Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ

>>>   >>>>

Πέμπτη 23 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 951/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.A3γ/οικ. 14340/24.2.2017 Αναγνώριση Κέντρων Τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Στο ΦΕΚ 970/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ 1038/15.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλου, ισχυρής χαλαζόπτωσης-πλημμύρας) που εκδηλώθηκαν στις 08/09/2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1039 /15.3.2017 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που εκδη-λώθηκαν στις 06, 07 και 08/09/2016 στον Δήμο Ήλιδας, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτι-κής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 972/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5988/2016/Α325/15.3.2017 Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/ Α325/21-05-2015 (Φ.Ε.Κ. 1143/Β/16-06-2015) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας,Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου».

Στο ΦΕΚ 973/Β/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3122.1-Τ69/21144/2017/20.3.2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης ΛιμέναΤήνου».

Στο ΦΕΚ 75/Δ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.598/23.2.2017 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμήματος έκτασης 17000 τμ του τεμαχίου υπ. αριθμ.683 αγροκτήματος Μαρμαριάς Δ. Παρανεστίου Δράμας για κοινωφελή σκοπό (ΣΜΑ,μονάδακο-μποστοποίησης και Πράσινο Σημείο).

Στο ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29583/23.2.2017 Έγκριση απόφασης κα θορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) στο Αλιευτικό Καταφύγιο Αμμουλιανής (Γλαστρί) Δήμου Αριστοτέλη.

Στο ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΦΑΧ21/οικ/1699 /2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1030943/1845/0010/27-3-2008(ΑΑΠ123) για την κατασκευή του τμήματος Κόρινθος-Πάτρα απόχ.θ. 57+600 έως χ.θ. 62+800 στα Δ.Δ. Αιγείρας και Ακράτας του Νομού Αχαΐας, για τις ιδιοκτησίες με Α.Κ.Π. 06012015, 06012017, 06012019,06012020, 06012022, 06012024, 06012025,06012026, 06012028, 06012029, 06012083, 06012084, 06012090, 06012091, 06012093, 06012094, 06012095, 06012096, 06012097,06012098, 06012130, 06012131, 06012132,06012133, 06012134, 06012135, 06012136, 06012137, 06012139, 06012141, 06012142, 06012146, 06012151, 06012152, 06012154,06015037, 06015038, 06015039, 06015052,06015053 και 06015069 (σύνολο 41 ιδιοκτησίες).
- Απόφ.Φ6Α/οικ/1696 /2.3.2017 Μερική ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης ως προς το ακίνητο με ΑΚΠ 104, που απαλλοτριώθηκε με την κοινή υπουργικήαπόφαση 1099018/10575/0010/31-12-2002, (Δ' 9/2003),γιατηνΚατασκευή του Οδικού τμήματος από χ.θ.14+860-χ.θ.22+950 της παράκαμψης Άρτας-Φιλιππιάδας (Ιόνια Οδός).
- Απόφ.ΦΑΡΚ11/1117 /2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1108375/8183/0010/04-01-2007(ΑΑΠ19) για τη διάνοιξη του τμήματος Λεύκτρο - Σπάρτη, (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 10+000) του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη στο Δήμο Φαλαισίας στην Π Ε Αρκαδίας ως προς τα ακίνη τα με ΑΚΠ 0101122,0101123,0101124,0101127,0101128,0101129,0101130,0101132,0101133, 0101142,0101143,0101338,0101339,0101340,0101351,0101352,0101353,0101411,0101425,0101432, 0101437.
- Απόφ.Φ100Χ./230 /2.3.2017 Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για το έργο: «Βελτίωση της συνδετήριας οδού κόμβου Γαλατά με την ΠΕΟ Χανιά-Καστέλλι στο τμήμα Γαλατάς-Κολυμπάρι» στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. (Αρχική απόφαση απαλλοτρίωσης 2687/15-11-2005(Δ' 1346) Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης).
- Απόφ.797/1.2.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση1034516/3090/0010/ 24-04-2002(339Δ/30-04-02) για την κατασκευή των οδών προσπέλασης στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της παραλιακής Λεωφόρου Ποσειδώνος από Αμφιθέας έως Αλίμου στο Δήμο Αλίμου.
- Απόφ.ΦΚΟΡ6/οικ/1701/2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1004839/376/0010/29-01-2008 (ΑΑΠ 53) για την κατασκευή του τμήματος ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ, υποτμήμα (χ.θ. 16+500 έως 24+800) στο Δήμο Σικιωνίων στην ΠΕ Κορίνθου ως προς τις ιδιοκτησίες με ΑΚΠ 28077088, 28077090,28077091,28077092, 28077094, 28077095, 28077096,28077097, 28077099, 28077100, 28077102,28077103, 28077104, 28077105, 28077107,28077108, 28077110, 28077112, 28047018,28047021, 28088017, 28088021, 28088022,28088023, 28088024, 28088030, 28088031,28088033, 28088034, 28088037, 28088039,28088040, 28088041, 28088044, 28088045,28088046, 28088049, 28088050, 28088051,28088053, 28088059, 28088061, 28088065,28088072, 28088073, 28088078, 28088079,28088081, 28088084, 28088087, 28088089,28088091, 28088160.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/398217/36644/5241//30.11.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του πέτρινου φάρου χωρίς τις νεωτερικές επεμβάσεις καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ακρωτήριο Δρέ-πανο Ν. Αχαΐας, φερόμενης ιδιοκτησίας ελληνικού δημοσίου(Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού).
- Απόφ.ΦΑΧ21Α/οικ/1697/2.3.2017 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που κηρύχθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1052719/3516/0010/18-6-2009(ΑΑΠ308) για την κατασκευή του τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Πάτρα χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 120+000στο υπότμημα από χ.θ. 57+600 έως χ.θ. 62+800 στους Δήμους Αιγείρας και Ακράτας του ν.Αχαΐας για τις ιδιοκτησίες με Α.Κ.Π.06012009, 06012017 και 06012160.

Στο ΦΕΚ 59/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.914 /15.2.2017 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 1221 Ο.Τ.1222 και Ο.Τ.1222α της συνοικίας Νεάπολης της Δ.Ε. Βόλου Ν. Μαγνησίας.
- Απόφ.189/10.3.2017 Σημειακή τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Σορωνής, Δήμου Ρόδου, στα Ο.Τ. 74 και Ο.Τ. 76.

Στο ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/23.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29063/23.2.2017 Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρου εξομοιούμενου με Ζώνη Λιμένα (Χερσαία) στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πυργαδικίων Δήμου Αριστοτέλη.

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 941/Β/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/40/7586/3.3.2017 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β' Κλάδου/Διεύθυνσης Β4(ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛ/Β4) και των αντίστοιχων εντύπωντους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 72/Δ/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.646/34381 /7.3.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στα όρια ιδιοκτησίας Παρούσου Γεώργιου και Παναγιώτας στη θέση Ακρωτήρι,Τ.Κ. Αετού του Δήμου Καρύστου, Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 73/Δ/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22104/6.3.2017 Καθορισμός αιγιαλού, παραλίας καιπαλαιού αιγιαλού στην θέση «200μ. Βόρεια της Μπούκας σε τμήμα 600μ. στη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου» του Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης Ν. Ηλείας.

Στο ΦΕΚ 74/Δ/22.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.384/Φ.Λ /2.3.2017 Αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 886/Β/21.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30/2016/21.3.2016 Κατάργηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 906/Β/21.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 17517/6110 /28.2.2017 Τροποποίηση της αριθ. 3943/1690/9-2-2011 απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων,εγγράφων και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής,της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Στο ΦΕΚ 930/Β/21.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/23063/1866/487/26.1.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 17112/23.6.2000 (ΦΕΚ847 Β΄) απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)».

Στο ΦΕΚ 54/ΑΑΠ/21.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/26895/2899/454/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συνόλου («Κτήρια 1 και 2») φερομένης ιδιοκτησίας Σίμου Ανδρέα του Κων/νου, Σίμου Κων/νου του ΑνδρέακαιΣίμου Νικολάου του Ανδρέα, επί της οδού Λαμίας αρ.43 (Ο.Τ.526Δ),στα Φάρσαλα, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/38732/4258/682/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου, Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε.Λάρισας.
- Απόφ.14054/9.3.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Άγιος Πέτρος» τηςΤοπικής Κοινότητας Καρδιανής Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Γεωργίου Σκιάφου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/437198/40404/5772/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Παλαιού Νοσοκομείου Χατζή-Κώστα στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 64/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΥΚΜ/Β3/Φ75/516675(3347)/2016/10.2.2017 Καθορισμός ενδιάμεσου αποδέκτη και ανωτέρας τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων αυτού και ειδικών όρων για την διάθεση των επεξεργασμένων μη επικίνδυνων αστικών λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Τ.Κ. Αθύρων του Δήμου Πέλλας της Π.Ε.Πέλλας.

Στο ΦΕΚ 68/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2143/26875/20.2.2017 Επανακαθορισμός των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας και την οριοθέτηση του παλαιού αιγιαλού,στον όρμο Νούσας,στην ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, Τ.Κ.Θίσβης, του Δήμου Θήβας,Π.Ε.Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 898/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3122.1-Τ29/14749/2017/24.2.2017 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για Αποκατάσταση αστοχίας και ενίσχυσης θωράκισης προβλήτας Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Σκάλας Πάτμου.
- Απόφ.3122.1-Τ61/14726/2017 /24.2.2017 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων περί απομάκρυνσης κρηπιδώματος περιοχής Βασιλικών Σαλαμίνας.

Στο ΦΕΚ 900/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΝΣγ/οικ15299 /ΦΝ 466/2.3.2017 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 922/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.943 /28.2.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νάουσας Νομού Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 929/Β/20.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.402/16.3.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/3/2017.

Στο ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/20.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.14018/9.3.2017 Αναγνώριση οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή «Ασγούρου» νήσου Ρόδου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1948 (1923), βάσει του άρθρου 20 τουΝ.Δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).
- Απόφ.14049 /9.3.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Άγ. Δημήτριος» της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διερχόμενης έμπροσθεντης ιδιοκτησίας Γεωργίου Σιταρά.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 873/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11258/6.3.2017 Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 43 τον. 4414/2016 (Α΄149).

Στο ΦΕΚ 881/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2776/13.3.2017 Δημοσίευση της αριθ. 34/03-02-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου περί ανάληψης αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 τουν. 3852/2010 από τον οικείο Δήμο.

Στο ΦΕΚ 896/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.375/13.3.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/03/2017.

Στο ΦΕΚ 901/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/6.3.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ΦΕΚ 902/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.27855/2549 /14.3.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 903/Β/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.31747 /16.3.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (π.δ. 116/2014, όπως ισχύει).

Στο ΦΕΚ 63/Δ/17.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1865/28.2.2017 Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός παλαιού αιγιαλού στη θέση «Απολλωνιάδα» στην Αλεξανδρούπολη».

Στο ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/17.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/38860/22943/981/245/3.3.2017 Οριοθέτηση τουαρχαιολογικού χώρου του Επάνω Κάστρου (Κάστρο Φανερωμένης ή Κάστρο της Γριάς), νήσου Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.45340/796 /3.3.2017 Αναγνώριση οδού προϋφισταμένης του 1923 στους Μολάους Δήμου Μονεμβάσιας Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/17.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.242624/16 /17.2.2017 Άρση απαλλοτρίωσης,στην ιδιοκτησία της Σμυρνιωτοπούλου Χαρίκλειας και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.780-783 (πρώην Ο.Τ. 419-420) του Δήμου Χαλανδρίου Ν. Αττικής.
- Απόφ.10675 /22.2.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοι-νοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 τουν.3937/2011. (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) ως ισχύει,εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλούστη θέση "Λιαρωπά" Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν.Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/17.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.241129/17.2.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ291 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με έγκριση πεζοδρόμου κατ' επέκταση της οδού Σκουφά.
- Απόφ.215422/4083 /2.3.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου,σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ.23/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Δημακοπούλου Νίκας, στο Ο.Τ.171,πιν.27, σχεδίου πόλης Λιβαδειάς.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΠΔΝΣΜΤΠ/21169/2138/324/118/3.3.2017 Χαρακτηρισμός ως νεώτερων μνημείων, κτηρίωντου βιομηχανικού συγκροτήματος «Κλωστήρια Λαναρά - Κύρτση», που βρίσκεται στην Λεωφ. Κηφισού 54 (Ο.Τ. 124/75), στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας συνιδιοκτητών βιομηχανικού συγκροτήματος «Κλωστήρια Λαναρά - Κύρτση».

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 820/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1784/18873/17.2.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης ,Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης καιΤροφίμων.

Στο ΦΕΚ 821/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.151364/675 /21.2.2017 Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
- Απόφ.151363/674 /21.2.2017 Καθορισμός τιμήματος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για ατομικές ανάγκες των κατοίκων.

Στο ΦΕΚ 823/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1900/23.2.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σητείας.

Στο ΦΕΚ 866/Β/16.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.345/23924/2.3.2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ πρωτ.4912/120862 /05/11/2015 υπουργική απόφασημε θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτώνστο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας(ΚΗΜΟ)» 2468 Β΄).

Στο ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/16.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.209654/2016 /24.1.2017
- Απόφ.1041/29 /25.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρυών του Δ. Ζίτσας στo ΟΤ 24.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 806/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/4734/2016/Α325/9.2.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από την πυρκαγιά της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 811/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.245/2/02.02.2017 /27.3.2017 Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 814/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.140424/6.3.2017 Τροποποίηση της υπ_ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 31422014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1435) και την υπ' αριθμ.οικ.170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) καθώς και της υπ,αριθμ.145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης(Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1212).

Στο ΦΕΚ 851/Β/15.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23809/Δ.Τ.Β.Ν 351 /24.2.2017 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/863 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2015,της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/585 της 12ης Φεβρουαρίου 2016 και των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/1028 και (ΕΕ) 2016/1029/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Απριλίου2016.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 772/Β/14.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Γ1β Γ.Π. οικ. 11361/14.2.2017 Τροποποίηση της υπ'αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 75888/2.09.2014(ΦΕΚ2377Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)».

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 31/Α/13.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4457/13.3.2017 Kύρωσητης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 804/Β/13.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53499/13.3.2017 Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. οικ.8840/13.1.2017 (ΦΕΚ39/τ.Β΄/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την αριθ.οικ.14027/20.1.2017 (ΦΕΚ97/τ.Β΄/2017) όμοια.

Στο ΦΕΚ 61/Δ/13.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22651/20.2.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα στον Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 765/Β/10.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.11070/3.3.2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου:α) στο Δήμο Γαλατσίου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, β) στο Δήμο Ηρακλείου του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και γ) στο Δήμο Ν.Ιωνίας του Νομού Αττικής, νυν Δήμο Ν.Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας ΒορείουΤομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 769/Β/10.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.Δ3/Γ/5650/1948/10.3.2017 Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας για αεροδρόμια ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων αεροσκαφών.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 759/Β/9.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1034/7.3.2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2016,των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή.

Στο ΦΕΚ 59/Δ/9.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 4475/90053/16 /9.2.2017 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Κάτω Σφακορυάκι» Αγίου Παύλου, Δ.Δ. Σακτουρίων Δ.Ε. Λάμπης, Δήμου Αγ. Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 46/ΑΑΠ/9.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.12612/633/20.2.2017 Καθορισμός όρων δόμησης για ήσσονος σημασίας αθλητικές εγκαταστάσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Δή μου Παλλήνης Αττικής, σε ακίνητο (διαμπερές), που βρίσκεται επί των οδών Αγγ.Σικελιανού και Αγ. Αθανασίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 713/Β/8.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9893/3696/15.2.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου ως προς τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3ε, 3στ, 14γ, 14δ, 21 και 28 Ζ.5 αυτού.

Στο ΦΕΚ 714/Β/8.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1735/18228/16.12.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενι-κό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 720/Β/8.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1030/3.3.2017 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ'αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπωνκαι νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 τουν. 4172/2013.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 687/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.70/3.2.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στους Διευθυντές Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 690/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/3766/2016/Α321 /9.2.2017 Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης της δωρεάν κρατικής αρωγής στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται δάνειο, για την αποκατάσταση πληγέντων κτιρίων από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως και 2013.

Στο ΦΕΚ 693/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5936-2016/214/11.1.2017 Κανονισμός αναθέσεως και εκτελέσεως παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας και των υπαγομένων σε αυτήν εκκλησιαστικών νομικών προσώπων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 710/Β/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10211/24.2.2017 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Περιστερίου του Νομού Αττικής ,νυν Δήμο Περιστερίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 57/Δ/7.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4282 /194927/8.2.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας και διακατεχόμενης έκτασης δασικού χαρακτήρα της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού είκοσι επτά εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και εξήντα οκτώ τετραγωνικών εκατοστών (27.393.768,68 τ.μ.) στις θέσεις «Κρίνη Βρίζα, Βοριά Ρέμα, Κατούνια, Μαράντζα, Κούτρος,Καρουπιά, Λεόντειο, Γλύφα, Χωράφα, Αδραλή Αγ.Αθανάσιος, Άγιος Γεώργιος, Βασιλικόρεμα» Δ.Κ.Λίμνης και «Ψηλή Ράχη, Βαθειά Κανάλια, Χαρτοκόπι, Πευκέλι, Αρχαγγελόρεμα, Ξηρόκαμπος» Τ.Κ Σπαθαρίου και «Αδραλή, Στιβιδιόλακα» Τ.Κ. Κεχριών του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 42/ΑΑΠ/7.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13585/1.2.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) όπως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Κορομηλιάς της Δ.Ε. Αγίας Τριάδος του Δήμου Καστοριάς.
- Απόφ. 8468ΠΕ /31.1.2017 Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 (Α΄ 214) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, της οδού Μαρώνειας -παραλία Πετρωτών - όρια Π.Ε. Έβρου.
- Απόφ.203835/2016 /24.1.2017 Εντοπισμένη διόρθωση του διαγράμματος που συνοδεύει το από 12-9-1989 π.δ/γμα (ΦΕΚ 956Δ΄/15-10-1986) από χώρο χαρακτηρισμένο Γ 507 Κ.Π. σε χώρο με το χαρακτηρισμό «εκτός σχεδίου, σε συμμόρφωση προς την με αριθμ.7830/2006 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών».

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 51/Δ/6.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.951/10831 /2.2.2017 Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Αχλαδότοπος» παραλία Βαρελαίων - Βαθύρεμα, Δήμου Καρύστου Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 52/Δ/6.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7564/8.2.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «ΑγίαΜαρίνα» Νήσου Σύμης, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 53/Δ/6.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6524/3.2.2017 Άρση της αναδάσωσης έκτασης οχτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (800 τ.μ.) στη θέση «Τούμπα» περιοχής εντός του οικισμού της Χώρας Δήμου Άνδρου Ν.Άνδρου Ν. Κυκλάδων.
- Απόφ.226917/13.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 17,178 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Κερασιά»περιοχής ΔαμουλιανάτωνΤοπικής Κοινότητας Δαμουλιανάτων Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δήμου Κεφαλονιάς Ν. Κεφ/νίας.

Στο ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/6.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10521/20.12.2016 Τροποποίηση σχεδίου πόληςστο Ο.Τ.217 της συνοικίας Νέων Παγασώντης Δ.Ε.Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

Στο ΦΕΚ 41/ΑΑΠ/6.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΔΟΥ/οικ/857 /15.2.2017 Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος της υφιστάμενης Εθνικής Οδού(3) Κοζάνης- Πτολεμαΐδας στην περιοχή Ποντοκώμης, μήκους 3951 m, από Χ.Θ.14+377 μέχρι Χ.Θ.18+328 της αυτής Εθνικής Οδού,με αφετηρία χιλιομέτρησης την Κοζάνη.
- Απόφ.181145/10.2.2017 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ1278, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 629/Β/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1606/16641/14.2.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 663/Β/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20886/20.2.2017 Συμφωνίες πλαίσιο έτους 2017 που συνάπτονται από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ.1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 664/Β/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1024/20.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 6.1.2017 και μέχρι τις 12.1.2017 στο Δήμο Αλοννήσου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 45/Δ/2.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.22718/9.2.2017 Τροποποίηση-Επανακαθορισμός ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών.

Στο ΦΕΚ 37/ΑΑΠ/2.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Υ.Π.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/35981/21203/905/231/7.2.2017 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κάστρου και Κούλιας Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου, Π. Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.ΥΠ ΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 437216/40406/5773/7.2.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του φάρου στη νησίδα Πρασονήσι, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/437276/40415/5775/7.2.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 6 του ν.3028/2002 της γέφυρας στον Κλαδέο ποταμό εντός του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Π.Ε. Ηλείας, Περ. Δυτικής Ελλάδος, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας).

Στο ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/2.3.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/394052/235286/15087/4750/13.2.2017 Κήρυξη και οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του σπηλαίου «Καταφυγάδι» και της κορυφή «Λέσκα» του όρους «Μερμυγκάρης», Δήμου Κυθήρων, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.Υ.ΠΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/387622/231425/8123/2853/13.2.2017 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αντιπάρου, Δ.Ε. Κυκλάδων, Π.Ε. Ν. Αιγαίου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 24/Α/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4456/1.3.2017 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ,ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περίευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 624/Β/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.534/31.1.2017 Έλεγχος νομιμότητας και δημοσίευση της αριθμ.10/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας, περί διαπίστωσης επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την έναρξη πρόσθετων αρμοδιοτήτων.

Στο ΦΕΚ 637/Β/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/5320/2016/Α325/9.2.2017 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχέςτωνΠε- ριφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Στο ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/1.3.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΔΠ 0002260/0906π.ε./Β/ΕΞ2017 /8.2.2017 Ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την 1081045/6277/Δ0010/04-10-2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 76/τ.ΑΑΠ/25-10-2006)των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, για αρχαιολογικούς σκοπούς στην Αγία Ειρήνη νήσου Κέας Ν.Κυκλάδων.

>>>   >>>>

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 616/Β/28.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.23245/23.2.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016(ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 36/ΑΑΠ/28.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.2608/13.2.2017 Χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών ορών αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη θέση Παντέλι ν. Λέρου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 609/Β/24.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/475/Α321/21.2.2017 Εξάλειψη υποθήκης κτιρίων που επλήγησαν απότο σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.

Στο ΦΕΚ 41/Δ/24.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.53/21494/1.2.2017 Καθορισμός επιφανειακού αποδέκτη ως εναλλακτικού /συμπληρωματικού τρόπου διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Θηβαίων Π.Ε.Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 31/ΑΑΠ/24.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.10964/22.12.2016 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.735 και Ο.Τ.736 της περιοχής Μαχαιρίτσα της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Ενιαίου Δήμου Βόλου.

Στο ΦΕΚ 34/ΑΑΠ/24.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 418580/38562/5509/13.2.2017 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του φάρου στη νησίδα Κανδελιούσσα, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού Ναυτικού).
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/415256/38278/5458/13.2.2017 Χαρακτηρισμός ως νεώτερων μνημείων των τε-λευταίων εκατό ετών, των κτηρίων 14-15-16 και των δύο πυροβολείων (κτήρια 6-7), όπως αυτά σημειώνονταιστο συνημμένο τοπογραφικό του Δήμου Καρδίτσας, του πρώην Κέντρου Γενετι-κής Βελτίωσης Ζώων («Κτηνοτροφικός Σταθμός»- «Σταθμός Επιβητόρων») σε αγροτεμάχιο φερόμενης ιδιοκτησίας του πρώην Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στη θέση Τσαπόχα, Δήμου Καρδίτσας, Π.Ε. Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.3496/8.2.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης οικισμού Ανατολής στα οικοδομικά τετράγωνα Γ178 και Γ178Α Δήμου Ιωαννιτών.

>>>   >>>>

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 517/Β/22.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.260/ΚΕ5001 /1.2.2017 Ορισμός, Αναθέτουσας Αρχής-Προϊσταμένης Αρχής - Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα που αφορούν στην άρδευση της Πεδιάδας Φλώρινας και στην ύδρευση του Δήμου Φλώρινας από το Φράγμα Τριανταφυλλιάς και γενικότερα για τα έργα υδραυλικών υποδομών εθνικού επιπέδου στον Ν. Φλώρινας.

Στο ΦΕΚ 523/Β/22.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.18396/14.2.2017 Παράταση Ε.Π.Π.2008 - ΠΙΣΤ.2008 και 2009,Ε.Π.Π 2009 - ΠΙΣΤ. 2009 και 2010, Ε.Π.Π. 2010 - ΠΙΣΤ. 2010 και 2011, Ε.Π.Π. 2011 - ΠΙΣΤ. 2011 και 2012, Ε.Π.Π. 2012 - ΠΙΣΤ. 2012 και 2013, Ε.Π.Π. 2013 - ΠΙΣΤ. 2013 και 2014, Ε.Π.Π. 2014 - ΠΙΣΤ. 2014 και 2015 μέχρι31.12.2017 για υπογραφή σύμβασης.

Στο ΦΕΚ 551/Β/22.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΕΜΠ.ΕΞ.116 /17.2.2017 Παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.
- Απόφ.ΕΜΠ.ΕΞ.115 /17.2.2017 Σύσταση επιτροπής για την παροχή συμβουλών και γνωμών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας αναφορικά με τα θέματα του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

Στο ΦΕΚ 39/Δ/22.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.7660/8.2.2017 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Ρένη» στην περιοχή Φαληράκι της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ρόδου.

Στο ΦΕΚ 40/Δ/22.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.358/30.1.2017 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων Λυμάτων Οικισμών Αποδούλου - Αγίας Παρασκευής του Δήμου Αμαρίου.
- Απόφ.357/30.1.2017 Χαρακτηρισμός Τελικού Αποδέκτη ΕπεξεργασμένωνΛυμάτων Οικισμών Ομάδας «Γ» του Δήμου Ρεθύμνης.
- Απόφ.355/30.1.2017 Χαρακτηρισμός Τελικού Αποδέκτη Επεξεργασμένων Λυμάτων Οικισμών Ομάδας «Α» του Δήμου Ρεθύμνης.
- Απόφ.356/30.1.2017 Χαρακτηρισμός Τελικού Αποδέκτη Επεξεργασμένων Λυμάτων Οικισμών Ομάδας «Β» του Δήμου Ρεθύμνης.

>>>   >>>>

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 469/Β/21.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.54/2017 /26.1.2017 Δεύτερη παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 209/2016 απόφασης ΡΑΕ για τη θέσπιση ρυθμίσεων που αφορούν στο Σημείο Διασύνδεσης Κulata- Σιδηρόκαστρο.

Στο ΦΕΚ 487/Β/21.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.589/2016 /21.12.2016 Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.8 του ν. 4001/2011.

Στο ΦΕΚ 29/ΑΑΠ/21.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2833 /18.1.2017 Καθορισμός χώρων που εξομοιώνονται με χερσαία Ζώνη Λιμένα στην περιοχή Καμείρου Σκάλας, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/414864/38230/5445/7.2.2017 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του τουριστικού συγκροτήματος στο όρος Προφήτης Ηλίας της νήσου Ρόδου,Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Ρόδου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 19/Α/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4453/20.2.2017 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατην Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών.

Στο ΦΕΚ 470/Β/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.83674/10181/2.2.2017 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2017.

Στο ΦΕΚ 4569/Β/20.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.Φ11321/59554/2170/22.12.2016 Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν.4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.
- Απόφ.ΔΟΣ Γ1188835 ΕΞ 2016/16.12.2016 Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών μεβάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016.

Στο ΦΕΚ 31/Δ/20.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.29593/16 /13.1.2017 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην θέση Σκάλα Καλλιράχης Δήμου Θάσου, της Π.Ε. Καβάλας.

>>>   >>>>

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 455/Β/17.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1021 /9.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 474/Β/17.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3153/195/14.2.2017 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, διαδικασίας και μεθόδου υπολογισμού της χρεούμενης αξίας των παραχωρούμενων και των προς παραχώρηση κατοικιών σε οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. (νυν Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την Επικράτεια, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τίτλος οριστικής παραχώρησης.

Στο ΦΕΚ 33/Δ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.209744/22.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 102,272 στρεμμάτων που βρίσκεται στη περιοχή Αθέρα Τοπικής Κοινότητας Αθέρα Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δήμου Κεφαλονιάς Ν. Κεφ/νιάς.
- Απόφ.5806/1.2.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης εμβαδού συνολικού εμβαδού 180.798,14 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΣΤΡΑΚΙ» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της νήσου Νάξου (καταστραφείσα από πυρκαγιά).
- Απόφ.184863/3.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 450 τ.μ.που βρίσκεται στη περιοχή Μονοπωλάτων Τοπικής Κοινότητας Μονοπωλάτων Δημοτικής Ενότητας Παλικής Δήμου Κεφαλονιάς Ν.Κεφ/νιάς.
- Απόφ.200586/15.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2,028 στρεμ. που βρίσκεται στη περιοχή Τρωιαννάτων Τοπικής Κοινότητας Τρωιαννάτων Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου Δήμου Κεφαλονιάς Ν. Κεφ/νιάς.

Στο ΦΕΚ 35/Δ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.328925/7912 /2.2.2017 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων της ΜΕΛ του Κρατικού Αερολιμένα Ακτίου.
- Απόφ.2050/8.2.2017 Ανάκληση της υπ' αριθμ. ΔΔ 1569/18-6-2002 (ΦΕΚ Δ'585) απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλο-νίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 3.075,00 τ.μ. στη θέση Δραμινά της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.2059/8.2.2017 Ανάκληση τηςυπ' αριθ.ΔΔ 2914/25-10-2002 (ΦΕΚΔ'1008 )απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλονίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 3.447,00 τ.μ.στη θέση "Δραμινά" της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.2064/8.2.2017 Ανάκληση της υπ' αριθ.ΔΔ 2916/25-10-2002 (ΦΕΚ Δ' 1008) απόφασης του Διευθυντή Δασών Θεσσαλονίκης με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 1.630,00τ.μ.στη θέση "Δραμινά" της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/17.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.10432/23.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καρδίτσας στο Ο.Τ.488 και συγκεκριμένα του πεζοδρόμου που εισέχει στο Ο.Τ.από την οδό Παπαρηγοπούλου.
- Απόφ.14/3.1.2017 Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1139Α της συνοικίας Αγίων Ανάργυρων της Δ.Ε. Βόλουτου Ενιαίου Δήμου Βόλου μετά από την υπ' αρ.240/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 428/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.140055 /13.1.2017 Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 τουν.4258/2014 Διευκρινίσεις για την εφαρμογήτης διαδικασίας οριοθέτησης.

Στο ΦΕΚ 441/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4932/30.1.2017 Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών.

Στο ΦΕΚ 457/Β/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1020 /9.2.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτωναναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Σκοπέλου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Στο ΦΕΚ 34/Δ/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5650/31.1.2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2039/16-08-1977 (ΦΕΚ 507/Δ΄/02-12-1977) απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης του Νομάρχη Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/16.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.339403/6017/2016 /31.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης σε τμήμα του Ο.Τ.163,(ιδιοκτησία Ι.Ν.Παμμεγίστων Ταξιαρχών).
- Απόφ.343548/6931/16 /27.1.2017 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Αγρινίου, στο Ο.Τ.301.

Στο ΦΕΚ 321/ΑΑΠ/16.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3971/223364 /23.12.2016 Έγκριση της Αναθεώρησης και Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 17/Α/15.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4452/14.2.2017 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 424/Β/15.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.358/Δ13 /1.2.2017 Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες από ανεμοστρόβιλο και χαλαζόπτωση, και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής σε νόμιμα οριοθετημένες ως πληγείσες περιοχές.

Στο ΦΕΚ 25/ΑΑΠ/15.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.201717/3668/2016 /23.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κρανιδίου στο Ο.Τ.14 σε εφαρμογή της απόφασης 56/2008τ ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
- Απόφ.299649/5434/2016 /26.1.2017 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1459 ως προς την μετατόπιση της θέσης της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.

>>>   >>>>

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 417/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5375/121/7.2.2017 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ανέργους της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Στο ΦΕΚ 425/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5952/3.2.2017 Υπαγωγή κτηματογραφούμενης περιοχής στην τοπική αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου που θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο.

Στο ΦΕΚ 426/Β/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.205/9.2.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/02/2017.

Στο ΦΕΚ 26/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.99212/5488/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,493 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ. 97815/5312 /29.11.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,578 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.
- Απόφ.99223/5490/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 0,500 στρ. στη θέση «Ντουράκο Αλεποχωρίου» περιφέρειας Δήμου Μεγάρων - Ν. Περάμου Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 28/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3023/18.1.2017 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην περιοχή «Από Πηγάδια προς Απέρι» Δήμου Καρπάθου της Νήσου Καρπάθου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 29/Δ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4167 /24.1.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού 5.962τ.μ., τμήμα της δημόσιας K.M. 1570 γαιών Ασκληπιείου, στη θέση «Κοκκινόγια», Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δήμου Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.
- Απόφ.180709/7-12-2016 /7.12.2016 Ανάκληση της υπ_αριθ. ΔΔ/1962/8-8-1990 απόφασης Νομάρχη Κέρκυρας περί κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για έκταση εμβαδού 5,605 στρεμμ. (5.605,00 τ.μ.) ευρισκόμενη στη θέση «Ράχες», Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας, Δ.Ε. Φαιάκων, Π.Ε. Κέρκυρας, Δήμου Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1132/10.1.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31.3.2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού Μέγα Γιαλού στη θέση "Νήτες" Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.1027/28/13.1.2017 Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ.3ΒΤ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων.
- Απόφ.1052/31/13.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Πεδινής στο Ο.Τ. 96.
- Απόφ.1128/10.1.2017 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενουτου 1923, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ξεστράδικα Χαλακιάς» της Τοπικής Κοινότητας Καλλονής της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου Δήμου Τήνου, νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ,διερχόμενης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Τριανταφυλλίδη Πάριτου Γεωργίου.

Στο ΦΕΚ 320/ΑΑΠ/14.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.4132.15-1/4043 /19.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου διώροφου κτιρίου με λίθινο σαχνισί, επί των οδών Βενιζέλου και Ψυχάρη, στην πόλη της Χίου, της νήσου Χίου, φερόμενο ως ιδιοκτησία του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.4132.15-1/4279 /21.12.2016 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου,διώροφου κτι ρίου επί της οδού Ροδοκανάκη 2 και Ροΐδου,στην πόλη της Χίου, της νήσου Χίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Φαράκλα Ιωάννη, Ατταλιώτη Κλειώς και Τσοπάνομίχαλου Δέσποινας και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

>>>   >>>>

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 380/Β/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ./13.1.2017 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 394/Β/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.οικ.2/10205 /ΔΛΔ /7.2.2017 Εγκρίθηκαν οι Τραπεζικοί λογαριασμοί εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς Τρίτους, καθώς και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Στο ΦΕΚ 4566/Β/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.97307/35637 /9.12.2016 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 583/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔήμουΚηφισιάς περί διαπίστωσης της επάρκειαςτου προσωπικούκαι της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκησηαπό 01-01-2017 από τον ενιαίο Δήμο Κηφισίαςτων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Ερυθραίας και Εκάλης, τις οποίες ασκούσε η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Νέας Ιωνίας- Βόρειου Τομέα.

Στο ΦΕΚ 20/Δ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.20/1219/4.1.2017 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού, β) τμήματος της τάφρου Λαμίας και γ) τμήματος του χειμάρρου Ξηριά Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 23/Δ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.108722/7526/16.1.2017 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στη θέση"ΚΑΜΑΡΕΣ" του Δήμου Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3492/88/25.1.2017 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ.Γ174.

Στο ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/13.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 2773/16 /11.1.2017 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011), στη θέση «Αηλιάς» εντός των ορίων του οικισμού Κουρνά Δήμου Γεωργιουπολης Π.Ε. Χανίων.

>>>   >>>>

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 364/Β/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.6155/3.2.2017 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-σης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της αριθμ.2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολήςτων απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚΒ΄/2184), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 390/Β/10.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.30149 (387) /27.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυν-σης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομώντης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.30110(385) /27.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 395/Β/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1376/13948/7.2.2017 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους:Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείουτου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο ΦΕΚ 24/Δ/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.28590/16/13.1.2017 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στην θέση στην θέση -ΒΑΘΥ- Παναγίας Δήμου Θάσου, της Π.Ε. Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 25/Δ/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.266/2952/17.1.2017 Ορθός υπολογισμός των συντεταγμένων του αιγιαλού και της παραλίας και επανακαθορισμός του παλαιού αιγιαλού στη θέση"Βελίκα",του Δήμου Αγιάς, Π.Ε. Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 22/ΑΑΠ/10.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.9356/23.1.2017 Σημειακή - συμπλήρωση - τροποποίηση του εγκεκριμένου ΓΠΣ (Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου) του καποδιστριακού Δ.Νάουσας νυν Δημοτική Ενότητα Νάουσας του Καλλικρατικού Δήμου Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας-ΦΕΚ289/ΑΑΠ/23-7-2010-στα Ο.Τ.177γ (συγκρότημα Λόγγου-Τουρπάλη) και Ο.Τ. 47, στην πόλη της Νάουσας του Δήμου Νάουσας.

>>>   >>>>

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 344/Β/9.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.3462/2/26.1.2017 Μορφή,περιεχόμενο και χρήσητυποποιημένων χειρόγραφων εντύπων και ηλεκτρονικών εφαρμογών Δελτίων Ελέγχου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

Στο ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/9.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.63531/29.12.2016 Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χορήγησης τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο πουβρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων (στην περιοχή του Θησείου) επίτης οδού Ακταίου 7, Ο.Τ. 57002 και στο οποίο υπάρχει κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο (ΦΕΚ35 Δ΄/18-2-1985).

Στο ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/9.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.134/2.1.2017 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης της Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του δήμου Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 273/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6269/17.2.2017 Τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αρχικά είχε εγκριθεί με το π.δ. 146/2010(ΦΕΚ239/τ.Α΄/27.12.2010) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την αριθμ. 203027/ 28.12.2016 (ΦΕΚ/τ.Β΄/30.12.2016) απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ.Μακεδονίας.
- Απόφ.215621/2130 /28.12.2016 Κύρωση αναδασμού Στρώμης.

Στο ΦΕΚ 279/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΟΙΚ/2924/ΦΕ /27.12.2016 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» για συμβόλαια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στο ΦΕΚ 307/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.13/02-01/171112/91/27.1.2017 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/ 5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚΒ΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 335/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.30140 (386) /27.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέατης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της ΓενικήςΔιεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 337/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.173/6.2.2017 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων με ημερομηνία δημοπρασίας 1/2/2017.

Στο ΦΕΚ 347/Β/8.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 151585/323 /3.2.2017 Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15 τουν. 3889/2010 (ΦΕΚ182 Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

>>>   >>>>

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 321/Β/7.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4533/261/27.1.2017 Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

>>>   >>>>

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 262/Β/6.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4253/128/Φ320 /20.1.2017 Κανονισμόςλειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

Στο ΦΕΚ 9/Δ/6.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92226/28.12.2016 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή «Βεϊλί - Σίγρι», Κοινότητας Σιγρίου, Δ.Ε.Ερεσού-Αντίσσης, Δήμου Λέσβου,νήσου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 14/Δ/6.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.1710/18.8.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού2 57.330,11 τ.μ.στις θέσεις «Γαργαδόρος ,Αλμυρός, Αμμουδάρα,Σπήλιο, Μικρό Βαθύ» στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για λόγους προστασίας.
- Απόφ./27.3.2017

>>>   >>>>

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 251/Β/3.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΑΕΦΚ/οικ182 /Α321/18.1.2017 Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτιρίων που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές και κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα από το έτος 2006 μέχρι και το 2011.

Στο ΦΕΚ 13/Δ/3.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5480/11.1.2017 Καθορισμός Αποδέκτη Διάθεσης Επεξεργασμένων Αστικών Λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας του οικισμού Σούγιας του Δήμου Καντάνου - Σελίνου.

Στο ΦΕΚ 16/Δ/3.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ. 4922 (2016) /4.1.2017 Καθορισμός ως ενδιάμεσο αποδέκτη των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Κ. Μελίκης,της Δ.Ε. Μελίκης, του Δ. Αλεξάνδρειας, της Π.Ε.Ημαθίας.

Στο ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/3.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3913/168666/8.12.2016 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου(Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.
- Απόφ.373907/7558 /20.12.2016 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τοναποχαρακτηρισμό τμήματος Χώρου Νηπιαγωγείου σε εκτέλεση της με αρ. 2607/2006 απόφασηςΔιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τον ταυτόχρονο επαναχαρακτηρισμό των ιδίου ως Χώρου Νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. 4, που περικλείεται από τις οδούς Π. Τσαλδάρη, Αγ. Λαύρας, Γρηγορίου Ε, Ανδρέα Δημητρίου της Δ.Ε. Νεάπολης,του ΔήμουΝεάπολης-Συκεών,της Π.Ε.Θεσσαλονίκης.

>>>   >>>>

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 9/Α/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΑΡΙΘΜ. 4/11.1.2017 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Κινέτα»Δήμου Μεγαρέων ωςΤοπικής Κοινότητας

Στο ΦΕΚ 245/Β/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ /Φ1 /1/29079/17.1.2017 Συγχώνευση των δύο (2) Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στο ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92101 /Φ (1/5 ΣΧΟΟΑΠ)/27.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μαστιχοχωρίων, Δήμου Χίου, της νήσου Χίου, Ν. Χίου.

Στο ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/2.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4832/219566/21.12.2016 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας, Δήμου Αγράφων,Π.Ε. Ευρυτανίας.

>>>   >>>>

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 214/Β/1.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.110817/40155 /5.1.2017 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 349/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Περιστερίου των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 9, 10, 11, 13 και 23 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010, από 01-01-2017.
- Απόφ.109546/39768 /5.1.2017 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου περί διαπίστωσης της επάρκειαςτου προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Χαϊδαρίου των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων 9 και 10 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.

Στο ΦΕΚ 239/Β/1.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/2/32416/25.1.2017 Έναρξη λειτουργίας παραρτήματος ΚΕΠ στον οικισμό Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας.

Στο ΦΕΚ 240/Β/1.2.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΕΦΚΦ Γ1014291 ΕΞ 2017/30.1.2017 Τροποποίηση της αριθμ.ΔΕΦΚΦ1188105ΕΞ2016/22-12-2016 (ΦΕΚ4241 Β΄) ΑΥΟ «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ,της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα».

Στο ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/1.2.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.15-12-16/15.12.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού Νάουσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του ΔήμουΠάρου (ν. Κυκλάδων) στη θέση «Άγιος Σπυρίδων» με άρση απαλλοτρίωσης.
- Απόφ.253282/4656 /12.12.2016 Τροποποίηση Ρ.Σ.Βέλου στα Ο.Τ.21-31 και 44-45σε εφαρμογή της 52/2011 απόφασης τουΤριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

>>>   >>>>

Τρίτη 31 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 203/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.162765/16381/28.12.2016 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη».

Στο ΦΕΚ 206/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.151344/165/18.1.2017 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης,σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών.

Στο ΦΕΚ 211/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.6302/60/9.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Απόφ.6296/59/9.1.2017 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 226/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1015 /27.1.2017 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις -παγετός) που εκδηλώ-θηκαν στους Δήμους Σαμοθράκης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και του Δημοτικού Διαμερίσματος Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο ΦΕΚ 4542/Β/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.102982/37549/19.12.2016 Δημοσίευση της υπ' αριθμ. 202/2016 απόφασηςτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου περί διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου της αρμοδιότητας «Ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγησητων σχετικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωναμε τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006(ΦΕΚ80/Α) και των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων... », από 01-02-2017.

Στο ΦΕΚ 6/Δ/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.642/4.1.2017 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβαδού 559.338,32 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Αγία Βαρβάρα - Βόλακας» Δήμου Σύρου - Ερμούπολης νήσου Σύρου.

Στο ΦΕΚ 8/ΑΑΠ/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΔΟΥ/οικ/97 /9.1.2017 Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος της Εθνικής Οδού «Αθηνών-Κορίνθου», μήκους 3.368,26 μ., στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων και στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Θεοδώρων, από τη χθ. 68+062,45 μέχρι τη χ.θ.71+430,71 μεταξύ των σημείων σύνδεσης του μετη Νέα Εθνική Οδό «Αθηνών-Κορίνθου», με αφετηρία χιλιομέτρησης την Αθήνα.

Στο ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/31.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.4678/210846/15.12.2016 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, Δήμου Καρπενησίου, Π.Ε. Ευρυτανίας.

>>>   >>>>

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΟΙΚ1428 /19.7.2016 Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων των Επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛΤ.Κ. Αμάδων και Βικίου, Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 4/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1130/10.1.2017 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του «γεφυριού Εγγαρών» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων νήσου Νάξου Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 5/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1429/19.7.2016 Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων των επεξεργασμένων λυμάτων της ΕΕΛΤ.Κ. Πιτυούς, Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 468/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.87877/3275 /9.12.2016 Επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης, εμβαδού 273,010 στρ., στη θέση «Λούμι Κρίταμι», περιφέρειας του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής.

Στο ΦΕΚ 470/Δ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.90223/Φ.1/3 /19.12.2016 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματοςυδατορέματος, στην αγροτική περιφέρεια Βαφειός του Δήμου Λέσβου.

Στο ΦΕΚ 6/ΑΑΠ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/303371/181808/12224/3647/29.12.2016 Αναοριοθέτηση και ανακαθορισμός Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Μακάρων - Αποθήκας κτηματικής περιφέρειας Άγρας ν. Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.90433/Φ (1/4) ΣΧΟΟΑΠ/19.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Καμποχώρων, του Δήμου Χίου, της νήσου Χίου, Ν. Χίου.

Στο ΦΕΚ 314/ΑΑΠ/30.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92729/29.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Ευεργέτουλα, του Δήμου Λέσβου,της νήσου Λέσβου, Ν.Λέσβου.

>>>   >>>>

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 165/Β/27.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.74088 Φ.700.8/6.1.2017 Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων.

Στο ΦΕΚ 177/Β/27.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1165/384/19.1.2017 Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Στο ΦΕΚ 184/Β/27.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.3625/1.12.2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ.108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3379) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».
- Απόφ.3634/12.1.2017 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 108646/17-10-2016 (ΦΕΚ Β_3380) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Στο ΦΕΚ 469/Δ/27.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.2757/14.10.2016 Κήρυξη ως δασωτέας και αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 597.543,98 τ.μ. στην θέση «Παραλία οικισμού Καλού Χωριού» στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
- Απόφ.65961 /12.12.2016 Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας συνολικού εμβαδού 49.821,12 τ.μ. στην περιοχή του ιδιωτικού διαχειριζόμενου Δασοκτήματος «Ελαιών Βόλβης»του Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 471/Δ/27.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.13226/29.11.2016 Κήρυξη δημόσιας βασικής έκτασης εμβαδού 71,89 στρ. ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, στη θέση «Βλάχικα» οικισμού «Μύλος» Τ.Κ. Καμπάνης Δήμου Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς.
- Απόφ.7589/14.12.2016 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 20,512 στρ. στη θέση «1ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος - Καλεντζίου» του Δήμου Μαραθώνος της ΠΕ Αν.Αττικής λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 13-7-2016.
- Απόφ.13225/29.11.2016 Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού 218.378,91 τ.μ. ως αναδασωτέας λόγω πυρκαγιάς, στη θέση «Μεγ. Τούμπα» Τ.Κ. Χέρσου, Δήμου Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς.

Στο ΦΕΚ 311/ΑΑΠ/27.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92472/Φ (1/2) ΣΧΟΟΑΠ/28.12.2016 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Αμανής, του Δήμου Χίου, της νήσου Χίου, Ν. Χίου.

>>>   >>>>

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 114/Β/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1002/5.1.2017 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.

Στο ΦΕΚ 121/Β/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.5312/16.1.2017 Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχουτων προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.

Στο ΦΕΚ 157/Β/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.1592/58/13.1.2017 Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συ μπληρώθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/26.1.2017 δημοσιεύτηκε:
- Απόφ.92105/27.12.2016 Έγκριση σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΕ Μήθυμνας, του Δήμου Λέσβου, της νήσου Λέσβου Ν. Λέσβου.

>>>   >>>>

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/25.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ. 525482/10633 /20.12.2016 Καθορισμός όρων δόμησης για το χώρο Γυμνασίου-Λυκείου στο Ο.Τ. Γ14 μεταξύ των οδών Δημάρχου Θανάση Γιαννούση, Νικ. Ζαρτινίδη και ανωνύμων οδών,στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Απόφ. 154641/4091 /16.12.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κοζάνης στα Ο.Τ. 330 και Ο.Τ.331.
- Απόφ.3616/7.12.2016 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοι-νοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011),στη θέση «Ριγολέ» εντός των ορίων του οικισμού Ατσιπόπου λου Δ.Ε. Νικηφόρου Φωκά Δήμου Ρεθύμνης Π.Ε. Ρεθύμνης.

Στο ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/25.1.2017 δημοσιεύτηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566/14.12.2016 Χαρακτηρισμός ως μνημείου, σύμφωνα μ ετις διατάξεις του ν. 3028/2002, του Αγγλικού υπόστεγου (Παγόδα) του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.
- Απόφ.10088/1.12.2016 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των Ο.Τ. 33 και Ο.Τ.34, με μετάθεση του κοινόχρηστου χώρου καιπροσαρμογή στην υφιστάμενη διαμορφωμένη κατάσταση και ταυτόχρονη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής επί των οδών Καραολή και Γράμμου των Ο.Τ. 33 και Ο.Τ. 34 για την εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου κατασκευής πεζοδρομίων.
- Απόφ.207411/3843 /12.12.2016 Αναγνώριση οδού προϋφισταμένης του 1923 στο σχέδιο πόλεως Βέλου του Δήμου Βέλου - Βόχας Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.106198/οικ7365/16.12.2016 Τροποποίηση απόφασης περι άρσης απαλλοτρίωσης επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 560 στο ο.τ.430 (ή 83Α) του Δήμου Αλίμου.
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2016