Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Πέμπτη 20 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/20.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΠΧΣ οικ. 1297/31.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 452 σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ. Α246/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης στην ιδιοκτησία των Μαρκοπούλου Ελισάβετ και Μελπομένης.
- Απόφ. ΔΠΧΣ οικ. 1298/31.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης στο Ο.Τ. 460Αβ.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/106931/66551/3257/1058 /29.3.2017 Οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου Πηγών Κορομηλιάς, Δ.Ε. Αγίας Τριάδας και Δ.Ε. Καστρακίου, Δήμου Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/20.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/53047/5914/894/29.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ανεμόμυλου «στου φρυδιού τ'ανέφεμα» φερόμενης ιδιοκτησίας Κωνσταντίνας και Καλλιόπης Κουτλάκη στην περιοχή Φρυ Κάσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/53062/5915/895/21.3.2017 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, της γέφυρας «Γαδουρά» η οποία βρίσκεται σε τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Ρόδου -Λίνδου στη νήσο Ρόδο, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, φερόμενης ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.978/51561 /31.3.2017 Τροποποίηση της αριθμ. 1760/ΕΠΑ 293/20-3-1987 απόφασης του Νομάρχη Ευβοίας «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών: α) Μαρμάρι, β) Αγ. Κωνσταντίνος, γ) Λυκόρεμα, και δ) Φηγιάςτου Ν.Ευβοίας» (ΦΕΚ 511/Δ/5-6-1987) όσον αφορά στη διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει ταόρια του οικισμού «Φηγιά» Τ.Κ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/20.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.776/41336/28.3.2017 Διόρθωση σφάλματος της αριθ. πρωτ. 5840/262342/28-12-2012 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 7/Α.Α.Π./2013) περί έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Σκύρου Π.Ε. Ευβοίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 4081/178275/21-10-2016 απόφαση (ΦΕΚ 265/Α.Α.Π./2016).

>>>   >>>>

Τετάρτη 19 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1324/Β/19.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.489/7.4.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 5/4/2017.

Στο ΦΕΚ 1325/Β/19.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1056/7.4.2017 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 τουν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών.

>>>   >>>>

Τρίτη 18 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1296/Β/18.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. ΔΑΕΦΚ/5885/Π.Ε./Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 21ης Απριλίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 1299/Β/18.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9026/3389/3.4.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού, Αττικής.

Στο ΦΕΚ 1304/Β/18.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5842Π.Ε./Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που δεν ανήκουν σε επιχειρήσεις,από την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου 2016 στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Πέμπτη 13 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 56/Α/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4467/13.4.2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1279/Β/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3983/Π.Ε./Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως 22ας Ιανουαρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Στο ΦΕΚ 1311/Β/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174505/607 /6.4.2017 Τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 22306/1075/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄920) και των παραρτημάτων Ι, ΙΙΙ, VΙ και ΙΧ του άρθρου 30 της υπ' αριθμ. 14122/549/2011 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄488), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1480/ΕΕ «για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο ΦΕΚ 94/Δ/13.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1044/24.3.2017 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή "Ζουρίδα" εκτός οικισμού Ατσιπόπουλου Δ.Κ. Ατσιπόπουλου, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου και Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου» (Ενδιαφερόμενη εταιρεία: Ε & Μ Σταυρουλάκης ΑΕΒΚΕ).

>>>   >>>>

Τετάρτη 12 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1242/Β/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174063/28.3.2017 Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Στο ΦΕΚ 1244/Β/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/ο/1654/22.3.2017 Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών.

Στο ΦΕΚ 1271/Β/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5191πε/Α325/21.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον ανεμοστρόβιλο της 5ης Αυγούστου 2015 στη Δ.Κ. Νέου Σκοπού της Δ.Ε. Στρυμώνα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 89/Δ/12.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18207 /27.3.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση «Νειμποριό» της νήσου Άνδρου, του Νομού Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/12.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4045/19.1.2017 Αναγνώριση οδού που συνδέει τον οικισμό Μαθές του Δήμου Αποκορώνου με την παλαιά εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνου ως κυρίας δημοτικής οδού.
- Απόφ.4046ΠΕ/2017 /24.3.2017 Τροποποίηση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ε. Αρμένων Αποκορώνου Χανίων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 10 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1237/Β/10.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ24Α/24494/2017 /31.3.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου - Ακαντιάς, Αγγέλων Κολώνας».

>>>   >>>>

Παρασκευή 7 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1214/Β/7.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.19071/24.3.2017 Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων.

Στο ΦΕΚ 1218/Β/7.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ/oικ.19875 /ΦΝ 393/15.3.2017 Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 6 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1213/Β/6.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2973/29.3.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 5 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1157/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ22/οικ. 11828/293/13.3.2017 Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης(Βρεφικών-Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών,Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

Στο ΦΕΚ 1158/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000404 ΕΞ 2017/Χ.Π. 440/13.3.2017 Τροποποίηση της υπ_αριθμ.ΓΔΟΠ0000253 ΕΞ2014/Β463/7-3-2014 (Β΄ 661) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 στον Δήμο Βόλβης Νομού Θεσσαλονίκης».
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000405 ΕΞ 2017/Χ.Π.441/13.3.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Β2889/11-12-2013 (Β΄3207) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας».

Στο ΦΕΚ 1201/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1050/30.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστανιάς, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων,Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε.Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 1203/Β/5.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23729/489/Φ1 /30.3.2017 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης κεραιοσυστημάτων ραδιοφωνικών σταθμών.

>>>   >>>>

Τρίτη 4 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 46/Α/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4464/4.4.2017 Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου καιάλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 47/Α/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4465/4.4.2017 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1152/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000469 ΕΞ 2017/Χ.Π.517/23.3.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 1155/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/6044/2016/Α325/15.3.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους ανεμοστρόβιλους του Σεπτεμβρίου 2016 και του Οκτωβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1171/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/26/Α36 /27.3.2017 Συμπλήρωση των με αριθ. Υ.Α.Σ. οικ.987/Α36/07.02.2014 και οικ.8115/Α36/08.10.2014 αποφάσεων που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης που επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 1192/Β/4.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21684/7865 /30.3.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.

>>>   >>>>

Δευτέρα 3 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1133/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15300/27.3.2017 Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των 28 λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών(ΦΔΠΠ).

Στο ΦΕΚ 1134/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ48/22618/2017/24.3.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του λιμενικού έργου: «Διαμόρφωση Λιμένος Καμάρων νήσου Σίφνου».

Στο ΦΕΚ 1138/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.129/2016/28.3.2017 Απορρυπαντικά και ειδική άδεια λειτουργίας μονάδας παραγωγής ή /και συσκευασίας απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού.

Στο ΦΕΚ 1145/Β/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.543/34450/24.3.2017 Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

Στο ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/5289π.ε /8.3.2017 Αποχαρακτηρισμός παλαιού τμήματος της Επαρχιακής Οδού (24) «Άγιοι Δέκα - Στόλοι - Λούρες - Ασήμι - Σοκαράς - Πραιτώρια» έξω από τον οικισμό Ασημίου, του δήμου Γόρτυνας.

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/3.4.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18391/28.3.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Κακάπετρα»της Δ.Κ. Παροικίας στη θέση "Καλογήρου" Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 31 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 1100/Β/31.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956/21.3.2017 Καθορισμός αρχαιολογικών χώρων ,μνημείων και ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (άρθρο13 του ν. 2971/2001).

Στο ΦΕΚ 1103/Β/31.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/6028/2016 /Α325 /21.3.2017 Τροποποίηση α) της με αριθμ. πρωτ. 3497/ Α325/9.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2635/B/17.10.2013) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών», β) της με αριθμ.πρωτ.2415/Α325/9.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2635/B/17.10.2013) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση τωνζημιών σε κτίρια ,από τον σεισμό της 15ης Φε βρουαρίου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» και γ) της με αριθμ. πρωτ. οικ.3291/Α325/28.3.2014 (Φ.Ε.Κ. 860/B/7.4.2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέ τηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τον σεισμό της 9ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας».

Στο ΦΕΚ 1108/Β/31.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1046/24.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6, 7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 1139/Β/31.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174111/525 /29.3.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 29459/1510/2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄992), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1131 Β΄/2005 και ισχύει, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 5 (παρ.1),8,10(παρ.2) και 21 της οδηγίας 2016/2284/ΕΕ «σχετικά με τημείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016.

Στο ΦΕΚ 72/ΑΑΠ/31.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22-03-17/22.3.2017 Χαρακτηρισμός του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων (Ν. Αττικής) ως Περιφερειακού Πάρκου και καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και μέτρων προστασίας καιδιαχείρισης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 30 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 42/Α/30.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4463/30.3.2017 Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών-Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1088/Β/30.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000470 ΕΞ 2017 /Χ.Π. 518/23.3.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές της ΠεριφερειακήςΕνότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 1109/Β/30.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/105228/6195/726/185/28.3.2017 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο ΦΕΚ 81/Δ/30.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51605/16.3.2017 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην θέση «Λαγκούβαρδος» Δ.Ε.Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/30.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11906/8.3.2017 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε ακίνητο με διατηρητέο κτίριο,που βρίσκεται επί των οδών Άγγελου Σικελιανού 13 και Σαπφούς στην πόλη της Λευκάδας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 29 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 1054/Β/29.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16389/13.3.2017 Σύσταση-συγκρότησητης Επιτροπής του άρθρου26 του ν.1892/1990 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 18 του ν.4071/2012.

Στο ΦΕΚ 1061/Β/29.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32790/392/Φ.15/17.3.2017 Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.

>>>   >>>>

Τρίτη 28 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 39/Α/28.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4462/28.3.2017 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1029/Β/28.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000368 ΕΞ 2017 /8.3.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 8ης και 9ης Δεκεμβρίου 2014 στον Δήμο Πόρου της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 4574/Β/28.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.82340/6.12.2016 Κήρυξη αιωνόβιου πλατάνου Σεβαστειανών ως«Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης».

Στο ΦΕΚ 80/Δ/28.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.36294 /16.3.2017 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Ομορφοκκλησιάς τηςΤ.Κ. Ομορφοκκλησιάς,της Δ.Ε.Αγίας Τριάδος του Δήμου Καστοριά για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Στο ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/28.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.16440/20.3.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο35 του ν. 3937/11 (ΦΕΚ60/Α΄/31-3-11) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Κακάπετρα» της Δ.Κ. Παροικίας στη θέση"Καλογήρου"Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 27 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 1007/Β/27.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000403 ΕΞ 2017/Χ.Π. 439/13.3.2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα σης αριθ. ΓΔΟΠ0000254ΕΞ2014/Β464/7-3-2014 (Β΄661)«Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2010 σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων».
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π.0000402 ΕΞ 2017/Χ.Π.438 /13.3.2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. ΓΔΟΠ0000227ΕΞ2013/Β2890/11-12-2013 (Β΄ 3207)«Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες του Ιουνίου,Ιουλίου και Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης».

Στο ΦΕΚ 1017/Β/27.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΚΑ/ΦΠ000/ΠΡ1/ΟΙΚ.10194/27.12.2016 Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής,Προϊσταμένης Αρχής και Διευθυνουσών Υπηρεσιών σε δημόσιες συμβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνια-κών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ).
- Απόφ.ΠΟΛ. 1032/6.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Δήμου Σπάρτης,τουΔή-μου της Ανατολικής Μάνης, του Δήμου Ευρώτα καιτου Δήμου Μονεμβάσιας της Π.Ε.Λακωνίας».
- Απόφ.Γ.Δ.Ο.Π. 0000370 ΕΞ 2017/Χ.Π.398 /8.3.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 24ης, 25ης και 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1033 /7.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
- Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π.0000369 ΕΞ 2017/Χ.Π. 397 /8.3.2017 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 21ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 1024/Β/27.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΥδρογ/Δ/οικ. 172662/1.3.2017 Τροποποίηση της Δ3-Γ/10010/02-07-2014 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ)Υψηλής Πίεσης- "Μάνδρα - ΕΛΠΕ Ελευσίνας",στο τμήμα "Κ21Α+89.08μ. - Κ23Γ+187.17μ. (Κ23ΔΕγκεκριμένο)" καθώς και της θέσης ΚαθοδικήςΠροστασίας"Κ3+23,16μ."»,στηνΤοπική Κοινότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 61/ΑΑΠ/27.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.08-03-17/8.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν.Θεσσαλονίκης) στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Σαπφούς, Καβακίων, Δυτικής Εισόδου και Σταύρου Βουτυρά».
- Απόφ.08-03-17/8.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) με άρση απαλλοτρίωσης στους 97, 98 και 99 κοινόχρηστους χώρους και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

Στο ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/27.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.08-03-17/8.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και ειδικότερα στο Ο.Τ. 105/75 και106/75 περιοχής της Ακαδημίας Πλάτωνος, με άρση απαλλοτρίωσηςσε τμήμα κοινοχρήστων χώρων και επιβολή προκηπίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/437303/40420/5776/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Γερά στηνΤήλο,Νομού Δωδεκανήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας ΔήμουΤήλου.

Στο ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/27.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.08-03-17/8.3.2017 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β' κατοικίας τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Κόκκινο Λιμανάκι» της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/27.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 9407π.ε./23.2.2017 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απαιτούμενων εκτάσεων και σύσταση δουλείας γιατις ανάγκες του έργου «Διασύνδεση Γ.Μ. 400kVΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ» στο Δήμο Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης υπέρ και με δαπάνες ΑΔΜΗΕΑ.Ε.».

>>>   >>>>

Παρασκευή 24 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 981/Β/24.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.153407/447 /3.3.2017 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981.

Στο ΦΕΚ 1001/Β/24.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.362/9.3.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 1.3.2017.

Στο ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/24.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.26695/411 /13.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 203, 608, 644, 654 και 642α στην περιοχή «Σκ'ρκα -Άγιο Νικάνορα».
- Απόφ.22015/720 /16.3.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Υδραγωγείου Δήμου Πρεβέζης και καθορισμός όρων δόμησης στο Ο.Τ. Γ374Α.

>>>   >>>>

Πέμπτη 23 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 951/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A3γ/οικ. 14340/24.2.2017 Αναγνώριση Κέντρων Τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Στο ΦΕΚ 970/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ 1038/15.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλου, ισχυρής χαλαζόπτωσης-πλημμύρας) που εκδηλώθηκαν στις 08/09/2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1039 /15.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που εκδη-λώθηκαν στις 06, 07 και 08/09/2016 στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτι-κής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 972/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5988/2016/Α325/15.3.2017 Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/ Α325/21-05-2015 (Φ.Ε.Κ. 1143/Β/16-06-2015) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας,Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου».

Στο ΦΕΚ 973/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ69/21144/2017/20.3.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης ΛιμέναΤήνου».

Στο ΦΕΚ 75/Δ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.598/23.2.2017 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμήματος έκτασης 17000 τμ του τεμαχίου υπ. αριθμ.683 αγροκτήματος Μαρμαριάς Δ. Παρανεστίου Δράμας για κοινωφελή σκοπό (ΣΜΑ,μονάδακο-μποστοποίησης και Πράσινο Σημείο).

Στο ΦΕΚ 76/Δ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 4252 π.ε. /17.2.2017 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος Αναποδάρη, κατάντη του φράγματος Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης έως τη γέφυρα Προτορίων (Επαρχιακής οδού Κνωσσού - Χάρακα), εκτός οικισμού, στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών - Αστερουσίων, Νομού Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 77/Δ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.146707/2702 /28.2.2017 Τροποποίηση των ορίων του «Καταφυγίου Άγριας Ζωής Φλώρινας».

Στο ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29583/23.2.2017 Έγκριση απόφασης κα θορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αμμουλιανής (Γλαστρί) Δήμου Αριστοτέλη.

Στο ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ6Α/οικ/1696 /2.3.2017 Μερική ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης ως προς το ακίνητο με ΑΚΠ 104, που απαλλοτριώθηκε με την κοινή υπουργικήαπόφαση 1099018/10575/0010/31-12-2002, (Δ' 9/2003),γιατηνΚατασκευή του Οδικού τμήματος από χ.θ.14+860-χ.θ.22+950 της παράκαμψης Άρτας-Φιλιππιάδας (Ιόνια Οδός).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/398217/36644/5241//30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του πέτρινου φάρου χωρίς τις νεωτερικές επεμβάσεις καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ακρωτήριο Δρέ-πανο Ν. Αχαΐας, φερόμενης ιδιοκτησίας ελληνικού δημοσίου(Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού).
- Απόφ.ΦΑΧ21/οικ/1699 /2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1030943/1845/0010/27-3-2008(ΑΑΠ123) για την κατασκευή του τμήματος Κόρινθος-Πάτρα απόχ.θ. 57+600 έως χ.θ. 62+800 στα Δ.Δ. Αιγείρας και Ακράτας του Νομού Αχαΐας, για τις ιδιοκτησίες με Α.Κ.Π. 06012015, 06012017, 06012019,06012020, 06012022, 06012024, 06012025,06012026, 06012028, 06012029, 06012083, 06012084, 06012090, 06012091, 06012093, 06012094, 06012095, 06012096, 06012097,06012098, 06012130, 06012131, 06012132,06012133, 06012134, 06012135, 06012136, 06012137, 06012139, 06012141, 06012142, 06012146, 06012151, 06012152, 06012154,06015037, 06015038, 06015039, 06015052,06015053 και 06015069 (σύνολο 41 ιδιοκτησίες).
- Απόφ.797/1.2.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση1034516/3090/0010/ 24-04-2002(339Δ/30-04-02) για την κατασκευή των οδών προσπέλασης στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος από Αμφιθέας έως Αλίμου στο Δήμο Αλίμου.
- Απόφ.ΦΚΟΡ6/οικ/1701/2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1004839/376/0010/29-01-2008 (ΑΑΠ 53) για την κατασκευή του τμήματος ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ, υποτμήμα (χ.θ. 16+500 έως 24+800) στο Δήμο Σικιωνίων στην ΠΕ Κορίνθου ως προς τις ιδιοκτησίες με ΑΚΠ 28077088, 28077090,28077091,28077092, 28077094, 28077095, 28077096,28077097, 28077099, 28077100, 28077102,28077103, 28077104, 28077105, 28077107,28077108, 28077110, 28077112, 28047018,28047021, 28088017, 28088021, 28088022,28088023, 28088024, 28088030, 28088031,28088033, 28088034, 28088037, 28088039,28088040, 28088041, 28088044, 28088045,28088046, 28088049, 28088050, 28088051,28088053, 28088059, 28088061, 28088065,28088072, 28088073, 28088078, 28088079,28088081, 28088084, 28088087, 28088089,28088091, 28088160.
- Απόφ.Φ100Χ./230 /2.3.2017 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο: «Βελτίωση της συνδετήριας οδού κόμβου Γαλατά με την ΠΕΟ Χανιά-Καστέλλι στο τμήμα Γαλατάς-Κολυμπάρι» στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. (Αρχική απόφαση απαλλοτρίωσης 2687/15-11-2005(Δ' 1346) Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης).
- Απόφ.ΦΑΡΚ11/1117 /2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1108375/8183/0010/04-01-2007(ΑΑΠ19) για τη διάνοιξη του τμήματος Λεύκτρο - Σπάρτη, (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 10+000) του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη στο Δήμο Φαλαισίας στην Π Ε Αρκαδίας ως προς τα ακίνη τα με ΑΚΠ 0101122,0101123,0101124,0101127,0101128,0101129,0101130,0101132,0101133, 0101142,0101143,0101338,0101339,0101340,0101351,0101352,0101353,0101411,0101425,0101432, 0101437.
- Απόφ.ΦΑΧ21Α/οικ/1697/2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1052719/3516/0010/18-6-2009(ΑΑΠ308) για την κατασκευή του τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 120+000στο υπότμημα από χ.θ. 57+600 έως χ.θ. 62+800 στους Δήμους Αιγείρας και Ακράτας του ν.Αχαΐας για τις ιδιοκτησίες με Α.Κ.Π.06012009, 06012017 και 06012160.

Στο ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.189/10.3.2017 Σημειακή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σορωνής, Δήμου Ρόδου, στα Ο.Τ. 74 και Ο.Τ. 76.
- Απόφ.914 /15.2.2017 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 1221 Ο.Τ.1222 και Ο.Τ.1222α της συνοικίας Νεάπολης της Δ.Ε. Βόλου Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29063/23.2.2017 Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πυργαδικίων Δήμου Αριστοτέλη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 941/Β/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/40/7586/3.3.2017 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β' Κλάδου/Διεύθυνσης Β4(ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛ/Β4) και των αντίστοιχων εντύπωντους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 72/Δ/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.646/34381 /7.3.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στα όρια ιδιοκτησίας Παρούσου Γεώργιου και Παναγιώτας στη θέση Ακρωτήρι,Τ.Κ. Αετού του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 73/Δ/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22104/6.3.2017 Καθορισμός αιγιαλού, παραλίας καιπαλαιού αιγιαλού στην θέση «200μ. Βόρεια της Μπούκας σε τμήμα 600μ. στη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου» του Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ν. Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 74/Δ/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.384/Φ.Λ /2.3.2017 Αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 886/Β/21.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30/2016/21.3.2016 Κατάργηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 906/Β/21.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 17517/6110 /28.2.2017 Τροποποίηση της αριθ. 3943/1690/9-2-2011 απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων,εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής,της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στο ΦΕΚ 930/Β/21.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/23063/1866/487/26.1.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 17112/23.6.2000 (ΦΕΚ847 Β΄) απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

Στο ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/21.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/26895/2899/454/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συνόλου («Κτήρια 1 και 2») φερομένης ιδιοκτησίας Σίμου Ανδρέα του Κων/νου, Σίμου Κων/νου του ΑνδρέακαιΣίμου Νικολάου του Ανδρέα, επί της οδού Λαμίας αρ.43 (Ο.Τ.526Δ),στα Φάρσαλα, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/38732/4258/682/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου, Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε.Λάρισας.
- Απόφ.14054/9.3.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Άγιος Πέτρος» τηςΤοπικής Κοινότητας Καρδιανής Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Γεωργίου Σκιάφου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/437198/40404/5772/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Παλαιού Νοσοκομείου Χατζή-Κώστα στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 64/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ75/516675(3347)/2016/10.2.2017 Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη και ανωτέρας τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων αυτού και ειδικών όρων για την διάθεση των επεξεργασμένων μη επικίνδυνων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας της Π.Ε.Πέλλας.

Στο ΦΕΚ 68/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2143/26875/20.2.2017 Επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας και την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού,στον όρμο Νούσας,στην ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, Τ.Κ.Θίσβης, του Δήμου Θήβας,Π.Ε.Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 898/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3122.1-Τ61/14726/2017 /24.2.2017 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων περί απομάκρυνσης κρηπιδώματος περιοχής Βασιλικών Σαλαμίνας.
- Απόφ.3122.1-Τ29/14749/2017/24.2.2017 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυσης θωράκισης προβλήτας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου.

Στο ΦΕΚ 900/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ/οικ15299 /ΦΝ 466/2.3.2017 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 922/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.943 /28.2.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 929/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.402/16.3.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/3/2017.

Στο ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/20.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.14018/9.3.2017 Αναγνώριση οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή «Ασγούρου» νήσου Ρόδου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 τουΝ.Δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).
- Απόφ.14049 /9.3.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Άγ. Δημήτριος» της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεντης ιδιοκτησίας Γεωργίου Σιταρά.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 873/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11258/6.3.2017 Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 τον. 4414/2016 (Α΄149).

Στο ΦΕΚ 881/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2776/13.3.2017 Δημοσίευση της αριθ. 34/03-02-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου περί ανάληψης αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 τουν. 3852/2010 από τον οικείο Δήμο.

Στο ΦΕΚ 896/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.375/13.3.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/03/2017.

Στο ΦΕΚ 901/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/6.3.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 902/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27855/2549 /14.3.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 903/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31747 /16.3.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

Στο ΦΕΚ 63/Δ/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1865/28.2.2017 Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός παλαιού αιγιαλού στη θέση «Απολλωνιάδα» στην Αλεξανδρούπολη».

Στο ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/17.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.45340/796 /3.3.2017 Αναγνώριση οδού προϋφισταμένης του 1923 στους Μολάους Δήμου Μονεμβάσιας Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/38860/22943/981/245/3.3.2017 Οριοθέτηση τουαρχαιολογικού χώρου του Επάνω Κάστρου (Κάστρο Φανερωμένης ή Κάστρο της Γριάς), νήσου Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/17.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.242624/16 /17.2.2017 Άρση απαλλοτρίωσης,στην ιδιοκτησία της Σμυρνιωτοπούλου Χαρίκλειας και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.780-783 (πρώην Ο.Τ. 419-420) του Δήμου Χαλανδρίου Ν. Αττικής.
- Απόφ.10675 /22.2.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοι-νοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 τουν.3937/2011. (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) ως ισχύει,εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλούστη θέση "Λιαρωπά" Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/17.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.241129/17.2.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ291 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με έγκριση πεζοδρόμου κατ' επέκταση της οδού Σκουφά.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΠΔΝΣΜΤΠ/21169/2138/324/118/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως νεώτερων μνημείων, κτηρίωντου βιομηχανικού συγκροτήματος «Κλωστήρια Λαναρά - Κύρτση», που βρίσκεται στην Λεωφ. Κηφισού 54 (Ο.Τ. 124/75), στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας συνιδιοκτητών βιομηχανικού συγκροτήματος «Κλωστήρια Λαναρά - Κύρτση».
- Απόφ.215422/4083 /2.3.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου,σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ.23/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Δημακοπούλου Νίκας, στο Ο.Τ.171,πιν.27, σχεδίου πόλης Λιβαδειάς.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 820/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1784/18873/17.2.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης ,Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης καιΤροφίμων.

Στο ΦΕΚ 821/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.151364/675 /21.2.2017 Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
- Απόφ.151363/674 /21.2.2017 Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων.

Στο ΦΕΚ 823/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1900/23.2.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

Στο ΦΕΚ 866/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.345/23924/2.3.2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ πρωτ.4912/120862 /05/11/2015 υπουργική απόφασημε θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτώνστο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας(ΚΗΜΟ)» 2468 Β΄).

Στο ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/16.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.209654/2016 /24.1.2017
- Απόφ.1041/29 /25.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρυών του Δ. Ζίτσας στo ΟΤ 24.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 806/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4734/2016/Α325/9.2.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 811/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.245/2/02.02.2017 /28.4.2017 Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 814/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.140424/6.3.2017 Τροποποίηση της υπ_ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 31422014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1435) και την υπ' αριθμ.οικ.170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) καθώς και της υπ,αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης(Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1212).

Στο ΦΕΚ 851/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23809/Δ.Τ.Β.Ν 351 /24.2.2017 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/863 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015,της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/585 της 12ης Φεβρουαρίου 2016 και των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/1028 και (ΕΕ) 2016/1029/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Απριλίου2016.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 772/Β/14.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14.2.2017 Τροποποίηση της υπ'αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 75888/2.09.2014(ΦΕΚ2377Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 31/Α/13.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4457/13.3.2017 Kύρωσητης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 804/Β/13.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53499/13.3.2017 Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. οικ.8840/13.1.2017 (ΦΕΚ39/τ.Β΄/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την αριθ.οικ.14027/20.1.2017 (ΦΕΚ97/τ.Β΄/2017) όμοια.

Στο ΦΕΚ 61/Δ/13.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22651/20.2.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα στον Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 765/Β/10.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11070/3.3.2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου:α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν.Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν.Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας ΒορείουΤομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 769/Β/10.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/5650/1948/10.3.2017 Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 759/Β/9.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1034/7.3.2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016,των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Στο ΦΕΚ 59/Δ/9.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 4475/90053/16 /9.2.2017 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Κάτω Σφακορυάκι» Αγίου Παύλου, Δ.Δ. Σακτουρίων Δ.Ε. Λάμπης, Δήμου Αγ. Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 46/ΑΑΠ/9.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12612/633/20.2.2017 Καθορισμός όρων δόμησης για ήσσονος σημασίας αθλητικές εγκαταστάσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Δή μου Παλλήνης Αττικής, σε ακίνητο (διαμπερές), που βρίσκεται επί των οδών Αγγ.Σικελιανού και Αγ. Αθανασίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 713/Β/8.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9893/3696/15.2.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου ως προς τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3ε, 3στ, 14γ, 14δ, 21 και 28 Ζ.5 αυτού.

Στο ΦΕΚ 714/Β/8.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1735/18228/16.12.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενι-κό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 720/Β/8.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1030/3.3.2017 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ'αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπωνκαι νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουν. 4172/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 687/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.70/3.2.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 690/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3766/2016/Α321 /9.2.2017 Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης της δωρεάν κρατικής αρωγής στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται δάνειο, για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως και 2013.

Στο ΦΕΚ 693/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5936-2016/214/11.1.2017 Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας και των υπαγομένων σε αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 710/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10211/24.2.2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Περιστερίου του Νομού Αττικής ,νυν Δήμο Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 57/Δ/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4282 /194927/8.2.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας και διακατεχόμενης έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και εξήντα οκτώ τετραγωνικών εκατοστών (27.393.768,68 τ.μ.) στις θέσεις «Κρίνη Βρίζα, Βοριά Ρέμα, Κατούνια, Μαράντζα, Κούτρος,Καρουπιά, Λεόντειο, Γλύφα, Χωράφα, Αδραλή Αγ.Αθανάσιος, Άγιος Γεώργιος, Βασιλικόρεμα» Δ.Κ.Λίμνης και «Ψηλή Ράχη, Βαθειά Κανάλια, Χαρτοκόπι, Πευκέλι, Αρχαγγελόρεμα, Ξηρόκαμπος» Τ.Κ Σπαθαρίου και «Αδραλή, Στιβιδιόλακα» Τ.Κ. Κεχριών του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 42/ΑΑΠ/7.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13585/1.2.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) όπως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Κορομηλιάς της Δ.Ε. Αγίας Τριάδος του Δήμου Καστοριάς.
- Απόφ. 8468ΠΕ /31.1.2017 Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 (Α΄ 214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της οδού Μαρώνειας -παραλία Πετρωτών - όρια Π.Ε. Έβρου.
- Απόφ.203835/2016 /24.1.2017 Εντοπισμένη διόρθωση του διαγράμματος που συνοδεύει το από 12-9-1989 π.δ/γμα (ΦΕΚ 956Δ΄/15-10-1986) από χώρο χαρακτηρισμένο Γ 507 Κ.Π. σε χώρο με το χαρακτηρισμό «εκτός σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την με αριθμ.7830/2006 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 51/Δ/6.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.951/10831 /2.2.2017 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Αχλαδότοπος» παραλία Βαρελαίων - Βαθύρεμα, Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 52/Δ/6.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7564/8.2.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «ΑγίαΜαρίνα» Νήσου Σύμης, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 53/Δ/6.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6524/3.2.2017 Άρση της αναδάσωσης έκτασης οχτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (800 τ.μ.) στη θέση «Τούμπα» περιοχής εντός του οικισμού της Χώρας Δήμου Άνδρου Ν.Άνδρου Ν. Κυκλάδων.
- Απόφ.226917/13.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 17,178 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Κερασιά»περιοχής ΔαμουλιανάτωνΤοπικής Κοινότητας Δαμουλιανάτων Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δήμου Κεφαλονιάς Ν. Κεφ/νίας.

Στο ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/6.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10521/20.12.2016 Τροποποίηση σχεδίου πόληςστο Ο.Τ.217 της συνοικίας Νέων Παγασώντης Δ.Ε.Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

Στο ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/6.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΟΥ/οικ/857 /15.2.2017 Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος της υφιστάμενης Εθνικής Οδού(3) Κοζάνης- Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης, μήκους 3951 m, από Χ.Θ.14+377 μέχρι Χ.Θ.18+328 της αυτής Εθνικής Οδού,με αφετηρία χιλιομέτρησης την Κοζάνη.
- Απόφ.181145/10.2.2017 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ1278, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 629/Β/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1606/16641/14.2.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 663/Β/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20886/20.2.2017 Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ.1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 664/Β/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1024/20.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 6.1.2017 και μέχρι τις 12.1.2017 στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 45/Δ/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22718/9.2.2017 Τροποποίηση-Επανακαθορισμός ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών.

Στο ΦΕΚ 37/ΑΑΠ/2.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/437276/40415/5775/7.2.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 6 του ν.3028/2002 της γέφυρας στον Κλαδέο ποταμό εντός του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας, Περ. Δυτικής Ελλάδος, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας).
- Απόφ.ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 437216/40406/5773/7.2.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του φάρου στη νησίδα Πρασονήσι, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού).
- Απόφ.Υ.Π.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/35981/21203/905/231/7.2.2017 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κάστρου και Κούλιας Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/2.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Υ.ΠΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/387622/231425/8123/2853/13.2.2017 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αντιπάρου, Δ.Ε. Κυκλάδων, Π.Ε. Ν. Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/394052/235286/15087/4750/13.2.2017 Κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου «Καταφυγάδι» και της κορυφή «Λέσκα» του όρους «Μερμυγκάρης», Δήμου Κυθήρων, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 24/Α/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4456/1.3.2017 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ,ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περίευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 624/Β/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.534/31.1.2017 Έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευση της αριθμ.10/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας, περί διαπίστωσης επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την έναρξη πρόσθετων αρμοδιοτήτων.

Στο ΦΕΚ 637/Β/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/9.2.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχέςτωνΠε- ριφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Στο ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ 0002260/0906π.ε./Β/ΕΞ2017 /8.2.2017 Ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 1081045/6277/Δ0010/04-10-2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 76/τ.ΑΑΠ/25-10-2006)των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, για αρχαιολογικούς σκοπούς στην Αγία Ειρήνη νήσου Κέας Ν.Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 616/Β/28.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23245/23.2.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016(ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 36/ΑΑΠ/28.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2608/13.2.2017 Χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών ορών αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη θέση Παντέλι ν. Λέρου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 609/Β/24.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/475/Α321/21.2.2017 Εξάλειψη υποθήκης κτιρίων που επλήγησαν απότο σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Στο ΦΕΚ 41/Δ/24.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53/21494/1.2.2017 Καθορισμός επιφανειακού αποδέκτη ως εναλλακτικού /συμπληρωματικού τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/24.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10964/22.12.2016 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.735 και Ο.Τ.736 της περιοχής Μαχαιρίτσα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

Στο ΦΕΚ 34/ΑΑΠ/24.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3496/8.2.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης οικισμού Ανατολής στα οικοδομικά τετράγωνα Γ178 και Γ178Α Δήμου Ιωαννιτών.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/415256/38278/5458/13.2.2017 Χαρακτηρισμός ως νεώτερων μνημείων των τε-λευταίων εκατό ετών, των κτηρίων 14-15-16 και των δύο πυροβολείων (κτήρια 6-7), όπως αυτά σημειώνονταιστο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου Καρδίτσας, του πρώην Κέντρου Γενετι-κής Βελτίωσης Ζώων («Κτηνοτροφικός Σταθμός»- «Σταθμός Επιβητόρων») σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας του πρώην Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη θέση Τσαπόχα, Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 418580/38562/5509/13.2.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του φάρου στη νησίδα Κανδελιούσσα, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού).

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 517/Β/22.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.260/ΚΕ5001 /1.2.2017 Ορισμός, Αναθέτουσας Αρχής-Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα που αφορούν στην άρδευση της Πεδιάδας Φλώρινας και στην ύδρευση του Δήμου Φλώρινας από το Φράγμα Τριανταφυλλιάς και γενικότερα για τα έργα υδραυλικών υποδομών εθνικού επιπέδου στον Ν. Φλώρινας.

Στο ΦΕΚ 523/Β/22.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18396/14.2.2017 Παράταση Ε.Π.Π.2008 - ΠΙΣΤ.2008 και 2009,Ε.Π.Π 2009 - ΠΙΣΤ. 2009 και 2010, Ε.Π.Π. 2010 - ΠΙΣΤ. 2010 και 2011, Ε.Π.Π. 2011 - ΠΙΣΤ. 2011 και 2012, Ε.Π.Π. 2012 - ΠΙΣΤ. 2012 και 2013, Ε.Π.Π. 2013 - ΠΙΣΤ. 2013 και 2014, Ε.Π.Π. 2014 - ΠΙΣΤ. 2014 και 2015 μέχρι31.12.2017 για υπογραφή σύμβασης.

Στο ΦΕΚ 551/Β/22.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΕΜΠ.ΕΞ.115 /17.2.2017 Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.
- Απόφ.ΕΜΠ.ΕΞ.116 /17.2.2017 Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

Στο ΦΕΚ 39/Δ/22.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7660/8.2.2017 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ρένη» στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ρόδου.

Στο ΦΕΚ 40/Δ/22.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.357/30.1.2017 Χαρακτηρισμός Τελικού Αποδέκτη ΕπεξεργασμένωνΛυμάτων Οικισμών Ομάδας «Γ» του Δήμου Ρεθύμνης.
- Απόφ.358/30.1.2017 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων Λυμάτων Οικισμών Αποδούλου - Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αμαρίου.
- Απόφ.355/30.1.2017 Χαρακτηρισμός Τελικού Αποδέκτη Επεξεργασμένων Λυμάτων Οικισμών Ομάδας «Α» του Δήμου Ρεθύμνης.
- Απόφ.356/30.1.2017 Χαρακτηρισμός Τελικού Αποδέκτη Επεξεργασμένων Λυμάτων Οικισμών Ομάδας «Β» του Δήμου Ρεθύμνης.

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 469/Β/21.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54/2017 /26.1.2017 Δεύτερη παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 209/2016 απόφασης ΡΑΕ για τη θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύνδεσης Κulata- Σιδηρόκαστρο.

Στο ΦΕΚ 487/Β/21.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.589/2016 /21.12.2016 Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.8 του ν. 4001/2011.

Στο ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/21.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2833 /18.1.2017 Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με χερσαία Ζώνη Λιμένα στην περιοχή Καμείρου Σκάλας, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/414864/38230/5445/7.2.2017 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του τουριστικού συγκροτήματος στο όρος Προφήτης Ηλίας της νήσου Ρόδου,Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Ρόδου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 19/Α/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4453/20.2.2017 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατην Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών.

Στο ΦΕΚ 470/Β/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83674/10181/2.2.2017 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2017.

Στο ΦΕΚ 4569/Β/20.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΟΣ Γ1188835 ΕΞ 2016/16.12.2016 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών μεβάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.
- Απόφ.Φ11321/59554/2170/22.12.2016 Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν.4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

Στο ΦΕΚ 31/Δ/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29593/16 /13.1.2017 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην θέση Σκάλα Καλλιράχης Δήμου Θάσου, της Π.Ε. Καβάλας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 455/Β/17.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1021 /9.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 474/Β/17.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3153/195/14.2.2017 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων και των προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. (νυν Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την Επικράτεια, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τίτλος οριστικής παραχώρησης.

Στο ΦΕΚ 33/Δ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.5806/1.2.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού συνολικού εμβαδού 180.798,14 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΤΡΑΚΙ» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (καταστραφείσα από πυρκαγιά).
- Απόφ.200586/15.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,028 στρεμ. που βρίσκεται στη περιοχή Τρωιαννάτων Τοπικής Κοινότητας Τρωιαννάτων Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου Δήμου Κεφαλονιάς Ν. Κεφ/νιάς.
- Απόφ.209744/22.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 102,272 στρεμμάτων που βρίσκεται στη περιοχή Αθέρα Τοπικής Κοινότητας Αθέρα Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δήμου Κεφαλονιάς Ν. Κεφ/νιάς.
- Απόφ.184863/3.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 450 τ.μ.που βρίσκεται στη περιοχή Μονοπωλάτων Τοπικής Κοινότητας Μονοπωλάτων Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δήμου Κεφαλονιάς Ν.Κεφ/νιάς.

Στο ΦΕΚ 35/Δ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2050/8.2.2017 Ανάκληση της υπ' αριθμ. ΔΔ 1569/18-6-2002 (ΦΕΚ Δ'585) απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλο-νίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 3.075,00 τ.μ. στη θέση Δραμινά της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.2059/8.2.2017 Ανάκληση τηςυπ' αριθ.ΔΔ 2914/25-10-2002 (ΦΕΚΔ'1008 )απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλονίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 3.447,00 τ.μ.στη θέση "Δραμινά" της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.2064/8.2.2017 Ανάκληση της υπ' αριθ.ΔΔ 2916/25-10-2002 (ΦΕΚ Δ' 1008) απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλονίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 1.630,00τ.μ.στη θέση "Δραμινά" της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.328925/7912 /2.2.2017 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων της ΜΕΛ του Κρατικού Αερολιμένα Ακτίου.

Στο ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.14/3.1.2017 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1139Α της συνοικίας Αγίων Ανάργυρων της Δ.Ε. Βόλουτου Ενιαίου Δήμου Βόλου μετά από την υπ' αρ.240/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.
- Απόφ.10432/23.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας στο Ο.Τ.488 και συγκεκριμένα του πεζοδρόμου που εισέχει στο Ο.Τ.από την οδό Παπαρηγοπούλου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 428/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.140055 /13.1.2017 Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 τουν.4258/2014 Διευκρινίσεις για την εφαρμογήτης διαδικασίας οριοθέτησης.

Στο ΦΕΚ 441/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4932/30.1.2017 Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών.

Στο ΦΕΚ 457/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1020 /9.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτωναναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 34/Δ/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5650/31.1.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2039/16-08-1977 (ΦΕΚ 507/Δ΄/02-12-1977) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης του Νομάρχη Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/16.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.339403/6017/2016 /31.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε τμήμα του Ο.Τ.163,(ιδιοκτησία Ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών).
- Απόφ.343548/6931/16 /27.1.2017 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Αγρινίου, στο Ο.Τ.301.

Στο ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3971/223364 /23.12.2016 Έγκριση της Αναθεώρησης και Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 17/Α/15.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4452/14.2.2017 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 424/Β/15.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.358/Δ13 /1.2.2017 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες από ανεμοστρόβιλο και χαλαζόπτωση, και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής σε νόμιμα οριοθετημένες ως πληγείσες περιοχές.

Στο ΦΕΚ 25/ΑΑΠ/15.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.201717/3668/2016 /23.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κρανιδίου στο Ο.Τ.14 σε εφαρμογή της απόφασης 56/2008τ ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
- Απόφ.299649/5434/2016 /26.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1459 ως προς την μετατόπιση της θέσης της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 417/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5375/121/7.2.2017 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ανέργους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Στο ΦΕΚ 425/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5952/3.2.2017 Υπαγωγή κτηματογραφούμενης περιοχής στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Στο ΦΕΚ 426/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.205/9.2.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/02/2017.

Στο ΦΕΚ 26/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.99212/5488/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,493 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ.99223/5490/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,500 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ. 97815/5312 /29.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,578 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 28/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3023/18.1.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή «Από Πηγάδια προς Απέρι» Δήμου Καρπάθου της Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 29/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4167 /24.1.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού 5.962τ.μ., τμήμα της δημόσιας K.M. 1570 γαιών Ασκληπιείου, στη θέση «Κοκκινόγια», Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δήμου Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.
- Απόφ.180709/7-12-2016 /7.12.2016 Ανάκληση της υπ_αριθ. ΔΔ/1962/8-8-1990 απόφασης Νομάρχη Κέρκυρας περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για έκταση εμβαδού 5,605 στρεμμ. (5.605,00 τ.μ.) ευρισκόμενη στη θέση «Ράχες», Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας, Δ.Ε. Φαιάκων, Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμου Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1128/10.1.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενουτου 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ξεστράδικα Χαλακιάς» της Τοπικής Κοινότητας Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ,διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Τριανταφυλλίδη Πάριτου Γεωργίου.
- Απόφ.1027/28/13.1.2017 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ.3ΒΤ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων.
- Απόφ.1052/31/13.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Πεδινής στο Ο.Τ. 96.
- Απόφ.1132/10.1.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31.3.2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλού στη θέση "Νήτες" Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4132.15-1/4043 /19.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου διώροφου κτιρίου με λίθινο σαχνισί, επί των οδών Βενιζέλου και Ψυχάρη, στην πόλη της Χίου, της νήσου Χίου, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.4132.15-1/4279 /21.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου,διώροφου κτι ρίου επί της οδού Ροδοκανάκη 2 και Ροΐδου,στην πόλη της Χίου, της νήσου Χίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Φαράκλα Ιωάννη, Ατταλιώτη Κλειώς και Τσοπάνομίχαλου Δέσποινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3492/88/25.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ.Γ174.

Στο ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 2773/16 /11.1.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011), στη θέση «Αηλιάς» εντός των ορίων του οικισμού Κουρνά Δήμου Γεωργιουπολης Π.Ε. Χανίων.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016