Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 231/Α/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4303/17.10.2014 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2788/Β/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8321.3/06/18.9.2014 Καθορισμός ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Στο ΦΕΚ 2792/Β/17.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ27/34481/1526 /8.10.2014 Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιoύ από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 474/Δ/16.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18704/23.9.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καρύδι - Βουρβουρού» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας της Π. Ε. Χαλκιδικής, μπροστά από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Διδακτικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 475/Δ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.112516/5847/2.9.2014 Τροποποίηση ορίων και συνολικής έκτασης μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιφέρεια των Τ.Κ. Νεμούτας και Λαμπείας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας (Πρώην Φολόης και Λαμπείας).
- Απόφ.118066/10191/19.9.2014 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Έμπλυση» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλληνίας.

Στο ΦΕΚ 325/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1734/10.9.2014 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 5814/14-11-1986 απόφασης του Νομάρχη Χανίων «Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησηςστους οικισμούς Βαρύπετρο, Λυγιδές, Μαρμαράς, Μυλωνιανά, Όαση, Ποτιστήρια του Ν. Χανίων» (ΦΕΚ1284/Δ/1986) όσον αφορά στη διόρθωση του χάρτη που συνοδεύει τα όρια του οικισμού Λυνιδές.
- Απόφ.2196/11.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Ατσιπόπουλου, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Πέτρος».

Στο ΦΕΚ 327/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.59991/30.9.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 1296 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/233253/137298/14898/5757/2.10.2014 Έγκριση οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου «Παλαιόκαστρο» ή «Κάστρο Αδριανού» στον Αγ.Αδριανό Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/16.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6056/9.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για το διατηρητέο κτήριο επί της οδού Κατούνη 9β-9γ στα Λαδάδικα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 469/Δ/15.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3314/198003/3.10.2014 Μερική ανάκληση της με αριθμ. 5812/23-11-2007 (Φ.E.K. 664/τ.Δ/14-12-2007) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας» για έκταση εμβαδού 3.754,00 τ.μ. στη θέση «Πλάκα ή Καμίνια ή Μπιλίρη» οικισμού Γάια Τ.Κ. Βρύσης Δ.Ε. Κονιστρών Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 471/Δ/15.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2764/17.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γής σε τμήμα του τεμαχίου υπ΄π αριθμ. 423α έκτασης 2.469 τ.μ. και σε τμήμα του υπ΄αριθμ. 645θ τεμαχίου έκτασης 4.200 τ.μ. Αναδασμού έτους 1992 στο αγρόκτημα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως χώρο Εγκατάστασης 2 Αντλιοστασίων Λυμάτων.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2739/Β/14.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Λ19/43/29.9.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση Αλιευτικού Καταφυγίου Τρίγλιας (Β΄ Φάση).

Στο ΦΕΚ 2747/Β/14.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/29/25.9.2014 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου Ανατολικής παραλιακής οδού Παλαιοχώρας.

Στο ΦΕΚ 468/Δ/14.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.64841/1868/19.8.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ράχιανη» στην θέση «Πιστρατού» στην περιοχή πλησίον του προτεινόμενου γηπέδου εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Ενότητα Τενέας του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορίνθιας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
- Απόφ.4431/30.9.2014 Τροποποίηση σφάλματος της υπ΄αριθμ. 2944/02.07.2014 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Άγιος Παύλος - Λεπιδόλακος», Δήμου Κισσάμου, Νομού Χανίων» (αίτηση: Κομπογεννιτάκη - Σαραντουλάκη Μαρίνα) (ΦΕΚ 330/ Δ΄/22.07.2014 - ΑΔΑ: ΒΑΛΧΟΡ1Θ-Ο2Φ).

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2723/Β/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/68426/0025/26.9.2014 Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών του Ελληνικού υποκαταστήματος της αλλοδαπής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. - ATHENS CENTRAL BRANCH».

Στο ΦΕΚ 2735/Β/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1638/8.10.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/10/2014.

Στο ΦΕΚ 467/Δ/13.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1319/1846/23.9.2014 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2290/23-9-2003 απόφασης περί «επικύρωσης των οριογραμμών ρεμάτων στην περιοχή Παλιό και Σπηλιανό του Δ. Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου), Νομού Χανίων» (ΦΕΚ Δ΄ 1074/ 10-10-2003).
- Απόφ.2770/3.10.2014 Μερική ανάκληση απόφασης κήρυξης αναδάσωσης από έκταση συνολικού εμβαδού 14,537 στρ. στην θέση Ριμινίτικα περιφέρειας Δήμου Αγ. Βαρβάρας Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 322/ΑΑΠ/13.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7092/25.9.2014 Έγκριση παρέκκλισης ως προς το ύψος του 12θέσιου νεοαναγειρόμενου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Γαλάτιστας του Δήμου Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2714/Β/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34324/29.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 465/Δ/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2230/7.8.2014 Προσδιορισμός χρήσης γης σε γήπεδο του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, συνολικού εμβαδού 1872,96 τ.μ., στη θέση «Χαλαστή» του Δήμου Γόρτυνας.

Στο ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/10.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46339/3.10.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Τοσίτσα 31 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών (ν. Ιωαννίνων).

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2686/Β/9.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7874/6608/18.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ως προς τα άρθρα 1 «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 7 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», 8 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», 9 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», 10 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 11 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 12 «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 20 «ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ».

Στο ΦΕΚ 2704/Β/9.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Π1/1866/2.10.2014 Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης, αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών μέσω του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.).

Στο ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/9.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1455/18.9.2014 Αναγνώριση οδού προ του 1923 ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Επισκοπής, ΔΔ. Κάτω Χωριού Δήμου Ιεράπετρας, στη θέση «Μυζηθράς».
- Απόφ.1707/18.9.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923 , στην περιοχή «Ασπροχώματα ή Σαραλί» εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων του οικισμού Βουτών του Δήμου Ηρακλείου ως κοινόχρηστης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 225/Α/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4302/7.10.2014 Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2657/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.-/8.10.2014 Διόρθωση σφάλματος στην ΠΟΛ 1193/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2388/8-9-2014 (Τεύχος Β΄).
- Απόφ.47229/25.9.2014 Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011.

Στο ΦΕΚ 2658/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7791/Α314/24.9.2014 Καθορισμός Διαδικασίας Ελέγχου Κτιρίων, Ελέγχου Φακέλων Επισκευής και Ανακατασκευής Κτιρίων καθώς και εκδίκασης Ενστάσεων, μετά από Φυσικές Καταστροφές.

Στο ΦΕΚ 2677/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.12131/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Τμημάτων και Γραφείων των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν.
- Απόφ.824/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς στους Προϊστάμενους και σε υπαλλήλους των Τμημάτων αυτών.

Στο ΦΕΚ 2678/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2331/29.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στο Γενικό Διευθυντή ,στο Διευθυντή και στους προϊσταμένους τμημάτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.6727/30.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυντές και στους Προϊστάμενους Τμημάτων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνήσιας - Σποράδων και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.4739/3.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2681/Β/8.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21659/17303/24.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

Στο ΦΕΚ 318/ΑΑΠ/8.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2722/12.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/A/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπουλο, Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Σιδερίτης».
- Απόφ.2141/19.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Πρασσάς, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 223/Α/7.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4301/7.10.2014 Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 2640/Β/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115198/5538/6.10.2014 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159).

Στο ΦΕΚ 2642/Β/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35829/22.9.2014 Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης, διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) β΄ βαθμού για την περίοδο 2014-2019.

Στο ΦΕΚ 462/Δ/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15477/167105/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «ΜΙΚΡΟ», Λαύκου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 463/Δ/6.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.34917/1121/3.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Λ.Κ. Βέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/6.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4771/19.9.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 4 οικισμού Άνω Καρυόφυτο του Δήμου Ξάνθης.
- Απόφ.67479/17.9.2014 Αναγνώριση οδού στην περιοχή «Μεγάλη Γη» Ασκληπειού του Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923) εκτός σχεδίου, βάσει του άρθρου 20 του Ν.Δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).

Στο ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/6.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2256/19.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Ρουσσοσπίτι, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Χαλέπα».
- Απόφ.1845/18.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Όαση, Δημοτικής Ενότητας Θερίσσου, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
- Απόφ.1583/18.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 393/2011 (ΦΕΚ 60/A΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Σφακάκι Τοπικής Κοινότητας Παγκαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Ρουσσά».

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 218/Α/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.135/26.9.2014 Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας στις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ΦΕΚ 2636/Β/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5926/4966 /16.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης.

Στο ΦΕΚ 2637/Β/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.21204/16937/16.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.

Στο ΦΕΚ 450/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15546/168004/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μπαταριά», Συνοικία Β΄ σχεδίου πόλης Χαλκίδας, Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 451/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3262/17.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης σε τμήματα του τεμαχίου αριθμ. 9046δ της Σ.Δ. 2007 έκτασης 18.660 τ.μ. στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για την Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και Κομποστοποίησης».

Στο ΦΕΚ 454/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.80136/6923/19.9.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Αυλόσπηλος» Τ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 457/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17052/184177/19.9.2014 Kαθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αμποριά», Δ.Ε. Αμαρυνθίων, Δήμου Ερέτριας, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 458/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.15545/168001/19.9.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Μπούρος», Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 459/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.15478/167106/19.9.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Αγιος Σώστης», Καλογριά Καλάμου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.
- Απόφ.800/16.6.2014 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος (Φοδελιανού ποταμού) Δήμου Μαλεβυζίου, Περιφερ. Ενότητα Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 460/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18791/21.8.2014 Τροποποίηση της αρ. 4631/26-03-2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/ 24-04-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: "Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Γλυκό νερό» της Τοπικής Κοινότητας Νέας Ποτίδαιας του Δήμου Νέας Προποντίδας".

Στο ΦΕΚ 461/Δ/3.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10885/20.8.2014 Τροποποίηση της αρ. 6978/27-03-2014 (ΦΕΚ 170/Α΄/ 24-04-2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα: "Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «Παλάτι» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς του Δήμου Σιθωνίας".

Στο ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/220204/129688/14024/5413/19.9.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Παλαιομάνινας, Δ.Ε. Αστακού, Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.YΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ25/239623/140794/15295/5898/19.9.2014 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ Α1/Φ25/89172/4655/30-09-2009 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 512/ΑΑΠ/2-10-2009) «Καθορισμός Ζώνης Α΄ (Α1 και Α2) Προστασίας και χρήσεων γης εντός αυτής και οριοθέτηση Ζώνης Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της Αργυρούπολης, Δήμου Λαππαίων, Νομού Ρεθύμνης» και συμπλήρωση χρήσεων γης εντός της Ζώνης Α1 Προστασίας του ως άνω αρχαιολογικού χώρου.

Στο ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/3.10.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.29990/17.6.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτριώσης στο Ο.Τ. 1268 του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ11/228688/134717/14662/5633/18.9.2014 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Νέων Στύρων, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 214/Α/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Ν.4296/2.10.2014 Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296).

Στο ΦΕΚ 2620/Β/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.115136/21.10.2014 Τροποποίηση της αρ. 66982/28280/04.07.2012 (ΦΕΚ 2123 Β΄/12.07.2012) απόφασης περί ανασύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 2623/Β/2.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.T29/11/11.9.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Ανάφης» στη Νήσο Ανάφη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Στο ΦΕΚ 445/Δ/1.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92346/7887/21.10.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στη θέση «Δυρός» Τ.Κ. Πύργου Διρού του Δήμου Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 446/Δ/1.10.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/1.10.2014 Διόρθωση σφάλματος αριθμ. 43317/1309/2-6-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2596/Β/30.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔ.5319/22.9.2014 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 2604/Β/30.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10432/1115/Φ.15/17.9.2014 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

>>>   >>>>

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2573/Β/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.46274/22.9.2014 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο ΦΕΚ 440/Δ/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47987/34617/21.10.2014 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός ορίων παραλίας και παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Μαρίνα Ζέας», του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Στο ΦΕΚ 441/Δ/26.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7476/10.9.2014 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης στο τεμάχιο υπ΄αριθ. 2162β, έκτασης 4.004,83 τ.μ., της Α.Δ. 1931, που εμπίπτει στο αγρόκτημα «Μανδηλίου-Λευκοθέας», της Τ.Κ. Λευκοθέας, της Δ.Ε. Αλιστράτης, του Δ. Νέας Ζίχνης, της Π.Ε. Σερρών, προκειμένου να εκμισθωθεί με δημοπρασία για τη δημιουργία «πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

>>>   >>>>

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2555/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.55304/1630/24.9.2014 Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ημερομηνιών διακοπής αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών και απόφασης οριστικής παύσης εκπομπών τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με αναλογικό τρόπο.

Στο ΦΕΚ 2557/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6434/4.9.2014 Ανάθεση αρμοδιότητας συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης σε οδικά τμήματα, στην θέση Χ.Θ 15+600 της Ε.Ο. 6 Βόλου - Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 2561/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Ε.Γ.:909/18.9.2014 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 2562/Β/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.908/18.9.2014 Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 439/Δ/25.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4254/18.9.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στις θέσεις «Όρμος Ατζικιάρι - Μαγατζές - Τέντα - Ερμούπολη - Γκράντες - Χονδρή Άμμος», Τοπικού Διαμερίσματος Παλαικάστρου, του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Στο ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/25.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ6074/3477/8.9.2014 Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 131 και 131α περ.95 Δήμου Αθηναίων, φερόμενων ιδιοκτητών Μιχαήλ Ζορμπά και κληρονόμων Ιωάννη Ζορμπά σε εκτέλεση της με αρ. 6118/2008 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.
- Απόφ.2930/21.8.2014 Αναγνώριση οδού που ξεκινά από τον οικισμό Καρωτή και καταλήγει στην ΝΕΟ Χανίων-Ρεθύμνου ως κύρια και μοναδική δημοτική οδός.

Στο ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/25.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1718/8.9.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Σταυρωμένου, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Κονίδι».
- Απόφ.1705/1.9.2014 Αναγνώριση οδού προϋφιστάμενης του 1923, στην περιοχή «Μετόχι Δρακουλιάρη» εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων του οικισμού Δρακουλιάρη του Δήμου Ηρακλείου, ως κοινόχρηστης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2547/Β/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.05.1/10341/487/11.9.2014 Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας - (ΕΣΥΠ) ν.π.ι.δ.

Στο ΦΕΚ 2551/Β/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112784/496/12.9.2014 Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Στο ΦΕΚ 436/Δ/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ4443/2689/8.9.2014 Μελέτη οριοθέτησης τμήματος κλάδου ρέματος Σαπφούς στο Ο.Τ. 737 του Δήμου Κηφισιάς με συνολικό μήκος 228.00 μ.

Στο ΦΕΚ 438/Δ/24.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ4443/3472/8.9.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Σαπφούς στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου.

>>>   >>>>

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 196/Α/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Π.Δ.122/19.9.2014 Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.

Στο ΦΕΚ 2535/Β/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.51308/8044/10.9.2014 Συμπλήρωση μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2014.

Στο ΦΕΚ 2537/Β/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4058/1842/2.9.2014/27.8.2014 Τροποποίησις και αντικατάστασις του Κανονισμού λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας.

Στο ΦΕΚ 431/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ5611/2452/8.9.2014 Επικύρωση Οριοθέτησης του ρέματος Καλεντζίου στο Δήμο Μαραθώνα του Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 432/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.76044/5.9.2014 Κύρωση δασικού χάρτη του Δήμου Καλαμαριάς της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 433/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.62779/1.9.2014 Κύρωση του Δασικού Χάρτη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ακρωτηρίου, Εμπορείου, Επισκοπής, Μεγαλοχωρίου και Πύργου του Δήμου Θήρας.

Στο ΦΕΚ 434/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.113294/3123/3.9.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 3647/19-10-2007 (562 Δ΄) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβαδού 9.629,08 τ.μ. στη θέση «εντός ορίου οικισμού» Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα Δήμου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας.
- Απόφ.113370/3126/3.9.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 3647/19-10-2007 (562 Δ΄) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβαδού 500 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τοπικής Κοινότητας Πευκών Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. Ηλείας.
- Απόφ.113325/3124/3.9.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 3647/19-10-2007 (562 Δ΄) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. όπως ισχύει σήμερα, για έκταση εμβαδού 3.843,86 τ.μ. στη θέση «Λίμνες» Τοπικής Κοινότητας Παλαιοβαρβάσαινας Δήμου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 435/Δ/23.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66273/12.9.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Πούντα», Δήμου Οινουσσών, νήσου Οινουσσών, Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2505/Β/22.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1209/19.9.2014 Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.

Στο ΦΕΚ 2507/Β/22.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.8221.Τ76/24/3.9.2014 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Αποκατάσταση υποσκαφών - ράμπα εξυπηρέτησης Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων στον προβλήτα Σκάλας Παλαιόχωρας».

Στο ΦΕΚ 2514/Β/22.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1484/16.9.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 16/09/2014.

>>>   >>>>

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 194/Α/19.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4286/19.9.2014 Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ τηςεπιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2498/Β/19.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.174610/1.9.2014 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στο ΦΕΚ 429/Δ/19.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.64402/5.9.2014 Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Λωλαντώνης» νήσου Πάρου.

Στο ΦΕΚ 306/ΑΑΠ/19.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43 207258/121840/13004/5031/2.9.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων: α) τύμβου Αρχοντικού Γιαννιτσών και εγκατάστασης νεολιθικών χρόνων και β) τύμβου Μεσιανού, Δήμου Πέλλας, Π.Ε. Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.2523/1395/29.8.2014 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Τρικερίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2489/Β/18.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ/1208/17.9.2014 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5-6-2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Στο ΦΕΚ 304/ΑΑΠ/18.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ21/3056/26.8.2014 Αναδημοσίευση της 830/04.05.89 (Φ.Ε.Κ. 382/Δ΄) Πράξης Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/224672/25192/1317/3.9.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών Γούναρη 11, Ναυαρίνου 14 και Αριστείδου 28 (Ο.Τ. 85) στο Δήμο Πειραιώς, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Αικατερίνης Σαμαλτάνου, Αντιγόνης - Μαρίας Σαμαλτάνου, Ανδρέα Πιλάβιου, Ευδοκίας Μπάκα, Γεωργίου Ροζάκη και Θάλειας - Ευδοκίας Κατσούφη.
- Απόφ.8216/124/7.8.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 01/26-09-2013 απόφασης της 58ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ, με θέμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκάλας Ωρωπού Αττικής».

Στο ΦΕΚ 305/ΑΑΠ/18.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211551/124499/13328/5154/2.9.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Καμίρου, Δήμου Ρόδου, ν. Ρόδου, Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/189401/111698/11926/4577/19.8.2014 Έγκριση οριοθέτησης κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα Αμπέλια», Τ.Κ. Λευκής, Δ. Παλαμά, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 426/Δ/17.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20509/29.8.2014 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας - παλαιού αιγιαλού στην θέση «Μεσημβρία - έμπροσθεν του με αριθμ. 585 τεμαχίου αγροκτήματος Μεσημβρίας» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

Στο ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/17.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/211549/124498/13327/5153/2.9.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Παλαίρου (λόφος «Κεχροπούλα»), Δ.Κ. Παλαίρου, Δ.Ε. Παλαίρου, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 302/ΑΑΠ/17.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.41619/5.9.2014 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Σαλαμίνας και των Κοινοτήτων Αμπελακίων, Σεληνίων και Αιαντείου (Ν. Αττικής).

>>>   >>>>

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 421/Δ/16.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.66685/2717/28.8.2014 Εν μέρει ανάκληση της υπ' αριθ. 7182/475/25-02-2008 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168 Δ΄15-04-2008), λόγω πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 489.771,79 τ.μ. στη θέση «Ξερόδημα - Κακοσπάθι» Τ.Κ. Κροκεών Δ.Ε Κροκεών Δ. Ευρώτα, Π.ΕΛακωνίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2440/Β/15.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.42575/11.8.2014 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να συμψηφιστούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174).
- Απόφ.42554/11.8.2014 Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 174).

Στο ΦΕΚ 2444/Β/15.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ/1200/3.9.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

Στο ΦΕΚ 2446/Β/15.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53268/37752/5.9.2014 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγάλεω.

>>>   >>>>

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2429/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.43856/148/8.9.2014 Παραχώρηση στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 4146/2013 όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2434/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/12.8.2014 Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας.

Στο ΦΕΚ 2436/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1433/8.9.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 2/09/2014.
- Απόφ.Φ2-2204/4.9.2014 Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

Στο ΦΕΚ 2437/Β/12.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2/40239/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τΤράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκτάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 22αΣεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Π.Ε Κορινθίας.
- Απόφ.2/17631/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τιςΤράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε) Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.2/17630/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Π.Ε Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας και κατάργηση της αριθ. 2/85399/0025/26
- Απόφ.2/98626/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2013 σε περιοχές της Π.Ε Χαλκιδικής.
- Απόφ.2/44147/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της Π.Ε Μεσσηνίας.
- Απόφ.2/46436/0025 /5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προςτις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προςαποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμότης 22ας Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Π.ΕΙωαννίνων».
- Απόφ.2/45507/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2011 σε περιοχές των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.
- Απόφ.2/98627/0025/5.9.2014 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στις 2 και 3 Ιουλίου 2013 σε περιοχές των Π.Ε Κοζάνηςκαι Γρεβενών.

Στο ΦΕΚ 418/Δ/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63169/2.9.2014 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΣ» Δ.Ε. Ερεσού - Αντίσσης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 419/Δ/12.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63166/2.9.2014 Επικύρωση έκθεσης επανακαθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «ΑΓΡΙΛΙΑ» Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δήμου Λέσβου, νήσου Λέσβου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2424/Β/11.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.143/43399/4.9.2014 Παραχώρηση στην εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 4146/2013 (Α΄90) όπως ισχύει.

>>>   >>>>

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 189/Α/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4283/10.9.2014 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικήγια την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 191/Α/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4285/10.9.2014 Τροποποίηση του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσαρμογή του στην απόφαση - πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (L 328) και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2408/Β/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΤΥ-Δ/Φ550/28688 /9.9.2014 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΒ΄/1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περι καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρο56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξειςόπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2413/Β/10.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.44514/3646 /28.8.2014 Τροποποίηση απόφασής μας περί απόσχισης ΚλάδουΣυντήρησης Τροχαίου Υλικού της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ)και απορρόφησης από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού ΤροχαίουΥλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ) σύμφωνα με τιςδιατάξεις του αρ. 24 του Ν. 4111/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2397/Β/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.41024/2.9.2014 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης των υπέρ της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.») πάγιων ανταποδοτικών τελών κτηματογράφησης της παρ. 10 περ. α΄ υποπερ. αα΄ και γ΄του άρθρου 2 του Ν. 2308/1995 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Απόφ.41030/2.9.2014 Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου απόδοσης στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικόςτίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») του ποσού που απομένει απότα παρακρατηθέντα υπέρ του άμισθου υποθηκοφύλακα δικαιώματα μετά την καταβολή των δαπανών για την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, κατά τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 2664/1998(Α΄ 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 416/Δ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.35385/27.8.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Βορείων Μεσογείων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2124/7.8.2014 Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ πρώην Δήμου Γεωργιούπολης, ως προς το συντελεστή δόμησης στους παραδοσιακούς οικισμούς Πάτημα και Φυλακή Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης του Δήμου Αποκορώνου.
- Απόφ.38963/12.8.2014 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κορίνθου 322 και Κοραή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας).

Στο ΦΕΚ 296/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61049/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Γλυφά» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν των ιδιοκτησιών των Γεωργίου Περάκη του Φραγκίσκου και Μαρουλίας Περάκη του Φραγκίσκου.
- Απόφ.61039/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Καλάμι» Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των Χριστόφορου Δημήτρη και Χριστόφορου Ελευθερίου.
- Απόφ.61036/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφισταμένου του1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Λειβάδι» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων,διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Ιωάννη Καλάργυρου του Αντωνίου.

Στο ΦΕΚ 297/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61043/26.8.2014 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Αυλάκια» Δήμου Αντιπάρου, νήσου Αντιπάρου Ν. Κυκλάδων, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του Αναστάσιου Κοντοδήμα.

Στο ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/115257/12325/4744/9.7.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Επιδαύρου Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/9.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.17630/13.8.2014 Μεμονωμένη τροποποίηση της θέσης του σταθμού τροφοδοσίας καυσίμων - δεξαμενών καυσίμων στον Τουριστικό Λιμένα Ζέας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2383/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40332/26.8.2014 Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα για τα έτη 2014

Στο ΦΕΚ 2385/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Φ.900/34/81947/Σ.277 /8.8.2014 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 2388/Β/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1344/13.8.2014 Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/08/2014.

Στο ΦΕΚ 402/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.94810/8128/25.8.2014 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού - Παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Κοτσιλάρης »στον Όρμο Σκρόφα της Δ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 403/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61082/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στα όρια του Οικισμού «Κώστου» του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας Αννέτας Χατσίου και Ρικάρδου Φαριά.

Στο ΦΕΚ 404/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.61060/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Χωραφάκια Φτελιάς» του Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μέρος κατά μήκος του ανατολικού ορίουτης ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαβασιλείου.
- Απόφ.61074/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή "Σκυλάμπελα" Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται κατά μήκος τμήματος του δυτικού ορίου του ΧΑΔΑ.

Στο ΦΕΚ 405/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50264/1494/2.7.2014 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Νότια - Νοτιοανατολικά του οικισμού Καρκαλού της Δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας του Δήμου Γορτυνίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 408/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61072/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Σκοτεινή - Φτελιάς» του Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια των ιδιοκτησιών Αντώνη Κυραντώνη και Τομαζίνας Κυραντώνη.

Στο ΦΕΚ 409/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2855/18.8.2014 Μερική ανάκληση της αριθμ. 3789/92/19

Στο ΦΕΚ 410/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61067/26.8.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Νήτες» Μέγα Γυαλού του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται εντός της ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Κολύβα και Στέλλας Κολύβα.

Στο ΦΕΚ 411/Δ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2640/18.8.2014 Μερική ανάκληση της αριθ. 4867/14

Στο ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/8.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ21/207256/121838/13003/5030/19.8.2014 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του «Γαλησσά», νήσου Σύρου. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2375/Β/5.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32807/1.9.2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β΄/14-6-2013).

Στο ΦΕΚ 2377/Β/5.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 /2.9.2014 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του ΥπουργείουΥγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

>>>   >>>>

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/4.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.32551/21.10.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στο οικοδομικό τετράγωνο 74 περιοχής 86 και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 185/Α/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.116/14/2.9.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στο ΦΕΚ 2363/Β/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149/29.8.2014 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002)και υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).

Στο ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.39620/1211/17.7.2014 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την Τ.Κ. ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ με τον οικισμό ΠΛΑΤΑΝΟΥ της Τ.Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΩΝ του Δήμου ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ως μοναδικής.
- Απόφ.48979/1445/17.7.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.

Στο ΦΕΚ 290/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.48972/1443/24.7.2014 Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Σπάρτης για την χωροθέτηση κτιρίου των γενικών αρχείων του κράτους
- Απόφ.51651/1513/17.7.2014 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.

Στο ΦΕΚ 291/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.323941/8283/20.8.2014 Ανάκληση της με αριθμ. 207413/7248/23-12-2013 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό χώρου πρασίνου και πεζοδρόμουστα Ο.Τ. 2065 και 2065Α μεταξύ των οδών Ήρας, Καππαδοκίας, Ερ. Σταυρού και Ιωνίας του Δήμου Καλαμαριάς Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 292/ΑΑΠ/3.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.323924/8282/20.8.2014 Ανάκληση της με αριθμ. πρωτ. 29/οικ.2510/ΠΣΚ/28/ 16-1-2008 απόφασης Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης και έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Ε. Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Παπάφη-Μπότσαρη-Λυκαονίας-Νίκαιας με τον αποχαρακτηρισμό χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση των με αρ. 2548/2005 και 2739/2006 Δικαστικών Αποφάσεων και ταυτόχρονο όμοιο επαναχαρακτηρισμό του.
- Απόφ.55079/21.8.2014 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου στο Ο.Τ. 392 σε συμμόρφωση της 41/2013 απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

>>>   >>>>

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 398/Δ/2.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.58092/12.8.2014 Κατάργηση της ζώνης παραλίας στη θέση «Ποτάμι - Ηραίον» Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/2.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.290843/7496/20.8.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών στα Ο.Τ. 218α και 218β του Δήμου Πέλλας.
- Απόφ.2811/14.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρουστην περιοχή «Αλώνια» του Τ.Κ. Τριάδας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

>>>   >>>>

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 396/Δ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.111455/1618/7.8.2014 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Μετσόβου-Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου» Δήμου Μετσόβου.

Στο ΦΕΚ 397/Δ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.110615/1427/7.7.2014 Κατάργηση του Καταφυγίου Αγριας Ζωής «Κουρί» περιφέρειας Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.

Στο ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8216/126/7.8.2014 Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας.
- Απόφ.2312/8.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Γούρνες Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Κακόσκαλο».

Στο ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1737/8.8.2014 Διόρθωση διαγράμματος που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4384/10-12-2001 απόφαση του Νομάρχη Χανίων «Αναγνώριση δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Καστέλλι - Γραμβούσα - Πλάτανος - Καλυβιανή - Νιο Χωριό-Κουτουφιανά-Ντουλιανά σαν κύριας δημοτικής οδού...» (ΦΕΚ 1138/Δ΄/31-12-2001).
- Απόφ.1977/8.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Κάτω Αρχανών, Δημοτικής Ενότητας Αρχανών, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, Περι φερειακής Ενότητας Ηρακλείου στη θέση «Πεζούλια».

Στο ΦΕΚ 283/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.61255/12.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Ασπροχώματος στα Ο.Τ. 280, 208Α, 207, 281, 282, 282Α, 283, 293 και 294.

Στο ΦΕΚ 285/ΑΑΠ/1.9.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α΄/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/182185/20623/1091/12.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κεντρικού κτηρίουτης Γαλλικής Σχολής των Αθηνών (Ecole Francaise d΄Athenes), που βρίσκεται στο Ο.Τ. 71092 του Δήμου Αθηναίων, που περικλείεται από τις οδούς Διδότου, Σίνα, Μερλιέ και Πρασσά, ιδιοκτησίας Γαλλικού Δημοσίου.
- Απόφ.38962/12.8.2014 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων: α. του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού 55 στο Ο.Τ.75/Τ.23 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά (ν. Αττικής) και β. του κελύφους του ισογείου του κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Φωτίου Κορυτσάς 64-58 και Ασκληπιού στο Ο.Τ.75/Τ.23 του ίδιου ως άνω Δήμου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ΄/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ΄/ΤΑΧ/Φ43/169576/100838/10797/4190/19.8.2014 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Κάστρο» ή «Παλιόκαστρο», Τ.Κ. Κομπωτής, Δ.Ε. Μεδεώνας, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας,Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 29 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 176/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.109/14/27.8.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 179/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.112/14/29.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 182/Α/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4282/29.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού.

Στο ΦΕΚ 2330/Β/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Κ1-1480/19.8.2014 Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθε σιακών χώρων.

Στο ΦΕΚ 2338/Β/29.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7057/Α36/12.8.2014 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας που επλήγησαν από τους σεισμούς της 7ης Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014.

Στο ΦΕΚ 278/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8216/127/7.8.2014 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των: «Έργων επέκτασης - βελτίωσης λιμένα Κολυμβαρίου και των έργων προστασίας ακτής Κολυμβαρίου» και καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης χερσαίας ζώνης λιμένα Κολυμβαρίου.
- Απόφ.8216/128/7.8.2014 Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κατακόλου.

Στο ΦΕΚ 279/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.-/8.8.2014 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου «Χώρας» Σαμοθράκης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ47.
- Απόφ.1436/7.8.2014 Καθορισμός οικοδομικής γραμμής στα 3,50 μ. από τον άξονα της δημοτικής οδού ούτως ώστε να ταυτιστεί με τη γραμμή περίφραξης σε ακίνητο φερό

Στο ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/29.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.56668/5.36.β4/7.8.2014 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011, που αφορά οδό στον οικισμό «Απηδιά
- Απόφ.2802/5.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή «Λιθαριά» του Τ.Κ. Άτταλης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων».

>>>   >>>>

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 167/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.100/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο ΦΕΚ 170/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.103/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.104/14/27.8.2014 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 175/Α/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108/14/27.8.2014 Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 389/Δ/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.40863/3698/18.8.2014 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΜΥΛΟΙ - ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ» Δήμου Λευκάδας, Ν. Λευκάδας.

Στο ΦΕΚ 276/ΑΑΠ/28.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2529/8.8.2014 Τροποποίηση ΓΠΣ του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου στην Πολεοδομική Ενότητα 28 - Χαλέπα Κεφαλογιάννη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 27 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2302/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Π./οικ.72218 /21.8.2014 Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001(ΦΕΚ 70 Α΄ 2001) «΄Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασίακαι προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείας (Π.Φ.Υ.)»

Στο ΦΕΚ 2308/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ.Π./οικ.4963/13.8.2014 Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο ΦΕΚ 2323/Β/27.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38469/21.8.2014 Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του ΗμερολογίουΕισερχομένων Πράξεων και του Βιβλίου Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών,αντιγράφων και αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου.

>>>   >>>>

Τρίτη 26 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 165/Α/26.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.-/21.10.2014 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ - Στο ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας

Στο ΦΕΚ 275/ΑΑΠ/26.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.8216/125/7.8.2014 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Φούρνων.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/179411/20309/1077/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού του Αγίου Διονυσίου, στον Δήμο Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης. ιδιοκτησίας ΟΣΕ Α.Ε.

>>>   >>>>

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2276/Β/25.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2/64227/12.8.2014 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/08/2014».

Στο ΦΕΚ 379/Δ/25.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.42779/31346/8.8.2014 Επανακαθορισμός οριογραμμής παραλίας, στη θέση «ΟΤ 391Α ΣΠΕΤΣΩΝ», στο Παλιό Λιμάνι, του Δήμου Σπετσών, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Στο ΦΕΚ 382/Δ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.55934/2314 /31.7.2014 Εν μέρει ανάκληση της υπ' αριθμ. 7182/475/25
- Απόφ.56194/5.8.2014 Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 28053/7.5.2014 (ΦΕΚ 217/ Δ΄/21.5.2014) απόφασης περί καθορισμού ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Λυώνας» νήσου Νάξου.

Στο ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.38326/5.8.2014 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δ.Δ. Νάουσας, Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, για την κατασκευή Υποσταθμού (Υ/Σ) GIS 150KV/MT, ως και λοιπών υποστηρικτών εγκαταστάσεων.
- Απόφ.76456/3610/25.7.2014 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού συνοικισμού Κουτσελιού στο οικοδομικό τετράγωνο 36 του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 268/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1930/31.7.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Μακρύς Τοίχος, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνιάς, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
- Απόφ.2108/4.8.2014 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Πρινέ, Τοπικής Κοινότητας Πρινέ, Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου Φωκά, Δήμου Ρεθύμνου, Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης στη θέση «Σαλιβαριανά ή Γλυκά Βελανίδια».

Στο ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.56373/30.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 1086, 1095, 1177, 1178, 1179 (Βόρεια Συνοικία).
- Απόφ.59046/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1472 (Γιαννιτσάνικα).

Στο ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/179387/20301/1075/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείο του λιθόστρωτου μονοπατιούτων Κιτριών της Δ.Ε. Αβίας της Τ.Κ. Δολών, του Δήμου Μάνης, ΠΕ Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/205960/121049/7214/2553/6.8.2014 Έγκριση κήρυξης του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της νήσου Κικύνθου στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Παγασητικού, Δήμου Αλμυρού, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/ 205962/121051/7215/2554/6.8.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στη θέση Ακρα Γλάρος στη θαλάσσια περιοχή του Δυτικού Παγασητικού, Δήμου Αλμυρού, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 271/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.59043/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 1193 (Βόρεια Συνοικία) 1218,1301 (Ανατολικής Συνοικίας).
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/177244/105183/11238/4351/6.8.2014 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Ερμόνων, Δ.Ε Περελίων, Π.Ε Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στο ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.39328/1411/5.8.2014 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντόςτων ορίων του οικισμού Ολυμπιάδας της Δ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με το άρθρο 35του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-11).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ΤΜΝΜ/207707/23540/1224/257/8.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της όψης του ακινήτου επί της οδού Μυλλέρου 31, στην περιοχή του Μεταξουργείου του Δήμου Αθηναίων, φερομένης ιδιοκτησίας Γεωργίου Μυλωνά.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/147832/16754/894/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Πύργου του Ρολογιού Ξάνθης, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλεως, στο Δήμο Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου.
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/174482/19776/1051/7.8.2014 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Χάρακα Δήμου Μονεμβάσιας, Π.Ε. Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/185317/20893/1105/7.8.2014 Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της Ελένης Ιγγλέση και ανάκληση της υπουργικής απόφασης, ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2087/29229/12-06-1996 (ΦΕΚ 506/Β΄/1-07-1996) με την οποία χαρακτηρίστηκε ο θερινός κινηματογράφος «ΑΕΛΛΩ» επί των οδών Αλ. Υψηλάντου και Παπαφλέσσα στην Πάτρα, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και της υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/57685/1368 /22-09-2004 (ΦΕΚ 1519/Β΄/14-10-2004) με την οποία συμπληρώθηκε ως προς τη χρήση του ως θερινού κινηματογράφου.

Στο ΦΕΚ 273/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.50461/1811/5.8.2014 Κύρωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού Κεραματών της Δ.Ε. Αρταίων, Δήμου Αρταίων, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)».

Στο ΦΕΚ 274/ΑΑΠ/25.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.59045/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1465 (Γιαννιτσάνικα).
- Απόφ.59040/4.8.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1146 (Βόρεια Συνοικία).

>>>   >>>>

Πέμπτη 21 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 378/Δ/21.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48836/10580/30.7.2014 Καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην Τ.Κ. Ψαράδων της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα του Δ. Πρεσπών, της Π.Ε. Φλώρινας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 20 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2263/Β/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28309/1871/12.8.2014 Τροποποίηση των υπ΄αριθμ. 18586/698/2000 (ΦΕΚ Β΄ 411/ 29-3-2000) και 10852/715/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1466/5-6-2014) αποφάσεων.

Στο ΦΕΚ 371/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.48835/10579/30.7.2014 Καθορισμός όχθης και παρόχθιας ζώνης, στην περιοχή Κούλα της λίμνης Μεγάλη Πρέσπα του Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

Στο ΦΕΚ 372/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12149/127073/31.7.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «ΓΙΑΛΙΑ», του Δήμου Αλοννήσου, Ν. Μαγνησίας.

Στο ΦΕΚ 373/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13257/139598/31.7.2014 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παλαιού αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «Γλώσσα, διαύλου Ωρεών», Δ.Ε. Αιδηψού, Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 374/Δ/20.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.33817/25828/8.7.2014 Επανακαθορισμός των οριογραμμών της παραλίας και του αιγιαλού, στη θέση «ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ - έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «cafe Porto» του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, της Περιφέρειας Αττικής.

>>>   >>>>

Τρίτη 19 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2254/Β/19.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.47563/4181/6.8.2014 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσωτων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) .

>>>   >>>>

Δευτέρα 18 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2245/Β/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.39873/5.8.2014 Καθορισμός των Προτύπων Δεσμεύσεων για τηνΑδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Στο ΦΕΚ 2248/Β/18.8.2014 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6953 /A321/5.8.2014 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. οικ 3955/Α321/18.9.2013 (Φ.Ε.Κ. 2404/Β/26.9.2013) Υπουργικής απόφασης "Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τo σεισμό της 7ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Φωκίδας" και επέκταση κατ΄ ανάλογο εφαρμογή των διατάξεων της για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βοιωτίας.
- Απόφ.6952/A321/5.8.2014 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων α) από την πυρκαγιά στις 25 Αυγούστου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής β) από την πυρκαγιά στις 29 Μαΐου 2013 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γ) από την πυρκαγιά στις 02 Αυγούστου 2013 στο Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και δ) από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2013 σε περιοχές του Δήμου Μαραθώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Στο ΦΕΚ 366/Δ/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54577/30.7.2014 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΒΑΝΗ» του Δήμου Σίφνου νήσου Σίφνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας της Μπριγκίτα Χίλντε Ψαράκη.

Στο ΦΕΚ 369/Δ/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.38074/8402/4.8.2014 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης, της παλαιάς όχθης και της παρόχθιας ζώνης στη θέση Μάτσικα (Κ.Τ.Ε.Λ Νομού Ιωαννίνων) του Δήμου Ιωαννιτών στη λίμνη Παμβώτιδα στο Νομό Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 370/Δ/18.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12150/127078/31.7.2014 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην θέση «ΣΠΛΙΘΑΡΙ», του Δήμου Αλοννήσου, Ν. Μαγνησίας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 14 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/14.8.2014 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./23.7.2014 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 240, 241 και 246 της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών (Ν. Φωκίδας).
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002