Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Δευτέρα 14 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 94/Α/14.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΝΟΜΟΣ.4258/14.4.2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

>>>   >>>>

Τετάρτη 9 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/9.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/226056/31233/1867/26.3.2014 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του χώρου που περιέχει τα ερείπια του Πύργου της Μαλάξας, στο Δ.Δ. Μαλάξας, του Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, ιδιοκτησίας Δήμου Χανίων.
- Απόφ.10525/2266/27.3.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού «Άδειατα» του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
- Απόφ.10528/2267/27.3.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Άνω Μάννα (στη θέση «Γκριζιανή») του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.

>>>   >>>>

Τρίτη 8 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 136/Δ/8.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.178/28.1.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση «Κρύα Βρύση» Τ.Κ. Αμάραντων του Δ. Κιλκίς/Π.Κ.Μ.

Στο ΦΕΚ 138/Δ/8.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8107/357/14.3.2014 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Πετρών, της Δ.Ε. Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου για ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
- Απόφ.865/8.3.2014 Καθορισμός χρήσης γης, στο αγρόκτημα Κυργίων Δοξάτου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α τμήμα του υπ΄αριθμ. 6959 κοινόχρηστου τεμαχίου Σ.Δ. 1967, εμβαδόν 4.000 τ.μ., με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία σταθμού πρώτων βοηθειών και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

>>>   >>>>

Δευτέρα 7 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4254/7.4.2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 858/Β/7.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.5333πε/Α32/27.3.2014 Συμπληρωματική οριοθέτηση που αφορά στο σεισμό της 18ης και 22ας Ιανουαρίου 2010 σε περιοχές των Ν. Φωκίδας και Αιτωλ/νίας.
- Απόφ.3763 /Α322/27.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 2 Αυγούστου 2013 στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 859/Β/7.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4118/Α322/27.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.1040/Π.Ε./Α325/27.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2012 και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Στο ΦΕΚ 860/Β/7.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3291/Α325/28.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις γιατην αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
- Απόφ.5428/Π.Ε./Α325/27.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του χειμώνα 2011 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 4 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 839/Β/4.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15743/1480/21.3.2014 Διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Ερμιονίδας Π.Ε. Αργολίδας και Δήμου Τρίπολης Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 846/Β/4.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1453/Π.Ε./Α325/27.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- Απόφ.3047/Π.Ε./Α325/27.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις γιατην αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πυρκαγιά στις 29 Μαΐου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στο ΦΕΚ 847/Β/4.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4005/Π.Ε./Α325/27.3.2014 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 22ας Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τροποποίηση της υπ΄αριθ. 961/ Α325/30.03.12 (Φ.Ε.Κ. 1137/Β/10.04.12) κοινής υπουργικής απόφασης και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από την πλημμύρα της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και την πλημμύρα της 6ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Π.Ε. Έβρου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 3 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 828/Β/3.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.248/1.4.2014 Διόρθωση α) της υπ΄αριθμ. 186/2011 (Β΄/2061/16.09.2011) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 224/14.11.2013 (Β΄ 2883) και 243/14.11.2013 (Β΄ 2883) αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής και β) της υπ΄αριθμ. 202/21.02.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 224/14.11.2013 (Β΄ 2883) απόφαση της ίδιας Επιτροπής.

Στο ΦΕΚ 831/Β/3.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ 436/3.4.2014 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά.

>>>   >>>>

Τετάρτη 2 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 816/Β/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.175/2014/31.3.2014 Σχετικά με τις από 1.4.2014 αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 819/Β/2.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8221.Τ13/02/14/11.3.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων (i) για την εκτέλεση του έργου: «κρηπίδωση υπάρχοντα κυματοθραύστη λιμένα Πέρδικας Αίγινας και επέκταση αυτού προς προστασία της λιμενολεκάνης» και (ii) την παροχή της υπηρεσίας: «Υπηρεσία εκτέλεσης τεσσάρων γεωτρήσεων στο θαλάσσιο χώρο του λιμένα Πέρδικας».
- Απόφ.8221.Τ37/04/14/12.3.2014 Τροποποίηση απόφασης Ορισμού Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής νέου μώλου κρουαζιεροπλοίων λιμένα Κω.

Στο ΦΕΚ 821/Β/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ47/02/14/17.3.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθούπολης».

Στο ΦΕΚ 126/Δ/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.698/28.2.2014 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΕΛ οικισμού Πρίνας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο ΦΕΚ 127/Δ/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14559/1247/13.3.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΠΟΥΝΤΑ - ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ, Κοινότητας Πεδινού, Δ.Ε. Νέας Κούταλης, νήσου Λήμνου, Δήμου Λήμνου.

Στο ΦΕΚ 128/Δ/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14550/1246/13.3.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ, Κοινότητας Πεδινού, Δ.Ε. Νέας Κούταλης, νήσου Λήμνου, Δήμου Λήμνου.

Στο ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11665/27.2.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του έτους 1923 στον οικισμό Δερβένι του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ24/520/20.2.2014 Καθορισμός οριακής οδού έναντι των ο.τ. 165, 147, 146, 126 Σεληνίων Σαλαμίνας.

Στο ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/2.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.20584/14.2.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης «Κουμπέ Μουρνιών» Δ. Χανίων στο Ο.Τ. 722, μετά από αίτηση του Σαριδάκη Κυριάκου.
- Απόφ.231876/13/13.3.2014 Μη έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.881 της περιοχής «Παραλία» Καλυβίων της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού του Δήμου Σαρωνικού Αττικής.
- Απόφ.-/2.4.2014 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/586/18328/15-03-1994 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 322/1994 (τ. Β΄) και στην υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙ-ΛΑΠ/Γ/561/18329/15-03-1994 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 322/1994 (τ. Β΄).

Στο ΦΕΚ 105/ΑΑΠ/2.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.241071/2013/13.3.2014 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ Γ2159 της ΠΕ ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ του Δήμου Αχαρνών, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/2.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Δ10Δ000072/1133ΕΞ2014/18.3.2014 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς στη θέση «Παλάτια» Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου στο Νομό Ηρακλείου.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/41417/24455/2710/1086/13.3.2014 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρουτων σπηλαίων και βραχοσκεπών στη θέση Κλεισούρα Προσύμνης Δήμου Άργους-Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας,Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/40453/23871/2664/1054/13.3.2014 Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Πλατειά Μαγούλα», Τ.Κ. Προδρόμου, Δ. Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/2.4.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.234980/8058/2013/17.3.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ.Γ352 του Δ. Κατερίνης με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του από χώρο Λυκείου και το χαρακτηρισμό του ως χώρο Πολιτισμού.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧ-ΜΑΕ/64590/39825/2108/796/11.3.2014 Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Φρουρίου Γαρδικίου, Δήμου Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

>>>   >>>>

Τρίτη 1 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 80/Α/1.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4251/31.3.2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 797/Β/1.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.709-79/6.3.2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Ε.Ε.Τ.Τ..

Στο ΦΕΚ 800/Β/1.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ32/Β/Φ.3/6/5576/436/24.3.2014 Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2013

Στο ΦΕΚ 807/Β/1.4.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7350/21.3.2014 Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).»

>>>   >>>>

Δευτέρα 31 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 121/Δ/31.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.230/14/505/11.3.2014 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στη θέση «Λατζιμάς», του Δ.Δ. Αλφάς του Δήμου Μυλοποτάμου, Νομού Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 95/ΑΑΠ/31.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13641/13.3.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο ΟΤ 60 (πρώην 26) του δημοτικού διαμερίσματος Πεύκης, με: α. χαρακτηρισμό τμήματος του ΟΤ60 σαν χώρο νηπιαγωγείου και β. στον ευρύ κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των ΟΤ 60 και ΟΤ255, την θεσμοθέτηση κοινόχρηστου χώρου - νησίδας πρασίνου και χρήσης πεζοδρόμου 6,00μ στην προέκταση της οδού Σωκράτους (από την οδό Υψηλάντους έως την οδό Ελ. Βενιζέλου).
- Απόφ.14482/14.3.2014 Αλλαγή χρήσης κτιρίων επί ρυμοτομούμενων ακινήτων.
- Απόφ.46/24-2-2014/17.4.2014 Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15134/31-5-2013 αίτησης των Ελένης Μπέσσα, Αικατερίνης Καρυστινού, Ιορδάνη Ρεβυθά και Μαρίας Οικονομοπούλου για την έκδοση βεβαιωτικής πράξης για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης σε ακίνητο επί των οδών Μεταμορφώσεως και Αριστοτέλους στο Ο.Τ. 79 α της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου.
- Απόφ.10082/21.2.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους κτιρίου που βρίσκεται στον οικισμό «Σουλήνα» της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας του Δήμου Σπάρτης (Ν. Λακωνίας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού».

Στο ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/31.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ./10.3.2014 Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της με αριθμό 10920/13/90 (ΦΕΚ 274Δ) απόφασης Νομάρχη Ανατολικής Αττικής και του συνόδου διαγράμματος κατ΄άρθρο 36, ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53Α/2009) που αφορά σε τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 18 του Δ. Κηφισιάς (πεζόδρομος «Ορτανσίας»).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/137938/8277/878/310/4.3.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μακάρων-Αποθήκας, Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως αρχαιολογικού χώρου.

Στο ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/31.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8722/288/14/5.2.2014 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού Λαιίκων, στη θέση (Ξηροκάμπι), της Τ.Κ. Λαιίκων του Δ. Καλαμάτας του Ν. Μεσσηνίας.
- Απόφ.52681/2280/31.1.2014 Αναγνώριση της οδού που συνδέει τον οικισμό ΛΙΜΝΕΣ του Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ με την επαρχιακή οδό Κεραμωτής - Νεάπολης, ως Μοναδικής Δημοτικής Οδού.

Στο ΦΕΚ 99/ΑΑΠ/31.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.460/11.3.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Μυτιλήνης στην περιοχή Επάνω Σκάλα (Καρά Τεπέ), στο Ο.Τ.Γ503 και στο Ο.Τ.Γ500 επί της παραλιακής οδού Μυτιλήνης - Θερμής (Βόρεια Παράκαμψη Μυτιλήνης).
- Απόφ.17490/1094/13/5.2.2014 Αναγνώριση της μοναδικής οδού, που συνδέει τον οικισμό «Ελληνοχωρίου» του Δήμου Βέλου - Βόχας με τον οικισμό Γονούσας του Δήμου Σικυωνίων μέσω τεχνικών έργων του φράγματος Ασωπού, ως Πρωτεύουσας Δημοτικής.

Στο ΦΕΚ 100/ΑΑΠ/31.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.38652/1895/13/31.1.2014 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του Ν. 3937/2011, σε τμήμα του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
- Απόφ.688/27166/5.3.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων του Δήμου Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου, Ν. Φθιώτιδας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 28 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 76/Α/28.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.43/5.3.2014 Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1993 (Α΄ 166) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ».

Στο ΦΕΚ 773/Β/28.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/23709/18.3.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 18/03/2014.

Στο ΦΕΚ 775/Β/28.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./28.3.2014 Διόρθωση σφάλματος που αφορά την επισυναπτόμενη προσωρινή δήλωση στην ΠΟΛ. 1048/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄417/20.02.2014.

Στο ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/28.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6493/13.3.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Τ/481/2-5-96 (ΦΕΚ 387/Β΄/ 27-5-1996) απόφασης Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 27 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 758/Β/27.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Π.Κ.Μ./836/10.3.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 985/20-03-2013 (ΦΕΚ 687/ Β΄/26-3-2013) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 765/Β/27.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3042/A321/20.3.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. οικ 1578/ Α321/21.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 456/Β/25.2.2014) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης».

Στο ΦΕΚ 91/ΑΑΠ/27.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ24/56049/34387/3475/1399/4.3.2014 Έγκριση σημειακού ανακαθορισμού, λόγω σφάλματος, των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Γουρνιών, Δήμου Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.1549/27.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8340/4-11-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9ΑΑΠ΄/15-1-2014 με θέμα την «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης, στο οικοδομικό τετράγωνο 98 (Ο.Τ. 98), επί της οδού Μοναστηρίου 226, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και καθορισμός όρων δόμησης».

Στο ΦΕΚ 92/ΑΑΠ/27.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./20.3.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ρεματιές» και «Αργυρού» στο Δήμο Σάμου.

Στο ΦΕΚ 93/ΑΑΠ/27.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.32954/13.3.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης «Κόκκινο Μετόχι Χρυσοπηγή» νοτιοδυτικά του Ο.Τ.1266, του Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων.
- Απόφ.17988/983/21.3.2014 Κήρυξη ως «Διατηρητέου Μνημείου Της Φύσης» του δάσους του «ΡΑΝΤΗ», Ικαρίας.
- Απόφ.13638/18.3.2014 Καθορισμός όρων δόμησης υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων σε γήπεδο εμβαδού 5.569,05 τ.μ., επί της οδού Πεντέλης 69, στη θέση "Ανάβρυτα", της εκτός σχεδίου περιοχής, του Δήμου Αμαρουσίου».

>>>   >>>>

Τετάρτη 26 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4250/26.3.2014 Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Στο ΦΕΚ 739/Β/26.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ56/05/14/28.2.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος λιμένα Πόρου».

Στο ΦΕΚ 745/Β/26.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.85/2014/26.2.2014 Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ) κατά θέση κατανάλωσης των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 2γ΄ του άρθρου 143 του Ν.4001/2011, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 749/Β/26.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1075/14.3.2014 Παράταση προθεσμίας για την εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του νομού Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 750/Β/26.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ:1080/19.3.2014 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).

Στο ΦΕΚ 111/Δ/26.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12151/1037/24.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 64203/7119/19-11-2013 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 615/τ.Δ΄/5.12.2013) με θέμα «Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΓΛΑΡΟΣ», Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, νήσου Λέσβου, Δήμου Λέσβου».

Στο ΦΕΚ 90/ΑΑΠ/26.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠ & ΧΣ 5410/26.2.2014 Απόρριψη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων στο Ο.Τ. 35.
- Απόφ.17376/1530/21.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 22086/1482/20-3-2013 (ΑΑΠ109) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 24 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 72/Α/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.38/17.3.2014 Τροποποίηση του Π.Δ/τος 180/1983 (A΄71) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Πρωτεύουσας», όπως τροποποιημένο ισχύει.

Στο ΦΕΚ 73/Α/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4249/24.3.2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 731/Β/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΠ-213/21.3.2014 Αναλογική κατανομή λοιπού πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, λόγω ελλιπών στοιχείων.

Στο ΦΕΚ 736/Β/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8229/1997/24.2.2014 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 105/Δ/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1170/7.2.2014 Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 106/Δ/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1173/7.2.2014 Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Μεθώνης του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 107/Δ/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1172/7.2.2014 Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Μακρυγιάλου του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.890/33679/5.3.2014 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.

Στο ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7164/14.3.2014 «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Αμάχαιρη»,«Βαλμέσα», «Γήπεδο», «Πέτα» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης και καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων» .

Στο ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/24.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7162/14.3.2014 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 1 «Καραούζι», ΠΕ 8 «Παπαχωράφι», ΠΕ 9 «Μαρίζα» και ΠΕ 13 «Νέα Παλλήνη» της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (ν. Αττικής), τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 21 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 718/Β/21.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΠ-206/21.3.2014 Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 1382/Γ5-132/05.02.2014 (ΦΕΚ 255/Β΄/07.02.2014) και θέμα «Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 κατοίκων και άνω.

Στο ΦΕΚ 719/Β/21.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8221.Τ54/07/14/28.2.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών λιμένα Λειψών».
- Απόφ.Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/4123/5.3.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/ 08.01.2013 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ.2, περ. γ΄ του Ν. 4001/2011» (ΦΕΚ Β΄ 10/09.01.2013)

Στο ΦΕΚ 724/Β/21.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23484/2249/24.2.2014 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου.

Στο ΦΕΚ 725/Β/21.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9374/707/4.3.2014 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 97/Δ/21.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.460/20.2.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ξηροποτάμου στο Δ.Δ. Λευκώνα, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών.

Στο ΦΕΚ 101/Δ/21.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1171/7.2.2014 Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 697/Β/20.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΠ-189/18.3.2014 Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 6519/31.07.2012 (ΦΕΚ 2230/Β΄/31.07.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας».

Στο ΦΕΚ 698/Β/20.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΠ-191/18.3.2014 Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

Στο ΦΕΚ 699/Β/20.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΓΠ-192/18.3.2014 Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β΄/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας.

Στο ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/20.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/22309/13218/1439/538/21.2.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου σπηλαίων Λουτρών Λουτρακίου, Δήμου Αλμωπίας, Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.80352/3083/13/5.2.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως κοινοχρήστου αγροτικής προ του έτους 1923 στην θέση «Σκουτέλα» στην εκτός σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμού της Δ.Ε Λεχαίου του Δ. Κορινθίων του Ν. Κορινθίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 679/Β/19.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/8/4262/7.3.2014 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 695/Β/19.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11098/17.3.2014 Kαθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/19.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10255/24.2.2014 Συμπλήρωση δημοσίευσης της υπ ριθμ. 66266/29-11-2013 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης (N. Θεσσαλονίκης)» (ΑΑΠ 451).

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 661/Β/18.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΓΔΟΠ 0000255ΕΞ2014/Β 465/7.3.2014 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά στις 22 Αυγούστου 2010 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου του Ν. Ευβοίας.
- Απόφ.ΓΔΟΠ 0000254ΕΞ2014/Β 464/7.3.2014 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων.
- Απόφ.ΓΔΟΠ 0000252ΕΞ2014/Β 462/7.3.2014 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 6ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Π.Ε. Έβρου.
- Απόφ.ΓΔΟΠ 0000253ΕΞ2014/Β 463/7.3.2014 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 670/Β/18.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.274/10.3.2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» για το έργο «Οδικός Άξονας Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα - Μαυρομάτι/Παράκαμψης Ηγουμενίτσας» της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 673/Β/18.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14058/12.3.2014 Ρύθμιση θεμάτων για την ανάρτηση των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

Στο ΦΕΚ 674/Β/18.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13935/930/12.3.2014 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Στο ΦΕΚ 93/Δ/18.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.20831/2134/24.2.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΡΟΣ» του Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.
- Απόφ.10093/887/21.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 21164/1264/21.6.2008 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 421/τ. Δ΄/5.9.2008) με θέμα «Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή "ΜΑΓΕΙΡΑΣ", Δ.Δ. Σκοπέλου, Δήμου Γέρας, νήσου Λέσβου, Νομού Λέσβου».

Στο ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/18.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3776/30.1.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 τουΝ. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίωντου οικισμού Αγίας Τριάδας, Τοπικής Κοινότητας Μέσης, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/18.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5884/113/5.36.β3/Φ.1/3/7.2.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αμμουδιές» στη Δ.Ε. Καρλοβασίου, του Δήμου Σάμου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 17 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 649/Β/17.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10474/13.3.2014 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Στο ΦΕΚ 655/Β/17.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6157/24/27.2.2014 Tέλη λειτουργίας υδατοδρομίου.

Στο ΦΕΚ 91/Δ/17.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.795/38678/27.2.2014 Μερική ανάκληση της αριθμ. 5812/23-11-2007 (ΦΕΚ 664/ Δ΄/14-12-2007) απόφασης Δ/νσης Δασών Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, για έκταση συνολικού εμβαδού 24.702,96 τ.μ. στις θέσεις «ΔΙΚΑΝΑΛΟ - ΚΑΡΑΗ - ΒΑΓΙΑ - ΣΠΑΡΤΟ» Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη και Τ.Κ. Αγίου Λουκά Δ.Ε. Ταμυνέων Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/17.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8438/24.1.2014 Αναγνώριση αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
- Απόφ.YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ25/145332/45302/8689/19.2.2014 Έγκριση θεσμοθέτησης Ζώνης Α΄ απολύτου προστασίας και οριοθέτησης Ζώνης Β΄ Προστασίας, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Ιδαίου Άντρου, Δήμου Ανωγείων, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/17.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ43/16119/9610/1024/365/12.2.2014 Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα Μακρυχωρίου», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.536/12.2.2014 Διευκρίνιση των σημείων Γ και Δ των ορίων του οικισμού Κουνουπιδιανών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων. (Απόφαση 5266/11-9-1987 (ΦΕΚ949/Δ΄/1987), ούτως ώστε το τοπογραφικό διάγραμμα της οριοθέτησης του οικισμού να είναι σύμφωνομε το κείμενο που το συνοδεύει.
- Απόφ.10095/21.2.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται σε περιοχή που εντάσσεται στο «Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/17.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.876/7.2.2014 Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γεωργιούπολης ως προς τμήμα της ζώνης με στοιχείο 1 «Περιοχές γεωργικής γης» και την τροποποίησή του σε ζώνη με στοιχείο 1α «Περιοχές γεωργικής γης και αγροτουριστικών εγκαταστάσεων».

Στο ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/17.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.91829/2758/12.3.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του χώρου Γυμνασίου - Λυκείου στο Ο.Τ. Γ 666 α της Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη σε εκτέλεση της υπ΄αριθ. 2237/2008 απόφασης του Α΄ Τρ. Τμ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.476806/15419/13/27.2.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση χαρακτηρισμού τμήματος χώρου για ανέγερση Ι. Ναού (εκκλησίας) σε συμμόρφωση των υπ΄αριθ. 1320/2010και 852/2011 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, στο Ο.Τ. 51 της περιοχής Τερψιθέας της Δ.Ε. Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Παρασκευή 14 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 87/Δ/14.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12266/2547/26.2.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού των ορίων Αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή «Παλιόκαστρο», Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 74/ΑΑΠ/14.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Δ12/ο/1015/24.2.2014 Επίσπευση από το Δημόσιο εφαρμογής σχεδίου πόλης για τη διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς στα Ο.Τ. Γ2192, Γ2191, Γ2190, Γ2120, Γ2117 (πολεοδομική ενότητα Αγ. Άννας), 140, 136, 135Α, 135, 127, 128, 126, 125, 93, 92, 89, 67, 66, 68Α, 65Α, 65, 64, 63, 61, 62 (πολεοδομική ενότητα Αυλίζας), 64(Γ1631), Γ1630, 54(Γ1629), 53(Γ1627), 24(Γ1572), 23(Γ1571), 21(Γ1569), 2(Γ1549), 1(1548) (πολεοδομική ενότητα Αγ. Αθανασίου), 189, 233, 187, 223, 222, 186, 183, 180, 218, 217, 179, 176, 174, 211, 173, 210, 169, 168, 209, 208, 207, 163, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 196, 195 (πολεοδομική ενότητα Νεάπολης), Γ1634, Γ1669, Γ1665, Γ1667 (πολεοδομική ενότητα Αγ. Πέτρου Γ), Γ691, Γ690, Γ685, Γ689, Γ683, Γ669, Γ667, Γ664, Γ657, Γ673, Γ659, Γ624, Γ623, Γ622 (πολεοδομική ενότητα Αγ. Πέτρου Α) στο Δήμο Αχαρνών (Δ.Δ. Αχαρνών) του Ν. Αττικής.
- Απόφ.Δ12/ο/1014/24.2.2014 Επίσπευση από το Δημόσιο εφαρμογής σχεδίου πόλης για τη διευθέτηση του ρέματος Εσχατιάς στα Ο.Τ. 111,109Β, 106,105,102,101,41 στο Δήμο Φυλής (Δ.Δ. Ζεφυρίου) του Ν. Αττικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 13 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 635/Β/13.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.:1051/6.3.2014 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014.

>>>   >>>>

Τετάρτη 12 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 65/Α/12.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.35/28.2.2014 ΄Ελεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους ν. 3299/2004 (A΄ 261) και ν.3908/2011 (A΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς.

Στο ΦΕΚ 81/Δ/12.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.135/17.2.2014 Μερική ανάκληση των αρ.: α) 108424/13-9-1934 (ΦΕΚ 133/Β/1934) απόφασης κήρυξης ευρύτερης έκτασης ως αναδασωτέας του Υπ. Γεωργίας και β) 2847/16-10-2002 (ΦΕΚ 972/Δ/7-11-2002) απόφασης κήρυξης ευρύτερης έκτασης ως αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 1,525 στρ. στη δασική θέση «Τάσσιανη» Δήμου Βάρης - Βούλας - Bουλιαγμένης.

Στο ΦΕΚ 83/Δ/12.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11200/962/26.2.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Όρμος Πατνιώτη» Μαραθόκαμπου, Δήμου Σάμου, Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/12.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1053/26.2.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίουτης Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς Δήμου Κηφισιάς(ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου του ίδιου ως άνω Δήμου.
- Απόφ.10008/21.2.2014 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλυβίων Θορικού (ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Τρίτη 11 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 59/Α/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.34/5.3.2014 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Χαλκούτσιον» του Δήμου Ωρωπού ως Δημοτικής Κοινότητας.

Στο ΦΕΚ 60/Α/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4244/11.3.2014 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος - μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι, στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 596/Β/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Π1/517/26.2.2014 Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης.

Στο ΦΕΚ 597/Β/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.131360/5729/4.3.2014 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Στο ΦΕΚ 605/Β/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/03/14/18.2.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση κτιρίου Λιμενικού Ταμείου Δ. Χανίων (α΄ φάση)».

Στο ΦΕΚ 616/Β/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1153/16620/4.2.2014 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.

Στο ΦΕΚ 71/Δ/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87965/8220/24.2.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «από Παλαιόκαστρο έως ΛΑ» του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 73/Δ/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8239/6883/20.2.2014 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ Δ.Δ. ΜΕΘΑΝΩΝ» του Δήμου Τροιζηνίας, της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 74/Δ/11.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.587/17.2.2014 Καθορισμός χρήσης γης στο αγρόκτημα Περιθωρίου Δήμου Κ. Νευροκοπίου Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στο υπ΄αριθμ. 225 (ΑΒΓΑ) κοινόχρηστο τεμάχιο, εμβαδού 1.126 τ.μ., ως χώρο κασκευής γεώτρησης ύδρευσης.

Στο ΦΕΚ 70/ΑΑΠ/11.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ43/246419/133643/16056/7170/20.2.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Λάρισας Κρεμαστής στη θέση «Κάστρο», Δ.Ε. Πελασγίας, Δήμου Στυλίδας, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/2097/1269/52/10/19.2.2014 Καθορισμός Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας της Ιεράς Μονής Δαφνιού, Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/11.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.75995/2264/24.2.2014 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 79Α της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκηδόνας, Δήμου Χαλκηδόνας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.3865/10.2.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Ρουσσοσπίτι, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Αλώνι - Χαλέπα».

>>>   >>>>

Δευτέρα 10 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 581/Β/10.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Υ4α/16521/19.2.2014 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έγκριση θεμάτων τοποθέτησης κοχλιακών εμφυτευμάτων.
- Απόφ.1189/12.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 373/27-01-2011 (ΦΕΚ 459/τ.Β/23-03-2011) Εξουσιοδοτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 586/Β/10.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ1/Α/4075/5.3.2014 Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 «Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/ 2002, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 253).

Στο ΦΕΚ 592/Β/10.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4212/26.2.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Τμημάτων και Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν.

Στο ΦΕΚ 68/Δ/10.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7565/1861/19.2.2014 Επανακαθορισμός των οριογραμμών Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση «ΔΡΕΠΑΝΟ», Ηγουμενίτσας, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε Θεσπρωτίας.

Στο ΦΕΚ 69/Δ/10.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7278/12/14.2.2014 Μερική ανάκληση της αριθμ. πρωτ. 4549/2-7-2010 (ΦΕΚ370/τ.Δ΄/22-7-2010) πράξης κήρυξης αναδασωτέας,για έκταση εμβαδού 640,45 τ.μ., τμήματος της Κ.Μ.1016 γαιών Έμπωνα, Δ.Ε. Απαβύρου, του Δήμου και Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδ/σου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 7 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 564/Β/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/19230/4.3.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4/03/2014.

Στο ΦΕΚ 567/Β/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/1151/26.2.2014 Τροποποίηση της Δ3-Γ/21950/19-11-2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης "Άγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης", στο τμήμα "Κουτσοπόδιο (Κ283) - Αχλαδόκαμπος (Κ259+31μ)", σε έκταση συνολικού εμβαδού 314.101 τ.μ., ... του Δήμου Άργους - Μυκηνών του Νομού Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3094), ως προς το Τμήμα αυτού «Κ377 - Κ398-01+2,04μ (Κ398 Αρχικό)» στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Αχλαδόκαμπου του Δήμου Άργους- Μυκηνών του Νομού Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 568/Β/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/1744/26.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Δ3-Γ/9960/04-05-2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Άγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης» σε τρία (3) Τμήματα αυτού, ... στο Νομό Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 1509), ως προς το Τμήμα αυτού «Κ198+163,68μ. (Κ111+163,68μ. Αρχικό) Αγ. Βασίλειος - Κ205-01 (Κ118+35,36μ. Αρχικό) Αρχ. Νεμέα» ανατολικά και στη νότια περιοχή του Ιστορικού Τόπου Δερβενακίων, στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Αγ. Βασιλείου του Δήμου Κορινθίων και στην Τ.Κ. Αρχ. Νεμέας του Δήμου Νεμέας του Νομού Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 569/Β/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11179/27.2.2014 Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο ΦΕΚ 570/Β/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΣ Γ 1039110 ΕΞ 2014/4.3.2014 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, για το έτος 2014.

Στο ΦΕΚ 571/Β/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.247/4.3.2014 Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 168 περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

Στο ΦΕΚ 575/Β/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ2-518/24.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».

Στο ΦΕΚ 66/Δ/7.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11416/974/21.2.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή ΒΟΥΝΟΧΩΡΙ ή ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Κοινότητας Καλλιόπης, Δ.Ε. Μούδρου, νήσου Λήμνου, Δήμου Λήμνου.

Στο ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/7.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/17754/10593/1157/414/21.2.2014 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Καστρί Παντάνασσας» Δήμου Αμαρίου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/22305/13215/1437/536/19.2.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, αρχαίας Νικόπολης, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 6 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 558/Β/6.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Α/3464/27.2.2014 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Στεφάνη - Βαρνάβας - Αλιβέρι» και τον Μετρητικό Σταθμό ΔΕΗ Αλιβερίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 5 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 546/Β/5.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/4982/1315/18.2.2014 Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Πεδίου Προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στη θέση Νεοχωράκι Δήμου Νέας Καλλικράτειας Θεσσαλονίκης με φορέα διαχείρισης το Αεροπορικό Κέντρο «Prel», ιδιοκτησίας Παναγιώτη Σκυλίτση.

Στο ΦΕΚ 548/Β/5.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ2-515/24.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. Φ2-1617/2012 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροώνεκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

Στο ΦΕΚ 62/Δ/5.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.623/18.2.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «ΠΛΑΚΙΑ», Δήμου Αγίου Βασιλείου, Νομού Ρεθύμνης (ενδιαφερόμενοι Αικατερίνη και Χρυσούλα Ανδρουλιδάκη).
- Απόφ.104169/132/16.1.2014 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Στύλου - Κατωχωρίου» περιοχής Δήμων Χανίων και Αποκορώνου.

Στο ΦΕΚ 63/Δ/5.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20834/2135/24.2.2014 Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση«Τμήμα Νήσου Μεγανησίου» Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας.

>>>   >>>>

Τρίτη 4 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 56/Δ/4.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80897/3121/27.12.2013 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος νότια της ιδιοκτησίας Γιαννόπουλου Παναγιώτη εντός του οικισμού Μέσης Συνοικίας Τρικάλων του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 57/Δ/4.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.119860/10324/12.2.2014 Kαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Βασιλικό» Αγ. Κυριακής του Δήμου Ανατολικής Μάνηςτου Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 60/Δ/4.3.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9563/2119/14.2.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Άγιος Σώστης Αγίου Στεφάνου», νήσου Μυκόνου.

Στο ΦΕΚ 66/ΑΑΠ/4.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.336/11.2.2014 Αναγνώριση οδού που ενώνει τον οικισμό «Νίππος» με τον οικισμό «Τζιτζιφές» Δ. Αποκορώνου Ν. Χανίων ως κύρια δημοτική.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ25/18984/ 11277/1227/465/11.2.2014 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στο Βένι Δήμου Αμαρίου, στο πλαίσιο του προωθούμενου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης του οικείου Δήμου.

Στο ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/4.3.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.946/13816/17.2.2014 Έγκριση εντοπισμένης τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ. 2993 Μποζαϊτικα (Προάστειο) Δ. Πατρέων.
- Απόφ.285551/8629/31.10.2013 Μερική ανάκληση «της υπ΄αριθμ. 9552/25-7-2006 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας περί Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ. Κ.Φ. 1866α της περιοχής Κουκούλι Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 3418/11 απόφαση του Ε΄ Τμήματος ΣτΕ».

>>>   >>>>

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 50/Α/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4242/28.2.2014 Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 493/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.288/8.1.2014 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρωνείας-Σαπών Ν. Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 496/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8815/692/24.2.2014 Έγκριση της αριθμ. 431/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους - Μυκηνών Νομού Αργολίδας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 497/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4038/36139/25.2.2014 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τρικκαίων.

Στο ΦΕΚ 499/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13168/1074/26.2.2014 Έγκριση της υπ΄αριθμ. 33/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων Νομού Κορινθίας με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 504/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4314/3335/26.2.2014 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου.

Στο ΦΕΚ 511/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ15/4036/27.2.2014 Τροποποίηση της Δ15/οικ/1056/20-1-2006 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄102/31.1.2006) με θέμα «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α΄/18-6-2008).

Στο ΦΕΚ 514/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5786/4843/27.2.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς.

Στο ΦΕΚ 518/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3794/3207/27.2.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Στο ΦΕΚ 521/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8389/7007/27.2.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας.

Στο ΦΕΚ 523/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.275/24066/20.2.2014 Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής).

Στο ΦΕΚ 524/Β/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.296/13.2.2014 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 51/Δ/28.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.446/31.1.2014 Συμπλήρωση της αριθ. 2889/27.06.2013 (ΦΕΚ 357/τ.Δ΄/ 11.07.2013) απόφασης με την οποία έγινε επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Αδελιανός Κάμπος», Δήμου Ρεθύμνης, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (ενδιαφερόμενος ΑΡΙΩΝ ΑΞΤΕ).
- Απόφ.2296/419/14.2.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Επισκοπή» Τ.Κ. Χρόνων Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 52/Δ/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6025/256153/π.ε./3.2.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο (2) ρεμάτων(ρέμα 1 και ρέμα 2) στη θέση Παλαιοκαλύβα Φανού Γλύφας Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 53/Δ/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.41030/3965/14.2.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Αγκινάρα» Δ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΣ του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Στο ΦΕΚ 54/Δ/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7854/1706/11.2.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην παραλιακή περιοχή από «Αγία Παρασκευή προς το σταθμό της Δ.Ε.Η.», Νήσου Μεγίστης,Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/28.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4671/21.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 24069/3817/19-10-2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 887/Δ΄), όπως ισχύει, και δημιουργία Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων στην Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) Μεσσηνίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 45/Α/27.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Υ.Σ.-7/27.2.2014 Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Στο ΦΕΚ 486/Β/27.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/26.2.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονική υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

>>>   >>>>

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 476/Β/26.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/16128 /0025/19.2.2014 Τροποποίηση - Κωδικοποίηση Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.».

Στο ΦΕΚ 482/Β/26.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3287/29501/18.2.2014 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαρισαίων.

Στο ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/26.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.102/21.1.2014 Αναγνώριση οδού προ του 23 ως κοινοχρήστου, μεταξύ των θέσεων «Σιώπατα» και «Λενικό» στον οικισμό Βεδέρων, Τοπικής Κοινότητας Πρινέ, Δημοτικής Νικ.Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σε εκτός σχεδίου περιοχή.
- Απόφ.6070/5.2.2014 Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, για το έργο «Νομιμοποίηση κτιρίου Εφετείου Αθηνών και κτιρίου Αρείου Πάγου μετά από υπαγωγή στο Ν. 4178/2013, κατασκευή τριών αιθουσών ακροατηρίων στο ισόγειο του Εφετείου Αθηνών και εργασίες κατασκευής περίφραξης στο Εφετείο Αθηνών με σκοπό τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας του κτιρίου».

Στο ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/26.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΜΕΟ/0673/14.2.2014 1) Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος «Παχειά Αμμος - Ιεράπετρα» του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Αμμος του έργου: «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Αμμος, τμήμα: Παχειά Αμμος - Ιεράπετρα», ως Εθνικής οδού του Δευτερεύοντος Δικτύου. 2) Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος «Παχειά Αμμος - Ιεράπετρα» του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Αμμος του έργου: «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Αμμος, τμήμα: Παχειά Αμμος - Ιεράπετρα», ως αυτοκινητόδρομου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη. 3) Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών στη ζώνη διέλευσης του έργου, για την εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη Οδοποιίας και την Οριστική μελέτη Κόμβων, με τίτλο: «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος - Ιεράπετρα - Παχειά Άμμος, τμήμα: Παχειά Αμμος -Ιεράπετρα».
- Απόφ.ΔΠ&ΧΣ/584/11.2.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 402 κατ΄ εφαρμογή των υπ΄αριθ. 172/2004 και 448/2009 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης αντιστοίχως.

>>>   >>>>

Τρίτη 25 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 44/Α/25.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.25/19.2.2014 Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.

Στο ΦΕΚ 455/Β/25.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1455/ΣΤ8/20.2.2014 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής.

Στο ΦΕΚ 456/Β/25.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1578/A321/21.2.2014 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Στο ΦΕΚ 459/Β/25.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1987/21.2.2014 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 465/Β/25.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6904/14.2.2014 Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις τουΝ. 3908/2011.

Στο ΦΕΚ 475/Β/25.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44475/14.2.2014 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 447/Β/24.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6266/5232/13.2.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Στο ΦΕΚ 449/Β/24.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Β-7956/626/14/4.2.2014 Καθορισμός διαδικασιών μετάπτωσης του λογαριασμού του ποσοστού 1% της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του N. 2963/2001 (Α΄ 268) στο προγενέστερο του Ν.3697/2008 (Α΄ 194) καθεστώς.

Στο ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/24.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3130/121280/30.12.2013 Κύρωση του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ60/Α/31-3-11), στη θέση «Αργύρη» εντός των ορίων του οικισμού Νεροτριβιάς, της Δ.Ε. Μεσσαπίων τουΔήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

Στο ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/24.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7752/13.2.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή του ΒΙΟΠΑ Ακαδημίας Πλάτωνος.
- Απόφ.-/24.2.2014 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄αριθμ. 113334/2013 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής.

Στο ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/24.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΜΕΟ/0562/11.2.2014 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος «Αγρίνιο - Αγιος Βλάσης» της υφισταμένης Εθνικής Οδού (38) του Δευτερεύοντος Δικτύου «Λαμία - Καρπενήσι - Αγρίνιο», μήκους 28.544m, με αρχή τη χ.θ. 0+000 επί της υφισταμένης Εθνικής Οδού (5) «Αντίρριο - Ιωάννινα» στον Κόμβο Ρουπακιάς και τέλος τη χ.θ. 28+544 επί της Εθνικής Οδού (38) στη θέση «Σταυρός» του οικισμού «Αγιος Βλάσης», ως τμήματος του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Στο ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/24.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.382/3.2.2014 Κύρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και υψομετρικών διαγραμμάτων του ρυμοτομικού σχεδίου του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συν/σμού Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας η «ΕΣΤΙΑ» Συν.Π.Ε. στην θέση Ανθηδώνα του Δ.Δ. Λουκισίων του Δήμου Χαλκιδέων.

Στο ΦΕΚ 61/ΑΑΠ/24.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8468/17.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.13442/903/25-7-2003 Κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας με θέμα «Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη για την ανέγερση του «Νέου Γενικού Νοσοκομείου Aγρινίου» στη θέση «Ρουπάκια» του Δήμου Αγρινίου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για τo έργο «Προσθήκη καθ΄ύψος ενός ορόφου και κατασκευή Ελικοδρομίου».

>>>   >>>>

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 427/Β/21.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/4 719/17.2.2014 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ηγουμενίτσας.

Στο ΦΕΚ 434/Β/21.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ16γ/602/5/47/Γ/13.2.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΔ5/4/339/14-09-1984 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 49/Δ/21.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5272/2013/31.1.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος του οικισμού Γοργόνας του Δήμου Μύκης, στο Νομό Ξάνθης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 43/Α/20.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4239/20.2.2014 Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 405/Β/20.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7581/11.2.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174).

Στο ΦΕΚ 417/Β/20.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1048/11.2.2014 Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

Στο ΦΕΚ 46/Δ/20.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2712/172/31.1.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών, τμήματος του υδατορέματος "Γκιόλε", από τη θέση «Γέφυρα Καστοριάς - Έδεσσας» και για 1300 μέτρα κατάντη, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Καστοριάς και Άργους Ορεστικού, της Π.Ε. Καστοριάς.

Στο ΦΕΚ 47/Δ/20.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.82443/3171/23.12.2013 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Σκατιά» στην περιοχή «Σκουλαίϊκα «στο Δ.Δ. Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
- Απόφ.2960/68/27.1.2014 Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1887/9-6-2011 απόφασης επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου «Ξεριά» του Τ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασίας του Νομού Λακωνίας που είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 535/τεύχος Δ/23-12-2011.

Στο ΦΕΚ 48/Δ/20.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.247/223/31.1.2014 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Γεροποτάμου στην περιοχή Σαραντάδων του Δ. Γόρτυνας ΠΕ Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/20.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/16099/9595/1021/364/10.2.2014 Προσωρινή οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Σελλί», Κτηματικής Περιφέρειας Γραμβούσας Δήμου Κισάμου, ΠΕ Χανίων, στο πλαίσιο του προωθούμενου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κισάμου.
- Απόφ.5045/30.1.2014 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στο σύνολο της περιοχής της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης, της πολεοδομικής ενότητας IV «Ν. Χιλή» της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου).

Στο ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/20.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3156/19492/17.1.2014 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων του Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων.

Στο ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/20.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/250372/34266/2046/11.2.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Μαρίας - Ελένης Πέρρα, επί της πλατείας Αγίας Ειρήνης 7 και Αθηναΐδος 16 (Ο.Τ. 60/61), Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 389/Β/19.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1052/17.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

Στο ΦΕΚ 44/Δ/19.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5976/4.2.2014 Μερική ανάκληση της υπ΄αριθ. 244/25-01-2010 (Φ.Ε.Κ 35/Δ΄/3-02-2010) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής "Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 4.917,252 στρ." σε θέσεις εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας Δήμων Ν. Αττικής λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού 6,907 στρ στη θέση «Ξυλοκέριζα» του Δήμου Ν. Μάκρης.

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 43/Δ/18.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1667/235/3.2.2014 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στηνπεριοχή Βιγλιών του Δ. Κισσάμου ΠΕ Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/18.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4122/257513/30.1.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Ν. Λεύκης, Δήμου Κιλελέρ, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.
- Απόφ.8847/674/31.1.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 37.

Στο ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/18.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4095/256989/30.1.2014 Διόρθωση και τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Νίκαιας, νυν Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ,Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 38/Α/17.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4238/17.2.2014 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 40/Α/17.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.23/11.2.2014 Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περ. α΄ υποπερ. ii του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 372/Β/17.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/12123/11.2.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/02/2014.

Στο ΦΕΚ 373/Β/17.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/2537 ΠΕ 24170/10.2.2014 Τροποποίηση της Δ3-Γ/21950/19-11-2012 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Άγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης», στο τμήμα «Κουτσοπόδιο (Κ283) - Αχλαδόκαμπος (Κ259+31μ)», σε έκταση συνολικού εμβαδού 314.101 τ.μ., ... του Δήμου Άργους - Μυκηνών του Νομού Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 3094), ως προς το Τμήμα αυτού «Κ398 (Αχλαδόκαμπος) - Κ410-02 (Κ257+22,11μ Αρχικό) Κιβέρι» στις Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Αχλαδόκαμπου και Κιβερίου του Δήμου Άργους - Μυκηνών του Νομού Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 374/Β/17.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/2536 ΠΕ 22482/17.4.2014 Τροποποίηση της Δ3-Γ/21653/05-10-2011 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης "Άγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης", σε έκταση συνολικού εμβαδού 1.026.068 τ.μ., στις περιοχές των Δήμων Τρίπολης και Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 2392/Β΄/27-10-2011) ως προς τα εξής Τμήματα αυτού στο Δήμο Τρίπολης: α) στην Τοπική Κοινότητα (Τ.Κ.) Παρθενίου, β) «Τ.Κ. Αγιωργίτικων - Τ.Κ. Στενού», γ) «Τ.Κ. Νεοχωρίου - Τ.Κ. Τζίβα», δ) «Τ.Κ. Ευάνδρου - Τ.Κ. Παλλαντίου», ε) «Τ.Κ. Παλλαντίου - Τ.Κ. Δόριζας», στ) στην Τ.Κ. Δόριζας και ζ) στην Τ.Κ. Αμπελακίου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 40/Δ/17.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.161/31.1.2014 Καθορισμός χρήσης γης, στο αγρόκτημα Βώλακα Δήμου Κ. Νευροκοπίου Περιφερειακής Ενότητας Δράμα, στο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α τμήμα του υπ΄αριθμ. 1 κοινόχρηστου τεμαχίου, εμβαδού 625 τ.μ. ως χώρου κατασκευής δεξαμενής ύδρευσης.
- Απόφ.226/31.1.2014 Καθορισμός χρήσης γης στο αγρόκτημα Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, στο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α τμήμα του υπ΄αριθμ. 4960 κοινόχρηστου τεμαχίου, εμβαδού 2.800τ.μ., ως χώρου ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης και κατασκευής δεξαμενής ύδατος.

>>>   >>>>

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 348/Β/14.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΕΠΠ/ΓΕΝ/12285/12.2.2014 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 42279/24/1938 (ΦΕΚ Β΄ 267) «Περί ορισμού χώρων εξ ών απαγορεύεται η εξόρυξη και λήψις άμμου, ...κλπ και των όρων υφ΄ούς θα ενεργείται η αμμοληψία κλπ. εξ επιτρεπομένων θέσεων».

>>>   >>>>

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 326/Β/13.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/2666/697/29.1.2014 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών Μυρίνης του Δήμου Καρδίτσας.
- Απόφ.500146/23.1.2014 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα EOT στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων του EOT.

Στο ΦΕΚ 328/Β/13.2.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11.2.2014 Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

Στο ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/13.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6714/13/3.2.2014 Τροποποίηση της με αριθμ. 4590/4-8-1999 απόφασης του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης «Καθορισμός ειδικών χρήσεων των διατηρητέων κτηρίων του μνημειακού άξονα της οδού Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης από το ύψος της οδού Μητροπόλεως μέχρι το ύψος της οδού Εγνατίας και έγκριση κανονισμού λειτουργίας των χρήσεων αυτών».
- Απόφ.44920/1179/6.8.2013 Βεβαίωση άρσης απαλλοτρίωσης Κοινοχρήστου Χώρου Στάθμευσης στο Ο.Τ. 1446 του Σχεδίου Πόλης Πατρών Α΄ Φάση Αρκτικής πλευράς.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/10754/6525/640/223/31.1.2014 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγ. Βαρβάρας Μουρνιών Δήμου Χανίων, στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χανίων και περιαστικών Δήμων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/12.2.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8840/673/29.1.2014 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. Γ302Α του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών.
- Απόφ.6994/540/31.1.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού «ΦΡΑΞΥΛΑ» Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
- Απόφ.50/13.1.2014 Αναγνώριση της οδού που ενώνει το οικιστικό σύνολο «Σούδα», έως την περιοχή «Άγιος Αντώνιος», όπου συνδέεται με την επαρχιακή οδό Σελιά - Ροδάκινο,ως κύρια και μοναδική δημοτική οδός.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002