε. Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 10 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 647/Β/10.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.98196/52954/29.2.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.

Στο ΦΕΚ 651/Β/10.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.82/8.3.2016 Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015).

Στο ΦΕΚ 656/Β/10.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ15/8/4588/18.2.2016 Συμπλήρωση της αριθμ. Α1/387/2.12.1986 (Β΄ 848) κοινήςυπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των παροχών του ΟΓΑ» και τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ 726/Β/2003)κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διοικητικώνδιαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων - ΟΓΑ που διεκπεραιώνονται και μέσωτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 63/Δ/10.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.381/11.2.2016 Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων του Δήμου Κύθνου.

Στο ΦΕΚ 37/ΑΑΠ/10.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5660/10.3.2016 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης στο οικόπεδο και στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Καραολή Δημητρίου 22 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (Ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Τετάρτη 9 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 619/Β/9.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/1/1601/29.2.2016 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 56/Δ/9.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.97669/2461/10.12.2015 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Σάρωνα» στην θέση νότια της ιδιοκτησίας του Μητράκου Νικολάου εντός του οικισμού Γαλατακίου της Τ.Κ. Γαλατακίου της Δ.Ε. Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 59/Δ/9.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1044/22.2.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος επί αγροκτήματος με αρ. 1803 στην περιοχή Νέας Μεσημβρίας του Δ. Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσ/νίκης.

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 609/Β/8.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.430/2.3.2016 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2/3/2016.

Στο ΦΕΚ 616/Β/8.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2134/27428/3.3.2016 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 9379/119137/2.11.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στον¨Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Β΄, 2367/4.11.2015).

Στο ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/8.3.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.355/23.2.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Ελάτης με μετατόπιση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 68 & 69.
- Απόφ.9600/10.2.2016 Αναγνώριση οδού στη θέση «Patella», στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαλάκου της νήσου Ρόδου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 του Ν.δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).

>>>   >>>>

Δευτέρα 7 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 37/Α/7.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4370/7.3.2016 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 55/Δ/7.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.828/12.2.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στο αγρόκτημα Βασιλουδίου Δ.Ε. Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά.

>>>   >>>>

Παρασκευή 4 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 583/Β/4.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.263/24823/26.2.2016 Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 3 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 559/Β/3.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.26161/6120/1.2.2016 Τροποποίηση Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου του άρθρου 7 παρ. 16 περ. γ΄ του Ν. 3299/2004.

Στο ΦΕΚ 568/Β/3.3.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/2264/2015/Α325/2.2.2016 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες στις 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2014 σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002