Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 470/Β/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83674/10181/2.2.2017 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2017.

Στο ΦΕΚ 31/Δ/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29593/16 /13.1.2017 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην θέση Σκάλα Καλλιράχης Δήμου Θάσου, της Π.Ε. Καβάλας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 455/Β/17.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1021 /9.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 474/Β/17.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3153/195/14.2.2017 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων και των προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. (νυν Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την Επικράτεια, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τίτλος οριστικής παραχώρησης.

Στο ΦΕΚ 35/Δ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.328925/7912 /2.2.2017 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων της ΜΕΛ του Κρατικού Αερολιμένα Ακτίου.
- Απόφ.2050/8.2.2017 Ανάκληση της υπ' αριθμ. ΔΔ 1569/18-6-2002 (ΦΕΚ Δ'585) απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλο-νίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 3.075,00 τ.μ. στη θέση Δραμινά της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.2059/8.2.2017 Ανάκληση τηςυπ' αριθ.ΔΔ 2914/25-10-2002 (ΦΕΚΔ'1008 )απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλονίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 3.447,00 τ.μ.στη θέση "Δραμινά" της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.2064/8.2.2017 Ανάκληση της υπ' αριθ.ΔΔ 2916/25-10-2002 (ΦΕΚ Δ' 1008) απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλονίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 1.630,00τ.μ.στη θέση "Δραμινά" της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10432/23.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας στο Ο.Τ.488 και συγκεκριμένα του πεζοδρόμου που εισέχει στο Ο.Τ.από την οδό Παπαρηγοπούλου.
- Απόφ.14/3.1.2017 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1139Α της συνοικίας Αγίων Ανάργυρων της Δ.Ε. Βόλουτου Ενιαίου Δήμου Βόλου μετά από την υπ' αρ.240/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 428/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.140055 /13.1.2017 Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 τουν.4258/2014 Διευκρινίσεις για την εφαρμογήτης διαδικασίας οριοθέτησης.

Στο ΦΕΚ 441/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4932/30.1.2017 Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών.

Στο ΦΕΚ 457/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1020 /9.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτωναναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3971/223364 /23.12.2016 Έγκριση της Αναθεώρησης και Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 17/Α/15.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4452/14.2.2017 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 424/Β/15.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.358/Δ13 /1.2.2017 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες από ανεμοστρόβιλο και χαλαζόπτωση, και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής σε νόμιμα οριοθετημένες ως πληγείσες περιοχές.

Στο ΦΕΚ 25/ΑΑΠ/15.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.201717/3668/2016 /23.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κρανιδίου στο Ο.Τ.14 σε εφαρμογή της απόφασης 56/2008τ ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
- Απόφ.299649/5434/2016 /26.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1459 ως προς την μετατόπιση της θέσης της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 417/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5375/121/7.2.2017 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ανέργους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Στο ΦΕΚ 425/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5952/3.2.2017 Υπαγωγή κτηματογραφούμενης περιοχής στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Στο ΦΕΚ 426/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.205/9.2.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/02/2017.

Στο ΦΕΚ 26/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.99223/5490/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,500 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ.99212/5488/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,493 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ. 97815/5312 /29.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,578 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 28/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3023/18.1.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή «Από Πηγάδια προς Απέρι» Δήμου Καρπάθου της Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 29/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4167 /24.1.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού 5.962τ.μ., τμήμα της δημόσιας K.M. 1570 γαιών Ασκληπιείου, στη θέση «Κοκκινόγια», Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δήμου Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.
- Απόφ.180709/7-12-2016 /7.12.2016 Ανάκληση της υπ_αριθ. ΔΔ/1962/8-8-1990 απόφασης Νομάρχη Κέρκυρας περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για έκταση εμβαδού 5,605 στρεμμ. (5.605,00 τ.μ.) ευρισκόμενη στη θέση «Ράχες», Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας, Δ.Ε. Φαιάκων, Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμου Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1132/10.1.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31.3.2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλού στη θέση "Νήτες" Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.1027/28/13.1.2017 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ.3ΒΤ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων.
- Απόφ.1128/10.1.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενουτου 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ξεστράδικα Χαλακιάς» της Τοπικής Κοινότητας Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ,διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Τριανταφυλλίδη Πάριτου Γεωργίου.
- Απόφ.1052/31/13.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Πεδινής στο Ο.Τ. 96.

Στο ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4132.15-1/4279 /21.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου,διώροφου κτι ρίου επί της οδού Ροδοκανάκη 2 και Ροΐδου,στην πόλη της Χίου, της νήσου Χίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Φαράκλα Ιωάννη, Ατταλιώτη Κλειώς και Τσοπάνομίχαλου Δέσποινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.4132.15-1/4043 /19.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου διώροφου κτιρίου με λίθινο σαχνισί, επί των οδών Βενιζέλου και Ψυχάρη, στην πόλη της Χίου, της νήσου Χίου, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 394/Β/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.οικ.2/10205 /ΔΛΔ /7.2.2017 Εγκρίθηκαν οι Τραπεζικοί λογαριασμοί εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς Τρίτους, καθώς και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Στο ΦΕΚ 4566/Β/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.97307/35637 /9.12.2016 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 583/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔήμουΚηφισιάς περί διαπίστωσης της επάρκειαςτου προσωπικούκαι της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκησηαπό 01-01-2017 από τον ενιαίο Δήμο Κηφισίαςτων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης, τις οποίες ασκούσε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νέας Ιωνίας- Βόρειου Τομέα.

Στο ΦΕΚ 20/Δ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20/1219/4.1.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού, β) τμήματος της τάφρου Λαμίας και γ) τμήματος του χειμάρρου Ξηριά Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 23/Δ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108722/7526/16.1.2017 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στη θέση"ΚΑΜΑΡΕΣ" του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3492/88/25.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ.Γ174.

Στο ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 2773/16 /11.1.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011), στη θέση «Αηλιάς» εντός των ορίων του οικισμού Κουρνά Δήμου Γεωργιουπολης Π.Ε. Χανίων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 364/Β/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6155/3.2.2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-σης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ.2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολήςτων απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚΒ΄/2184), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 390/Β/10.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.30149 (387) /27.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-σης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομώντης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.30110(385) /27.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 395/Β/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1376/13948/7.2.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους:Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείουτου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 24/Δ/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28590/16/13.1.2017 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στην θέση στην θέση -ΒΑΘΥ- Παναγίας Δήμου Θάσου, της Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 25/Δ/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.266/2952/17.1.2017 Ορθός υπολογισμός των συντεταγμένων του αιγιαλού και της παραλίας και επανακαθορισμός του παλαιού αιγιαλού στη θέση"Βελίκα",του Δήμου Αγιάς, Π.Ε. Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9356/23.1.2017 Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ (Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου) του καποδιστριακού Δ.Νάουσας νυν Δημοτική Ενότητα Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας-ΦΕΚ289/ΑΑΠ/23-7-2010-στα Ο.Τ.177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και Ο.Τ. 47, στην πόλη της Νάουσας του Δήμου Νάουσας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 344/Β/9.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3462/2/26.1.2017 Μορφή,περιεχόμενο και χρήσητυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Στο ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/9.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63531/29.12.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο πουβρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (στην περιοχή του Θησείου) επίτης οδού Ακταίου 7, Ο.Τ. 57002 και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο (ΦΕΚ35 Δ΄/18-2-1985).

Στο ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/9.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.134/2.1.2017 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης της Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 273/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6269/17.2.2017 Τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αρχικά είχε εγκριθεί με το π.δ. 146/2010(ΦΕΚ239/τ.Α΄/27.12.2010) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την αριθμ. 203027/ 28.12.2016 (ΦΕΚ/τ.Β΄/30.12.2016) απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ.Μακεδονίας.
- Απόφ.215621/2130 /28.12.2016 Κύρωση αναδασμού Στρώμης.

Στο ΦΕΚ 279/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΟΙΚ/2924/ΦΕ /27.12.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» για συμβόλαια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο ΦΕΚ 307/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13/02-01/171112/91/27.1.2017 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚΒ΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 335/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30140 (386) /27.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέατης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της ΓενικήςΔιεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 337/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.173/6.2.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 1/2/2017.

Στο ΦΕΚ 347/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 151585/323 /3.2.2017 Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15 τουν. 3889/2010 (ΦΕΚ182 Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 321/Β/7.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4533/261/27.1.2017 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 262/Β/6.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4253/128/Φ320 /20.1.2017 Κανονισμόςλειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

Στο ΦΕΚ 9/Δ/6.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92226/28.12.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Βεϊλί - Σίγρι», Κοινότητας Σιγρίου, Δ.Ε.Ερεσού-Αντίσσης, Δήμου Λέσβου,νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 14/Δ/6.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ./22.2.2017
- Απόφ.1710/18.8.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού2 57.330,11 τ.μ.στις θέσεις «Γαργαδόρος ,Αλμυρός, Αμμουδάρα,Σπήλιο, Μικρό Βαθύ» στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για λόγους προστασίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 251/Β/3.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ182 /Α321/18.1.2017 Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.

Στο ΦΕΚ 13/Δ/3.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5480/11.1.2017 Καθορισμός Αποδέκτη Διάθεσης Επεξεργασμένων Αστικών Λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του οικισμού Σούγιας του Δήμου Καντάνου - Σελίνου.

Στο ΦΕΚ 16/Δ/3.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 4922 (2016) /4.1.2017 Καθορισμός ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Κ. Μελίκης,της Δ.Ε. Μελίκης, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε.Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/3.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3913/168666/8.12.2016 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.
- Απόφ.373907/7558 /20.12.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τοναποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της με αρ. 2607/2006 απόφασηςΔιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίου ως Χώρου Νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. 4, που περικλείεται από τις οδούς Π. Τσαλδάρη, Αγ. Λαύρας, Γρηγορίου Ε, Ανδρέα Δημητρίου της Δ.Ε. Νεάπολης,του ΔήμουΝεάπολης-Συκεών,της Π.Ε.Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 9/Α/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΡΙΘΜ. 4/11.1.2017 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κινέτα»Δήμου Μεγαρέων ωςΤοπικής Κοινότητας

Στο ΦΕΚ 245/Β/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Φ1 /1/29079/17.1.2017 Συγχώνευση των δύο (2) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92101 /Φ (1/5 ΣΧΟΟΑΠ)/27.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μαστιχοχωρίων, Δήμου Χίου, της νήσου Χίου, Ν. Χίου.

Στο ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4832/219566/21.12.2016 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας, Δήμου Αγράφων,Π.Ε. Ευρυτανίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 214/Β/1.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.110817/40155 /5.1.2017 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 349/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Περιστερίου των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 9, 10, 11, 13 και 23 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010, από 01-01-2017.
- Απόφ.109546/39768 /5.1.2017 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου περί διαπίστωσης της επάρκειαςτου προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Χαϊδαρίου των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 9 και 10 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Στο ΦΕΚ 239/Β/1.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/2/32416/25.1.2017 Έναρξη λειτουργίας παραρτήματος ΚΕΠ στον οικισμό Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας.

Στο ΦΕΚ 240/Β/1.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΦΚΦ Γ1014291 ΕΞ 2017/30.1.2017 Τροποποίηση της αριθμ.ΔΕΦΚΦ1188105ΕΞ2016/22-12-2016 (ΦΕΚ4241 Β΄) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ,της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα».

Στο ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/1.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.253282/4656 /12.12.2016 Τροποποίηση Ρ.Σ.Βέλου στα Ο.Τ.21-31 και 44-45σε εφαρμογή της 52/2011 απόφασης τουΤριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
- Απόφ.15-12-16/15.12.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του ΔήμουΠάρου (ν. Κυκλάδων) στη θέση «Άγιος Σπυρίδων» με άρση απαλλοτρίωσης.

>>>   >>>>

Τρίτη 31 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 203/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.162765/16381/28.12.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 206/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.151344/165/18.1.2017 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης,σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών.

Στο ΦΕΚ 211/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6302/60/9.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.6296/59/9.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 226/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1015 /27.1.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις -παγετός) που εκδηλώ-θηκαν στους Δήμους Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και του Δημοτικού Διαμερίσματος Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο ΦΕΚ 4542/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.102982/37549/19.12.2016 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 202/2016 απόφασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου της αρμοδιότητας «Ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγησητων σχετικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωναμε τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006(ΦΕΚ80/Α) και των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων... », από 01-02-2017.

Στο ΦΕΚ 6/Δ/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.642/4.1.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβαδού 559.338,32 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Αγία Βαρβάρα - Βόλακας» Δήμου Σύρου - Ερμούπολης νήσου Σύρου.

Στο ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/οικ/97 /9.1.2017 Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος της Εθνικής Οδού «Αθηνών-Κορίνθου», μήκους 3.368,26 μ., στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων και στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Θεοδώρων, από τη χθ. 68+062,45 μέχρι τη χ.θ.71+430,71 μεταξύ των σημείων σύνδεσης του μετη Νέα Εθνική Οδό «Αθηνών-Κορίνθου», με αφετηρία χιλιομέτρησης την Αθήνα.

Στο ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4678/210846/15.12.2016 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΟΙΚ1428 /19.7.2016 Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων των Επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛΤ.Κ. Αμάδων και Βικίου, Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 4/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1130/10.1.2017 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του «γεφυριού Εγγαρών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 5/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1429/19.7.2016 Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛΤ.Κ. Πιτυούς, Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 468/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87877/3275 /9.12.2016 Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης, εμβαδού 273,010 στρ., στη θέση «Λούμι Κρίταμι», περιφέρειας του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 470/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.90223/Φ.1/3 /19.12.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματοςυδατορέματος, στην αγροτική περιφέρεια Βαφειός του Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 6/ΑΑΠ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/303371/181808/12224/3647/29.12.2016 Αναοριοθέτηση και ανακαθορισμός Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Μακάρων - Αποθήκας κτηματικής περιφέρειας Άγρας ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.90433/Φ (1/4) ΣΧΟΟΑΠ/19.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Καμποχώρων, του Δήμου Χίου, της νήσου Χίου, Ν. Χίου.

Στο ΦΕΚ 314/ΑΑΠ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92729/29.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Ευεργέτουλα, του Δήμου Λέσβου,της νήσου Λέσβου, Ν.Λέσβου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 165/Β/27.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.74088 Φ.700.8/6.1.2017 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων.

Στο ΦΕΚ 177/Β/27.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1165/384/19.1.2017 Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Στο ΦΕΚ 184/Β/27.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3625/1.12.2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ.108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3379) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».
- Απόφ.3634/12.1.2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β_3380) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Στο ΦΕΚ 469/Δ/27.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2757/14.10.2016 Κήρυξη ως δασωτέας και αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 597.543,98 τ.μ. στην θέση «Παραλία οικισμού Καλού Χωριού» στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
- Απόφ.65961 /12.12.2016 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού εμβαδού 49.821,12 τ.μ. στην περιοχή του ιδιωτικού διαχειριζόμενου Δασοκτήματος «Ελαιών Βόλβης»του Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 471/Δ/27.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13225/29.11.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 218.378,91 τ.μ. ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, στη θέση «Μεγ. Τούμπα» Τ.Κ. Χέρσου, Δήμου Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς.
- Απόφ.7589/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 20,512 στρ. στη θέση «1ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος - Καλεντζίου» του Δήμου Μαραθώνος της ΠΕ Αν.Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 13-7-2016.
- Απόφ.13226/29.11.2016 Κήρυξη δημόσιας βασικής έκτασης εμβαδού 71,89 στρ. ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, στη θέση «Βλάχικα» οικισμού «Μύλος» Τ.Κ. Καμπάνης Δήμου Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς.

Στο ΦΕΚ 311/ΑΑΠ/27.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92472/Φ (1/2) ΣΧΟΟΑΠ/28.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Αμανής, του Δήμου Χίου, της νήσου Χίου, Ν. Χίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 114/Β/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1002/5.1.2017 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.

Στο ΦΕΚ 121/Β/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5312/16.1.2017 Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχουτων προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Στο ΦΕΚ 157/Β/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1592/58/13.1.2017 Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συ μπληρώθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92105/27.12.2016 Έγκριση σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μήθυμνας, του Δήμου Λέσβου, της νήσου Λέσβου Ν. Λέσβου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 101/Β/25.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63179/27.12.2016 Χαρακτηρισμός ως έργου Εθνικής Σημασίας του Έργου «Αναβάθμιση της Υφιστάμενης Σιδηροδρομικής Γραμμής Στρυμώνα - Τοξότες - Αλεξανδρούπολη».

Στο ΦΕΚ 145/Β/25.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ:1005/12.1.2017 Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.

Στο ΦΕΚ 158/Β/25.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.242/2/17.01.2017 /22.2.2017 Τροποποίηση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.».

Στο ΦΕΚ 4527/Β/25.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541/30.12.2016 Κανονισμός Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης χειριστών Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ (Unmanned AircraftSystems-UAS).

Στο ΦΕΚ 460/Δ/25.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.205288/7.12.2016 Μερική ανάκληση της υπ' αριθμ. 2054/7-11-1989 (Φ.Ε.Κ. 705/Δ71989) απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε ως «αναδα-σωτέα» λόγω πυρκαγιάς, έκταση συνολικού εμβαδού 17.460 στρεμμάτων, στη θέση «Βαγιάς-Λιθάρι κ.λ.π.» των Κοινοτήτων Πιτσών-Λουτρού-Κορφιώτισσας - Καμαρίου - Αμφιθέας - Πελλήνης - Ρίζας -Ξυλοκάστρου - Καρυωτίκων - Γελινιατίκων - Ζεμένου και Θαλερού Νομού Κορινθίας, ως προς επιφάνεια εμβαδού 11.517,94 τετρ. μέτρων, στη θέση «Μοναστήρι» της Τ.Κ. Ρίζας, Δ.Ε. Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Π.Ε.Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/25.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3616/7.12.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοι-νοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011),στη θέση «Ριγολέ» εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπου λου Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης.
- Απόφ. 154641/4091 /16.12.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 330 και Ο.Τ.331.
- Απόφ. 525482/10633 /20.12.2016 Καθορισμός όρων δόμησης για το χώρο Γυμνασίου-Λυκείου στο Ο.Τ. Γ14 μεταξύ των οδών Δημάρχου Θανάση Γιαννούση, Νικ. Ζαρτινίδη και ανωνύμων οδών,στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/25.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.207411/3843 /12.12.2016 Αναγνώριση οδού προϋφισταμένης του 1923 στο σχέδιο πόλεως Βέλου του Δήμου Βέλου - Βόχας Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566/14.12.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα μ ετις διατάξεις του ν. 3028/2002, του Αγγλικού υπόστεγου (Παγόδα) του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
- Απόφ.10088/1.12.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των Ο.Τ. 33 και Ο.Τ.34, με μετάθεση του κοινόχρηστου χώρου καιπροσαρμογή στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση και ταυτόχρονη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής επί των οδών Καραολή και Γράμμου των Ο.Τ. 33 και Ο.Τ. 34 για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου κατασκευής πεζοδρομίων.
- Απόφ.106198/οικ7365/16.12.2016 Τροποποίηση απόφασης περι άρσης απαλλοτρίωσης επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 560 στο ο.τ.430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου.

>>>   >>>>

Τρίτη 24 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 7/Α/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4449/23.1.2017 Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επίτου ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 98/Β/24.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.7864/20.1.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες MME» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» όπως ισχύει.
- Απόφ.7857/20.1.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108645/17-10-2016(ΦΕΚ Β'3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 127/Β/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ..4402/88/23.1.2017 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υπο-δομών καιΜεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη.

Στο ΦΕΚ 4504/Β/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ54/109537/2016 ΙΣ/28.12.2016 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου επιβατών λιμένος Λειψών».

Στο ΦΕΚ 1/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.75756/21.12.2016 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 32.980,00 τ.μ. σε περιοχή μεταξύ των ορίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και του Δήμου Θέρμης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 2/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4779/8.12.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ξεριά στα δυτικά όρια του οικισμού παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 455/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5205/22.2.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Σκλαβούνα στο Δήμο Σαμοθράκης Ν. Έβρου.

Στο ΦΕΚ 457/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100209/7340πε/27.9.2016 Μερική ανάκληση της υπ' αριθ. 116/7-2-2008(Φ.Ε.Κ. 80/τ.Δ΄/2008) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου,σύμφωνα με την οποία κηρύχθηκε ως «αναδασωτέα» λόγω πυρκαγιάς, έκταση συνολικού εμβαδού 12.977.871,53 τετρ. μέτρων, στην περιφέρεια των Δ.Δ. Ζευγολατείου (Οικισμός Καλεντζίου), Σουληναρίου και Χαλκίου του Δήμου Βόχας Νομού Κορινθίας, ως προς επιφάνεια εμβαδού 3.512,75 τετρ. μέτρων,στη θέση «Μούση» της Τ.Κ. Χαλκίου Δήμου Βέλου - Βόχας Π.Ε. Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 458/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.167033/9.12.2016 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 290,72 τετρ. μέτρων, στη θέση «Κόκκινο Λιθάρι» Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, λόγω εκχέρσωσης.
- Απόφ.161379/9.12.2016 Κήρυξη ω ςαναδασωτέας έκτασης εμβαδού 616,99τετρ. μέτρων, στη θέση «Μαύρα» της Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκάστρου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρω στίνης, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, λόγω εκχέρσωσης.

Στο ΦΕΚ 462/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.245374/19.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημοσίου δάσους,εμ-βαδού 4,051 στρεμ. στη θέση «ΒΑΡΚΟΥΛΑΚΙΑ» Τ.Κ. Νησίου ΔΕ. Βουπρασίας του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Π.Ε. Ηλείας λόγω εκχέρσωσης -κατάληψης.
- Απόφ.245273/19.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημοσίας δασικής έκτασης, εμβαδού 14,087 στρεμ. στη θέση «Ζαχαρέικα η Άγιος Γεώργιος» Τ.Κ. Αντρωνίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, της Π.Ε. Ηλείας λόγω πυρκαγιάς.
- Απόφ.245471 /19.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, δημοσίου δάσους, εμβαδού 1,870στρεμ. στη Θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ» Δ.Κ. Δαφνιώτισσας ΔΕ. Αμαλιάδας του Δήμου Ηλιδας της Π.Ε. Ηλείας λόγω πυρκαγιάς.

Στο ΦΕΚ 465/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.85019/3199/9.12.2016 Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 26,43599 στρ., στη θέση «Κουζουνός», περιφέρειας του Δήμου Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.99941/3576 /9.12.2016 Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής-αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού 0,105 στρ., στη θέση «Αγριόπετρες», περιφέρειας του Δήμου Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 466/Δ/24.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.30965/29.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας,έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 184.223,00 τ.μ. στην θέση «Καγκελιά» της Τ.Κ.Φιλίππων του Δήμου Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας.
- Απόφ.30925/29.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 45.633,50 τ.μ. στην θέση «Καγκελιά» της Τ.Κ. Φιλίππων του Δήμου Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 4/ΑΑΠ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.153193/2843/11.1.2017 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς ΠΕ Βοιωτίας για τον καθορισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Σπυροπούλου ανάμεσα στα ΟΤ 192 και ΟΤ 198 με ταυτόχρονο καθορισμό χρήσης «Παλαιοχριστιανικός Ναός» εντός αυτού.

Στο ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.89703 /Φ (1/3) ΣΧΟΟΑΠ/15.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Αγ.Μηνά,του Δήμου Χίου, Ν. Χίου.

Στο ΦΕΚ 300/ΑΑΠ/24.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.90190/19.12.2016 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Λειβαδάκια» ή «Λαμπίτη» της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου ΔήμουΤήνου,νήσου Τήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Δελατόλα Ματθαίου του Ιωάννη.
- Απόφ.4140/15/1.11.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνά με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Βασιλειών Δήμου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Μαραθίτης».

Στο ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.59063/6.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας και καθορισμός ειδικών όρων,περιορισμών δόμησης και χρήσης.

Στο ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/351582/210043/13912/4210/23.12.2016 Καθορισμός Ζωνών Α και Β Προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο Μήθυμνας ν.Λέσβου, Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 306/ΑΑΠ/24.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.117/2016/21.11.2016 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας, έκτασης 220.487,56τμ, που βρίσκονται στη θέση «Πανα-γιά» ή «Ανάλουκας» ή «Μούμιες» του Τ.Κ.Ρούσσας Εκκλησιάς του Δήμου Σητείας, για την κατασκευή του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας».

>>>   >>>>

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 95/Β/23.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A1β/Γ.Π.οικ.: 4270 /19.1.2017 Τροποποίηση (2η) της με αριθ. πρωτ. A1β/Γ.Π.οικ.77529/09-10-2015 απόφασης, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

Στο ΦΕΚ 96/Β/23.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1583/517/18.1.2017 Τροποποίησητου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Στο ΦΕΚ 97/Β/23.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.14027/20.1.2017 Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ.οικ.8840/13.1.2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β/17.1.2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4508/Β/23.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.188343/23.12.2016 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστο-ποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.

Στο ΦΕΚ 3/ΑΑΠ/23.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.135/2.1.2017 Τροποποίηση της υπ; αριθ.32639/14-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 μεκωδικό GR1220002 «"Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή -Αξιούπολη", με κωδικό GR1220010 "Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους" και με κωδικό GR1250004" Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερηπεριοχή" » (ΑΑΠ 161).

>>>   >>>>

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3/Α/20.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.231/12.1.2017 Απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού τηςΒουλής - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106Α΄/24.6.1987) και Μέρος Β΄(ΦΕΚ51 Α΄/10.4.1997),όπως ισχύουν.

Στο ΦΕΚ 86/Β/20.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4742/16.1.2017 Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Στο ΦΕΚ 4478/Β/20.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.573/2016/16.12.2016 Έγκριση συντελεστών απωλειών δικτύου.

Στο ΦΕΚ 450/Δ/20.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2577/1.12.2016 Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ' αρίθμ.Ε2/11.330 Νομαρχιακής απόφασης «Διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων στους κόλπους Κορινθιακό καιΠατραϊκό».

Στο ΦΕΚ 296/ΑΑΠ/20.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.220114 ΑΡΣ. 266 /13.12.2016 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργόπουλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κων/νου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 52 της Δ.Ε. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθ.3297/2008 Απόφασης του 26ου Τμήματος τουΤριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/19.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63209/27.12.2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθ. 15115/23-3-2012 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ118/ΑΑΠ/10-4-2012) περί «Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στα διατηρητέα κτίρια (κτίριο Α' και Β΄) που βρίσκονται επί των οδών Διαμαντίδου 18 και Σισμανόγλου 17 στο Ο.Τ. 31 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού, Ν. Αττικής.

>>>   >>>>

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4456/Β/18.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5171/Α335 /19.12.2016 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτης της θέσης του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ελευθερίου Μοσχονά του Επεμεινώνδα, στην Τ.Κ. Χαβδάτων της Δ.Ε. Πολικής του Δήμου Κεφαλλονιάς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγη από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 447/Δ/18.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29521/12.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 3.026,40 στρεμμάτων στις δασικές θέσεις «Αλυκή», «Θυμωνιά», «Αρχάγγελος» της Δ.Κ. Θεολόγου του Δήμου Θάσου της Π.Ε. Θάσου.

Στο ΦΕΚ 448/Δ/18.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3584/27.10.2016 Άρση της 1369/30-04-2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 452/τ.Δ΄/01-06-2004), με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκτασηε μβαδού 1.045.00τ.μ.στην θέση «Βιολογικού Καθαρισμού» Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Π.Ε. Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 449/Δ/18.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58269/3374/22.11.2016 Μερική ανάκληση της υπ_αριθμ. 1694/21-8-2000(Φ.Ε.Κ. 562/Δ'/2000) απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα μετην οποία κηρύχθηκε ως «αναδασωτέα» λόγω πυρκαγιάς, έκταση συνολικού εμβαδού 2.950,00 στρεμμάτων, στις θέσεις «Κιάφα Μπέκα, Κόκκινη Σπηλιά, Καλύβιζες, Θειόχωμα κ.λ.π.» περιφέρειας Δήμου Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας, ως προς επιφάνεια εμβαδού 1.466,00 τετρ. μέτρων, στη θέση «Κουλαντζίκιή Γκράβες» Δ.Κ. Αγ.Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 17 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 39/Β/17.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8840/13.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4447/Β/17.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ 2016/21.12.2016 Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

>>>   >>>>

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 31/Β/16.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 63891/5427 /30.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 34/Β/16.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62/12.1.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 11/01/2017.

Στο ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/16.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4360/192489/2.12.2016 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά, Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Στο ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/16.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΟΥ/94/17.11.2016 Αποχαρακτηρισμός παλαιού τμήματος της Εθνικής Οδού (3) «Λαμίας - Δομοκού», μήκους περίπου 544 μ. και τμήματος της επαρχιακής οδού(20) μήκους περίπου 37μ., στη θέση «Αφράτη ή Αυγερόλακκα», του Δήμου Λαμιέων.
- Απόφ.79451/2643/26.9.2016 Τροποποίηση εγκεκριμένου υμοτομικού σχεδίου Γαρδικίου Δ. Σουλίου στο Ο.Τ. 72.
- Απόφ.181623/22.11.2016 Καθορισμός κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς, του νομού Καστοριάς, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων, κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ224/Α΄/8-10-2001), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της αριθμ. 31124/1417/30 11-2015 (ΦΕΚ 244/τ.ΑΑΠ/14-12-2015) απόφασης, που εξακολουθεί παράλληλα να ισχύει, μέχρι τη λήξη της.

>>>   >>>>

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 1/Α/13.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4448/13.1.2017 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα τουΤουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 22/Β/13.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43/9.1.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 4/1/2017.

Στο ΦΕΚ 4420/Β/13.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων -Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.

Στο ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/13.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2687/109761 /7.12.2016 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου (ΕΠΠΑΜΑΝ) Τύπου Α', στις θέσεις «Φούρνοι Μαντουδίου» και «Σκάλα Δαφνοποτάμου» της Δ.Ε.Μαντουδίου, Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ.Άννας, Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/13.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.59064/6.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τριών (3) κτιρίων επί των οδών Λεωφ.Αλ.Παπαναστασίου (πρώην Βασ. Παύλου) 24Α και Κασσάνδρας 11, Λεωφ.Αλ. Παπαναστασίου (πρώην Βασ. Παύλου) 24 και Κασσάνδρας 11A, και Λεωφ. Αλ. Παπαναστασίου (πρώην Βασ. Παύλου) 26 και Κασσάνδρας 13 στην περιοχή Καστέλλας (Ο.Τ. 53) του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 11/Β/12.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.126856 /30.12.2016 Ορισμός αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και καθορισμός των υποχρεώσεών τους, σύμφωναμε το άρθρο 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) του ν. 3983/2011 (Α'144).

Στο ΦΕΚ 4361/Β/12.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100461/36653/16.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Στο ΦΕΚ 4398/Β/12.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.240982/21.12.2016 Τροποποίηση συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπακτίας.

Στο ΦΕΚ 4400/Β/12.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.202855/27.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 4401/Β/12.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9053/229409/29.12.2016 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 442/Δ/12.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6395/30.9.2016 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 2.547,00 τ.μ.,στη θέση «Δίας» πλησίον οικισμού Βενί μεταξύ Τ.Κ. Γαράζου και Αξού Δήμου Μυλοποτάμου Π.Ε. Ρεθύμνου, εκτός ορίων οικισμού, που προσδιορίζεται με τις συντεταγμένες κορυφών 0-1-2-3-0 σε ΕΓΣΑ'87 στο απόσπασμα φύλλου χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1/5000 και το απόσπασμα χάρτου απ' τη ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. έτους λήψης 2007-09, ως αναδασωτέας, σε εφαρμογή των δ/ξεων του άρθρου 38 παρ.1 του ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε με τις δ/ξεις του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4280/2014, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 22-03-2016.

Στο ΦΕΚ 445/Δ/12.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.221477/2.12.2016 Καθορισμός ορίων αιγιαλού -παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «Αγία Μαρίνα» Τ.Κ. Δουνεϊκων Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/12.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.187244/22.11.2016 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.
- Απόφ. 4827/219504 /9.12.2016 Διόρθωση σφάλματος της υπ' αριθμ.1229/49144/29-3-2013 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ140/Α.Α.Π./2013) έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Κύμης, Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, Π.Ε. Ευβοίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4324/Β/11.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8766/224024/19.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 4330/Β/11.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61502/3399 /30.12.2016 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.

Στο ΦΕΚ 4387/Β/11.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22534/22.12.2016 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 4402/Β/11.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.251804/28.12.2016 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο ΦΕΚ 4403/Β/11.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16721/28.12.2016 Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 436/Δ/11.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4729/213198/30.11.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάτων ΞΗΡΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ (12Τ), ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (9Τ), ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (9Τ22), ΚΑΤΣΙΡΕΜΑ (9Τ36) και ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ (9Τ38) στην περιοχή του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», του Δήμου Λαμιέων Π.Ε.Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 440/Δ/11.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2350/208909/5.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δύο τμημάτων (1ου και 2ου) εμβαδών 617.452,57 τ.μ. και 161.860,75 τ.μ. αντιστοίχως και συνολικού εμβαδού 779.313,32 τ.μ., στη θέση «Γουρίτσα» περιοχή Τ.Κ. Παρορίου του Δήμου Λιβαδειάς Π.Ε.Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 441/Δ/11.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.87080/5.12.2016 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Μεσάδα» Δ.Δ. Μάρπησσας Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων.
- Απόφ.2351/208921/6.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού16.104,78 τ.μ.. στην θέση «Καστέλια» του Δήμου Λιβαδειάς Π.Ε. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 443/Δ/11.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.11394/5285/8.12.2016 Ανάκληση της αριθμ. ΔΔ/1010/23-4-93 απόφασης Νομάρχη Κέρκυρας περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για έκταση εμβαδού 64,897στρεμμ. (64.896,77 τ.μ) ευρισκόμενη στη θέση «Νήσος» ,Τ.Κ Περίθειας, Δ.Ε Θιναλίου, Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμου Κέρκυρας.
- Απόφ.249440/22.12.2016 Ανάκληση απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας Ιονίου μεαριθμ. 114409/23322/20-1-2012 «Περί επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην παραλιακή περιοχή Σχίνων, Δήμου Ζαχάρως Ηλείας».

>>>   >>>>

Τρίτη 10 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4343/Β/10.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92066/27.12.2016 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 4345/Β/10.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.249700/27.12.2016 Έγκριση της αριθμ. 502/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοπον νήσου, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 4346/Β/10.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18571/229218/28.12.2016 Έγκριση 2ης τροποποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ222/τ. Α΄/27-12-2010): «Οργανισμός της Πε-ριφέρειας Θεσσαλίας».

Στο ΦΕΚ 439/Δ/10.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.182503/23.11.2016 Ανάκληση της υπ' αριθμ. 7010/23-8-1993 (ΦΕΚ τ. Δ΄ 1084/8-9-1993) απόφασης Νομάρχη Ιωαννίνων περί κήρυξης δημόσιας δασικής έκτασης ως αναδασωτέας έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατοστών (6.361,60 τ.μ.), στη θέση «Παλιουριές» περιφέρειας κοινότητας Δολιανών Νομού Ιωαννίνων και άρση της αναδάσωσης.
- Απόφ.2240/197678/23.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,257 στρ.,στη θέση «Σημαία» Τ.Κ. Αγ.Θωμά Δ.Ε.Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.
- Απόφ.174799/17.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε= 38.882,89τμ.στη θέση «Βοϊδόλουτσα»,Τ.Κ.Γου βών Δ.Ε. Έλους, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4317/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.63083/5402/27.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.63085/5401 /27.12.2016 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο ΦΕΚ 4326/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62952/5384/23.12.2016 Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ),σύμφωνα με το άρθρο3 1 του ν. 4342/2015.

Στο ΦΕΚ 4327/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.179/2016/27.12.2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 4329/Β/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.203027/28.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 432/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17138/215218/8.12.2016 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Στενή Βάλα Δήμου Αλοννήσου Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 434/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173401/7.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 1.258,93 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ.Μεσολογγίου, Δ.Ε.Μεσολογγίου, του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτ/νίας.
- Απόφ.87084/5.12.2016 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στις θέσεις «Ακρωτήρι» και «Λειβάδια» Παροικίας Δήμου Πάρου Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 435/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.173397/7.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 1.964,40 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ. Μεσολογγίου, Δ.Ε Μεσολογγίου,του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτ/νίας.
- Απόφ.87078/22.2.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Ακρωτήρι Βαμβακιάς» Δήμου Πάτμου της Νήσου Πάτμου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 437/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2334/208554/5.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δώδεκα τμημάτων (Α,Β,Γ,Δ,Δ1,Δ2,Ε,Ε1,Ε2,Ζ,Ηκαι Θ) εμβαδών 948.965,75 τ.μ, 613.633,42 τ.μ, 4.135.874,12 τ.μ, 3.287.169,87 τ.μ, 82.696,22 τ.μ, 5.028,05 τ.μ., 873.433,35 τ.μ., 75.569,98 τ.μ, 14.482,73 τ.μ, 400.456,34 τ.μ, 98.687,34 τ.μ.,38.814,56τ.μ.) συνολικού εμβαδού 10.574.811,73 τ.μ. στις θέσεις «Μπότεζα, Πλαγιά, Κάστρο, Βέλασμα, Σταματάς και Κοκκίνι» Τ.Κ. Στεφάνης Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 438/Δ/9.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4521/209693 /12.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού χαρακτήρα, εμβαδού 6,539 στρ. στη θέση «Ξουράκι» της περιφέρειας Τ.Κ. Έξαρχου, Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας.
- Απόφ.20171/22.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης μη δημοσίου δάσους ιδιοκτησίας οικοδομικού Συνεταιρισμού Αξιωματικών Χωροφυλακής, Μηχανικών και Υπομηχανικών Κοζάνης και Τραπεζικών Υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος, εμβαδού 5132,13 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κριαρίτσι» Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4302/Β/5.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.81320 + 77909/1.12.2016 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 4309/Β/5.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.248595/21.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 433/Δ/5.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87082/5.12.2016 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Αγ. Ανάργυροι» Νάουσας Δήμου Πάρου, Νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 2/Β/4.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/2100/172/8/3/4.1.2017 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο ΦΕΚ 4283/Β/4.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ. 6116/Α321/27.12.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από ανεμοστρόβιλο.

>>>   >>>>

Τρίτη 3 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 4281/Β/3.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.91846/23.12.2016 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 431/Δ/3.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2150/188933/9.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.315,169 στρ., στη θέση «Κότσικας» Δ.Ε. Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/3.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Μ1296/οικ/8180/8.12.2016 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με Α.Κ.Π. 388, για την Κατασκευή του έργου Μαλιακός - Κλειδί Ημαθίας, στο Τμήμα Ραψάνη - Πλαταμώνα στο Δήμο Αιγάνης, Δ.Ε.Κάτω Ολύμπου, Δ.Τεμπών Λαρίσης περί τη Χ.Θ.5+600 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. (Αρχική κοινή υπουργική απόφαση: 1049935/3131/0010/25-5-1998 (Δ'403).
- Απόφ.393725/7956/22.11.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την αλλαγή χρήσης σε τμήμα του Ο.Τ. Γ139 του οικισμού Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού.
- Απόφ.167827/28.11.2016 Αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία Αγαθής Σαββάτη, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην υπ' αριθ. 9905/2007 απόφαση του 29ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο Ο.Τ. 301, της Π.Ε. ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ, του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ /30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, του κτηρίου στη συμβολή των οδών Μαραθώνος 27 και Γερμανικού, στο Μεταξουργείο, στον Δήμο Αθηναίων,φερομένης ιδιοκτησίας Ευγενίας και Κίμωνα Θεοφανόπουλου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 2 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 428/Δ/2.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.175678/11.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 5.805,56 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ.Μεσολογγίου, Δ.Ε.Μεσολογγίου,του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Ε.Αιτωλοακαρνανίας.
- Απόφ.173389/7.10.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης 1.539,95 m2 ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης, στη θέση «Άγιος Συμεών», Δ.Κ. Μεσολογγίου, Δ.Ε. Μεσολογγίου,του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
- Απόφ.1339/266/21.11.2016 Ανάκληση της αριθμ.2814/13-6-2012(ΦΕΚτ.Δ΄437/13-7-2012) απόφασης αναδάσωσης Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι.για την έκταση εμβαδού 881,08τ.μ., λόγω πλάνης που βρίσκεται στη θέση «Φινίκια»Τοπικής Κοινότητας Λουρδάτων Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς Δήμου Κεφαλονιάς Π.Ε.Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 429/Δ/2.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.14643/25.11.2016 Κήρυξης ως αναδασωτέας καμμένης έκτασης εμβαδού163.387,1 τ.μ.στη θέση Σελούδα περιοχής Αι Γιάννη Δήμου Σφακίων.
- Απόφ.14644/25.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δασικής, εμβαδού 65.433,69 τ.μ στο δημοτικό διαμέρισμα Καλλικράτη, Δήμου Σφακίων,Περιφερειακής Ενότητας Χανίων λόγω πυρκαγιάς.
- Απόφ.24052/2.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης δημοσίου δάσους, συνολικού εμβαδού 166.936,42τ.μ. που καταστράφηκε λόγω διαδοχικών πυρκαγιών πουεκδηλώθηκαν,στη δασική θέση «Αετός» Αλίκης-Αμφιθέας, του Δήμου Αλεξανδρούπολης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στο ΦΕΚ 430/Δ/2.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.97824/5314/29.11.2016
- Απόφ.97810/5311/29.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,5284 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων-Ν.Περάμου Ν.Αττικής.
- Απόφ.97820/5313 /29.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,570 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ.2315/204682/5.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 6,048 στρ. στην θέση «Κρυφόλακα» Τ.Κ. Διονύσου του Δήμου Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 243/Α/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Πράξη 27 της 29-12-2016/29.12.2016 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Στο ΦΕΚ 4250/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1194/22.12.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών,για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση-χαλαζόπτωση) την28 και 29 Νοεμβρίου2016 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.1193/22.12.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.λπ.) που έπληξαν την 9.9.2016 τις Τοπικές Κοινότητες α) Στιμάγκας, β) Ελληνοχωρίου, γ) Ταρσινών,δ) Κρηνών, ε) Ευαγγελιστρίας, στ) Πουλίτσας,ζ) Κοκκωνίου, η) Χαλκείου και θ) Σουληναρίου,του Δήμου Βέλου - Βόχας, της Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 4251/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109290/39629/23.12.2016 Έγκριση της υπ' αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττι-κής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4263/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΟΥ/οικ/1669/Φ-ΣΑ3 /16.12.2016 Έγκριση α) δέσμευσης ποσού 13.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 2016ΕΠ08510043 της ΣΑΕΠ0851 για την υλοποίηση της πράξης:«Κατασκευή Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής», β) δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή έξι (6) Πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» και γ) ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ενάριθμο Έργο: 2016ΕΠ08510043 της ΣΑ ΕΠ0851.

Στο ΦΕΚ 4269/Β/30.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.182/2016/23.12.2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016(Α'147),με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/30.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.316254/6459 /9.12.2016 Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας στα Ο.Τ. 478 και ΟΤ/ΚΦ 479,σ την ιδιοκτησία φερόμενης ιδιοκτήτριας Αγγελικής Ζεύκα-Δελή μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οδού και δέσμευσης κοινωφελούς χώρου για παιδικό Σταθμό σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης.
- Απόφ.10671/5.12.2016 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην Πολεοδομική Ενότητα «Μπάρα -Αλώνια Μπάρας» και στα Ο.Τ. Γ1368 - Γ1374- Γ1376 - Γ1381 - Γ1383- Γ1398.

>>>   >>>>

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4219/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/18/27368/7.12.2016 Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος του ΚΕΠ 207, στην Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων.

Στο ΦΕΚ 4224/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.103793/37804/9.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού.

Στο ΦΕΚ 4225/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5978/Α321/19.12.2016 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστι κής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες α) της 22ας και 26ης Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, β) στις 20 και 21 Μαΐου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και την πλημμύρα γ) στις 25 Ιουνίου 2016 σε περιοχές Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 4241/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής τουφόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης,ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.

Στο ΦΕΚ 4246/Β/29.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.715/27.12.2016 Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε υφιστάμενους Ειδικούς Λογαριασμούς για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν από Συμβάσεις Παραχώρησης,άνοιγμα νέου Ειδικού Λογαριασμού προς το σκοπό αυτό και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

>>>   >>>>

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 4193/Β/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./29.12.2016 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζωγράφου, Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4206/Β/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9796/8.12.2016 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ανατολικού Ολύμπου.

Στο ΦΕΚ 4214/Β/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.80000/οικ.58192/2153/22.12.2016 Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)».

Στο ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/28.12.2016 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/375168/224042/14572/4429/30.11.2016 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης και οριο-θέτησης του αρχαιολογικού χώρου Λυριδιανών,Δήμου Κισάμου, Π.Ε.Χανίων,Περιφέρειας Κρήτης.

>>>   >>>>

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/27.12.2016 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61671/1836/15/22.2.2017 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το αρθ. 35 του ν. 3937/2011, σε τμήματου οικισμού «Κάτω Άσσου», Δημοτικής Ενότητας Άσσου - Λεχαιού του Δήμου Κορινθίων.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016