Ημερήσια δημοσίευση ΦΕΚ
 
 
 
 
Παρασκευή 3 Αυγούστου

-

 
  >>>>
Πέμπτη 2 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 2142/Β/16.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/53954/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 10/07/2012.

Στο ΦΕΚ 2182/Β/23.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/212/12 Κριτήρια εξουσιοδότησης εργαστηρίων για μετρήσεις ραδιολογικού χαρακτηρισμού ιαματικών φυσικών πόρων.

Στο ΦΕΚ 2204/Β/26.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.166105/219/12 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων «Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων» και «Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων.

Στο ΦΕΚ 2206/Β/26.7.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.2/55515/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 17.07.2012.
- Απόφ.ΔΙΔΚ/ΚτΠ/17441/12 Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και εκ νέου κωδικοποίησή του.

Στο ΦΕΚ 2210/Β/27.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.11890/131362/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλου

Στο ΦΕΚ 2211/Β/27.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.6275/12 Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φ.Ο.Δ.Σ.Α. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Νήσων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 
  >>>>
Τετάρτη 1 Αυγούστου

Στο ΦΕΚ 462/Δ/26.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1713/12 Προσδιορισμός ως κοινωφελούς της χρήσης γης του τεμαχίου με αριθμό 828 στο αγρόκτημα Κηπιά Καβάλας έκτασης 9.955,95 τ.μ. Σ.Δ. έτους 1963, που αιτείται προς παραχώρηση ο Δήμος Παγγαίου με σκοπό την δημιουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

Στο ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/25.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1712/70133/12 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 
  >>>>
Τρίτη 31 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2142/Β/16.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/53954/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 10/07/2012.

Στο ΦΕΚ 2182/Β/23.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/212/12 Κριτήρια εξουσιοδότησης εργαστηρίων για μετρήσεις ραδιολογικού χαρακτηρισμού ιαματικών φυσικών πόρων.

Στο ΦΕΚ 2204/Β/26.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.166105/219/12 Εξουσιοδότηση υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων «Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων» και «Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», καθώς και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων των αντίστοιχων Διευθύνσεων.

Στο ΦΕΚ 2210/Β/27.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.11890/131362/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλου

Στο ΦΕΚ 2211/Β/27.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.6275/12 Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φ.Ο.Δ.Σ.Α. με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Νήσων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 
  >>>>
Δευτέρα 30 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2188/Β/24.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.549/09/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 168/3α/17.7.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΦΕΚ 1042/Β΄/28.7.2003), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 393/08/23.10.2006 απόφασή του (ΦΕΚ 1743/Β΄/30.11.2006) σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρθρωση του κτηματολογικού φύλλου και τη διαμόρφωση και τήρηση του Κτηματολογικού Βιβλίου.

Στο ΦΕΚ 2192/Β/24.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.3404/78174/12 Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικασία αναγγελίας έναρξης λειτουργίας απεντομωτηρίων σύκων και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν

Στο ΦΕΚ 245/ΑΑΠ/23.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4460/12 Κύρωση διαγραμμάτων εφαρμογής και υψομετρικών διαγραμμάτων του ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού "ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ" στη θέση "Κροϊμάδι-Ζούμπερι", Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, Δήμου Καρύστου.

Στο ΦΕΚ 246/ΑΑΠ/23.7.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.1778/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του "Κοτσιάνειου" συγκροτήματος κτηρίων, καθώς και του αύλειου χώρου και του περιβόλου του, στο Πολύγυρο Χαλκιδικής, φερομένου ως ιδιοκτησία Δήμου Πολυγύρου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.60751/3856/12 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας, Δήμου Ζίτσας Π.Ε. Ιωαννίνων στο οικοδομικό τετράγωνο 126.

 
  >>>>
Παρασκευή 27 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2166/Β/19.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.15378/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34240/6.7.2012 Κοινής Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου» (Β΄ 2101).

Στο ΦΕΚ 2168/Β/19.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.28871/12 Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων (ΣΑΤΑ) για κάλυψη επενδυτικών δαπανών έτους 2012.

Στο ΦΕΚ 2180/Β/23.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.515518/12 Καθορισμός Υποδείγματος για τη μορφή και το περιεχόμενο της προέγκρισης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικού Καταλύματος.

 
  >>>>
Πέμπτη 26 Ιουλίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τετάρτη 25 Ιουλίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τρίτη 24 Ιουλίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Δευτέρα 23 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 150/Α/19.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- ΠΥΣ.21/19.7.12 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)

Στο ΦΕΚ 151/Α/19.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- ΠΥΣ.20/18.7.12 Ανασύνθεση της Κυβερνητικής Επιτροπής και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της.

Στο ΦΕΚ 2123/Β/12.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.66982/28280/12 Ανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 241, παρ.4, περ. β του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/ Α΄/11.04.2012), το άρθρο 7, παρ. 15 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 2148/Β/16.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1158/12 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2157/Β/18.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2310/12 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

Στο ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/10.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.3621/12 Αναγνώριση αγροτικών οδών ως προϋφιστάμενων του έτους 1923 στην θέση «Γκορτσούλες» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τρίπολης.

 
  >>>>
Παρασκευή 20 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 239/ΑΑΠ/13.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4166/12 ΄Εγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ψαχνών του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Εύβοιας, στα Ο.Τ. Γ103Α, Γ109Α.

 
  >>>>
Πέμπτη 19 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 149/Α/17.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.94/12 Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

Στο ΦΕΚ 243/ΑΑΠ/13.7.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.25577/5305/12 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Σίφνου.
- Απόφ.1918/12 Αναγνώριση οδού που ενώνει την «Άμπελο» με το «Καστρί» της νήσου Γαύδου ως κύρια δημοτική.
- Απόφ.79562/2012/12 Τροποποίηση εντός των ΟΤ 168 και 169 του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαϊδαρίου.

 
  >>>>
Τετάρτη 18 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2133/Β/13.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.03/664/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Αντιπεριφερειάρχη.

Στο ΦΕΚ 2134/Β/13.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.11057/12 Έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιντικής.

Στο ΦΕΚ 437/Δ/13.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1020/-12/12 Τροποποίηση της απόφασης Νομάρχη Σάμου με αριθ. ΥΓ/1151 «Καθορισμός αποδέκτη και λοιπών όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων Νομού Σάμου» (ΦΕΚ 676/Β/31-05-2006), με προσθήκη άρθρου, αναρίθμηση και τροποποίηση των άρθρων 4, 5, και 6 αυτής.

Στο ΦΕΚ 240/ΑΑΠ/13.7.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΠ&ΧΣ 2516/12 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ορεστιάδας ως προς τη χρήση των υπ’ αριθμ. 43 και 44 οικοπέδων του Ο.Τ. 44 από «Ειρηνοδικείο» σε «Πολιτιστικό Κέντρο - Διοικητήριο».
- Απόφ.6933/12 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Αγιάς με μετατόπιση πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 204Α κ’ 204Β.

 
  >>>>
Τρίτη 17 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 436/Δ/13.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1331/12 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή Κόκκινο Χωριό, του Δήμου Αποκορώνου, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 233/ΑΑΠ/9.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.99929/2012/12 Τροποποίηση τμήματος του ΟΤ 35 του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βριλησσίων.

 
  >>>>
Δευτέρα 16 Ιουλίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Παρασκευή 13 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2101/Β/9.7.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.Υ 46/12 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη.
- Απόφ.34240/12 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.

Στο ΦΕΚ 429/Δ/10.7.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.936/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος της κοίτης του ρέματος «Κέδρου» εντός των ορίων της Τ.Κ. Πουλήθρων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας.
- Απόφ.1138/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος βόρεια της ιδιοκτησίας του Τσόγκα Ιωάννη στην Τ.Κ. Σολωμού της Δ.Ε. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/10.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.10444/4034/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης Ηρα/12 κλείου στην περιοχή «Θέρισσος - Δειλινά - Μασταμπά - Κορώνη» στο Ο.Τ. 213(Γ2195), μετά από αίτηση των Παπαδάκη Δημ. και Μαρ., Παπουτσάκη Ευαγ., Δημητράκη - Δακανάλη Ελευθ., Παπουτσάκη Γεωρ. και Ελεν.

Στο ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/10.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.802/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων της μορφής και του όγκου του κτηρίου, που βρίσκεται επί της οδού Ανθεμίου 12 (ή 14, σύμφωνα με την με αρ. 271 καρτέλα του), στην «Παναγία» της Καβάλας φερομένου ως ιδιοκτησίας Αικατερίνης Χαϊτίδου και Γεωργίου Ποτσώνη και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Στο ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/10.7.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.1989/12 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/ 2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011), εντός των ορίων του οικισμού Μαγνησίας Δήμου Ρεθύμνου, στη θέση «Ντουμπεγίρι Μύλος».
- Απόφ.3621/12 Αναγνώριση αγροτικών οδών ως προϋφιστάμενων του έτους 1923 στην θέση «Γκορτσούλες» στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τρίπολης.

Στο ΦΕΚ 238/ΑΑΠ/11.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.121063/3196/12 Ανάκληση της με αρ. 10833/10 απόφασης Νομάρχη Αχαΐας περί έγκρισης τροποποίησης στο Ο.Τ./Κ.Χ 1632, της περιοχής «2η Ανατ/μεσημβρινή φάση επέκτασης», του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (Δ. Πατρέων/Ν. Αχαΐας), λόγω άρσης απαλλοτρίωσης.

 
  >>>>
Πέμπτη 12 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2002/Β/19.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.5270/116856/12 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
- Απόφ.51777/1148/12 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011.

Στο ΦΕΚ 2097/Β/9.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.234196/3681/2012/12 Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Στο ΦΕΚ 2104/Β/9.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4050/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αποκορώνου.

 
  >>>>
Τετάρτη 11 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2042/Β/26.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.71498/ΣΤ5/12 Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 
  >>>>
Τρίτη 10 Ιουλίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Δευτέρα 9 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 143/Α/4.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.88/12 Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141).

Στο ΦΕΚ 415/Δ/29.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.26164/3115/12 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Πετροκοπιό», Δήμου Φούρνων Ν. Σάμου.
- Απόφ.1831/37634/12 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού «Κερυνίτη» ανάντι της εκβολής σε μήκος περίπου 1.275μ. Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού, του Δ. Αιγιαλείας, Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 417/Δ/4.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2436/101247/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «ΣΑΠΟΥΝΟΡΕΜΑ» στη θέση «Ρόδια» κτηματικής περιφέρειας Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 423/Δ/5.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.26991/5589/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «Πάνορμος» Μυκόνου, Δήμου Μυκόνου, νήσου Μυκόνου, Νομού Κυκλάδων, πλησίον ιδιοκτησιών των Γεωργίου Ηλ. Μπαρμπαλιά, Φωτεινής Ηλ. Μπαρμπαλιά, και Ελένης Ηλ. Μπαρμπαλιά.

 
  >>>>
Παρασκευή 6 Ιουλίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Πέμπτη 5 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2043/Β/27.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1153/12 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει .

Στο ΦΕΚ 2069/Β/3.7.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.71364/1867/12 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 98793/3222/11-11-2011 απόφασης σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης - Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Στο ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/19.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.12.6.12 Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

 
  >>>>
Τετάρτη 4 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 2025/Β/20.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ3/Α/10865/12 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Μετρητικό Σταθμό Φυσικού Αερίου (80 bar) ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 2026/Β/20.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ3/Α/8857/12 Τροποποίηση του Δ3/Α/4303/22-02-2012 Τεχνικού Κανονισμού «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ 603/Β΄/05-03-2012).

Στο ΦΕΚ 2030/Β/21.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΙΔΚ/Φ.38/1/14068/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/1/11865/26-05-2010 (Β΄ 722) απόφασης «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.».
- Απόφ.70437/2655/12 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και της παρ. 4 του άρθρ. 241 του Ν. 4072/12 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 2035/Β/21.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Υ-35/67088/Δ2/12 Εφαρμογή τροποποιήσεων του κεφαλαίου Γ΄ του N. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118).

Στο ΦΕΚ 2036/Β/21.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.58664/5357/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου .

Στο ΦΕΚ 2040/Β/26.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.546/10/12 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Ωραιοκάστρου, Ελευθερίου-Κορδελιού, Νέας Μαγνησίας και Διαβατών, Εύοσμου, Αμπελοκήπων, και Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στον ΟΤΑ Ζακυνθίων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στον ΟΤΑ Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στον ΟΤΑ Ηγουμενίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στον ΟΤΑ Πρεβέζης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στον ΟΤΑ Ναυπλιέων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στον ΟΤΑ Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στον ΟΤΑ Κορίνθου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, στον ΟΤΑ Σπαρτιατών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, στον ΟΤΑ Καρδίτσης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και στον ΟΤΑ Λαρίσης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Στο ΦΕΚ 2050/Β/28.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.5371/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγανησίου.

Στο ΦΕΚ 412/Δ/28.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2373/12 Μερική ανάκληση της αριθμ. 2088/13-5-2009 απόφασης κήρυξης αναδασωτέας έκτασης για έκταση εμβαδού 522τ.μ., της Κ.Μ.1580 γαιών Λάρδου, Δημοτικής Ενότητας Λίνδου του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/19.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/55437/790/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτηρίων 4,5 και της καμινάδας του συγκροτήματος του πρώην εργοστασίου Γεωργιάδη στον Αγ. Στέφανο της Χαλκίδας, ιδιοκτησίας Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
- Απόφ.600/12 Όλως εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου διανομής Παλαμά, Ν. Καρδίτσας με χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 95 ως «Χώρου Παιδικού Σταθμού».

Στο ΦΕΚ 231/ΑΑΠ/26.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.50020, 49830,49320, 48937 Εξέταση προσφυγής της Δήμητρας Αποστόλου συζ. Δ. Σιαμπάνη, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός Αλ. Σβώλου 37, κατά της υπ’ αριθμ. 61052/2605/30-3-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 119/10-4-2012 τ. Α.Α.Π.Θ.).

 
  >>>>
Τρίτη 3 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 411/Δ/28.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1952/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Μελίας Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο ΦΕΚ 413/Δ/28.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1173/12 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή Αγ. Βλάσης του Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 226/ΑΑΠ/19.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.14.6.12 Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής.

Στο ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/19.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/55424/787/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Φάρου στο ακρωτήριο «Λιθάρι» της Νήσου Σκύρου (Ν. Ευβοίας), Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού).
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/55323/780/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Φάρου Αρμενιστή στη νήσο Μύκονο (Ν. Κυκλάδων), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού).

 
  >>>>
Δευτέρα 2 Ιουλίου

Στο ΦΕΚ 408/Δ/28.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1849/38040/12 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης ρέματος «Ρωμανού» ανάντι της ευρείας παράκαμψης Πατρών παρά της ιδιοκτησίας Κων/νας Μίντζα, στα όρια του Δήμου Πατρέων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/19.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.1958/79633/12 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Καρπενησίου και νυν Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου Δήμου Καρπενησίου.
- Απόφ.5309/12 Όλως εντοπισμένη τροποποίηση σχεδίου πόλης Καρδίτσας με καθορισμό χρήσης ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ σε τμήμα του Ο.Τ. 603Α.

 
  >>>>
Παρασκευή 29 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1953/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.435/2012/12 Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, απολογιστικά για το έτος 2011.

Στο ΦΕΚ 1964/Β/18.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/26/12357/25033 (Π.Ε.)/12 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Σερρών.

Στο ΦΕΚ 1977/Β/19.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/47335/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 19/06/2012.

 
  >>>>
Πέμπτη 28 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/13.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.28720/12 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή των ορεινών όγκων Πάστρας Πατέρα, Κιθαιρώνα και Γερανείων της Δυτικής Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/ 52335/742/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της ισόγειας κατοικίας στην περιοχή Λαχανιά του Δήμου Ροδίων (τέως Δήμος Νότιας Ρόδου), Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερομένης ιδιοκτησίας Σεβαστής Ζερβού.

Στο ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/13.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/49087/2455/12 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της θέσης «Τσικαλαριό-Απάνω Κάστρο» Νάξου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/41015/2009/12 Έγκριση οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου της περιοχής «Νησί» στο Παράλιο Άστρος, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/37975/570/12 Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του Ισραηλιτικού (Εβραϊκού) Νεκροταφείου Ιωαννίνων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σπ. Λάμπου και Κλεισούρας στο Δήμο Ιωαννιτών (Ν. Ιωαννίνων), Περιφέρειας Ηπείρου, φερομένης ιδιοκτησίας Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 218/ΑΑΠ/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57593/2862/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Κυμισάλας-Γλυφάδας Νοτίας Ρόδου, Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 219/ΑΑΠ/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/φ43/14538/667π.ε./12 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης αρχαιολογικών χώρων νήσου Λειψών Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/52481/2644/12 Έγκριση οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Ιερών Ασκληπιού και Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επίδαυρο, Δήμου Επιδαύρου, Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/ 36817/1798/12 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Θουρίας, Δήμου Καλαμάτας, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/15.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/56014/2795/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ως αρχαιολογικών χώρων δύο θέσεων στα Δ.Δ. Σωσάνδρας και Δωροθέας, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57323/2840/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Αλαφόκαστρου, Δήμου Δελφών, ΠΕ Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 224/ΑΑΠ/15.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/55581/2784/12 Έγκριση οριστικής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Φρουρίου Οινόης, στη θέση Λεύκα Οινόης, Δημοτικής Ενότητας Οινόης, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/42230/2132/12 Έγκριση οριστικής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Ντόλιανης, Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου, Δήμου Ηγουμενίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57320/2839/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Καστρουλίου Ζεμένου, Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, ΠΕ Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57325/2841/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Κίρρας, Δήμου Δελφών, ΠΕ Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 225/ΑΑΠ/19.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/44720/2228/12 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Γύρουλα Σαγκρίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Περιφερειακής Ενότητας Νάξου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

 
  >>>>
Τετάρτη 27 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/55265/2765/12 Οριοθέτηση εικοσιοκτώ (28) αρχαιολογικών χώρων (θέση «Γραδίσκος» και λόφος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Πνεύματος, θέση «Γκραντίστα» Αχλαδοχωρίου, θέσεις «Παλιοχώρι» και «Τούμπα» Βέργης, λόφος Αγίου Αθανασίου Γαζώρου, λόφος «Μογγίλα» Δαφνουδίου, λόφος Θολού, θέση «Ασσάρ» Καλοκάστρου, θέση «Νεκροταφεία» Μεσοκώμης, θέσεις «Αθάνατο Νερό» και «Άγιος Γεώργιος» Μεσορράχης, οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων Μονόβρυσης, θέση «Τούμπα» Νέας Ζίχνης, λόφος «Αγριάνιστα» Νέου Σουλίου, Αρχαία Βέργη στον Νέο Σκοπό, θέσεις «Αμπάρι» και «Αγία Μαρίνα» Παραλιμνίου, θέση «Δεξαμενή» ή «Άγιος Βλάσσης» Πεντάπολης, λόφος Μακεδονικού Τάφου και θέση «Παλιοκόστρα» στον Σ.Σ. Αγγίστας, θέση «Τσερκέζικα» Σιδηροκάστρου, θέσεις «Καλές» και «Καστρί» Στρυμονικού, θέση «Παλιόκαστρο» ή «Άγιος Μανδήλιος» και Μακεδονικός τάφος Διοσκουρίδη και Ιππώνακτα στην Τερπνή, θέση «Τούμπα» Τούμπας, θέση «Φακίστρα» και Σ.Σ. Χρυσού) Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
  >>>>
Τρίτη 26 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1861/Β/13.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4191/93592/12 Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Στο ΦΕΚ 1877/Β/13.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΠΕΙΣ Α 1088925ΕΞ2012/12 Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/ 6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.
- Απόφ.Φ.000/7643/Σχ. 2159/12 Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας.

Στο ΦΕΚ 1915/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.26430/12 Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

Στο ΦΕΚ 1923/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.86223/12 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011 και την περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 καθώς και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 204/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/55576/2783/12 Κήρυξη-αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου αρχαίας Μίεζας και ευρύτερης περιοχής της, Δήμου Νάουσας, Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Στο ΦΕΚ 205/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/41549/2082/12 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Πανί», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51121/2575/12 Έγκριση αναοριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Κάστρου Μακρακώμης, Δήμου Μακρακώμης, Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΜΕΟ/2442/12 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της υφισταμένης Εθνικής Οδού (74) του Δευτερεύοντος Δικτύου «Πύργος - Ολυμπία - Βυτίνα - Λεβίδι - Τρίπολη» που παρακάμπτει τους οικισμούς «Αρχαία Ολυμπία», «Λούβρο», «Βασιλάκι», «Άσπρα Σπίτια», «Τριποταμιά», «Σταυροδρόμι», «Λευκοχώρι» και «Λαγκάδια», μήκους 63.600m, από τη Χ.Θ. 14+900 της Εθνικής Οδού (74) (Χ.Θ. αρχής του νέου τμήματος = 0+000), μέχρι τη Χ.Θ. 79+860 της αυτής Εθνικής Οδού (Χ.Θ. τέλους του νέου τμήματος =63+600), με αφετηρία χιλιομέτρησης τον Πύργο, ως τμήματος του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/30526/1557/12 «Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στο λόφο «Αγίας Άννας», Δήμου Αλίμου, Περιφέρειας Αττικής».
- Απόφ.4538/12 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αλμυρού, Ν. Μαγνησίας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αργυροπούλου - Μυρμιδόνων - Βαλαμοτοπούλου - Μακεδονίας - Βασ. Αμαλίας, (έγκριση αδιέξοδου πεζοδρόμου).

Στο ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51102/2574/12 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Τρικάλων, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 209/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.12.6.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών (N. Αττικής) στο Ο.Τ. 370».
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/46456/2315/12 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου Σάμου, Δήμου Σάμου, Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 210/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/53668/2698/12 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης ως αρχαιολογικών χώρων α) δύο (2) θέσεων (1 Α και 1 Β) στην περιοχή «Αστέρια», Δήμου Γλυφάδας, Περιφέρειας Αττικής και β) της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην ως άνω περιοχή.

Στο ΦΕΚ 211/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ54/54400/1748/12 Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου της Χώρας, νήσου Σκύρου.

Στο ΦΕΚ 212/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/49084/2454/12 Έγκριση επανακήρυξης - αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μέσων, Αγ. Παρασκευής Δήμου Λέσβου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
- Απόφ.1919/12 Αναγνώριση οδού ως κοινόχρηστη η οποία οδηγεί στα δημοτικά σφαγεία Χανίων.

Στο ΦΕΚ 214/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.12.6.12 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης έκτασης του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων Υπουργείου Γεωργίας «Η ΕΣΤΙΑ» Συν. Π.Ε. στη θέση Ανθηδώνα της Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουκισίων του Δήμου Χαλκιδέων (ν. Ευβοίας) και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος.
- Π.Δ.12.6.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλλονιάς (Ν. Κεφαλληνίας) με τον καθορισμό χώρου Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας στο Ο.Τ. 63.

Στο ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.12.6.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων (Ν. Βοιωτίας) με άρση απαλλοτρίωσης στο Κ.Χ. 616, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επιβολή προκηπίου».
- Απόφ.2677/111478/12 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Χαιρώνειας» που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.
- Απόφ.2678/111506/12 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Κοινότητας Κυριακίου» που πρόκειται να εκπονηθεί στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ46/56538/2799/12 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου σπηλαίου Πετραλώνων, Δήμων Νέας Προποντίδας και Πολύγυρου, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
  >>>>
Δευτέρα 25 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.85/12 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.

Στο ΦΕΚ 1878/Β/13.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1972/12 Παροχή εξουσιοδότησης στο ΤΕΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών κατά την τακτοποίηση αυθαιρέτων του ν. 4014/2011.

Στο ΦΕΚ 1883/Β/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.26576/396.86/12 Αναστολή εφαρμογής των υπ’ αριθμ. 17546/235.42/ 11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1455/2.5.2012) και 17547/236.43/ 11.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1455/2.5.2012) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας .

Στο ΦΕΚ 1908/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.5653/12 Σύσταση του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΦΟΔΣΑ Κρήτης).
- Απόφ.45037/12 Σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας».

Στο ΦΕΚ 1909/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.8928/12 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1910/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.8920/12 Έγκριση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης.

Στο ΦΕΚ 1911/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.30109/12 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).

Στο ΦΕΚ 1912/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/45372/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 12/06/2012.

Στο ΦΕΚ 1914/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.6690/12 Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE».

Στο ΦΕΚ 1925/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.16932/1112/12 Ανανέωση-τροποποίηση απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων για την προστασία του υδατικού δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Στο ΦΕΚ 1927/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.8221.Τ54/09/12/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Σκάλας Πάτμου».
- Απόφ.8221.Τ54/08/12/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στον προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών λιμένα Λακκίου Λέρου».
- Απόφ.18153/1011/12 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με την περίπτωση (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της.

Στο ΦΕΚ 1929/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Υα/59093/12 Αναγνώριση Κέντρων κατάλληλων για την εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων.

Στο ΦΕΚ 1945/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.400/68695/12 Καθορισμός τύπου παραχωρητηρίων.

Στο ΦΕΚ 1948/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.28413/6914/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας.

Στο ΦΕΚ 1949/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2852/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων.

Στο ΦΕΚ 1951/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.29149/7038/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας

Στο ΦΕΚ 2014/Β/19.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4935/111034/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 2027/Β/21.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Υ4/12 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.

 
  >>>>
Παρασκευή 22 Ιουνίου

-

 
  >>>>
Πέμπτη 21 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1836/Β/11.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.26337/675/12 Οριστική κλιμακούμενη παύση ορισμένων αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών από το κέντρο εκπομπής Υμηττού.

Στο ΦΕΚ 1876/Β/13.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/12 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως Εντεταλμένων Γραφείων.

Στο ΦΕΚ 1881/Β/13.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.110613/12 Τροποποίηση της αριθ. 150559/10.6.2011 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011), όπως ισχύει.

 
  >>>>
Τετάρτη 20 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1829/Β/11.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.1147/12 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.
- Απόφ.2/29407/0025/12 Αύξηση ανωτάτου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστολών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.

Στο ΦΕΚ 1839/Β/11.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.22634/12 Καθορισμός του ανώτατου ορίου του συνολικού χρέους Περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό, ως ποσοστού των συνολικών εσόδων της.

Στο ΦΕΚ 1896/Β/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2855/12 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Στο ΦΕΚ 382/Δ/15.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.29155/734/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τάφρου δυτικής Βαλαώρας στο Δήμο Αρταίων Π.Ε. Άρτας.

Στο ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/13.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/44725/2230/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ως αρχαιολογικών χώρων της χερσονήσου του Λευκάτα και της θέσης δυτικά της περιοχής Νηρά, στη Νήσο Λευκάδα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.49703/3004/12 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Διανομής Συνοικισμού Υπουργείου Γεωργίας Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων.

Στο ΦΕΚ 203/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.27652/12 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή πολεοδομικής μελέτης της Δημοτικής Κοινότητας Ρίου (Αγίου Γεωργίου Ρίου) της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας).

 
  >>>>
Τρίτη 19 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1840/Β/12.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.10/2/11.6.2012/12 Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) στον τομέα των τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων.

Στο ΦΕΚ 193/ΑΑΠ/11.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/53597/2694/12 Έγκριση κήρυξης-αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Αρείου Διός στη θέση «Βόρτοπος», Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/49608/2494/12 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Σπάρτης, Δήμου Σπάρτης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφμέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.9796/11/12 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων: Αναδιάταξη Χώρων “Βρεφικού Σταθμού”, “Νηπιαγωγείου” στο πρώην Ο.Τ. Γ1117α καθώς και του Κ.Χ. Γ1117 στην Π.Ε. 1 (Κ. ΠΥΡΓΟΣ - ΚΗΠΑΚΙ - ΖΩΑΓΟΡΑ), χαρακτηρισμός “Χώρου Δημοτικού Σχολείου” σε τμήμα του Γ1117α και έγκριση πεζοδρόμου μεταξύ του Κ.Χ. Γ1117 “Χώρου Παιδικής Χαράς” και του “Χώρου Νηπιαγωγείου” στο νέο Γ1117β.

Στο ΦΕΚ 202/ΑΑΠ/14.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54962/2749/12 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Σπηλαίου Ειλειθυίας στην Αμνισό, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

 
  >>>>
Δευτέρα 18 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1849/Β/13.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.47683/9002/12 Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 
  >>>>
Παρασκευή 15 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1822/Β/8.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.35450/12 Κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου Νομού Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 1831/Β/11.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.3501/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Απόφ.3502/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 373/Δ/13.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.22432/4581/12 Επικύρωση των οριογραμμών υδατορεμάτων στην περιοχή «Λυγαριά» (απέναντι από τη μικρή νήσο Γλαρονήσι στα νότια της ν. Σερίφου) του Δήμου Σερίφου νήσου Σερίφου Νομού Κυκλάδων πλησίον γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας Ιωάννη Σακελαρίου.
- Απόφ.23873/4833/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία Μαριάννας συζ. Νικολάου Αναγνώστου και Αντωνίας συζ. Γεωργίου Σούφλα.

Στο ΦΕΚ 374/Δ/13.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.14668/2953/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Κουμπάρα» Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία της «105 Α.Ε.».
- Απόφ.23872/4832/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Στρουμπουλή» Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων στις ιδιοκτησίες Ευάγγελου Πλακιώτη, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, Πέτρου Παπαϊωάννου, Άννας Παπαϊωάννου, Παναγιώτη Στάθη, Θωμά Κεχρολόγου, Αλκιβιάδη Γενιτσαρόπουλου, Ιωάννη Χατζόγλου, Δημητρίου Στασινού και Παντελεήμονος Σοφού.

Στο ΦΕΚ 375/Δ/13.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.23868/4831/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΑΓ. ΘΕΟΔΟΤH» Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων στις ιδιοκτησίες Ανδρέα Βολικάκη του Γεωργίου και Σπύρου Βολικάκη του Γεωργίου.

 
  >>>>
Πέμπτη 14 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1815/Β/8.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.3237/12 Παραχώρηση στο Δήμο Κισσάμου, χρήσης εγκαταστάσεων στην περιοχή της χερσονήσου της Γραμβούσας και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου αναψυχής της χερσονήσου Γραμβούσας στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Κισσάμου.

Στο ΦΕΚ 1818/Β/8.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.24297/12 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 58996/30-12-2012 (ΦΕΚ 3215/τ.Β΄/30-12-2011) υπουργικής απόφασης «Περί Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ. 14999/29-3-2012 (ΦΕΚ 1029/τ. Β΄/3-4-2012) απόφαση και ισχύει.
- Απόφ.8221.Τ37/03/12/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση μελέτης για το έργο: «Βελτίωση-επέκταση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καρδάμαινας» στη νήσο Κω.
- Απόφ.8221.Τ39/02/12/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αλιευτικό Καταφύγιο Ελαίας Δ.Ε. Μολάων, Δήμου Μονεμβασιάς», Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 1820/Β/8.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ.Δ.3503/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 1826/Β/8.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.25531/6262/12 Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 370/Δ/11.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.23875/4834/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Κακόβουλο - Μυλοπότα» Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία Ελένης συζ. Σπυρίδωνος Σπίγγου και Δέσποινας- Όλγας Σπίγγου, (ανατολικό όριο).

Στο ΦΕΚ 372/Δ/11.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.23879/4838/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «Κουμπάρα» Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων στις ιδιοκτησίες Αθανασίου Δημητροπούλου και Ιωάννη Μουργελά.

 
  >>>>
Τετάρτη 13 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1810/Β/8.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2555/12 Σύσταση Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 
  >>>>
Τρίτη 12 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1794/Β/6.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.12/2012 Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων.
- Απόφ.13/2012 Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις.
- Απόφ.8700/91995/12 Σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Στο ΦΕΚ 1797/Β/6.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2301/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τριφυλίας.

 
  >>>>
Δευτέρα 11 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 129/Α/6.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Υ.Σ.18/5.6.12 Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.).

Στο ΦΕΚ 360/Δ/6.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.856/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην Τ.Κ. Μεθώνης της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας στην ιδιοκτησία των Κίμωνα - Πέτρου και Μυρτώς - Λουκίας Κώνστα σε εκτός οικισμού περιοχή και επί της οδού Μεθώνης - Φοινικούντος.

Στο ΦΕΚ 361/Δ/6.6.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.855/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην Τ.Κ. Μεθώνης της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης του Δήμου Πύλου - Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας στην ιδιοκτησία του Κάρλου Ανδρέα.

Στο ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/6.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.49432/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 163 της 1ης Π.Ε. Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής.
- Απόφ.43354/2527/12 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά στα Οικοδομικά Τετράγωνα 68 και 66.

 
  >>>>
Παρασκευή 8 Ιουνίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Πέμπτη 7 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 329/Δ/30.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1295/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 3789/92/19-1-93 (ΦΕΚ 125/ Δ΄/19-2-1993) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης ως αναδασωτέας εκτάσεως» 55.000 στρ. στη περιφέρεια των Δήμων Αυλώνος και Μαραθώνος και των Κοινοτήτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Μαλακάσας, Καλάμου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Καπανδριτίου, Βαρνάβα και Γραμματικού αιτία πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 1,400 στρ. στη θέση «Προϊλκου» της Κοινοτικής ενότητας Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Στο ΦΕΚ 345/Δ/31.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2200/88666/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Σκίτσα» στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας.

Στο ΦΕΚ 352/Δ/31.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.58581/1069/π.ε./12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στον οικισμό Παραλίας Βράχου στο Τ.Κ. Καναλίου Δ.Ε. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζας.

Στο ΦΕΚ 358/Δ/5.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.22524/4585/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΚΕΦΑΛΟΒΑΤΟΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία Εμμανουήλ Σικινιώτη και Γεωργίου Τσεκούρα.
- Απόφ.22525/4586/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην περιοχή «ΒΑΝΤΕΛΑ-ΚΛΟΥΒΑΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων πλησίον ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Ασυμομύτη.

Στο ΦΕΚ 359/Δ/5.6.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.22526/4587/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορεματος στην περιοχή «ΣΤΑΡΟΒΟΥΡΛΑ-ΚΟΥΚΑ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Σικινιώτη και Κωνσταντίνας Δέσκα.
- Απόφ.22521/4584/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στη θέση «ΡΑΧΗ ΕΛΙΑΣ» Δήμου Μυκόνου νήσου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων που διέρχεται στα όρια της ιδιοκτησίας Γεωργίου Σεραλίδη.

Στο ΦΕΚ 188/ΑΑΠ/30.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.9448/204484/π.ε./12 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Πτελεού, του Δήμου Αλμυρού.

Στο ΦΕΚ 189/ΑΑΠ/30.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51367/2583/12 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ολυμπίας, Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 
  >>>>
Τετάρτη 6 Ιουνίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τρίτη 5 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 1757/Β/28.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.7004/3/59-γ΄/12 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.

Στο ΦΕΚ 349/Δ/31.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.2857/12 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού «ΒΟΛΕΩΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
- Απόφ.2860/12 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
- Απόφ.2841/12 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού «ΠΑΤΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
- Απόφ.2852/12 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

 
  >>>>
Δευτέρα 4 Ιουνίου

- Αργία

 
  >>>>
Παρασκευή 1 Ιουνίου

Στο ΦΕΚ 318/Δ/28.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.782/12 Μερική άρση της απόφ. 7182/475/08 κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 168/Α/08) Λόγω πυρκαγιάς, για έκταση εμβαδού Ε=420,20 τ.μ.στη θέση "Αγ.Παρασκευή τοπικής κοινότητας Αγριάνων, Δημοτικής ενότητας Θεραπνών, Δήμου Σπάρτης, Ν. Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 319/Δ/28.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.3267/12 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης του 1164δ τεμαχίου εκτάσεως 10.050 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Φίλυρο Σ.Δ. 1973, του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παραχωρηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
- Απόφ.473/12 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του ρέματος εντός του οικισμού Χώρας Σφακίων Δήμου Σφακίων, Περιφερειακής ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 326/Δ/28.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.25033/12 Τροποποίηση ορίων προστατευτικού δάσους, έκτασης 696,00 στρεμμάτων, στην περιοχή Ιμέρου - Προφήτη Ηλία - Εσοχής, του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών ΠΕ Ροδόπης.

 
  >>>>
Πέμπτη 31 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1661/Β/15.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.2/39934/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/05/2012.
- Απόφ.Δ1/Α/10838/12 Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών.

Στο ΦΕΚ 1663/Β/16.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/19/2502/12 Σύσταση και έναρξη λειτουργίας Παραρτημάτων ΚΕΠ στους Δήμους Νεάπολης - Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης και Άργους - Μυκηνών Ν. Αργολίδας.
- Απόφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/18/27380π.έ/12 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Μακρακώμης Ν. Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 1708/Β/16.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1255/12 1) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ1/1135/3-4-2012 απόφασης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων συντήρησης των έργων 1. «Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)» και 2. «Ολοκλήρωση Έργων παράκαμψης Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Γορίτσα». 2) Ανάθεση αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού άξονα παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α.Κ. Λάρισας έως Ι.Κ. Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας). 3) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ1/3965πε/17-1-2012 απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (13.800,00€) σε βάρος του ενάριθμου 2005ΣΕ07130003 της ΣΑΕ 071/3, για εργασίες συντήρησης του έργου «Κατασκευή παράκαμψης Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής» στο τμήμα από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Βαρβάρας. 4) Έγκριση διάθεσης της ως άνω ανακληθείσας πίστωσης ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (13.800,00€) σε βάρος του ενάριθμου 2005ΣΕ07130003 της ΣΑΕ 071/3, για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης της παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)», με τη διενέργεια προφορικής δημοπρασίας.

Στο ΦΕΚ 1729/Β/23.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΥ (3-4) Γ.Π.52669/12 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3-4)ΓΠ 139649/9-11-2010 (ΦΕΚ 1765 Β΄) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
- Απόφ.56666/1542/12 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 26937/1403/20-5-2011 (ΦΕΚ 1282Β) απόφασης σχετικά με την ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβασης άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Στο ΦΕΚ 1754/Β/25.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.21433/2254/12 Σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17 του Ν. 4061/2012.

 
  >>>>
Τετάρτη 30 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 126/Α/29.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- ΠΥΣ.17/12 Τροποποίηση της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Στο ΦΕΚ 1739/Β/25.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.116524/1968/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙ.Α.Π/Σ187704/2009/24.10.2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της» (Φ.Ε.Κ. 2678/Β΄/9.11.2011).

Στο ΦΕΚ 311/Δ/25.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.14663/2948/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στην θέση «Μπάγια» Δήμου Ιητών νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία Ιωάννη και Μαρίας Μανωλάκη.

Στο ΦΕΚ 185/ΑΑΠ/24.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.38948/2665 π.ε./12 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Λούρου Π.Ε. Πρέβεζας. (η μελέτη εκπονήθηκε με τον τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Λούρου»).

 
  >>>>
Τρίτη 29 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1702/Β/16.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1678/12 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφερείας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Στο ΦΕΚ 1723/Β/18.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4025/89019/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σκύρου Νομού Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 1725/Β/21.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.19679/12 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012 και άλλων λεπτομερειών.

Στο ΦΕΚ 178/ΑΑΠ/15.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ52/43496/1384/12 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/37984/571/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών Ηφαίστου και Κενταύρων, Ο.Τ.866Α στη Λάρισα, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερομένης ιδιοκτησίας Πετράνη Μιχαήλ, Πετράνη Μαλβίνας, Πετράνη Θεόδωρου, Πετράνη Νικολάου, Πετράνη Χρήστου και Φετάνη Ιοκάστης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/44359/632/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών Ακταίου 37 - 39 και Λυκομιδών 15 στην περιοχή του Θησείου στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας της Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Στο ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/15.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.59640/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής στο Ο.Τ. 170.

Στο ΦΕΚ 184/ΑΑΠ/16.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.3935/12 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Λάρισας με επανασχεδιασμό των Ο.Τ. 1138Γ και 1119 στην ΠΕ7 (Ν. Σμύρνη) και προσαρμογή της ρυμοτομίας σύμφωνα με την οριστική μελέτη οδοποιίας της οδού «Καράγιωργα».

 
  >>>>
Δευτέρα 28 Μαΐου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Παρασκευή 25 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1667/Β/16.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ1/Α/10839/12 Εξειδίκευση πρώτων υλών και καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης των ποσοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του N. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70).

 
  >>>>
Πέμπτη 24 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1647/Β/11.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.541/02/12 Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών για την μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)

Στο ΦΕΚ 1690/Β/16.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.8402/12 ΄Εγκριση Ο.Ε.Υ. Δήμου Παγγαίου

 
  >>>>
Τετάρτη 23 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1609/Β/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Π1/806/12/12 Απόφαση Εφαρμογής Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2012.

Στο ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.179/12 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Κασσανδρείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Στο ΦΕΚ 175/ΑΑΠ/15.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.22689/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35518/30-8-2005 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) δήμου Αμπελοκήπων (Ν. Θεσσαλονίκης) (Δ΄ 1249) (διόρθωση Δ΄ 1440/2005).
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/28103/891/12 Έγκριση όρων και προϋποθέσεων για τη σκίαση υπαίθριων χώρων στην Κάτω Πόλη του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου
- Απόφ.3782/3345/12 Αναγνώριση της οδού «Φρύδου» στη θέση «Ακρωτήρι» του Δ.Δ. Μπόχαλης Ν. Ζακύνθου ως προϋφισταμένου του 1923.

Στο ΦΕΚ 180/ΑΑΠ/15.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.26.4.12 Αναγνώριση της οδού «Φρύδου» στη θέση «Ακρωτήρι» του Δ.Δ. Μπόχαλης Ν. Ζακύνθου ως προϋφισταμένου του 1923.

 
  >>>>
Τρίτη 22 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 163/ΑΑΠ/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.5064/613/12 Καθορισμός ορίων της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

Στο ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/15.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/41107/2026/12 Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στα Μεσκλά, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 172/ΑΑΠ/15.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.30.4.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στο Ο. Τ. 57 περιοχή 64 .
- Απόφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/41104/2024/12 Ανακαθορισμός των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Φοινικιάς-Σούδα-Βουκελάρης Σελλίων, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 174/ΑΑΠ/15.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/38887/1900/12 Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στις θέσεις “Ελληνικά” και “Βυσαλόπορος” Δήμου Πλατανιά, ΠΕ Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39373/1938/12 Έγκριση συμπληρωματικής κήρυξης-αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Κερατόκαμπου Βιάννου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης.

 
  >>>>
Δευτέρα 21 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1629/Β/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.16713/15443/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Στο ΦΕΚ 1656/Β/15.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Υ5β/Γ.Π.44810/12 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ5β/ ΓΠ.156618 (ΦΕΚ 2444/τ.Β΄/14-12-2009) υπουργικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 164/ΑΑΠ/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.30.4.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας του δήμου Βέροιας (ν. Ημαθίας), κατάργηση και επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης .

Στο ΦΕΚ 165/ΑΑΠ/10.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.27.4.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας (ν. Καβάλας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Η. και καθορισμός όρων χρήσεων και περιορισμών δόμησης.
- Π.Δ.27.4.12 Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος του οικισμού «Κύμης» της Δημοτικής Ενότητας Κύμης του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου (ν. Ευβοίας) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης».

 
  >>>>
Παρασκευή 18 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1546/Β/8.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.4861/232/12 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας.
- Απόφ.8221.Τ24/03/12/12 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη του έργου: «Έργα αντιμετώπισης της προσάμμωσης στο αλιευτικό καταφύγιο Πλημμυρίου Νοτίας Ρόδου».
- Απόφ.8221.Τ76/07/12/12 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχείου προστασίας στον προσήνεμο μώλο του λιμενίσκου Μαύρης Λιμνιώνας Χ. Σφακίων».

Στο ΦΕΚ 1584/Β/9.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/37805/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 8/05/2012.

Στο ΦΕΚ 1621/Β/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.18561/3856/12 Σύσταση Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Νήσων Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 1632/Β/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ2/Γ/13607/4598/12 Κανονισμός Αδειοδότησης και λειτουργίας αεροπορικών σχολών για την παροχή αρχικής εκπαίδευσης ασφαλείας σε μέλη πληρώματος θαλάμου επιβατών .

Στο ΦΕΚ 1633/Β/10.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Φ22/17305/778/12 Έγκριση χορήγησης άδειας κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης του εργοστασίου κοπής, διαμόρφωσης, αμμοβολής, βαφής και αποθήκευσης σιδήρου της εταιρείας «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στη Λ. Διυλιστηρίων, θέση Αγ. Ιωάννης Ασπροπύργου Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3982/2011 και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3325/2005 και άλλων διατάξεων.

 
  >>>>
Πέμπτη 17 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1139/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.14358/327/12 Ορισμός της KR HELLAS Ltd. ως Κοινοποιημένου Οργανισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50268/5137/13.09.07 (Β΄ 1853) κοινή υπουργική απόφαση για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα».

Στο ΦΕΚ 1611/Β/10.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.7601/79345/12 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αλμυρού.
- Απόφ.6731/70704/12 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κιλελέρ.
- Απόφ.34223/1537/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98/11-07-2011 (ΦΕΚ 1782/Β/ 8-8-2011) απόφασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης περί Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ΄ του Ν.3299/2004 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Στο ΦΕΚ 155/ΑΑΠ/4.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠ.ΠΟ.Τ/Δ.Μ.Μ.Π.Κ./41741/666/12 Έγκριση θέσης και διάταξης του κτηρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας.

Στο ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/8.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/22282/346/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού υδρόμυλου «του Μαυρογένη», στον οικισμό Μύλοι Κυπαρισσίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιμιρζιάδη Πέτρου και Μυρτούς, Περιερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/39039/1925/12 Αναοριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων «Τούμπα Μεταμόρφωσης», «Αγία Παρασκευή» (προϊστορικός οικισμός), «Κυπαρίσσι» (προϊστορικός οικισμός) και κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου της θέσης «Τούμπα Αγγελάκη», Δήμου Θέρμης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
  >>>>
Τετάρτη 16 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1476/Β/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/10885/12 Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Στο ΦΕΚ 1542/Β/8.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.Δ1/1135/12 Ανάθεση αρμοδιοτήτων συντήρησης των έργων «Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)» και «Ολοκλήρωση Έργων παράκαμψης Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Γορίτσα» στην Ε.Υ.Δ.Ε./Συντήρησης Αυτοκ/μων (ΕΥΔΕ/ΣΑ).
- Απόφ.109/12 Τροποποίηση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί «Σύστασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Στο ΦΕΚ 1544/Β/8.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.50398/ΙΑ/12 Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων για την άσκηση του επαγγέλματος του Γεω τεχνικού (Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου και Ιχθυολόγου), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010.

Στο ΦΕΚ 1552/Β/8.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.169279/1347/12 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/81.

Στο ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.20741/12 Τροποποίηση της 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21).

Στο ΦΕΚ 1583/Β/9.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.120/2012/12 Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 437/2005, ΦΕΚ 1641/ Β/8-1192006 και εναρμόνιση με την οδηγία 2010/79/ ΕE της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2010 «για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων. (ΕΕ L 304/20.11.2010)».

 
  >>>>
Τρίτη 15 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1342/Β/25.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.18720/12 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Α΄ Κύκλου Υποβολών για το έτος 2012 κατά τις διατάξεις του ν. 3908/2011 όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1464/Β/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Φ/Α/6.8/4847/375/12 Περί έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ιεράπετρας στη θέση «Κρεμαστά» στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 1470/Β/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.21398/12 Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011).

Στο ΦΕΚ 1494/Β/4.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.22 186/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.26804/16-6-2011 απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄ 1427).

Στο ΦΕΚ 1518/Β/21.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.20283/12 Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).

Στο ΦΕΚ 150/ΑΑΠ/3.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.2.5.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων του Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας) με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης και καθορισμό χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης.
- Π.Δ.2.5.12 Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ - ΨΥΓΕΙΟΝ Α.Ε.» που περικλείεται από τις οδούς Χρ. Σμύρνης - Τενέδου - Αρματολών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας (Ν. Καβάλας).

Στο ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.2.5.12 Τροποποίηση των χρήσεων γης των οικοπέδων που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί του βασικού οδικού δικτύου και επί σημαντικών οδικών αξόνων του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).

Στο ΦΕΚ 157/ΑΑΠ/8.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.6298/12 Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
- Απόφ.6293/12 Χωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο λιμενίσκο Ν. Ηρακλίτσας Δ.Ε. Ελευθερούπολης Δ. Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας και παραχώρηση στον ίδιο Δήμο της χρήσης και εκμετάλλευσής του.

Στο ΦΕΚ 160/ΑΑΠ/8.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/38014/576/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείων επτά (7) κτηρίων του συγκροτήματος του πρώην «401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου» επί των οδών Δεινοκράτους 68 και Ιατρίδου (πεζόδρομος) στο Ο.Τ. 35 του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή «Πάρκο Ελευθερίας», φερομένης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
- Απόφ.6292/12 Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα Πυλαίας.

 
  >>>>
Δευτέρα 14 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1509/Β/4.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ3-Γ/9960/12 Εγκατάσταση και διαδρομή του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Άγ. Θεόδωροι - ΔΕΗ Μεγαλόπολης» σε τρία (3) Τμήματα αυτού, α) Κ136 - Κ198 (στο Δήμο Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων), β) Κ18- Κ72 (στο Δήμο Κορινθίων) και γ) Κ105 - Κ128+33,37 μ. (στους Δήμους Κορινθίων και Νεμέας), στο Νομό Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.

Στο ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ46/39292/1934/12 ΄Εγκριση χαρακτηρισμού του σπηλαίου Θεόπετρας Τρικάλων, στην Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου (Ν. 3028/2002, άρθρο 46, παρ. 1).
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/27543/1177 π.ε/12 ΄Εγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή «Πάνορμος» Νάξου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.17250/2582/12 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων.

 
  >>>>
Παρασκευή 11 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 112/Α/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.62/12 Καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών.

Στο ΦΕΚ 1467/Β/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.16229/12 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων οτο μικρό και μεγάλο δακτύλιο της Αθήνας.

Στο ΦΕΚ 1493/Β/4.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΔΠΕΙΣ Α 1071432 ΕΞ 2012/12 Τροποποίηση-συμπλήρωση της παρ. 17 του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Στο ΦΕΚ 1510/Β/4.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/12 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/ α.α 6 Β).

Στο ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/12 Έγκριση ανακαθορισμού των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου .

Στο ΦΕΚ 149/ΑΑΠ/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.6299/12 Τροποποίηση Χωροθέτησης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στον Άγιο Κήρυκο, νήσου Ικαρίας, Δ. Ικαρίας και παραχώρηση στον ίδιο Δήμο της χρήσης και εκμετάλλευσής του»

Στο ΦΕΚ 153/ΑΑΠ/4.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.11.4.12 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή δημοτικής ενότητας Αγ. Κηρύκου, δήμου Ικαρίας (ν.Σάμου) για τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Π.Δ.9.4.12 Τροποποίηση και σημειακή επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (ν. Αχαΐας) και επιβολή προκηπίου.

Στο ΦΕΚ 154/ΑΑΠ/4.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΠΕ/2710/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτίσματος με σαχνισί, που βρίσκεται στην οδό Στ. Τσουρή (28) και Αγ. Ιωαν. Θεολόγου στην πόλη της Χίου του Δήμου Χίου φερόμενο ως ιδιοκτησία Μαρίνου Τραυλού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/30313/476/12 Χαρακτηρισμός ως ιστορικρύ τόπου του συνοικισμού Αγ. Δημήτριος (Χαϊχούτες), της Κοινότητας Ασφενδιού, του Δήμου Κω, Περιφερειακής Ενότητας Νήσου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/30297/471/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου, επί της οδού Καντανολέοντος 9, Ο.Τ.33, του Δήμου Ηρακλείου, εντός του αρχαιολογικού χώρου της πόλης του Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη και Αντωνίου Θεοδωράκη και Αθηνάς Καπνιστού.

 
  >>>>
Πέμπτη 10 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1502/Β/4.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Υ7α/Γ.Π.46217/12 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ένταξη αυτών στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

Στο ΦΕΚ 1522/Β/4.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1104/12 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
- Απόφ.ΠΟΛ. 1105/12 Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010.

Στο ΦΕΚ 1523/Β/4.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.Δ3-Γ/7980/12 Μείωση της ζώνης απαγόρευσης της δόμησης από είκοσι (20) μέτρα σε δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Στεφάνη-Βαρνάβας-Αλιβέρι» (Τμήμα εντός του Νομού Εύβοιας).
- Απόφ.Δ3-Γ/7981/12 Μείωση της ζώνης απαγόρευσης της δόμησης από είκοσι (20) μέτρα σε δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Στεφάνη-Βαρνάβας-Αλιβέρι» (Τμήμα εντός του Νομού Αττικής).
- Απόφ.Δ3-Γ/7979/12 Μείωση της ζώνης απαγόρευσης της δόμησης από είκοσι (20) μέτρα σε δέκα (10) μέτρα εκατέρωθεν του άξονα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης«Στεφάνη-Βαρνάβας-Αλιβέρι» (Τμήμα εντός του Νομού Βοιωτίας).

 
  >>>>
Τετάρτη 9 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1365/Β/27.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.18154/1250/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20155/1268/09 υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
- Απόφ.34636/3241/12 Τροποποίηση και συμπλήρωση απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 1469/Β/3.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.20398/2177/12 Τροποποίηση των υ.α. 44800/123/1985 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων» και Φ.23/24327/2887/2009 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών».
- Απόφ.9860/1132/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ50/48597/5875/2009 (Β΄ 1975) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)».

Στο ΦΕΚ 274/Δ/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2839 π.ε./12 Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Γέφυρα - Κάτω Βρύση, του Δημ. Διαμερίσματος Κόξαρης, Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 281/Δ/2.5.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.4104/12 Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Καρτερού, Βαθειανού Κάμπου και Κοκκίνι Χάνι του Δήμου Χερσονήσου.
- Απόφ.4103/12 Χαρακτηρισμός αποδεκτή επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς, Μαδέ, Αχλάδας, Αμμουδίου, Μονοναύτη, Ξηροκάμπου και Ψαρομούας του Δήμου Μαλεβιζίου.

Στο ΦΕΚ 139/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.17752/12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 32063/26-7-2006 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών προ του 1923 καθώς και εκτός οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους περιοχή στο νομό Χανίων (ΑΑΠ΄ 42), όπως ισχύει.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/39219/1222/12 Χαρακτηρισμός του Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού στην Πόθια Καλύμνου ως νεώτερου μνημείου
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/39118/1220/12 Χαρακτηρισμός του Ι. Ν. Αποστόλου Παύλου στην περιοχή του Μεταξουργείου, Δήμου Αθηναίων, Περιφέρειας Αττικής, ως μνημείου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/22252/338/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της όψης του κτηρίου επί της πλατείας Καρπάθου 2, στο Δήμο Πειραιά, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής, φερομένης ιδιοκτησίας Ειρήνης και Στυλιανού Διάκου.

 
  >>>>
Τρίτη 8 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1161/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.5525/12 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 1191/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/12904/0022/12 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των κατά μήνα χιλιομέτρων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι Επιθεωρητές και οι υπάλληλοι της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

Στο ΦΕΚ 1269/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.Δ4/638/Φ78/Μ-Γ/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων του έργου: «Ολοκλήρωση εξωτερικών έργων και συμπληρωματικών κρηπιδωμάτων Λιμένα Λαυρίου».
- Απόφ.244/2012/12 Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 40 παρ. 3 του ν.2773/1999, προϋπολογιστικά για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.

Στο ΦΕΚ 1278/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/31651/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 10.4.2012.

Στο ΦΕΚ 1325/Β/23.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.19002/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52196/29.11.2010 (ΦΕΚ 1921/ Β΄/10) απόφασης «Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

Στο ΦΕΚ 1367/Β/24.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.211773/12 Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 1388/Β/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4749/Π.Ε./Α325/12 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από το σεισμό της 7ης Αυγούστου 2011 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 1399/Β/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ: 1108/12 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1439/Β/2.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.21523/763/Ε-103/12 Μέτρα για τη μείωση της ποσότητας των ατμών βενζίνης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ «σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Οκτωβρίου 2009

Στο ΦΕΚ 1443/Β/2.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.45617/12 Αντικατάσταση της αριθ. ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.21642/6-3-2012/12 (Φ.Ε.Κ. 865 Β΄) απόφασης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΔΥ(3-4)α/ΓΠ 165470/30-12-2010 (ΦΕΚ 2091 Β΄) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Στο ΦΕΚ 1454/Β/2.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.: 1102/12 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2012 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

Στο ΦΕΚ 1460/Β/2.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.109/1205320/12 Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» - επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

Στο ΦΕΚ 145/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986/12 Καθορισμός των ορίων των Ζωνών Α και Β Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Ελεύθερνας Δήμου Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/22277/344/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλαιού υδρόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας, Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Βαλτεσίνικο, θέση Ρουπάκι Γορτυνίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/19081/282/12 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Φαρσάλων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/32719/513/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου του παλαιού Δημαρχείου Τριπόλεως, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Δαριώτου, στο Δήμο Τρίπολης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφερείας Πελοποννήσου, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Τριπόλεως.

 
  >>>>
Δευτέρα 7 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 108/A/3.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.56/12 Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 76/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης» (Α΄ 140) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/4/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.

Στο ΦΕΚ 1340/Β/24.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Φ/Α.6/6/4524/361/12 Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και των ορίων Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β Ασπροπύργου στα διοικητικά όρια των Δήμων Ασπροπύργου και Φυλής της Περιφέρειας Αττικής και έγκρισης της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στο ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.2/26922/0025/12 Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και βιομηχανικού τύπου που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και στους Δήμους Ενιππέα, Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων του Νομού Λάρισας δυνάμει της αριθ. 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
- Απόφ.2/22475/0025/12 Τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Εύβοιας και στην περιοχή Αιγιαλείας του Νομού Αχαΐας, οι οποίοι νομοί επλήγησαν από τις πυρκαγιές του έτους 2007 δυνάμει της αριθ. 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1858) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
- Απόφ.Φ/Α.15/2/363/4581/12 Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 41 του Νόμου 3982/2011.
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 4/2012 Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών.

Στο ΦΕΚ 1390/Β/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.543/03/12 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής .

Στο ΦΕΚ 1409/Β/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/9386/12 Ένταξη των διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)»

Στο ΦΕΚ 1419/Β/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.110/1205322/12 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» - επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας.

Στο ΦΕΚ 1424/Β/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/33049/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 17/04/2012.

Στο ΦΕΚ 140/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/30329/479/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Μουζακίου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/32714/512/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείων τριών (3) φάρων στις νήσους Παξοί και Αντίπαξοι του Δήμου Κερκυραίων (Ν. Κερκύρας), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού).
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/32710/511/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του «ΞΕΝΙΑ ΧΙΟΥ» επί της παραλιακής οδού Π. Λιβανού στο Δήμο Χίου, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, φερομένης ιδιοκτησίας Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (πρώην «ETA A.E.»).
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/38219/1863/12 Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου περιοχής Φισκάρδου Κεφαλονιάς, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Απόφ.115578/5325/12 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Έδεσσας στα Ο.Τ. 99 και 107.

Στο ΦΕΚ 146/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ.22/25697/1293/12 Έγκριση θεσμοθέτησης Ζώνης Α΄ Απολύτου Προστασίας αρχαιολογικού χώρου Μανδρακίου νήσου Νισύρου Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 
  >>>>
Παρασκευή 4 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1162/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ.1096/12 Έκπτωση του διπλάσιου του καταβαλλόμενου μισθώματος από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάσταση τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

Στο ΦΕΚ 1290/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.24339/4568/12 Τροποποίηση, συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπακτίας.

Στο ΦΕΚ 1403/Β/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.5895/994/12 Τροποποίηση απόφασης παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής.

Στο ΦΕΚ 131/ΑΑΠ/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/15931/844/12 α) Eπανακήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, τοπικών κοινοτήτων Κρηνίδων και Λυδίας, και του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Τούμπα», τοπικής κοινότητας Πολυστύλου και β) κήρυξη - οριοθέτηση νέων αρχαιολογικών χώρων στις θέσεις «Αμυγδαλιές», «Απιδιά» και πλησίον του οικισμού Δάτου ή Μικροχωρίου, τοπικής κοινότητας Πολυστύλου, καθώς και στους λόφους ΒΑ και ΝΑ της τοπικής κοινότητας Φιλίππων, Δήμου Καβάλας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/11555/604/12/12 Έγκριση αναοριοθέτησης των Αρχαιολογικών Χώρων «Κούμουλα» και «Κούτα Βωρός» Λιβαδίου Παρνασσού, Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/39267/1932/12 Αναδιατύπωση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16921/835/27.3.2007 υπουργικής απόφασης «Αναοριοθέτηση κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου» (ΦΕΚ 141/ΑΑΠ/ 19.4.2007).

Στο ΦΕΚ 134/ΑΑΠ/27.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/38816/1892/12 Έγκριση καθορισμού ζώνης Α΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου «Ψηφιά», Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/37134/1820/12 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Κοιλάδας των Μουσών, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΦΕΚ 135/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΠ&ΧΣ 551/12 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελευθερούπολης ως προς τη χρήση του υπ’ αριθμ. 5 οικοπέδου του Ο.Τ. Γ9 στην περιοχή Εξωχώραφα από «Γενική Κατοικία» σε «Διοίκηση-Υπηρεσίες ΕΛ.ΑΣ.» προκειμένου να ανεγερθεί σε αυτό το Αστυνομικό Τμήμα Ελευθερούπολης.
- Απόφ.6343/2414/19-1-2012/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ρεθύμνου στο Ο.Τ. 80 και τροποποίηση όρων δόμησης.

Στο ΦΕΚ 136/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/21982/1108/12 Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Ηραίου Άργους, Δήμου Άργους Μυκηνών, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.27.4.12 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της πολεοδομικής ενότητας 2 (Νότια Έδρα) της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης (Ν. Αττικής) και τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου Δήμου στα όρια σύνδεσης.
- Απόφ.21048/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 45835/2004 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Δήμων Αθηναίων, Ταύρου, Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου και Πειραιά (Ν. Αττικής)» (Δ΄1063), όπως ισχύει μετά την 8208/2007 όμοια απόφαση (ΑΑΠ΄ 103)».

Στο ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.27.4.12 Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16-2-1990 π.δ/ τος «Καθορισμός ζώνης, οικιστικού ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθω να, Βουρβούλου, Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου, Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (ν. Κυκλάδων)» (Δ΄ 139).
- Απόφ.13158/ΤΔ980/12 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 3 του Π.Δ. 209/1998 για την εγκεκριμένη Προμελέτη της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης τμημάτων Επαρχιακής οδού Παπάδου - Πλωμαρίου».

 
  >>>>
Πέμπτη 3 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 98/Α/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.49/12 Τροποποίηση του Π.Δ/τος 352/2003 «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή Οδικών Σηράγγων και Λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ/ ΟΣΥΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 317), όπως τροποποιημένο ισχύει.

Στο ΦΕΚ 103/Α/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Ν.Π.30.4.12 Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012.

Στο ΦΕΚ 1209/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.339/12 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών λεπτομερειών για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1228/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.8221.Λ46/11/12/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Λιμενικές εγκαταστάσεις Αγίου Ευστρατίου» Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
- Απόφ.8221.Τ51/04/12/12 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στους λιμένες των νήσων Κουφονησίων, Αμοργού και Δονούσας.
- Απόφ.8221.Τ76/04/12/12 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνία στο Λιμένα Παλαιόχωρας».

Στο ΦΕΚ 1279/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.205/34526/12 Τροποποίηση της αριθμ. 196008/9-11-2011 (ΦΕΚ 2631/ Β΄) «Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Στο ΦΕΚ 1280/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.1039/45100/12 Ορισμός τιμήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων .
- Απόφ.521/12 Ανανέωση αδείας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατάστασης Καλαθοσφαίρισης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας.
- Απόφ.520/12 Ανανέωση αδείας λειτουργίας του Κεντρικού Σταδίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας.

Στο ΦΕΚ 1317/Β/23.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/12 Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο.

Στο ΦΕΚ 1336/Β/24.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΔΥΓ2/Γ.Π.40456/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π.154949 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1918/Β΄/ 10.12.2010) “Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών”

Στο ΦΕΚ 1341/Β/24.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.18150/12 Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης.

Στο ΦΕΚ 1359/Β/25.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.910/17/383169/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ910/6/129344/11 Απρ 2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής ’Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 519 Β/19 Απρ 2005) «Περί Κανονισμού Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών - Υπξκών (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ)».

Στο ΦΕΚ 1369/Β/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2992/62069/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 1377/Β/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1119/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2299/15-12-2011 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Eνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης”, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 515/24.2.2012 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Eνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2299/15-12-2011 απόφασης Yπουργού Περιβάλλοντος Eνέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» «Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης».

Στο ΦΕΚ 1413/Β/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1192/12 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Στο ΦΕΚ 268/Δ/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1218/12 Μερική ανάκληση της αριθμ. 4451/22-10-10 (Φ.Ε.Κ 614/ Δ΄/12-11-10) απόφασης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 6.450,012 στρ. των κτηματικών Περιφερειών των κοινοτήτων Βαρνάβα και Καπανδριτίου νομού Αττικής αιτία πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 2,80 στρ. στη θέση « Μετόχι» της Κοινοτικής ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 130/ΑΑΠ/27.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.12.3.12 Τροποποίηση όρων δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 137/ΑΑΠ/30.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.17975/12 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Γλαύκου 11, στην περιοχή «Μετς», του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων.

 
  >>>>
Τετάρτη 2 Μαΐου

Στο ΦΕΚ 1306/Β/18.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.2/32906/0026/12 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012.
- Απόφ.Z3-1531/12 Καθορισμός προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες.

Στο ΦΕΚ 233/Δ/19.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.453/2012/12 Επικύρωση οριογραμμών τμημάτων δύο υδατορεμάτων του υδρογραφικού δικτύου του ρέματος Παπαθωμά, στην περιοχή «Πίσω Κάμπος-Πλάκα Στενή» της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 234/Δ/19.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.415/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην ΤΚ. Αθαίας της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας του Δήμου Καλαμάτας στην ιδιοκτησία των Νιάρχου Γιαννούλας, Νιάρχου Γεωργίας και Νιάρχου Ιωάννη.

Στο ΦΕΚ 243/Δ/24.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.10213/2045/12 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος στον οικισμό Επισκοπείου του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης νήσου Σύρου Νομού Κυκλάδων στις ιδιοκτησίες Ξενάκη Αικατερίνης και Ξενάκη Ιωάννη.

Στο ΦΕΚ 246/Δ/25.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.14561/1669/12 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Ποσειδώνιο (ανατολικό τμήμα)», Παλαιοκάστρου Δήμου Σάμου Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/24.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ43/33769/1053/12 Έγκριση επανακαθορισμού Ζωνών προστασίας Α’ και Β΄ του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αγίου Γεωργίου, Δήμου Κάστρου, νήσου Κεφαλονιάς.
- Απόφ.199/12 Χαρακτηρισμός του αιωνόβιου κράταιγου στον αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίνθου, Δ. Ανωγείων, Π.Ε. Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.

 
  >>>>
Τρίτη 1 Μαΐου

- Αργία

 
  >>>>
Δευτέρα 30 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 125/ΑΑΠ/18.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.17456/12 Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1163/10-1-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών για αλλαγή χρήσης στην περιοχή του περιοδικού υγροτόπου Βρέλλη και σε περιμετρική ζώνη 300 μέτρων από το όριο της λίμνης Παμβώτιδας της πόλης των Ιωαννίνων (ΑΑΠ 11)».
- Απόφ.17326/12 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στα Ο.Τ. 2209, 2208, 2206, 2205, 2202, 2200, 2199, 1158, 1184 και 1185 του Δήμου Καλαμαριάς (ν. Θεσσαλονίκης).
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/19013/272/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί της οδού Απ. Μπελιά 4, στο Αιτωλικό του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φερομένης ιδιοκτησίας Αριστέας Γιαννούλη.
- Απόφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/25948/1298/12 Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μάλεμε Δήμου Πλατανιά, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 128/ΑΑΠ/24.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ43/33769/1053/12 Έγκριση επανακαθορισμού Ζωνών προστασίας Α’ και Β΄ του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου Αγίου Γεωργίου, Δήμου Κάστρου, νήσου Κεφαλονιάς.
- Απόφ.199/12 Χαρακτηρισμός του αιωνόβιου κράταιγου στον αρχαιολογικό Χώρο Ζωμίνθου, Δ. Ανωγείων, Π.Ε. Ρεθύμνου,Περιφέρειας Κρήτης ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.

 
  >>>>
Παρασκευή 27 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1262/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.Π1β/Γ.Π.37261/12 Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.
- Απόφ.Υ4α/36538/12 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων και διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών.

Στο ΦΕΚ 1272/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Φ/Α.7/17/6525/730/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14726/804/6-8-03 (ΦΕΚ 1238/ Β/2003) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Ορμενίου Νομού Έβρου, έγκρισης του Φορέα Β.Ε.ΠΕ. και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΟΠΑ.

Στο ΦΕΚ 1275/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Φ.15/4187/266/12 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης - Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.

Στο ΦΕΚ 1312/Β/20.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2/6252/0025/12 Τροποποίηση της αριθ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 820) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών δυνάμει της αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια».

Στο ΦΕΚ 1322/Β/23.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.1130/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καρπάθου.

Στο ΦΕΚ 123/ΑΑΠ/18.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΕΠΠ/Π2/Φ1.1/12245/12 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εντός της ζώνης διέλευσης της συνδετήριας αρτηρίας από Α.Κ. Μεγαλόπολης έως την Περιμετρική οδός Μεγαλόπολης.
- Απόφ.2561/12 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εντός της ζώνης διέλευσης της εθνικής οδού «Παράκαμψη Λάρισας από Β΄ Γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως Γεωργική Σχολή».
- Απόφ.108330/4970/12 Τροποποίηση όρων δόμησης του Ο.Τ. 82 της Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά του δήμου Σιθωνίας.
- Απόφ.84637/3820/12 Τροποποίηση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου χώρου Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή Δήμου Έδεσσας στη θέση Πασά Τσαΐρ.

 
  >>>>
Πέμπτη 26 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1062/Β/6.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ1/1135/12 Ανάθεση αρμοδιοτήτων συντήρησης των έργων «Κατασκευή παράκαμψης πόλεως Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Ι/Κ Αγίας Παρασκευής (Κραυσίδωνας)» και «Ολοκλήρωση Έργων παράκαμψης Βόλου από Α/Κ Λάρισας έως Γορίτσα» στην Ε.Υ.Δ.Ε./Συντήρησης Αυτοκ/ μων (ΕΥΔΕ/ΣΑ).

Στο ΦΕΚ 1137/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.975/Α325/12 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τις πλημμύρες της 4ης και 5ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
- Απόφ.961/Α325/12 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 20ης και 21ης Σεπτεμβρίου 2011 σε περιοχές των Περι φερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, την πλημμύρα της 6ης Φεβρουαρίου 2012 σε περιοχές της Π.Ε. Έβρου και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1112/Α325/25.05.11 (Φ.Ε.Κ. 1400/Β/16.06.11) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην οριοθέτηση πε ριοχών και τις πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2010 σε περιοχές των Περιφερεια κών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Στο ΦΕΚ 1174/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.8221.Τ08/02/12/12 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση Λιμένα Ερείκουσας».
- Απόφ.Δ17α/06/48/ΦΝ 461/12 Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής για το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας της κοιλάδας του ποταμού Έβρου, Ερυθροποτάμου, Άρδα, παραποτάμων και Περιφερειακής Τάφρου Ορεστιάδας.

Στο ΦΕΚ 1177/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/13/3365/12 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.
- Απόφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/12/26682 π.ε./12 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 1200/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.Δ15 /5961/12 Απόφαση ορίων αμοιβών μελετών έτους 2012.
- Απόφ.29785/2432/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο ΦΕΚ 1263/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.8221.Τ07/06/12/12 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου: «Δυτικό Παράλιο τείχος Καβάλας - Δημιουργία χώρου πρασίνου - Φωτισμός στη ζώνη Προστασίας».

Στο ΦΕΚ 1265/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.12931/2558/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Τήνου.

Στο ΦΕΚ 1302/Β/17.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.14496/12 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφώνων εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαϊου 2012 και άλλων λεπτομερειών.

Στο ΦΕΚ 1303/Β/17.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.19/8600/12 Τροποποίηση Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες

Στο ΦΕΚ 121/ΑΑΠ/17.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.18908/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5219/3-2-2004 Απόφασης της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά» (ΦΕΚ 114/Δ΄/2004)».

Στο ΦΕΚ 127/ΑΑΠ/18.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΔΠΕ/2710/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτίσματος με σαχνισί, που βρίσκεται στην οδό Στ. Τσουρή (28) και Αγ. Ιωαν. Θεολόγου στην πόλη της Χίου του Δήμου Χίου φερόμενο ως ιδιοκτησία Μαρίνου Τραυλού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 
  >>>>
Τετάρτη 25 Απριλίου

-

 
  >>>>
Τρίτη 24 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1146/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ. 1090/12 Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες.

Στο ΦΕΚ 1305/Β/18.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.19317/12 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας στην Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας και στο νόμιμο αναπληρωτή της.

Στο ΦΕΚ 230/Δ/19.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.13781/1561/12 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Ποσειδώνιο (δυτικό τμήμα)», Παλαιοκάστρου Δήμου Σάμου Ν. Σάμου.

Στο ΦΕΚ 124/ΑΑΠ/18.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.26.3.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 108α της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας του δήμου Αλμωπίας (ν. Πέλλας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Π.Δ.21.3.12 Επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ν. Φιλαδέλφειας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος (Ν. Αττικής) στο O.T. 236».
- Απόφ.15166/12 «Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή «Τρουμπάρι» του Δήμου Αλίμου (ν. Αττικής)».
- Απόφ.34433/914/12 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 9552/25-7-2006 απόφασης του Νομάρχη Αχαΐας περί Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ. Κ.Φ. 1866α της περιοχής Κουκούλι Δήμου Πατρέων (Ν. Αχαΐας)».

Στο ΦΕΚ 126/ΑΑΠ/18.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.18952/12 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή «έλος Βουτούμι» στους Αντίπαξους ν (ν. Κέρκυρας)»

 
  >>>>
Δευτέρα 23 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 92/Α/19.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.42/12 Τροποποίηση του Π.Δ/τος 565/1984 (Α΄204) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων (EΥΔΕ Σ.Α.)», όπως τροποποιημένο ισχύει.

Στο ΦΕΚ 1130/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.2327/12 Τροποποίηση - διόρθωση της υπ’ αριθμ. 1520/24-02-12 (Φ.Ε.Κ. 732 τ.Β΄/13-03-12) Αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Υ.) Δήμου Λευκάδος».

Στο ΦΕΚ 1131/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΠΟΛ 1092/12 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ Α’ 143).

Στο ΦΕΚ 1138/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1020/62/12 Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο.

Στο ΦΕΚ 1175/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Υ5β/Γ.Π./33005/12 Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π./95047/ 29.07.2010 (ΦΕΚ 1506/τ.Β΄/6.9.2010) υπουργικής απόφασης.

Στο ΦΕΚ 1189/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1017/61/12 Έγκριση όρων και διαδικασιών για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις.

Στο ΦΕΚ 1199/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Υ1γ/Γ.Π/35797/12 Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στο ΦΕΚ 1232/Β/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Η.Π. 18694/658/Ε 103/12 Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.

Στο ΦΕΚ 1295/Β/12.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.14473/12 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών.

Στο ΦΕΚ 218/Δ/18.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4602/πε/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 169/28.2.1995 (ΦΕΚ 466/τ.Δ΄/ 4.7.1995) απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Ανατ. Αττικής «περί κηρύξεως αναδασωτέας εκτάσεως» εκτάσεως 4,775 στρεμμάτων στη θέση «Κουκουνάρθι» της κοινότητας Σταμάτας του Νομού Αττικής και της αριθμ. 244/25.1.2010 (ΦΕΚ 35/τ. Δ΄/3.2.2010) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «περί κηρύξεως αναδασωτέας εκτάσεως» για εκτάσεις συνολικού εμβαδού 4.917,252 στρ. που εμπίπτουν εντός των διοικητικών ορίων Περιφέρειας των Δήμων Μαραθώνα, Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης, Δροσιάς, Νέας Μάκρης, Πικερμίου, Παλλήνης, Ανθούσας, Διονύσου, Κηφισιάς, Γέρακα, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης του Νομού Αττικής και «επανακήρυξης ως αναδασωτέων εκτάσεων» εκτάσεων συνολικού εμβαδού 78.377,593 στρ. που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα των καεισών εκτάσεων και για τις οποίες έχουν εκδοθεί προγενέστερες αποφάσεις κήρυξης, προκειμένου για τις εκτάσεις αυτές να έχει εφαρμογή το έκτο άρθρο του Ν. 3621/07. Η παρούσα αφορά έκταση εμβαδού 1,4435 στρ. στη θέση «Κουκουνάρθι» της Κοινοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

 
  >>>>
Παρασκευή 20 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 91/Α/19.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.41/12 Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/ 25.9.2003).

Στο ΦΕΚ 1121/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ3/γ/5447/12 Εγκατάσταση και διαδρομή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Μέσης Πίεσης) από Κ1 έως Κ13+53,85 μ. στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 1163/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Γ.Π:Π(2)γ/34029/12 Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικης Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα.

Στο ΦΕΚ 209/Δ/9.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.4687/πε/12 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108424/13-9-1934 (ΦΕΚ 133/τΒ/1934) απόφασης του Υπ. Γεωργίας «περί κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής» για έκταση συνολικού εμβαδού 1,47081 στρ. στη θέση «Γράμμος-Αδάμες» Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Στο ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.15115 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στα διατηρητέα κτίρια (Α΄ και Β΄) που βρίσκονται επί των οδών Διαμαντίδου αρ. 18 και Σισμανόγλου αρ. 17, στο Ο.Τ. 31, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/10.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.8547/11/12 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στα Ο.Τ. Γ635 και Γ636 (Λύκεια) με διαπλάτυνση της οδού Λ. Κατσώνη.
- Απόφ.9287/11/12 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων στο Ο.Τ. Γ1219 με έγκριση πεζοδρόμου .
- Απόφ.61052/2605/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Καρακάση - Τυπάλδου - Φαρμακίδου και Ζαμπελίου.

Στο ΦΕΚ 120/ΑΑΠ/17.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/22272/343/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείων δεκατριών κτιρίων του πρώην στρατοπέδου «Παπαλουκά» στο Δήμο Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α.
- Απόφ.4697/12 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη αγροτική περιοχή «Ξηροπόταμου» και «Μακρυλιές», του Δήμου Σαμοθράκης.

 
  >>>>
Πέμπτη 19 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1081/Β/9.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.ΔΙΔΚ/ΚτΠ/8747/12 Τροποποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και εκ νέου κωδικοποίησή του.

Στο ΦΕΚ 1117/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.3165/Π.Ε/Α321/12 Έγκριση διαδικασίας και προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 με άδειες επισκευής πού εκδόθηκαν από τις αρμόδιες πολεοδομίες.

Στο ΦΕΚ 1126/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ3β/0/14/11-Α/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο «Κατασκευή πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής».

Στο ΦΕΚ 1135/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Φ/Α.15/3/4050/327/12 Καθορισμός του τύπου των συμβάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, της διαδικασίας απόδοσης των τελών, του τρόπου τήρησης και μεταβίβασης ειδικού λογαριασμού αποθεματικού κεφαλαίου του ΕΠ .

Στο ΦΕΚ 116/ΑΑΠ/9.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.13254/12 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή «Μύλος» Δήμου Ιθάκης (ν. Κεφαλληνίας).
- Απόφ.13448/12 Συμπλήρωση του άρθρου 10 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αποφ. 3046/304/89, ΦΕΚ 59/Δ/89)» όπως αντικατεστάθη με την παρ. 5 της υπ’ αρίθμ. 49977/3068/89 Απόφασης (ΦΕΚ 535/Β/30-6-89).
- Απόφ.13451/12 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5219/04 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
- Απόφ.ΔΜΕΟ/3801/π.ε./12 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος που αποτελεί Περιφερειακή Οδό του οικισμού Παλαμά Νομού Καρδίτσας, μήκους 6406m, με Χ.Θ. αρχής 0+000 επί της Χ.Θ. 10+323 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (16) του Πρωτεύοντος Δικτύου «Δέλτα Αγίων Θεοδώρων - Παλαμάς προς Βλοχό από 8o χλμ. Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Φαρσάλων και δια Γοργοβίτων και Μάρκου» και Χ.Θ. τέλους 6+406 επί της Χ.Θ. 1+350 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (18) του Πρωτεύοντος Δικτύου «Παλαμάς - Φύλλο προς Φάρσαλα δια Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορφανών», ως τμήματος του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Καρδίτσας, με αρίθμηση (16).
- Απόφ.ΥΠΠΟΤ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/21950/631/12 Έγκριση καθορισμού ζώνης Α΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπειού, νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου

 
  >>>>
Τετάρτη 18 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 88/Α/11.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4074/12 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Στο ΦΕΚ 1048/Β/4.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.3137/191/Φ.15/12 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.

Στο ΦΕΚ 1122/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.36662/ΙΑ/12 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.
- Απόφ.36650/ΙΑ/12 Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010.

 
  >>>>
Τρίτη 17 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 1029/Β/3.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.14999/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58996/30-12-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011.

Στο ΦΕΚ 1077/Β/9.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.15277/12 Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.

Στο ΦΕΚ 1092/Β/10.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.698/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κω.

 
  >>>>
Δευτέρα 16 Απριλίου

- Αργία

 
  >>>>
Παρασκευή 13 Απριλίου

- Αργία

 
  >>>>
Πέμπτη 12 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 636/Β/7.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ1/214/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ1/ο/3141/1-9-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» της αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής έργων υποδομών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Β΄/1505/06/09/2010).

Στο ΦΕΚ 640/Β/7.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.Δ17α/441/3/Π.Ε./ΦΝ393/12 Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» της αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής έργων υποδομών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 1005/Β/3.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.16943/12 Παράταση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011.

Στο ΦΕΚ 191/Δ/5.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Απόφ.3551/12 Κύρωση δασικού χάρτη τοπικής κοινότητας Κεφαλαρίου Δήμου Δοξάτου Νομού Δράμας (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).
- Απόφ.217030/6400/12 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων του ΤΚ ΣΙΜΟΥ ΔΕ Παλλήνης Δήμου Ναυπακτίας .

Στο ΦΕΚ 114/ΑΑΠ/5.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/82321/3707/12 Έγκριση οριστικής οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Ελάτρειας, Δήμου Πρεβέζης, Π.Ε. Πρεβέζης.
- Αποφ.39548/12/12 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ. 48 στην περιοχή «Κακή Βίγλα» Αιαντείου.

 
  >>>>
Τετάρτη 11 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 945/Β/27.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Απόφ.15540/548/Ε103/12 Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Στο ΦΕΚ 110/ΑΑΠ/5.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.13374/12 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους της υπό έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Παραλίας Βέργας Δήμου Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας).

Στο ΦΕΚ 112/ΑΑΠ/5.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.239/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης (ν. Λακωνίας), τροποποίηση χρήσεων γηςκαι καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/ 99727/1801ΠΕ/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Συγκροτήματος του Λωβοκομείου (Λεπροκομείου) Χίου (Ν. Χίου) της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, φερομένης ιδιοκτησίας Οίκου Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρών και Οινουσών.

 
  >>>>
Τρίτη 10 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 79/Α/9.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4067/12 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

Στο ΦΕΚ 549/Β/2.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Γ.Π.16825/12 Μέτρα προστασίας από την ρύπανση της περιοχής του Ασωπού Ποταμού.

Στο ΦΕΚ 1030/Β/4.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.29.416/ΙΑ/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/3-6-2010 υπουργικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Στο ΦΕΚ 187/Δ/4.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.13883/334/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Αγίου Νικολάου στη θέση «Τράφος» στο Δήμο Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας.
- Αποφ.40337/644/π.ε./12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος στη θέση «Κάμπινγκ» περιοχή γηπέδου στο Δήμο Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας.

 
  >>>>
Δευτέρα 9 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 980/Β/29.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.15078/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19883/2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1957Β /2008) με τίτλο «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5γ του άρθρου 5 του ν.3614/2007».

Στο ΦΕΚ 985/Β/30.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.πολ. 1088/12 Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει».

Στο ΦΕΚ 189/Δ/4.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.56959/1032/π.ε./12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Γκορόγια στη θέση «Σταφίδα» Τ.Κ. Καναλίου Δ.Ε. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζας.

Στο ΦΕΚ 106/ΑΑΠ/4.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Φ5498/174/12/12 Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού Αττικής στο Ο.Τ. 491, στην ιδιοκτησία των Μπακρυσιώρη Παναγιώτη και Εμμανουήλ.
- Αποφ.3623/12 Αναγνώριση τμήματος οδού ως κοινοχρήστου προ του έτους 1923 στην εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού περιοχή «Γαλότα» περιφέρειας Ισθμίας A.A. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων τον Νομού Κορινθίας.
- Αποφ.10208/3938/12 Αναγνώριση οδού προϋφισταμένης του 1923 στο Ο.Τ. 421 (πάροδος Κράπης) του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων.

Στο ΦΕΚ 107/ΑΑΠ/4.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/25213/771/12 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Λυκοβουνό», κτηματικής περιφέρειας Δαφνίου, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Αποφ.21464/9185/12 Αναγνώριση τελευταίου τμήματος της οδού Καντανολέοντος ως προϋφισταμένης του 1923 στο Ο.Τ. 55 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου.

Στο ΦΕΚ 108/ΑΑΠ/4.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/25246/773/12 Έγκριση θεσμοθέτησης ζώνης Α΄ προστασίας του Κάστρου Κορώνης, Δήμου Πύλου - Νέστορος, Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/25229/772/12 Καθορισμός ζωνών Α΄ και Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Χαλάσματα», Δήμου Μονεμβασίας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, Περιφερείας Πελοποννήσου (κατόπιν αυτοψίας επιτροπής).
- Π.Δ.21.3.12 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 (Π.Ε. 1,2)της περιοχής β' κατοικίας "Αγία Μαρίνα" του Δήμου Κρωπίας (Ν.Αττικής) και καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων.

 
  >>>>
Παρασκευή 6 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 918/Β/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.8221.Τ76/02/12/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Σταθμού Επιβατών Λιμένα Σούδας Α΄ φάση».

Στο ΦΕΚ 979/Β/29.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Υ4α/31226/12 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4α/37747/4.4.2011 υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων της διαγνωστικής πράξης «Κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία (PET/CT)» σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, ως προς τις ενδείξεις που απαιτούνται για την έγκριση της πράξης από τους Ασφαλιστικούς Φορείς.
- Αποφ.1166/12 Σύσταση Νομικής Υπηρεσίας εις την Ιεράν Μητρόπολιν Αλεξανδρουπόλεως.

Στο ΦΕΚ 102/ΑΑΠ/2.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/24106/738/12 ΄Εγκριση οριοθέτησης Ζωνών Α΄ και Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Φραγκοκάστελλου Σφακιών, Δήμου Σφακιών, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/3.4.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.2140/12/12 Καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως και χρήσεως για τον οικισμό «Εθιά» της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων (Ν. Ηρακλείου) και χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού αυτού ως παραδοσιακού».

Στο ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/3.4.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/25984/1301/12 Έγκριση οριστικής κήρυξης - οριοθέτησης ,ως αρχαιολογικού χώρου, του Πύργου Οινόης, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (πρώην κοινότητα Οινόης), Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ 17/26707/1328/12 Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικών χώρων των θέσεων «Γραμμή» και «Κόμβος» Αψάλου, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
  >>>>
Πέμπτη 5 Απριλίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τετάρτη 4 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 947/Β/27.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.32827/Η/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19780/Η/16.2.2011 υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» (ΦΕΚ Β΄ 472).

Στο ΦΕΚ 976/Β/28.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ3/Α΄/6598/12 Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.

Στο ΦΕΚ 977/Β/28.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ3/Α/6599/12 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Προσωρινό Μετρητικό/Ρυθμιστικό Σταθμό Φυσικού Αερίου (ADG III) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΙΙΙ Διστόμου για την τροφοδότηση του Εργοστασίου «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» στην περιοχή Παραλίας (Αγ. Νικολάου) του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας του Νομού Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/28.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/2099 π.έ./12 Έγκριση οριοθέτησης Ζωνών Α΄ και Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της πόλης των Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης.

 
  >>>>
Τρίτη 3 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 70/Α/30.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4062/12 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

Στο ΦΕΚ 789/Β/16.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7930/12 Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

Στο ΦΕΚ 919/Β/23.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1492/29135/12 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 924/Β/23.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/6/24651 (π.ε)/12 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Ρεθύμνης Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 939/Β/27.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.877/12 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 181/Δ/29.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.61375/3699/12 Καθορισμός χρήσης γης παραχωρούμενης (προς μίσθωση) δημόσιας έκτασης για λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Ράχη Βάβως ή Πλάκες» της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Δαφνούλας της Δ.Ε. Παμβώτιδας του Δ. Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
- Αποφ.1006/20083/12 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης ρέματος στα Οικοδομικά Τετράγωνα 94 και 95 του Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Νεάπολης, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
- Αποφ.1007/20086/12 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης χειμάρρου «Περιβολάρη» στο Καινούργιο, του Δήμου Θεστιέων, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 101/ΑΑΠ/30.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.55499/3371/12 Σχετικά με την αναγνώριση της οδού που συνδέει τον Οικισμό Βλαχέρνας Δ. Αρταίων με τον οικισμό Πρόγονοι ως κύριας δημοτικής οδού.

 
  >>>>
Δευτέρα 2 Απριλίου

Στο ΦΕΚ 177/Δ/29.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.76/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος βόρεια της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MOTOR OIL, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» στην Χ.Θ. 68+892 του Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 98/ΑΑΠ/29.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.5.3.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς (Ν. Κιλκίς) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Αποφ.12853/12 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και έγκρισης εργασιών στη περιοχή υγροτόπου «Βουρκάρι» της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων (Ν. Αττικής).
- Αποφ.191339/3543/12 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου στο Ο.Τ. 371.

 
  >>>>
Παρασκευή 30 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 861/Β/20.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/23982/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 20/03/2012

 
  >>>>
Πέμπτη 29 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 785/Β/16.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ6Α 1044360 ΕΞ 2012/12 Καθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ 189/2009 (Α΄221), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄180), του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και λοιπών λεπτομερειών.

Στο ΦΕΚ 896/Β/23.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1060/12 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2012.

Στο ΦΕΚ 152/Δ/21.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.5856/1273/12 Επικύρωση των οριογραμμών του υδατορέματος στη θέση «Βουρλίδια-Περλεβός περιοχής «Ακρωτηρίου» Οτζιά Δήμου Κέας, νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων στην ιδιοκτησία της «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΟΤΖΙΑ Ε.Ε.».

Στο ΦΕΚ 163/Δ/22.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3599/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εντός της ιδιοκτησίας Μαργαρίτας Σεννή στην θέση «Κοράκου - Κανταρέ» του Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων του Νομού Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 164/Δ/23.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.132/12 Παραχώρηση διαθέσιμων αγροτεμαχίων του συνοικισμού Γασίου Αρκαλοχωρίου στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου..
- Αποφ.5863/111203/12 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «Ζήριας» στη θέση «Μανιταρά - Κουτσακουλάκη» στα όρια του Δήμου Αιγιαλείας (πρώην Δήμου Ερινεού).

Στο ΦΕΚ 88/ΑΑΠ/23.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/19357/1016/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.
- Αποφ.5206/136/Φ.1/1/12 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Πάπαλας - Καλούτσαινα - Ξεροκηπα ή Γαλακη - Πάτος» της κτηματικής περιφέρειας Άνω Καρδαμύλων, Δ.Ε Καρδαμύλων του Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 89/ΑΑΠ/23.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.5209/137/Φ.1/2/12 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Λευκωνιά» της κτηματικής περιφέρειας Θυμιανών, Δ.Ε Αγ. Μηνά του Δήμου Χίου.

Στο ΦΕΚ 91/ΑΑΠ/26.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.6962/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρουπόλεως του Δήμου Παύλου Μελά (ν. Θεσσαλονίκης) και επιβολή προκηπίου.
- Αποφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/19190/1012/12 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Κουπιά» Δήμου Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 94/ΑΑΠ/27.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.6383/12 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών σε τμήμα της ιδιοκτησίας της «Χαλυβουργικής Α.Ε.» στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας του δήμου Ελευσίνας (ν. Αττικής).

 
  >>>>
Τετάρτη 28 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 154/Δ/21.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.1542/12 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης του 22ζ τεμαχίου εκτάσεως 20.011 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Σ.Α.Α.Κ. Αγίου Βασιλείου Δ. 1981, του Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παραχωρηθεί κατά κυριότητα στο Δήμο Λαγκαδά.
- Αποφ.1437/11/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος εντός του οικισμού της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς της Δ.Ε. Σκυρίτιδας του Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας.

Στο ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/22.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.24.2.12 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας (ν. Κέρκυρας) στη θέση Αλυκές Ποταμού, για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης κλειστού προπονητηρίου στίβου και αθλοπαιδιών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Π.Δ.28.2.12 Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών των οικισμών Ρειχιά, Κυπαρίσσι, Παραλία Κυπαρισσίου, Ιέρακας, Λιμάνι Ιέρακα, Αριάνα, Λογγάρι, Άγιος Ιωάννης, Χάρακας, Λαμπόκαμπος και Πισταμάτα της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας (ν. Λακωνίας) και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 85/ΑΑΠ/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3043/12 Κατασκευή πρόσθετων λιμενικών έργων και εφαρμογή των όρων δόμησης που αφορούν στην Β΄ Φάση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) Πόλεως Ρόδου.

Στο ΦΕΚ 86/ΑΑΠ/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16730/888/11 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Πετρά Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου, Περιφέρειας Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 87/ΑΑΠ/23.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/125253/5245π.ε./12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης ενάλιων αρχαιολογικών χώρων των θαλάσσιων περιοχών γύρω από τις νησίδες Χάλαβρα ή Καλαβρές και Καλαπόδια, νότια και νοτιοανατολικά των Λειψών, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Αποφ.10181/453/12 Αναγνώριση τμήματος αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενου του ΄23, στη θέση «Σιόποτο - Αγία Κυριακή - Άγιοι Θεόδωροι» της κτηματικής περιφέρειας της Δ.Ε Κοζάνης του ομωνύμου Δήμου, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 
  >>>>
Τρίτη 27 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 615/Β/5.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Γ.Γ.Π.Τ.Υ. 278/12 Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

Στο ΦΕΚ 656/Β/7.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.5906/Π.Ε./Α325/12 Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από τους σεισμούς του Αυγούστου και Οκτωβρίου 2011 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 808/Β/19.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΠΕΙΣ Α 1044610 ΕΞ 2012/12 Τροποποίηση της παρ. 17 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Στο ΦΕΚ 811/Β/19.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.13390/12 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51949/2010 υπουργικής απόφασης «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1925 Β) .

Στο ΦΕΚ 842/Β/20.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7927/12 Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στους νομούς Ρεθύμνης και Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 862/Β/20.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.13913/319/12 Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του Ν. 4053/2012.
- Αποφ.13971/365/12 Οριστική παύση ορισμένων αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών από το κέντρο εκπομπής Υμηττού.

Στο ΦΕΚ 865/Β/20.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.7932/12 Καθορισμός σημείων υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στους νομούς Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
- Αποφ.ΔΥ(3-4)α/Γ.Π.οικ. 21642/12 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. ΔΥ(3-4)α/ΓΠοικ165470/30-12-2010 (ΦΕΚ 2091 Β΄) απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Στο ΦΕΚ 873/Β/20.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.19851/521/12 Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. (οικ.) 26937/1403/20-5-2011 απόφασης μας σχετικά με την ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών - Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.

 
  >>>>
Δευτέρα 26 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 63/Α/22.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4058/12 Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 66/Α/22.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4061/12 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 142/Δ/13.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4588/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 108424/13.9.1934 (ΦΕΚ 133/Β΄/1934) απόφασης του Υπ. Γεωργίας «περί κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής» για έκταση εμβαδού 5,600 στρ στη θέση «Αδάμες» της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής ενότητας Αν. Αττικής και της υπ’ αρίθμ. 1054/08.05.2007 (ΦΕΚ 222/Δ΄/5.6.2007) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «περί κηρύξεως αναδασωτέας εκτάσεως» για έκταση εμβαδού 11,197 στρ στη θέση «Αδάμες» του Δήμου Κηφισιάς του Νομού Αττικής, για έκταση εμβαδού 0,288 στρ.

 
  >>>>
Παρασκευή 23 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 61/Α/21.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Ν.Π.20.3.12 Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών.

Στο ΦΕΚ 763/Β/15.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.8221.Τ10/05/12 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τα έργα «Εξωτερική Περίφραξη Ν. Λιμένα Πατρών» και «Κατασκευή Πύλης Ελέγχου Πεζών».
- Αποφ.Δ15/Α/Φ19/5534/12 Συμπλήρωση Δ15/Α/Φ19/οι.1411/20.9.2012 απόφασης μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού».

Στο ΦΕΚ 801/Β/19.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.273/12 Ανανέωση αδείας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατάστασης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Στο ΦΕΚ 832/Β/19.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.11773/12 Τροποποίηση της 28766/29-6-2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για μελέτες κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β΄ 1588).

Στο ΦΕΚ 145/Δ/13.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3488/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 2500/16-10-85 (ΦΕΚ 696/Δ/21- 11-85) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 38.500 στρ. στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κερατέας, Λαυρίου, Αγίου Κων/νου και Παλαιάς Φωκαίας του Νομού Αττικής αιτία πυρκαγιάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 3260/6-11-91 (ΦΕΚ 873/Δ/28.11.1991) απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 56,250 στρ. στη θέση «Κατούσα - Συντερίνα» της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- Αποφ.3485/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 2500/16-10-85 (ΦΕΚ 696/Δ΄/21- 11-85) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 38.500 στρ. στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κερατέας, Λαυρίου, Αγίου Κων/νου και Παλαιάς Φωκαίας του Νομού Αττικής αιτία πυρκαγιάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 3260/6-11-91 (ΦΕΚ 873/τ.Δ΄/28.11.1991) απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 30,248 στρ. στη θέση «Συντερίνα» της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- Αποφ.3509/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 2500/16-10-85 (Φ.Ε.Κ 696/ Δ721-11-85) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 38.500 στρ. στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων Κερατέας, Λαυρίου, Αγίου Κων/νου και Παλαιάς Φωκαίας του Νομού Αττικής αιτία πυρκαγιάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 3260/6-11-91 (ΦΕΚ 873/ τ.Δ΄/28.11.1991) απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής, για έκταση συνολικού εμβαδού 24,375 στρ. στη θέση «Πηγάδι Ανανία - Συντερίνα» της Δημοτικής ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Στο ΦΕΚ 150/Δ/16.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4517/πε/12 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108424/13.9.1934 (Φ.Ε.Κ 133/τ.Β΄/1934) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» για έκταση συνολικού εμβαδού 22,698 στρ. στη θέση «Μορτερό» της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής.

 
  >>>>
Πέμπτη 22 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/16.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/19165/1011/12 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου των Παγών στο Αλεποχώρι, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 
  >>>>
Τετάρτη 21 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 712/Β/13.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/19313/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 6/03/2012.

Στο ΦΕΚ 128/Δ/13.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.650/12594/12 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης του ποταμού «Αλφειού», Νομού Ηλείας, από φράγμα Φλόκα μέχρι Χ.Θ. 10+564.

Στο ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/16.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.152707/2612/12 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 16 του Τ.Δ. Αγίου Κων/νου του Δήμου Αγρινίου.
- Αποφ.191319/3539/12 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ 1243 του Δήμου Αγρινίου περιοχή επεκτάσεων 1991.

Στο ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/16.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.29377/12 Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ. 170 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Μελισσίων.
- Αποφ.191335/3540/12 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. Γ1079 του Δήμου Αγρινίου περιοχή επεκτάσεων 1991.

 
  >>>>
Τρίτη 20 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 54/Α/14.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4057/12 Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Στο ΦΕΚ 701/Β/12.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.472/Γ.Θ10/12 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου - Καρπενησίου (κατά τμήματα) - Τμήμα: Αγρίνιο - Αγ. Βλάσης».

Στο ΦΕΚ 713/Β/13.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Υ3β/Γ.Π./24948/12 Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

Στο ΦΕΚ 771/Β/15.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1962/1754/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου.

Στο ΦΕΚ 772/Β/15.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2462/12 ΄Εγκριση του ΟΕΥ Δήμου Καβάλας.

Στο ΦΕΚ 776/Β/15.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.12065/12 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο ΦΕΚ 781/Β/15.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2464/12 ΄Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Θάσου

Στο ΦΕΚ 67/ΑΑΠ/5.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.266/16189/12 Έγκριση Μελέτης Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας του Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων.

Στο ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/13.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.7061/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Ν. Αττικής) στο Ο.Τ. 111Α, καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης.
- Αποφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/16720/887/12 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Φοινικιάς-Σούδα-Βουκελάρης Σελλίων, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.

 
  >>>>
Δευτέρα 19 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 732/Β/13.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1520/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Λευκάδος.

Στο ΦΕΚ 739/Β/14.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7150/1971/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πρέβεζας Νομού Πρέβεζας.

Στο ΦΕΚ 756/Β/14.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΠΟΛ: 1056/12 Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

Στο ΦΕΚ 758/Β/14.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7926/12 Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στο ΦΕΚ 769/Β/15.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.5184/1464/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας στο Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστάμενους, της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων.

Στο ΦΕΚ 123/Δ/2.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.482/12 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108424/13-9-1934 (ΦΕΚ 133/τ.Β΄/1934) απόφασης του Υπ. Γεωργίας «περί κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής» για έκταση εμβαδού 0,880 στρ. στη θέση «Ρέμα Κοκκιναρά» Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- Αποφ.168/2012/12 Επικύρωση οριογραμμών τμημάτων των υδατορεμάχων «Καμάρες» και «Βρύσες» στην κ.μ. 866Β γαιών Κοσκινού στην περιοχή «Τσαϊρι» Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/9.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1 /Φ43/14866/742/12 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της περιοχής «Κοκκοβίστας Μακρινής», Δήμου Δωρίδος, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Αποφ.5984/293/12 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την Επαρχιακή οδό Γέφυρας Ζούτου - Κόπραινας με τον οικισμό Συκιές ως κύριας δημοτικής οδού.
- Αποφ.5985/294/12 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την Επαρχιακή οδό Γέφυρας Ζούτου - Κόπραινας με τον οικισμό Περάνθης ως κύριας δημοτικής οδού.
- Αποφ.5986/295/12 Αναγνώριση της οδού που συνδέει τον Οικισμό Πέτα Δ. Νικολάου Σκουφά με τον οικισμό Νεοχωράκι Δ. Νικολάου Σκουφά ως κύριας δημοτικής οδού.

 
  >>>>
Παρασκευή 16 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 584/Β/2.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2219/146/Φ.15/12 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν 3982/11 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 619/Β/6.5.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.23237/Η/12 Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Στο ΦΕΚ 675/Β/7.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΦΒ1/2.1/5332/238/12 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 677/Β/7.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.10851/12 Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του ν. 3908/2011 για το έτος 2012.
- Αποφ.10853/12 Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3908/2011 για το έτος 2012.
- Αποφ.10852/12 Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Περιφερειακής Συνοχής του Ν. 3908/2011 για το έτος 2012.

Στο ΦΕΚ 680/Β/8.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1862/12 Κανονισμός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ.

Στο ΦΕΚ 692/Β/9.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.407/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου Νομού Ξάνθης.

Στο ΦΕΚ 702/Β/12.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.515/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2299/15-12-2011 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης”.

Στο ΦΕΚ 724/Β/13.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1642/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κεφαλλονιάς.

Στο ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/13.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.9823/12 Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Άγγελου Σικελιανού 13 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Λευκάδας Ν. Λευκάδας).

 
  >>>>
Πέμπτη 15 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 51/Α/12.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4055/12 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής.

Στο ΦΕΚ 65/Β/26.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.210090/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 187497/8.6.2011 (ΦΕΚ 1182/ Β΄/9.6.2011) κοινής Υπουργικής απόφασης περί καθορισμού ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων για την περίοδο 2008 - 2012 διαθέσιμων για δημοπράτηση και διαδικασία και όροι δημοπράτησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 342/Β/16.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Π1/12/12 Εξαίρεση από την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2013, προμηθειών που εντάσσονται στα κοινοτικά προγράμματα «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ» και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ».
- Αποφ.Δ5/Β/3982/12 Ειδικό τέλος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη .

Στο ΦΕΚ 583/Β/2.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Φ/Α.15/3/2226/170/12 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και τουάξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 6 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-2011).

Στο ΦΕΚ 617/Β/6.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.9049/ΔΕ 1090 (1) Τροποποίηση της ΥΑ 31992/ΔΕ 3958/06.08.2010 (ΦΕΚ 1273 Β) «Έγκριση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος για την περιοχή του Αμβρακικού κόλπου και καθορισμός συστήματος διοίκησης και διαχείρισής του».

Στο ΦΕΚ 648/Β/7.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/12569/12 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/ 28-12-2011 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία» (ΦΕΚ Β΄ 3046).

Στο ΦΕΚ 105/Δ/2.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.01α/77/12 Καθορισμός Αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων βιολογικού καθαρισμού Δήμου Αριστοτέλη.

Στο ΦΕΚ 107/Δ/2.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.1541/12 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης σε δύο τμήματα των υπ’ αριθμ. 244 και 964 τεμαχίων αντίστοιχα, έκτασης 102,96τ.μ. το καθένα, Οριστικής Διανομής 1936, συνοικισμού Αγ. Δημητρίου (Πυργαδικίων) του Δήμου Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, προκειμένου να παραχωρηθούν κατά χρήση στο Δήμο Αριστοτέλη για την κατασκευή αντλιοστασίων επεξεργασίας λυμάτων.
- Αποφ.318/12 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Δήμων Νικ. Σκουφά και Αρταίων (τ. Δ. Αράχθου και Αμβρακικού) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, (τροποποίηση και διόρθωση της αρ. ΔΥΠ. Οικ. 4747/23.12.2009 απόφασης Νομάρχη Άρτας).

Στο ΦΕΚ 72/ΑΑΠ/9.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.24.2.12 Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού (ν. Πρέβεζας).

Στο ΦΕΚ 75/ΑΑΠ/9.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΔΜΕΟ/4749/π.ε./12 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Νέας Γέφυρας Ποταμού Πηνειού Νομού Ηλείας, μήκους 215m, με Χ.Θ. αρχής 3+800 και Χ.Θ. τέλους 4+015 επί της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (32) του Πρωτεύοντος Δικτύου «Γαστούνη - Βαρθολομιό - Βρανάς - Λουτρά Κυλλήνης» (Χ.Θ. 4+043 παλαιάς χάραξης), με αφετηρία χιλιομέτρησης τη Γαστούνη, ως τμήματος του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Ηλείας, με αρίθμηση (32).
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14860/739/12 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στη θέση Παλαιόχωρα, Δήμου Ερέτριας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 
  >>>>
Τετάρτη 14 Μαρτίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τρίτη 13 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 609/Β/5.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.220516/3576/11 Καθήκοντα Προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή του νόμου 3938/2011 .

Στο ΦΕΚ 66/ΑΑΠ/5.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.13.2.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 219 του Δήμου Καισαριανής (ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.
- Αποφ.5198/134/Φ.1/1/12 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Μεσοκαμπιά» της κτηματική περιφέρειας Θάνους του Δήμου Λήμνου.
- Αποφ.551/155/12 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου για την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α) Δήμου Κέας.

 
  >>>>
Δευτέρα 12 Μαρτίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Παρασκευή 9 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 44/Α/7.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4053/12 Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 590/Β/5.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3843/24/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 65/ΑΑΠ/2.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.8.2.12 Τροποποίηση του από 7-3-2005 π.δ/τος «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Μυκονίων νήσου Μυκόνου (ν. Κυκλάδων) και των νησίδων Άγ. Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια Βαρβούλακας Καλαφακιώνα και Λαζαρονήσι» (Δ΄ 243).

 
  >>>>
Πέμπτη 8 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 541/Β/1.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3165/Π.Ε./Α321/12 Έγκριση διαδικασίας και προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού κτισμάτων που επλήγησαν από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 με άδειες επισκευής πού εκδόθηκαν από τις αρμόδιες πολεοδομίες.

Στο ΦΕΚ 571/Β/2.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7300/2911/12 Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ. οικ. 1647/17-02-2010 (ΦΕΚ 150/Β), οικ. 1654/17-02-2010 (ΦΕΚ 150/Β), οικ. 1651/17-02-2010 (ΦΕΚ 151/Β) και οικ. 1653/17-02-2010 (ΦΕΚ 151/Β) κανονιστικών αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορούν τον καθορισμό των απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων.

Στο ΦΕΚ 576/Β/2.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.33392/852/12 Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και καθορισμός προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών και την προστασία του υδατικού δυναμικού του Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 603/Β/5.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ3/Α/4303 ΠΕ 26510/12 Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar».

Στο ΦΕΚ 90/Δ/24.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.171265/5162/12 Καθορισμός υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων-λυμάτων του ΔΔ Κατούνας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

 
  >>>>
Τετάρτη 7 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 524/Β/29.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1757/338/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

Στο ΦΕΚ 60/ΑΑΠ/28.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΔΠΕ/10885/2011/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου, φερομένου ως ιδιοκτησία των Ιωάννη Αλβανού και Αναστασίας Ταξείδη, που βρίσκεται στην Σκάλα Πολιχνίτου του παραδοσιακού οικισμού Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου, και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Αποφ.43917/2829/12 Αναγνώριση οδού σε εκτός σχεδίου περιοχή ως προϋφιστάμενης του έτους 1923, στη θέση «ΠωγωνίτσαΣόγωνο-Σκαφιδάκι» του Δήμου Πρεβέζης.
- Αποφ.653/12 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 10147/31-12-2007 (ΦΕΚ 30 ΑΑΠ /28-1-08) εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Κερκίνης του Δήμου Σιντικής της Π/Ε Σερρών.

Στο ΦΕΚ 62/ΑΑΠ/28.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/8581/423/12 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της θέσης «Ύρια» στη Νάξο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
- Αποφ.50615/2152/12 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό χώρου για τη στέγαση δημαρχείου στο Ο.Τ. 29 του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, Δ.Ε. Ελευθερίου -Κορδελιού

Στο ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/1.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/5195/247/12 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Πύργος Χειμάρρου» στη Νάξο, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
- Αποφ.43721/1739/12 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο Ο.Τ. 34 της περιοχής Τερψιθέας Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Παύλου Μελά της ΠΕ Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/2.3.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.14.2.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 216 και ΚΧ - πλατεία 217 της δημοτικής ενότητας Λουτρακίου - Περαχώρας του δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (ν. Κορινθίας) και επιβολή προκηπίου.
- Αποφ.ΔΠΕ/11307/2011/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτηριακού συγκροτήματος με τη δεξαμενή της πρώην Αλευροβιομηχανίας S.A.M.I.C.A. στην θέση Κόβα στην οδό Αυστραλίας 76 στο Ο.Τ. 195 στην πόλη της Ρόδου, φερόμενο ως ιδιοκτησία «Ιωάννης Κυπριάδης Finance Car Α.Ε.Β.Ε» και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/11169/181/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του πρώην Σχολικού Κτηρίου στην τέως Κοινότητα Δροσοπηγής, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (Ν. Λακωνίας), Περιφέρειας Πελοποννήσου, φερομένης ιδιοκτησίας Ενορίας Δροσοπηγής Γυθείου.

 
  >>>>
Τρίτη 6 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 470/Β/28.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.165387/410/12 Διαδικασία, στοιχεία και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης αιτίας μεταβολής δασικής μορφής εκτάσεων εντός οικισμών στερούμενων νόμιμης έγκρισης (άρθρο 24 παρ. 2 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 502/Β/29.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.538/02/12 Τοπική αρμοδιότητα και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων, γραμματειακή υποστήριξη και αμοιβή μελών και γραμματέα Επιτροπής.
- Αποφ.538/03/12 Καθορισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Ανθούσης, Ροδοπόλεως-Μπάλας, Σταμάτας και Πικερμίου του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 79/Δ/23.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.5665/10/11 Επικύρωση επανακαθορισμού οριογραμμών υδατορέματος ανατολικά της ιδιοκτησίας Τσέλου Εμμανουήλ στο Δ.Δ. Καρυώτικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης του Νομού Κορινθίας.
- Αποφ.3000/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση «Βάρκα» του Δ.Δ. Σελλά του Δήμου Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας.

 
  >>>>
Δευτέρα 5 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 41/Α/1.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4052/12 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 418/Β/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.36/12 Χωροθέτηση Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στην περιοχή Ροβιές του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας Ευβοίας και παραχώρηση στον ίδιο Δήμο της χρήσης και εκμετάλλευσής του.

Στο ΦΕΚ 521/Β/29.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.1106/10880/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4371/25689/15.3.2011 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας «Συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής (ΚΟΣΕ)».
- Αποφ.7165/11 Έγκριση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Συγκλήτου (Προϊσταμένη Αρχή) προς το Πρυτανικό Συμβούλιο, για αποφάσεις που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Στο ΦΕΚ 532/Β/1.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2748/12 Τροποποίηση της αριθμ. 520010/6/26.1.1994 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών δημιουργίας Γηπέδων Γκολφ, Προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων Γηπέδων Γκολφ» (ΦΕΚ Β/42), όπως τροποποιήθηκε με την Τ/15802/17.12.2003 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/1927).

Στο ΦΕΚ 539/Β/1.3.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.882/12 Συμπλήρωση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Β΄, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, και Ανατολικής Αττικής και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών.

Στο ΦΕΚ 83/Δ/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.270/6135/12 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού «Πείρου» στην περιοχή «Πρέβεδος» στη θέση «Κόλλια Βρύση» (ιδιοκτησία Μιχάλη Σμυρλή - Αγγελόπουλου), στα όρια του Δήμου Ερυμάνθου στη Δ.Ε.Φαρρών, Τ.Κ. Πρέβεδου σε μήκος 479,01 μ.

Στο ΦΕΚ 88/Δ/24.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.514/12 Κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Μαραθώνα, Δήμου Μαραθώνα Νομού Αττικής (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/24.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/100360/4301π.ε./12 Έγκριση οριστικής οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Κεγχρεών, Π.Ε. Κορίνθου, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/24.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.992/889/12 Αναγνώριση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Καμιναράτα με τον οικισμό Ρίφι ως κύριας Δημοτικής οδού (αρθ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 24/31-5-1985 ΦΕΚ 270/Δ).
- Αποφ.988/880/12 Αναγνώριση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Καμιναράτα με τον Επαρχιακό δρόμο 40 ως κύριας Δημοτικής οδού (αρθ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 24/31-5-1985 ΦΕΚ 270/Δ).
- Αποφ.990/882/12 Αναγνώριση του δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Σκηνέα με το Δ.Δ. Κοντογεννάδας μέσω του Επαρχιακού δρόμου 44 ως κύριας Δημοτικής οδού (αρθ. 1 παρ. 2 του Π.Δ.24/31-5-1985 ΦΕΚ 270/Δ).

Στο ΦΕΚ 57/ΑΑΠ/24.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.6987/12 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης στο οικόπεδο και στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Βασ. Παύλου 21-23 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού (Ν. Αττικής).

 
  >>>>
Παρασκευή 2 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 40/Α/29.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4051/12 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

Στο ΦΕΚ 412/Β/22.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΠΟΛ. 1043/21.2.2012/12 Παράταση των προθεσμιών υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011.

Στο ΦΕΚ 463/Β/24.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/128/759/12 Eπιλογή του έργου “ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙI” ως δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών σημαντικής οικονομικής ή τεχνολογικής αξίας.

Στο ΦΕΚ 64/Δ/21.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4438/2010/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων των χειμάρρων «Βαρκά» και «Αυλόσπηλου» της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβάσιας Νομού Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 80/Δ/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3171/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών των υδατορεμάτων «Αγίου Ιωάννη» και «Πλατανάκι - Ροδιώτη» εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 47/ΑΑΠ/22.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3377/11 Καθορισμός χώρου για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, επί της οδού Αριστομένους, εντός σχεδίου πόλης Καλαμάτας που περικλείεται από τις οδούς Ξενοφώντος, Αριστομένους και Mακεδονίας.
- Αποφ.3548/166/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας στα Ο.Τ. 426 και 427.

Στο ΦΕΚ 48/ΑΑΠ/22.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3620/11 Αναγνώριση οδού ως Κύριας και Μοναδικής Δημοτικής στην Περιοχή της Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας.

Στο ΦΕΚ 50/ΑΑΠ/23.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.77022/7708/11/11 Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στην ΤΚ Καλλιθέας του Δήμου Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας.
- Αποφ.5427/100745/11 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) διοικητικών ορίων Δήμου Ναυπάκτου» που εκπονείται στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Στο ΦΕΚ 51/ΑΑΠ/23.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/10483/545/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή του όρους «Βρύσινας» Δήμου Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ48/124691/3783/11 Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου της παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση «Μακεδονικά» Αταλάντης Δήμου Λοκρών Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Στο ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2931/12 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Κομοτηνής (Ν. Ροδόπης).

Στο ΦΕΚ 55/ΑΑΠ/24.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.19.1.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη περιοχή Νεάπολης της Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδας), κατάργηση και επιβολή προκηπίου.
- Αποφ.5670/12 Τροποποίηση ρυμοτομικού με άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Γ.258α χώρου κοινόχρηστου πρασίνου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου (Ν. Αττικής).

 
  >>>>
Πέμπτη 1 Μαρτίου

Στο ΦΕΚ 306/Β/14.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7557/136/12 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1734/390(12/04/2011) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Μικρές τυποποιημένες κατασκευές κεραιών», ΦΕΚ 664/Β/2011 (20/04/2011) .

Στο ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Η.Π. 8353/276/Ε103/12 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/ 1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Στο ΦΕΚ 417/Β/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.17599/11 Αναπροσαρμογή εισφορών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (Κάμπινγκ) στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Στο ΦΕΚ 465/Β/24.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.9875/12 Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.

Στο ΦΕΚ 477/Β/28.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΕΦΚ Γ 5005900ΕΞ2012/12 Διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Στο ΦΕΚ 482/Β/28.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.55272/18400/11 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (KO.Σ.Ε.)» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 
  >>>>
Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 395/Β/21.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.20592/6524/7.1.2012/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

 
  >>>>
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 34/Α/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4048/12 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης.

Στο ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4049/12 Aντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 36/Α/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4050/12 Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.

Στο ΦΕΚ 65/Δ/21.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2999/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών υδατορέματος για την κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην θέση «Λίμπιες» του Δ.Δ. Πολιανής του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας.

 
  >>>>
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου

- Αργία

 
  >>>>
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 31/Α/23.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4047/12 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 308/Β/14.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2575/84/12 Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους μέσω τραπεζών και επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.

Στο ΦΕΚ 339/Β/14.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Δ3/Α/1779 ΠΕ: 29431/2011/12 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον «Προσωρινό Παρακαμπτήριο Αγωγό Φυσικού Αερίου του Μετρητικού Σταθμού “ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER (MOTOR OIL II)”» για την τροφοδότηση του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (Θ.Η.Σ) 400MW της «ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.» στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας.
- Αποφ.Δ3/Α/1778/12 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από Μέγαρα Αττικής προς Κόρινθο μετά των Σταθμών Βαλβιδοστασίων και Ξεστροπαγίδων αυτού, καθώς και του Μετρητικού Σταθμού (70 bar) MOTOΡ ΟΪΛ Αγίων Θεοδώρων, των Νομών Αττικής και Κορινθίας.

Στο ΦΕΚ 372/Β/20.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/12439/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 14/02/2012

Στο ΦΕΚ 376/Β/20.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Δ1/Α/3026/11 Επιλογή είδους σύμβασης για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
- Αποφ.17607/11 Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων.

Στο ΦΕΚ 377/Β/20.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.55272/18400/11 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία διαρκούς συντονιστικής επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής (KO.Σ.Ε.)» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 48/Δ/14.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.20/2012/12 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην κ.μ. 472Δ γαιών Παστίδας στην περιοχή «Πασαούτια» Παστίδας της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 60/Δ/14.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.110/2012/12 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος «Μάκαρη» εκατέρωθεν της γέφυρας της παλιάς επαρχιακής οδού Μαλώνας - Μασσάρων Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

 
  >>>>
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 355/Β/17.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Φ Α.15/3/925/76/12 Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσοστού της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του N. 3982/2011, καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρήσεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου.

Στο ΦΕΚ 365/Β/17.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.165384/405/12 Υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης.

Στο ΦΕΚ 54/Δ/14.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.82749/8048/11/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στη θέση «Αγριλιά» Τοπικής Κοινότητας Θεσπιών Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας.
- Αποφ.82124/7994/11/12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «ΚΟΝΤΟΡΕΜΑ» στον οικισμό Νεροτριβιάς Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.

Στο ΦΕΚ 33/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/5828/89/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείων του κελύφους του κυρίως κτηρίου, της καμινάδας και του λεβητοστασίου του πρώην εργοστασίου «Βαμβακουργία» στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Βιομηχανικής, Εμπορικής Κτηματικής Νέας Φιλαδέλφειας Α.Ε.» και του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/115219/2038/12 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της καμινάδας του πρώην εργοστασίου «Μπριτάννια», στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Περιφέρειας Αττικής, φερόμενης ιδιοκτησίας της «Sciens Real Estate Development Κτηματική Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανώνυμη Εταιρεία (Sciens R.E.D. 1 Α.Ε.)» και του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.
- Αποφ.9710/12 Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε δημοτικό αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης του Δήμου Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής για τον καθορισμό χώρου Εκπαίδευσης, ανέγερσης ΕΠΑΛ, όπως προβλέπεται και από το εγκεκριμένο ΓΠΣ. Σιθωνίας και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Στο ΦΕΚ 40/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3552/168/12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πτολεμαΐδας στο Ο.Τ. 298.
- Αποφ.2449/11/12 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του έτους 1923 στο Ο.Τ. 207 μεταξύ των οδών Αναπαύσεως, Κακαβά, Ι. Μεταξά και ανωνύμου του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Φιλιατρών του Ν. Μεσσηνίας και δημιουργία των Ο.Τ. 207Α και 207Β.

Στο ΦΕΚ 44/ΑΑΠ/17.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.8.2.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών (Ν. Φωκίδος) Ο.Τ. 161, με άρση απαλλοτρίωσης.

 
  >>>>
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 250/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/2/3388/12 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Βύρωνα Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 252/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.2/11114/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 7/02/2012.
- Αποφ.7492/12 Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.

Στο ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3739/115675/11 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Πύλης, του Δήμου Πύλης, Ν. Τρικάλων.

Στο ΦΕΚ 39/ΑΑΠ/14.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7517/424/12 Τροποποίηση σχεδίου διανομής συνοικισμού Υπ. Γεωργίας έτους 1935 στο κληροτεμάχιο αρ. 1225 του οικισμού Κωστακιών Δ. Αρταίων.

Στο ΦΕΚ 43/ΑΑΠ/17.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.24.1.2012 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης β΄ κατοικίας τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Κόκκινο Λιμανάκι» της δημοτικής ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου (Ν. Αττικής) και τροποποίηση σχεδίου στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης.
- Π.Δ.19.1.2012 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων (Ν. Βοιωτίας) στα Ο.Τ. 111 και 112, κατάργηση και επιβολή προκηπίου».

 
  >>>>
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 251/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7533/12 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης

Στο ΦΕΚ 305/Β/14.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7560/153/12 Ελάχιστες Υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις.

Στο ΦΕΚ 319/Β/14.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.177/12 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

Στο ΦΕΚ 30/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΚΑ/ΦΜ05ΘΣ00/ΣΥ5/80034/12 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» στο τμήμα του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ Κλειδί - Πολύκαστρο - Εύζωνοι στο τμήμα από χ.θ. 487+540 - χ.θ. 501+540, στα πλαίσια της σύμβασης «Μελέτη αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα: ΚΛΕΙΔΙ- ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΥΖΩΝΟΙ, Υποτμήμα Α: Α.Κ. Αξιού-Τέλος Α.Κ. Αγ. Αθανασίου (Χ.Θ. 487+540 έως Χ.Θ. 501+540)». (ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ: 2006ΣΜ07130003 ΣΑΜ 071/3 (τροπ. 0/19-7-2010))

Στο ΦΕΚ 34/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/2994/152/12 Μερική τροποποίηση των ορίων των Ζωνών Α΄ και Β΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αργυρούπολης, Π.Ε. Ρεθύμνης, Περιφέρειας Κρήτης.
- Αποφ.65572/26680/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο Ο.Τ. 495 (Γ1884) της Πολεοδομικής Ενότητας «Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα».

Στο ΦΕΚ 36/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΠΕ/4106/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δυο διωρόφων κτιρίων σε επαφή, φερόμενων ως ιδιοκτησία Λεωνίδα Βέρου και Αθανασίου Σλουμάτη που βρίσκονται στον οικισμό Καλλονή του Δήμου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

Στο ΦΕΚ 37/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΔΠΕ/11523/11/12 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου, φερομένου ως ιδιοκτησία Μιλτιάδη Σταυρινούδη που βρίσκεται στη θέση Χωριοπήγαδο, του οικισμού Μέσα Διδύμα του Δήμου Χίου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.
- Αποφ.433/12 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 10545/2008 εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δ. Μουδανιών Ν. Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/ 2008).

Στο ΦΕΚ 38/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Π.Δ.19.1.12 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 172 και 93 Α του Δήμου Αμαρουσίου (Ν. Αττικής).
- Αποφ.97187/11 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 193 που περικλείεται από τις οδούς Σκουφά, Διαμαντίδη Δ., Σουρή Γ. και Μηθύμνης του Δήμου Κορυδαλλού.

 
  >>>>
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 284/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.42990/502/11 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 285/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.11070/11/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας

Στο ΦΕΚ 286/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ16γ/381/5/44/Γ/12 Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Ε.Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Στο ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3437/167/12 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου του ρωμαϊκού συγκροτήματος - έπαυλης Ηρώδου του Αττικού στην Εύα (Λουκού) και του αρχαίου λατομείου πωρόλιθου στη θέση «Κουφογή», Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 
  >>>>
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 205/Β/9.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.2465/69/12 Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Ν. 3850/2010) και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - Προγράμματα 2012.
- Αποφ.2464/68/12 Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2012.

Στο ΦΕΚ 249/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Β1/7397/786/12 Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για την χορήγηση και την ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών του νόμου 3887/2010.

Στο ΦΕΚ 280/Β/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.822/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Κέρκυρας.

Στο ΦΕΚ 37/Δ/14.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3847/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 3789/92/19-1-1993 (Φ.Ε.Κ 125/τ.Δ΄/19.2.1993) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 55.000 στρ. στην περιφέρεια των Δήμων Αυλώνος και Μαραθώνος και των Κοινοτήτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Μαλακάσας, Καλάμου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Καπανδριτίου, Βαρνάβα και Γραμματικού για έκταση συνολικού εμβαδού 1,571 στρ. στη θέση «Κροϊμπούσκουσι», Κοινοτικής ενότητας Μαλακάσας του Δήμου Ωρωπού του Ν. Αττικής.
- Αποφ.2904/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 6254/84/14-1-1985 (Φ.Ε.Κ 98/ τ.Δ΄/14-3-1985) απόφασης της Νομάρχου Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 29.348 στρ. στις θέσεις «Αγκώνα- Βριόσκοπος-Ζεστάνι- Μαλεζί- Άγιος Γεώργιος- Πυργάθι- Σέσι- Λάκκα- Φίκου κ.λπ.» των Κοινοτήτων Καλάμου-Βαρνάβα και Γραμματικού του Νομού Αττικής, για έκταση εμβαδού 4,278 στρ. στη θέση «Γκρίεζα», Κοινοτικής ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα του Ν. Αττικής.

Στο ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/4752/238/12 Κήρυξη-οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου τμημάτων του αγροκτήματος πρώην Δ.Δ. Κωνσταντίας και Μηλέας Εξαπλατάνου, Δήμου Αλμωπίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/4746/236/12 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Νέας Φιλαδέλφειας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
  >>>>
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 230/Β/9.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.484/36/Φ.15/12 Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143)
- Αποφ.1264/12 Τροποποίηση της αριθ. Δ7/19488/22-8-2011 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1986/Β/7-9-2011), όπως τροποποίησε την Δ7/Β/ 13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Ανάπτυξης «Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από την Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία» (ΦΕΚ 1228/Β/11-8-2004).

Στο ΦΕΚ 231/Β/9.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4260/791/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

 
  >>>>
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 21/Α/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.14/12 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε (ΕΔΕΥ Α.Ε) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A) - Κατάρτιση καταστατικού αυτής».

Στο ΦΕΚ 178/Β/6.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΠΟΛ 1230/11 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).
- Αποφ.46/Γ4 Επι/12 Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6964/ Α321/1.12.2010 (ΦΕΚ 1949/Β’/14.12.2010) (διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2246/Β’/31.12.2010) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Προσωρινή παραχώρηση των κατοικιών που έχουν ανεγερθεί με δαπάνες και επιμέλεια του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πρώην Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. στο Δήμο Δραπετσώνας για τη στέγαση των ιδιοκτητών των σεισμοπλήκτων προσφυγικών πολυκατοικιών του οικισμού «Καππαδοκία» της περιοχής Αγίου Διονυσίου του Δήμου Δραπετσώνας και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας.

Στο ΦΕΚ 204/Β/9.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.210474/12 Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων (σύμφωνα με την Οδηγία 2002/49/ΕΚ).

Στο ΦΕΚ 232/Β/9.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.25/12 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δίου - Ολύμπου Ν. Πιερίας.

Στο ΦΕΚ 236/Β/9.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3533/634/12 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ζαχάρως.

Στο ΦΕΚ 33/Δ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.4215/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 240/25-01-10 (Φ.Ε.Κ 36/Δ΄/03- 02-10) απόφασης του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 66.832 στρ. των κτηματικών Περιφερειών των κοινοτήτων Γραμματικού, Βαρνάβα και Καπανδριτίου Αττικής και της κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Μαραθώνα του Νομού Αττικής, αιτία πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 10,440 στρ. στη θέση «Τσακάλι ή Μαρα» της Κοινοτικής ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα του Ν. Αττικής.
- Αποφ.4594/ΠΕ/12 Μερική ανάκληση της αριθ. 108424/13-9-1934 (ΦΕΚ 133/ τ.Β΄/1934) απόφασης του Υπ. Γεωργίας «περί κηρύξεως αναδασωτέας της περιοχής του Λεκανοπεδίου Αττικής» για έκταση εμβαδού 11,01165 στρ. και της αριθμ. 1954/22-10-1993 (ΦΕΚ 1392/τ.Δ΄/9.11.1993) απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής «περί κηρύξεως αναδασωτέας εκτάσεως» σε έκταση συνολικού εμβαδού 305 στρ στις θέσεις «Αδάμες, Σπηλιά, Μορτερό, Φασίδερι κλπ» των Δήμων και Κοινοτήτων Κηφισιάς, Ερυθραίας, Εκάλης και Ανοίξεως του Νομού Αττικής, για έκταση εμβαδού 1,200 στρ, στη θέση «Αγιος Αθανάσιος-Καψάλα» Κοινοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου του Νομού Αττικής.

Στο ΦΕΚ 35/Δ/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3217/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Βίκου» εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 25/ΑΑΠ/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/84690/265/12 Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Οιτύλου (βραχοσκεπών του Απηδήματος).

Στο ΦΕΚ 27/ΑΑΠ/13.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΔΜΕΟ/1186/12 Χαρακτηρισμός νέας οδού «Παράκαμψη Λάρισας από Β΄ Γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως Γεωργική Σχολή» ως τμήμα του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου.
- Αποφ.65561/26676/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ηρακλείου στην περιοχή Μασταμπά στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Φοίνικος - Ατλαντίδος - Λάππα και Πατριάρχου Φωτίου.

 
  >>>>
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4042/12 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Στο ΦΕΚ 108/Β/2.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.536/04/12 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές των μελετών ΚΤ-16, ΚΤ-17, ΚΤ-18 και ΚΤ-20 (άρθρα 2 παρ. 8 εδ. ε και στ και 6 παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει).

Στο ΦΕΚ 179/Β/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1599/2011/11 Οριστική έγκριση του τεύχους «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/8786/6.5.2010 Υπουργικής απόφασης, «Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας απο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μηχανισμού διασφάλισής του».

Στο ΦΕΚ 195/Β/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.125/12 Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

Στο ΦΕΚ 197/Β/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.6197/Φ26/1599/12 Περίληψη της υπ’ αριθμ. 6197/Φ26/1599/4-1-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Αθανασίου Μπουραντά.

 
  >>>>
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 3325/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.54706/11 Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων.
- Αποφ.ΔΕΦΚ Γ5054272ΕΞ2011/11 Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιείων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/01.

Στο ΦΕΚ 106/Β/1.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012/12 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 2011 ως προς τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ για το έτος 2012.

Στο ΦΕΚ 152/Β/3.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3661/ΙΑ/12 Παράταση προθεσμιών της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 63893/ΙΑ/3-6-2010 [ΦΕΚ 774 Β΄] σχετικά με «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Αποφ.Π1β/Γ.Π.4866/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2β/147/15-1-1999 (Φ.Ε.Κ. 21/1999 τ.Β΄) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας.

Στο ΦΕΚ 158/Β/3.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.483/35/Φ.15/12 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.

Στο ΦΕΚ 167/Β/6.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.60/12 Μεταβίβαση - συμπλήρωση της με αριθμ. ΓΡ7270/17-11- 1979 απόφασης Νομάρχη Πρέβεζας περί «μεταβίβασης κοινοχρήστων εκτάσεων Παντοκράτορος», δρόμων και ρεμάτων Αγροκτήματος Παντοκράτορα στο Δήμο Πρέβεζας.
- Αποφ.61/12 Μεταβίβαση δρόμων και ρεμάτων Αγροκτήματος και Συνοικισμού Καναλίου στο Δήμο Πρέβεζας.

Στο ΦΕΚ 169/Β/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Φ.800/165272/Σ.23/12 Κοστολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Οικονομική Τακτοποίηση των Δοσοληψιών των κλάδων των Ε.Δ.

Στο ΦΕΚ 174/Β/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.162/12 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στο ΦΕΚ 18/Δ/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4832 π.ε./12 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου Καλλιφύτου από το τέλος επικάλυψης (πλησίον Διοικητηρίου) έως το ΚΕΓΕ (δρόμος Δράμας - Θεσσαλονίκης), συνολικού μήκους 4.350 μέτρων.

Στο ΦΕΚ 19/Δ/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4767 πε/11 Μερική ανάκληση αναδάσωσης από τμήμα κηρυχθείσης εκτάσεως ως αναδασωτέας στις θέσεις «Καβουρέικα» Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας και «Χάρτσοβα» Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρίου, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/6.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΔΜΕΟ/3994/12 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της υφισταμένης Εθνικής Οδού (30) του Δευτερεύοντος Δικτύου «Τρίκαλα - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι» που παρακάμπτει τους οικισμούς «Πηγή», «Λυγαριά», «Παλαιομονάστηρο» και «Πύλη», μήκους 15.540m, από το Δακτύλιο Τρικάλων στη Χ.Θ. 0+000 μέχρι το σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό (30) στη Χ.Θ. 15+540 στην έξοδο του οικισμού «Πύλη», ως τμήματος του Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου.
- Αποφ.5016πε/12 Τροποποίηση χρήσεων γης του ισχύοντος Γ.Π.Σ. ΠΣ Ηρακλείου στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Ιτάνου - Λεωνίδου - Μ. Τοπλού - Ν. Ξυλούρη - Φούμη.

Στο ΦΕΚ 24/ΑΑΠ/6.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.191337/3542/12 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου στο Ο.Τ. 272.

 
  >>>>
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου

-

 
  >>>>
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 62/Β/25.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Φ/Α.15/3/487/39/12 Σύσταση της επταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011, αρμοδιότητες, διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της και άλλα συναφή θέματα

Στο ΦΕΚ 97/Β/31.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2266/12 Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.
- Αποφ.Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/12 Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
- Αποφ.Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.19/90/2402/12 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 270/15.03.2001), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 159/Β/3.2.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/1739/450/12 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικού πεδίου προσγείωσης Δήμου Θηβαίων στη θέση «Περνέρι» στο 91ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας.
- Αποφ.ΥΠΑ/Δ3/Α/1771/486/12 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης υπερελαφρών αεροσκαφών στη θέση Ολυμπιάδα Πτολεμαΐδας, Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης.

 
  >>>>
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 15/Α/2.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4039/12 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

 
  >>>>
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 3322/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1811/11 Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 39626/2208/ Ε130/2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075).

Στο ΦΕΚ 56/Β/25.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Δ17α/03/8/ΦΝ 460/12 Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.
- Αποφ.Φ4/1594/107/12 Αδειοδότηση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων .

Στο ΦΕΚ 105/Β/31.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2144/2043/12 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης.

Στο ΦΕΚ 120/Β/3.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.5160/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κάσου.

 
  >>>>
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 13/Α/2.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.10/12 Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 54/2011 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Κοιλάδας του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων του (ΕΥΔΕ ΕΒΡΟΥ)» (Α΄ 135).

Στο ΦΕΚ 10/ΑΑΠ/27.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΚΑ/ΦΜ07ΘΣ00/ΣΥ5/80035/12 Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας» στο τμήμα του Οδικού Άξονα ΠΑΘΕ Κλειδί Πολύκαστρο - Εύζωνοι στο τμήμα από Χ.Θ.521+000 - Χ.Θ. 549+500 στα πλαίσια της μελέτης «Μελέτη Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ στο τμήμα Κλειδί- Πολύκαστρο - Εύζωνοι, Υποτμήμα Γ: Τέλος Α.Κ. ΑΣΠΡΟΥΣ- ΕΥΖΩΝΟΙ (Χ.Θ.521+000 - Χ.Θ. 549+500)» ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ: 2006ΣΜ07130003 ΣΑΜ 071/3 (τροπ. 0/ 04-08-2011).

Στο ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/30.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/109295/4675/12 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου Κουνάδος, νήσου Πάρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/17693/497/11 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου της θέσης «Μαγούλα Ραχμάνι» Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο ΦΕΚ 18/ΑΑΠ/30.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3471/169/12 Έγκριση α) κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικών χώρων των θέσεων «Ξυλόπυργος» και «Τσιόροβος» στη Ζάβιτσα, «Ασώματος» ή «Χάραδρος», «Φονεμένοι» και «Σπαθοκομμένο» και β) αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Ελληνικό», Δήμου Β. Κυνουρίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 
  >>>>
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4038/12 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Στο ΦΕΚ 12/ΑΑΠ/30.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/84681/2653/11 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/562/49/20-12-2006 ως προς την αρίθμηση των σημείων οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Μυστρά.
- Αποφ.4651/81338/11 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) / Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.),περιοχής διοικητικών ορίων Δήμου Βραχναιίκων, Ν. Αχαίας», που εκπονείται στα όρια της Δημοτικήςτητας Βραχναιίκων, Δήμου Πατρέων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/30.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3653/112236/11 Έγκριση Μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών.

Στο ΦΕΚ 15/ΑΑΠ/30.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2484/142/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του νεκροταφείου Μυκηναϊκών χρόνων, στο «Καμπί» Έξω Χώρας, Δήμου Ζακύνθου, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2478/141/12 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του νεολιθικού οικισμού στη θέση «Εκκλησιές» Αυγής Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.
- Αποφ.6587/12 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς με το χαρακτηρισμό χώρου Παιδικού Σταθμού στο ΟΤ 2221, μεταξύ των οδών Λευκωσίας-Χαλκηδόνος και Ανδριανουπόλεως και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης επί του ΒΟΔ Θεσσαλονίκης, οδός Ανδριανουπόλεως.

 
  >>>>
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 50/Β/23.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.552/11 Εξουσιοδότηση στην Ειδική Γραμματέα της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υπουργού».

Στο ΦΕΚ 55/Β/24.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ13/ο/371/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ13/7889/16-09-2011 απόφασης ορισμού αποφαινομένων οργάνων για το έργο «Διαχείριση, Λειτουργία και Συντήρηση του Δικτύου Καλωδιακής Τηλεόρασης περιοχής Αττικής».

 
  >>>>
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου

Στο ΦΕΚ 11/Α/31.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Π.Δ.8/12 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων.

Στο ΦΕΚ 64/Β/26.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7001/2/1454-η΄/12 Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής.

Στο ΦΕΚ 83/Β/30.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4186/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σύμης.

Στο ΦΕΚ 4/Δ/27.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3217/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Βίκου» εντός του οικισμού Πεταλιδίου του Νομού Μεσσηνίας.

Στο ΦΕΚ 9/ΑΑΠ/27.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΔΜΕΟ/3871/12 Χαρακτηρισμός των κάτωθι νέων οδικών τμημάτων του Νομού Σάμου ως τμημάτων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νομού Σάμου: 1. Νήσος Σάμος α) «Παράκαμψη Πυθαγορείου», μήκους 5.560 m, με αρχή τη Χ.Θ. 11+400 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (1) «Λιμήν Βαθέος - Τηγάνιον - Λιμήν Καρλοβασίου διά Χώρας, Πύργου και Αγίων Θεοδώρων», τέλος τη Χ.Θ. 15+870 αυτής και αφετηρία χιλιομέτρησης την έξοδο του Λιμένος Σάμου. β) «Παράκαμψη Χώρας», μήκους 1.430 m, με αρχή τη Χ.Θ. 16+200 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (1) «Λιμήν Βαθέος - Τηγάνιον - Λιμήν Καρλοβασίου διά Χώρας, Πύργου και Αγίων Θεοδώρων», τέλος τη Χ.Θ. 17+950 αυτής και αφετηρία χιλιομέτρησης την έξοδο του Λιμένος Σάμου. γ) «Οδός σύνδεσης με Αεροδρόμιο», μήκους 720 m, με αρχή τη Χ.Θ. 15+870 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (1) «Λιμήν Βαθέος - Τηγάνιον - Λιμήν Καρλοβασίου διά Χώρας, Πύργου και Αγίων Θεοδώρων» (αφετηρία χιλιομέτρησης η έξοδος του Λιμένος Σάμου) και τέλος τη Χ.Θ. 0+720 στην είσοδο του Αεροδρομίου Σάμου (αφετηρία χιλιομέτρησης η αρχή του νέου τμήματος). δ) Συνδετήρια Οδός μεταξύ της νέας Επαρχιακής Οδού (1) «Λιμήν Βαθέος - Παράκαμψη Πυθαγορείου - Λιμήν Καρλοβασίου διά Χώρας, Πύργου και Αγίων Θεοδώρων» και της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (4) «Λιμήν Βαθέος - Μυτιληνιοί – Χώρα», μήκους 1.434 m, με αρχή τη Χ.Θ. 3+600 του νέου οδικού τμήματος «Παράκαμψη Πυθαγορείου» (αφετηρία χιλιομέτρησης η Χ.Θ. 11+400 της Επαρχιακής Οδού (1)) και τέλος τη Χ.Θ. 14+490 της Επαρχιακής Οδού (4) (αφετηρία χιλιομέτρησης η έξοδος του Λιμένος Σάμου). 2. Νήσος Ικαρία «Παράκαμψη Ευδήλου», μήκους 3.769 m, με αρχή τη Χ.Θ. 36+520 της υφισταμένης Επαρχιακής Οδού (14) «Άγιος Κήρυκος – Καραβόσταμο – Αρμενιστής διά Κουντουμά, Μαυράτου, Αυχένος Περδικίου, Πλουμαρίου, Ευδήλου, Αγίου Πολυκάρπου και Χριστού Ραχών», τέλος τη Χ.Θ. 38+720 αυτής και αφετηρία χιλιομέτρησης την παραλιακή πλατεία του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
- Αποφ.8919/11 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λάρισας στη συνοικία «Αμπελόκηποι» σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 193/07 Αποφ. Διοικ. Πρωτ. Λάρισας, (τμ. Β. τριμ.), με άρση ρυμοτομικού βάρους σε χώρο χαρακτηρισμένο για ανέγερση Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 954, μετατροπή του σε οικοδομήσιμο και καθορισμό όρων δόμησης.
- Αποφ.81885/3227/11 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμπελοκήπων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με τον αποχαρακτηρισμό χώρου για ανέγερση εργατικών κατοικιών (καταστήματα) και τον χαρακτηρισμό του ως χώρο για ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Στο ΦΕΚ 11/ΑΑΠ/27.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1163/12 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και αναθεώρησης οικοδομικών αδειών για αλλαγή χρήσης στην περιοχή του περιοδικού υγρότοπου Βρέλλη και σε περιμετρική ζώνη 300μ. από το όριο της λίμνης Παμβώτιδας της πόλης των Ιωαννίνων.

 
  >>>>
Τρίτη 31 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 8/Α/27.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4036/12 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 3297/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/71930/0022/11 Καθορισμός ανώτατου ορίου των κατά μήνα χιλιομέτρων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι Επιθεωρητές και οι υπάλληλοι της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα.

Στο ΦΕΚ 58/Β/25.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3234/3093/12 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων.

Στο ΦΕΚ 72/Β/27.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1009/12 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.

Στο ΦΕΚ 76/Β/27.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ1/Α/33/12 Διεθνής Δημόσια Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)» και «Κατάκολο» και στη χερσαία περιοχή «Ιωάννινα».

Στο ΦΕΚ 565/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3086/11 Μερική ανάκληση της αριθ. 3789/92/19-1-93 (ΦΕΚ 125/Δ΄/ 19-2-93) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 55.000 στρ. στη περιφέρεια των Δήμων Αυλώνος και Μαραθώνος και των Κοινοτήτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Μαλακάσας, Καλάμου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Καπανδριτίου, Βαρνάβα και Γραμματικού αιτία πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 1,800 στρ. στη θέση «Ουλίθι» της Δημοτικής ενότητας Καλάμου του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- Αποφ.2678/11 Μερική ανάκληση της αριθ. 3789/92/19-1-93 (ΦΕΚ 125/Δ΄/ 19-2-93) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 55.000 στρ. στην περιφέρεια των Δήμων Αυλώνος και Μαραθώνος και των Κοινοτήτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Μαλακάσας, Καλάμου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Καπανδριτίου, Βαρνάβα και Γραμματικού, για έκταση εμβαδού 205,00 στρ. στη θέση «Θέκρα - Σταυρός, Πουρίθι - Ίλκιζα, Λύσεζι» της Κοινοτικής ενότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 
  >>>>
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 26/Β/17.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/2828/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 10/01/2012.

Στο ΦΕΚ 49/Β/23.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/4732/0023Α/12 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 17/01/2012.

 
  >>>>
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 43/Β/20.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2975/12 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 377/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.57560/11 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα του ΟΤ 29 και στο ΟΤ 51α περ. 80 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).
- Αποφ.ΔΠΕ/10884/11 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου διωρόφου κτιρίου, φερομένου ως ιδιοκτησία Ευστρατίας Κατωτριώτη που βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό Πολιχνίτου του Δήμου Λέσβου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

 
  >>>>
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 19/Β/13.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.798/12 Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων. Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α).

Στο ΦΕΚ 23/Β/16.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Δ17α/04/4/Φ.2.2.1/12 Τροποποίηση της αριθμ. Δ17α/07/102/Φ.2.2.1/28-06-2011 (ΦΕΚ 1851 Β΄/2011) απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφερείας Αττικής (Δ9) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου.
- Αποφ.Δ17γ/02/5/ΦΝ 439.1/12 Τροποποίηση της πρότυπης προκήρυξης για τις διαδικασίες ανάθεσης του άρθρου 6 του Ν.3316/05 (ΤΥΠΟΣ Β), που εγκρίθηκε με την αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28-7-2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β 1582/7.8.2008) και τροποποιήθηκε με την αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27- 6-2011 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ B΄ 1581/30.6.2011).

Στο ΦΕΚ 53/Β/24.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.339/2/12 Τροποποίηση της αριθμ. 244203/16-1-2006 κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 75/Β΄/26-1-2006 όπως διορθώθηκε από το Φ.Ε.Κ. 151/Β΄/9-2-2006) περί «Καθορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 54/Β/24.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ15/Α/Φ19/1411/12 Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, του δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού».

Στο ΦΕΚ 562/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.24327/11 Κύρωση δασικού χάρτη της τοπικής κοινότητας Άνθειας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξ/πολης της Π.Ε. Έβρου (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 566/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3085/11 Μερική ανάκληση της αριθμ. 3789/92/19.1.93 (ΦΕΚ 125/ Δ/19.02.93) απόφασης του Νομάρχη Ανατ. Αττικής «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» 55.000 στρ. στη περιφέρεια των Δήμων Αυλώνος και Μαραθώνος και των Κοινοτήτων Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Μαλακάσας, Καλάμου, Αφιδνών, Πολυδενδρίου, Καπανδριτίου, Βαρνάβα και Γραμματικού αιτία πυρκαγιάς, για έκταση συνολικού εμβαδού 8,00 στρ. στη θέση «Ούγκου Ρίφτη» περιοχής «Μετόχι-Ρη» της Κοινοτικής ενότητας Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
- Αποφ.6906/11 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών «Πανόρμου και Ρούμελη του Δήμου Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», το ρέμα Γεροποτάμου.

Στο ΦΕΚ 373/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.57655/11 Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, για το έργο «Νέο Δικαστικό Μέγαρο Χίου» στο δημόσιο κτήμα Α.Β.Κ. 235 Χίου.

Στο ΦΕΚ 375/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.9155/11 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά κτιρίων, φερομένων ως ιδιοκτησία του Λιμενικού Ταμείου Σάμου, που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καρλοβάσου του Δήμου Σάμου της νήσου Σάμου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

 
  >>>>
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- ΠΝΠ.31.12.11 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Στο ΦΕΚ 6/Α/19.11.2012 δημοσιεύθηκε:
- ΠΔ.4/12 Τροποποίηση του Π.Δ/τος 85/2001 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)» (Α΄/73) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Π.Δ. 56/2006 (Α΄/60).

Στο ΦΕΚ 3247/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.366/11 Ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄/63).

Στο ΦΕΚ 3248/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/97006/0025/11 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/64312/0025/12-09-2011 (ΦΕΚ Β΄ 2029/12-09-2011) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω προσωρινού πλαισίου στήριξης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης για το έτος 2011.

Στο ΦΕΚ 3249/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.59589/6166/11 Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος

Στο ΦΕΚ 3254/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ6/29826/11 Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης.

Στο ΦΕΚ 42/Β/20.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ17α/04/5/ΦΝ 429.1/12 Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Στο ΦΕΚ 44/Β/23.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΠΟΛ 1267/11 Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

 
  >>>>
Τρίτη 24 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1958/12 Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».

Στο ΦΕΚ 38/Β/20.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.6/12 Έγκριση Κανονισμού Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Πράσινο Ταμείο.

Στο ΦΕΚ 39/Β/20.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΠΟΛ.1265/11 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23-4-2010) σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη μεταβίβαση ακινήτων με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία ή τη δημιουργία εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα

Στο ΦΕΚ 41/Β/20.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.56545/5861/11 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2012.

Στο ΦΕΚ 557/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3979/63946/11 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Μαλαμαμούτη» στο Ο.Τ./Κ.Χ.2010 και του υδατορέματος «Γηροκομειού» στο Ο.Τ.2022 στα όρια του Δήμου Πατρέων, Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 558/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2491/11 Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108424/13.9.1934 (Φ.Ε.Κ 133/τ.Β΄/1934) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Περί κήρυξης αναδασωτέας εκτάσεως» για έκταση συνολικού εμβαδού 2,530 στρ. στη θέση «Ρέμα Κοκκιναρά» περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς του Νομού Αττικής.

 
  >>>>
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 549/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.353/11 Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού οικισμού Δήμητρας, δημοτικού διαμερίσματος Καρπερού του Δήμου Δεσκάτης.
- Αποφ.352/11 Καθορισμός αποδέκτη βιολογικού καθαρισμού οικισμού Καρπερού, δημοτικού διαμερίσματος Καρπερού του Δήμου Δεσκάτης.
- Αποφ.5429/100907/11 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης των χειμάρρων «Ποταμούλας» (στις θέσεις Πλατανόρεμα, Κυπαρισσόρεμα), της Δημοτικής Ενότητας Παρακαμπυλίων, του Δήμου Αγρινίου, Ν. Αιτ/νίας.

Στο ΦΕΚ 370/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.89130/5839/11 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ6Α.

Στο ΦΕΚ 371/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.68893/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σαλαμίνας στο Ο.Τ 559 στην περιοχή «Ντοροτό» με την έγκριση τριών οδών και το χαρακτηρισμό τους ως πεζοδρόμων.

 
  >>>>
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3201/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.6772 /Β9β/11 Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.

 
  >>>>
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3042/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.2/49741/0025/11 Τροποποίηση της αριθ. 2/52815/0025/4.8.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1559/5.8.2008) απόφασης παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, όπως ισχύει.
- Αποφ.2/87432/0025/11 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 22213/0025/19.4.2006 (ΦΕΚ Β΄ 579) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κεφάλαια κίνησης που θα χορηγηθούν στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις με κύκλο εργασιών κάτω του ποσού του € 1.000.000,00, όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 3123/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.1495/11 Ανανέωση αδείας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατάστασης του Παγκρητίου Σταδίου.
- Αποφ.1496/11 Ανανέωση αδείας λειτουργίας της Ολυμπιακής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/121161/5093/11 Έγκριση κήρυξης-οριοθέτησης ενάλιου αρχαιολογικού χώρου στον όρμο Μανδράκι, συμπεριλαμβανομένης και της νησίδας Βρυόκαστρο, νήσου Κύθνου, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 3211/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.51619/11 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 3212/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.80544/14533/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.

Στο ΦΕΚ 3215/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.58996/11 Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του ν. 3908/2011, για το έτος 2011.

Στο ΦΕΚ 17/Β/12.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.7004/3/56-β/11 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.

Στο ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.5509/103135/11 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 364/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.125906/9-12-11/11 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΤ 503 και ΟΤ 506α του Δήμου Καλυβίων Θορικού.
- Αποφ.91715/5998/11 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής έτους 1935 συνοικισμού Υπουργείου Γεωργίας οικισμού Κωστακιών Δήμου Αρταίων, στο τμήμα του κληροτεμαχίου με αριθ.1358 ιδιοκτησίας Πετανίτη Ευάγγελου, με τη δημιουργία δρόμου και πρασιάς πλάτους 3,00μ. περιμετρικά της ιδιοκτησίας σε συνέχεια των ήδη υφισταμένων δημοτικών δρόμων.
- Αποφ.89134/5840/11 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 27 και Κ.Χ 25Α και 25Β περιοχής Σταυρακίου, Δήμου Ιωαννιτών.

Στο ΦΕΚ 367/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.57601/11 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στις περιοχές II και III της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) των νήσων Θήρας και Θηρασιάς (ν. Κυκλάδων).
- Αποφ.56189/11 Τροποποίηση - συμπλήρωση της 23126/24-5-2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής)» (ΑΑΠ 133/2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
  >>>>
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3162/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.196386/11 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 323306/2007 ΚΥΑ (Β΄1881).

Στο ΦΕΚ 3165/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ17α/341/1/12 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ17α/10/111/φ.2.2.1./ 20.7.2011 (ΦΕΚ 1763 Β/4.8.2011) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο ΦΕΚ 3169/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.146346/ΙΑ/11 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010.

Στο ΦΕΚ 3174/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Υ3β/Γ.Π./140150/11 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων αισθητικής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
- Αποφ.Υ3β/Γ.Π./140157/11 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών μονάδων αδυνατίσματος-διαιτολογικών μονάδων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
- Αποφ.Υ3β/Γ.Π./140158/11 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
- Αποφ.Υ3β/Γ.Π./140163/11 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
- Αποφ.Υ3β/Γ.Π./140165/11 Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών καταστημάτων οπτικών ειδών και τμημάτων φακών επαφής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

Στο ΦΕΚ 14/Β/11.1.2012 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.911/12 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατασκευής φυτεμένων επιφανειών σε δώματα, στέγες και υπαίθριους χώρους κτιρίων.
- Αποφ.52911/11 Τροποποίηση της παρ. 1, του άρθρου 6, της υπ’ αριθμ. 9154/28-2-11 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια» (ΦΕΚ Β΄ 583).

Στο ΦΕΚ 543/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3945/63475/11 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης κλάδων ρέματος Λεχουρίου, του Δήμου Καλαβρύτων, Δ.Ε. Αροανίας, Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 546/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2082/11 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή «Γιαννισκάρι», του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 361/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/108654/4648/11 Καθορισμός Ζώνης Α΄ και οριοθέτηση Ζώνης Β΄ Προστασίας εντός του αρχαιολογικού χώρου και ιστορικού τόπου του όρους Παγγαίου.

 
  >>>>
Τρίτη 17 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3159/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4114/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου .

Στο ΦΕΚ 3160/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.19674/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σουφλίου.

Στο ΦΕΚ 3161/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.47657/44483/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.

Στο ΦΕΚ 13/Β/11.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.111376/11 Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων.

Στο ΦΕΚ 363/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΔΜΕΟ/2842/11 Χαρακτηρισμός της συνδετήριας οδού από διασταύρωση επαρχιακής οδού αρ. 10 μέχρι επαρχιακής οδού αρ. 1 ως δευτερεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού Άρτας.
- Αποφ.1399/11 Αναγνώριση της οδού Κατταβιάς-Πρασονησίου στη Νότια Ρόδο στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρόδου νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 (1948) εκτός σχεδίου, βάσει του άρθρου 20 του Ν.Δ. της 17-7-1923 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/16-8-1923).
- Αποφ.3009/11 Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης στην επαρχιακή οδό με αριθμό 9 Ηράκλειο - Σίβα στην ιδιοκτησία Τσακαλάκη Γεώργιου εντός οικισμού Δαφνών Δήμου Ηρακλείου.

 
  >>>>
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3130/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.104728/21527/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμου.

Στο ΦΕΚ 3131/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.105975/21771/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρέστενων.

 
  >>>>
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου

-

 
  >>>>
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου

-

 
  >>>>
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 2992/Β/28.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.148893/ΙΑ/11 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης,σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄)

Στο ΦΕΚ 3043/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/ 51921/0025/11 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προς αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2010 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Στο ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/35/27458/11 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας καταγραφής των δικαιούχων επιδόματος αναπηρίας (τυφλότητα, κωφαλαλία, τετραπληγία, παραπληγία, ακρωτηριασμός σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους, βαριά νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, βαριά αναπηρία, συγγενή αιμολυτική αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση, Σ.Ε.Α.Α, νόσο του Χάνσεν και επίδομα κίνησης), δικαιούχων επιδόματος απροστάτευτων ανηλίκων, δικαιούχων επιδόματος ομογενών, δικαιούχων επιδόματος στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερηλίκων ΟΓΑ και δικαιούχων διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΦΕΚ 3098/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.11617/11 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας.

Στο ΦΕΚ 1/Β/2.1.2012 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.60821/5404/11/11 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες), χώρων στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων.

Στο ΦΕΚ 520/Δ/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2494/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Σέλα» σε εκτός του οικισμού Δαιμονιά περιοχή κατά μήκος ιδιοκτησίας Ανδρεσάκη Χαριλάου του Γεωργίου της Τ.Κ. Δαιμονιάς Δ.Ε. Ασωπού Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 532/Δ/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4480/11 Κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Πεντέλης Δήμου Πεντέλης Νομού Αττικής (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 533/Δ/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4481/11 Κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Νέας Πεντέλης Δήμου Πεντέλης Νομού Αττικής (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Στο ΦΕΚ 535/Δ/23.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.1887/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του χειμάρρου «Ξεριά» του Τ.Δ. Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας.
- Αποφ.2495/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος σε εντός οικισμού Μαραθιά περιοχή κατά μήκος ιδιοκτησίας Μαρούση Ευαγγέλου της Τ.Κ. Ελίκας Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 541/Δ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1589/11 Επικύρωση οριογραμμών υδατορέματος «Ροδίτη» το οποίο διέρχεται κατά μήκος του νοτιοδυτικού ορίου του γηπέδου του ΧΥΤΑ Κω που βρίσκεται στην περιοχή «Ματιάδες» της ΔΕ Αντιμάχειας, του Δήμου Κω, Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 344/ΑΑΠ/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/100790/4338/11 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου περιοχής Αρχαγγέλου, νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 345/ΑΑΠ/23.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.1304/11 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κω στο σύνολο των διοικητικών του ορίων.
- Αποφ.20409/11/11 Αναγνώριση τμήματος της οδού Σπ. Καραγιώργου μεταξύ των ΟΤ 99 και ΟΤ 100 του Δ. Μεγάρων, ως προϋφιστάμενης του 1923.

Στο ΦΕΚ 347/ΑΑΠ/23.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.3647/11 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων των δύο όψεων (προς την πλευρά της οδού Β. Όλγας και προς τον κήπο του όμορου διατηρητέου από το ΥΠΠΟ κτιρίου) του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Β. Όλγας 106, στο Ο.Τ.96Δ στην Θεσσαλονίκη, φερομένου ως ιδιοκτησίας Αριστοτέλη Λεβή, Καλλιόπης Τζάνου, Σωκράτη Μαυρομάτη και Κυριακής Μαυρομάτη και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/107066/1911/11 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του παλιού φάρου Ντάνα στη νήσο Πόρο Τροιζηνίας, ιδιοκτησίας Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.
- Αποφ.4430/11 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας Βοιωτίας, δι’ αναγνωρίσεως υπάρχοντος κοινόχρηστου χώρου ως πεζόδρομου στο Ο.Τ. 175.

Στο ΦΕΚ 348/ΑΑΠ/28.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.165191/2921/11 Έγκριση τροποποίησης στην προέκταση της οδού Τριάντη μεταξύ των Ο.Τ./ΚΧ 1567 και 1568 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (Δήμου Πατρέων) της περιοχής «Άγιος Γεώργιος Λάγγουρα», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης, με μερική επανακήρυξη της ρυμοτομίας.

Στο ΦΕΚ 350/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3013/86879/11 Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Ιτάμου, του Δήμου Καρδίτσας.

Στο ΦΕΚ 351/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/118417/4997/11 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου του ιερού του Πανός, στη θέση «Καστράκι» στο Δήμο Οιχαλίας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Αποφ.50285/3130/11 Τροποποίηση της αριθμ. 4256/14-09-2007 απόφασης Γ. Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 451/ΑΑΠ/2007) «Εγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Φαναρίου Νομού Πρέβεζας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Αποφ.89203/5844/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άρτας Δήμου Αρταίων στα Ο.Τ.-439α και 440β4, μετά την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την 745/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Στο ΦΕΚ 352/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/117402/3589/11 Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Παλαιόχωρας Αίγινας.

Στο ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4539/11 Κίνηση διαδικασίας σύνταξης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Μαλεβιζίου ΠE. Ηρακλείου.

 
  >>>>
Τρίτη 10 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 2972/Β/23.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.66578/12567/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας

Στο ΦΕΚ 3045/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ17α/02/212/Φ.2.2.1/11 Μεταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊστα μένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων .

 
  >>>>
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 536/Δ/28.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2024/11 Επικύρωση οριογραμμών ρέματος στην περιοχή Καμάρα - Μουρνιών, Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων.

 
  >>>>
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου

- Αργία

 
  >>>>
Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 271/Α/31.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- ΠΥΣ.35/11 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

Στο ΦΕΚ 2931/Β/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Υ1/Γ.Π.134274/11 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41).

Στο ΦΕΚ 2961/Β/23.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.41141/37971/11 ΄Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων.

Στο ΦΕΚ 2965/Β/23.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ11γ/ο/4/87/11 Τροποποίηση της απόφασης ”Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιας”.

Στο ΦΕΚ 2967/Β/23.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1453/2011/11 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν.4001/2011, για το έτος 2012.

Στο ΦΕΚ 2987/Β/27.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.32570/2011/11 Στεγαστική αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, στις ζώνες Εγκατάστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικής Επικράτειας» .

Στο ΦΕΚ 2991/Β/28.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1525/2011/11 Τροποποίηση μεθοδολογίας υπολογισμού του ετήσιου ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής υπη ρεσιών κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) .

Στο ΦΕΚ 3009/Β/29.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Κ1-3508/11 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας.

Στο ΦΕΚ 3020/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.18459/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μαρωνείας - Σαπών Ν. Ροδόπης

Στο ΦΕΚ 3030/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.15452/11 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

 
  >>>>
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 3022/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.19506/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 518/Δ/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2493/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος σε εντός του οικισμού Μαραθιά περιοχή κατά μήκος ιδιοκτησίας Γκρέγκορυ, Φανής και Δημητρίου Σάνκευ της Τ.Κ. Ελίκας Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας.

Στο ΦΕΚ 519/Δ/22.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.1350/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Αγία Τριάδα» σε εκτός του οικισμού «Παραλία» περιοχή του Τ.Δ. Κυπαρισσίου του Δήμου Μονεμβασιάς του Νομού Λακωνίας.
- Αποφ.908/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος δυτικά της ιδιοκτησίας Αδαμόπουλου Γεωργίου στην θέση «Μπούτσι» επί της Επαρχιακής Οδού Λουτρακίου - Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας του Νομού Κορινθίας.

 
  >>>>
Τρίτη 3 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 2985/Β/27.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/95051/0023Α/11 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 20/12/2011.

Στο ΦΕΚ 3017/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.101968/20980/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 3019/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.18461/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Αρριανών Ν. Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 3021/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.18632/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου Ιάσμου Ν. Ροδόπης.

Στο ΦΕΚ 3024/Β/30.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.141252/IA/11 Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για τα επαγγέλματα του συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του τεχνικού συντήρησης έργων τέχνης μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του τεχνίτη συντήρησης έργων τέχνης - αποκατάστασης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Αποφ.46338/43165/11 Συμπλήρωση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενικό Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Β΄, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, και Ανατολικής Αττικής και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών».

 
  >>>>
Δευτέρα 2 Ιανουαρίου

Στο ΦΕΚ 2936/Β/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.105663/21692/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπακτίας.

 
  >>>>
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2957/Β/23.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.207106/11 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Στο ΦΕΚ 2964/Β/23.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ1/Α/27489/11 Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ Α.Ε.).

 
  >>>>
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2835/Β/15.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2299/11 Έγκριση του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος με αντικείμενο «Απόκτηση και Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στις πόλεις» και έγκριση διάθεσης πίστωσης».

Στο ΦΕΚ 2884/Β/20.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356/11 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄).

Στο ΦΕΚ 2903/Β/21.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.56126/Α.Πλ. 8055/11 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539/Β’/17.10.2003) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων για «ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας.

Στο ΦΕΚ 342/ΑΑΠ/20.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/117246/4943/11 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου του Πιερικού Ολύμπου.

 
  >>>>
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2882/Β/19.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ5.ΗΛ/Β/Φ.5.179/28485/11 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/ Φ5.179/17788/ 23.9.2005 υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς (ΦΕΚ 1370/Β/3.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. Δ5/ ΗΛ/Β/Φ.5.179/ 14921/17.7.2006 (ΦΕΚ 1020/Β/2006) και την Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/456/οικ.575/08 (ΦΕΚ 12 Β/2008).

Στο ΦΕΚ 2910/Β/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΠΕΙΣ Α 1173960 ΕΞ 2011/11 Συμπλήρωση της 1109793/6134.11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Στο ΦΕΚ 511/Δ/20.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3708/11 Κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λεχαινών Δήμου Ανδραβίδας . Κυλλήνης Νομού Ηλείας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

 
  >>>>
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2926/Β/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/25209/11 Υπαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄).

 
  >>>>
Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 264/A/22.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Ν.4033/11 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου . Ενσωμάτωση ρυθμίσεων, μέτρα εφαρμογής και άλλες διατάξεις.

Στο ΦΕΚ 2823/Β/14.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4000/3/10-ο'/11 Τροποποίηση της υπουργικής Απόφ.4000/3/10-ξζ/10 "παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία" (ΦΕΚ 665/Β/10).

Στο ΦΕΚ 2853/Β/16.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.55277/ΔΕ.9877/11 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

Στο ΦΕΚ 2905/Β/21.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.13504/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας.

 
  >>>>
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2822/Β/14.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Γ.Γ.Π.Τ.Υ.: 1477/11 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» με σκοπό τη δωρεά αυτής στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στο ΦΕΚ 2886/Β/20.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.70493/13095/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

 
  >>>>
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 263/Α/16.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- ΠΔ.133/11 Aναστολή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» (Α΄ 185).

Στο ΦΕΚ 2854/Β/16.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/92107/0023Α/11 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 13/12/2011

Στο ΦΕΚ 2871/Β/19.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.12405/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καντάνου .Σελίνου.

Στο ΦΕΚ 2873/Β/19.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.13669/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο ΦΕΚ 2876/Β/19.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.101426/20850/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πύργου.

Στο ΦΕΚ 2880/Β/19.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.47815/44641/11 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ασπροπύργου.

Στο ΦΕΚ 339/ΑΑΠ/16.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/79438/1471/11 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου στη συμβολή των οδών Δελημάρκου 8 και Δοϊράνης, στο (Ο.Τ. 83), εντός των ενετικών οχυρώσεων της πόλης του Δήμου Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, φερόμενης ιδιοκτησίας Καστρινάκη Εμμανουήλ.
- Αποφ.1366/11 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Σύμης στο σύνολο των διοικητικών του ορίων.

 
  >>>>
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 262/Α/16.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- ΠΝΠ.16.12.11 Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012.2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.

Στο ΦΕΚ 2693/Β/11.11.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.2/62528/0022/11 Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής εγκρίσεων μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988, όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 33940/7590 (ΦΕΚ 1316/Β΄/1998) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και καθορισμός αποζημίωσης των μελών της.
- Αποφ.2/67010/0004/11 Τροποποίηση της αριθ. 2/26512/0022/1.3.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών «Μεταφορά οικοσκευής μετατιθέμενων, τοποθετημένων και αποσπασμένων υπαλλήλων από και προς το εξωτερικό και από αρχή του εξωτερικού σε άλλη αρχή του εξωτερικού, τρόπος αξιολόγησης αυτής και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης μεταφοράς της» (ΦΕΚ Β΄ 471).
- Αποφ.Δ17α/340/5/ΦΝ 393/11 Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» της αρμοδιότητας μελέτης και κατασκευής έργων υποδομών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στο ΦΕΚ 2834/Β/15.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.160143/11 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών γιαυφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
- Αποφ./11 Καθορισμός διαδικασίας δέσμευσης και απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.3849/2010 (Α΄80) .

 
  >>>>
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2829/Β/14.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2/78999/0023Α/11 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων με ημερομηνία δημοπρασίας 15/11/2011.

Στο ΦΕΚ 2830/Β/14.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.513/101800/11 Ανάθεση αρμοδιότητας συντήρησης των παρακάτω συνδετήριων οδών της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών (Ε.Π.Π.) με το Νέο Λιμένα Πατρών (Ν.Λ.Π.), που ανήκουν στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο:
α) Από τον κόμβο Κ4 της Ε.Π.Π. δια του παρόχθιου του χειμάρρου Διακονιάρη μέχρι το Ν.Λ.Π.
β) Από τον κόμβο Κ5 της Ε.Π.Π. δια των παρόχθιων του ποταμού Γλαύκου μέχρι το Ν.Λ.Π.
γ) Από τον κόμβο Κ7 της Ε.Π.Π. δια του παρόχθιου του χειμάρρου Παναγίτσα μέχρι το Ν.Λ.Π.

Στο ΦΕΚ 2832/Β/14.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.50698/11 Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2012 . τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων.

Στο ΦΕΚ 2833/Β/14.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.50699/11 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012.

Στο ΦΕΚ 500/Δ/9.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.5936/11 Καθορισμός και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων της «Π. & Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.», Μονάδα Αδρανοποίησης Υποπροϊόντων Σφαγής και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας από Βιοαέριο, που θα ιδρυθεί στην Τ.Κ. Γυρτώνης του Δήμου Τεμπών.

Στο ΦΕΚ 334/ΑΑΠ/9.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.53989/5073/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ 627 στην περιοχή επέκτασης «Σκ’ρκα.Άγιος Νικάνορας».
- Αποφ.84017/5465/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στη περιοχή Βελισσαρίου στο Ο.Τ.233 επί της οδού Δελμούζου.

Στο ΦΕΚ 336/ΑΑΠ/9.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/34799/1556/11 Έγκριση οριστικής οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Κασσώπης, Δ.Ε. Ζαλόγγου, Δ. Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας.

Στο ΦΕΚ 337/ΑΑΠ/13.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/82328/3708/11 Οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Αντίκυρας, Δήμου Διστόμου . Αράχωβας . Αντίκυρας, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 
  >>>>
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2794/Β/8.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.31107/216/11 Σύσταση και συγκρότηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).

Στο ΦΕΚ 2807/Β/9.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.40705/37536/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τροιζηνίας.

Στο ΦΕΚ 2812/Β/12.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.13678/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Στο ΦΕΚ 495/Δ/8.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2283/11 Επικύρωση οριογραμμών τμήματα ρεμάτων στην θέση «Κοπράνα» περιοχή Καρτερού, του Δήμου Χερσονήσου, Νομού Ηρακλείου.

Στο ΦΕΚ 332/ΑΑΠ/2.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/97295/4204/11 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πάου, Δήμου Καλαβρύτων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Αποφ.40549/2588/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών στο Ο.Τ.338 με την επέκταση τμήματος της οδού Νεαπόλεως και την μετατόπιση της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής εκατέρωθεν της οδού.

 
  >>>>
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2686/Β/10.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.123218/11 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄).

Στο ΦΕΚ 2768/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.98793/3222/11 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης . Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Στο ΦΕΚ 490/Δ/2.12.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.5282/96485/11 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης του χείμαρρου «Παναγίτσα» στη θέση Νερομάνα του Δήμου Μεσσάτιδος, Ν. Αχαΐας, σε μήκος 250 μ.
- Αποφ.3731/60188/11 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ρέματος «Καρυάς» (Στροφίτσα) έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Πέττα, στην περιοχή ανάντη του οικισμού Νέου Σουλίου και ανάντη της διώρυγας του Ελεκίστρα, του Δήμου Πατρέων, Ν. Αχαΐας.

Στο ΦΕΚ 325/ΑΑΠ/11.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.46899/11 Έγκριση εγκατάστασης ελικοδρομίου στη θέση «Προφάρτα» ή «Μπότα» του Δήμου Κορωπίου (N. Αττικής).

 
  >>>>
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2478/Β/4.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.28865/11 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46596/22.11.2004 (ΦΕΚ Β΄1793/6.12.04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56 Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2517/Β/7.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.45088/14905/11 Αρμοδιότητα συντήρησης και τεχνικής αστυνόμευσης στο Οδικό Δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο ΦΕΚ 2675/Β/9.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΡΑΕ 1291/2011/11 Περιθώριο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθμών στην Εύβοια.

Στο ΦΕΚ 2711/Β/15.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.133480/11 Τροποποίηση του Παραρτήματος IB του ΠΔ 117/2004.

Στο ΦΕΚ 2759/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ3/Α΄/9590/11 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τον Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Στεφάνη . Βαρνάβας . Αλιβέρι» καθώς και των εγκαταστάσεων αυτού στους Νομούς Βοιωτίας, Αττικής και Εύβοιας.

Στο ΦΕΚ 2783/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Δ5.ΗΛ/Β΄/Φ.1/οικ.27547/11 Ορισμός παρόχων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ).

Στο ΦΕΚ 2795/Β/9.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.8172/11 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Ιωάννη Μαγκριώτη.

Στο ΦΕΚ 2797/Β/9.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.15398/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κ. Νευροκοπίου Νομού Δράμας.

Στο ΦΕΚ 492/Δ/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.221686/2890/11 Κατάργηση του Καταφυγίου άγριας Ζωής «Κάμπος Καρυών» περιφερείας του Δήμου Σπάρτης.

Στο ΦΕΚ 493/Δ/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.21993/11 Κύρωση δασικού χάρτη της τοπικής κοινότητας Ξεριά της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου του Νομού Καβάλας (άρθρο 19 Ν.3889/2010).

Στο ΦΕΚ 323/ΑΑΠ/11.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΤΧΣ/99030/4193/11 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 32 της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 
  >>>>
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 256/Α/9.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- N.4031/11 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα».

 
  >>>>
Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2744/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.95839/19753/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαβρύτων.

Στο ΦΕΚ 2749/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.19758/120748/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φαρκαδόνας.

Στο ΦΕΚ 2756/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.4388/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μεγίστης.

Στο ΦΕΚ 2760/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.94237/19367/11 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ερυμάνθου.

Στο ΦΕΚ 2766/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3681/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγαθονησίου.

Στο ΦΕΚ 2787/Β/5.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.50722/11 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλο.

Στο ΦΕΚ 483/Δ/17.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.2369/2233/11 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος στην περιοχή Αγ. Μαρίνα, του Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων.

Στο ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/25.11.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.Φ 5808/4147/11/11 Έγκριση τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Αθήνας με θεσμοθέτηση ως πεζοδρόμου τμημάτων της οδού Λυκαβηττού (από την οδό Ευέλπιδος Ηλ. Ρογκάκου έως την οδό Χερσώνος και από την οδό Στρ. Συνδέσμου έως την Πλατεία Λυκαβηττού) και τμήματος της οδού Φωκυλίδου (από την οδό Λυκαβηττού έως την οδό Ευέλπιδος Ηλ. Ρογκάκου).
- Αποφ.419/11 Τροποποίηση της με αριθ. 6995/18.09.2009 (ΦΕΚ 498/ΑΑΠ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Δήμου Ιτάνου, (νυν Δ.Ε. Ιτάνου Δήμου Σητείας ΠΕ Λασιθίου)», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 7849πε/16.02.2011 (ΦΕΚ 63/ΑΑΠ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Στο ΦΕΚ 331/ΑΑΠ/25.11.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.82994/5411/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου διανομής συνοικισμού Υπ. Γεωργίας Δ.Δ. Κωστακιών Δήμου Αρταίων έτους 1935 στα κληροτεμάχια αρ.
1210 και 1224 με τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων (δρόμων) την εξασφάλιση νέου δημοτικού χώρου (ιδιοκτησίας Δ. Αρταίων) και επιβολή πρασιάς σε αυτά πλάτους 3,00μ.
- Αποφ.81793/5327/11 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Άρτας στο Ο.Τ..122 με την αναγνώριση της υπάρχουσας οδού (προέκτασης της 3ης παρόδου Αράχθου), μεταξύ των οδών Πλαστήρα, Καβάφη και Κορυδάλλεως τέμνοντας το Ο.Τ..122 σε δύο
122 και 122α.

 
  >>>>
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 253/Α/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Κανονισμός 229/11 Περί προστασίας των διαλελυμένων και ερημωθεισών Ιερών Μονών και των Εκκλησιαστικών Μνημείων.

Στο ΦΕΚ 2745/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3882/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λειψών.

Στο ΦΕΚ 2746/Β/2.12.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.3939/11 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Πάτμου.

Στο ΦΕΚ 480/Δ/17.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.1420/11 Επικύρωση οριογραμμών των ρεμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου.

Στο ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/18.11.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/89515/1653/11 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του κτηρίου που βρίσκεται στον οικισμό της Αγίας Κυριακής (τ. Κοινότητα Τρικερίου), στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, φερομένης ιδιοκτησίας Μιλτιάδη Σωτηρίου.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/79428/1470/11 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών
Αχιλλέως 24 και Βιργινίας Μπενάκη 1 (Ο.Τ. 73015), στην περιοχή του Μεταξουργείου, Δήμου Αθηναίων, Περιφερείας Αττικής, φερομένης ιδιοκτησίας «Αναστασίου Παπακωνσταντίνου και ΣΙΑ Ο.Ε.».
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/79410/1468/11 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου επί των οδών
Κεραμεικού 104 και Μυκάλης, στον Κεραμεικό, Δ. Αθηναίων, Π. Αττικής (Ν. Αττικής), φερομένης ιδιοκτησίας Ελευθερίου Χομπίτη, Αντωνίου Στεφάνου (του Εμμανουήλ), Αντωνίου Στεφάνου (του Ιωάννου) και Παναγιώτας . Ειρήνης Σταματίου.
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/79378/1465/11 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κελύφους του «ΞΕΝΙΑ
ΣΠΑΡΤΗΣ», που βρίσκεται στο Δήμο Σπάρτης (Ν. Λακωνίας), Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, φερομένης ιδιοκτησίας «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)».
- Αποφ.ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/89449/1646/11 Χαρακτηρισμός ως μνημείων κτηρίων του Συγκροτήμα
τος του «Αλευρόμυλου Γεωργή . Νικολετόπουλου» που βρίσκεται επί των οδών Πειραιώς 35.37, Μουτσοπούλου, Κωνσταντινουπόλεως και Νικολετόπουλου, στο Δήμο Πειραιώς της Περιφερείας Αττικής, φερομένης ιδιοκτησίας «ΜΑΓΙΑ Α.Ε.».

 
  >>>>
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2496/Β/4.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/11 Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

Στο ΦΕΚ 2689/Β/10.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.Φ.800/154/136981/Σ.2163/11 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 249991/18.05.2007 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη Χρηματοδότηση Ερευνητικών προγραμμάτων και Μελετών του ΥΠΕΘΑ» (ΦΕΚ Β΄ 846), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

Στο ΦΕΚ 2741/Β/25.11.2011 δημοσιεύθηκαν:
- Αποφ.23564/11 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη.σης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη.
- Αποφ.52306/11 Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη.

Στο ΦΕΚ 465/Δ/11.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.12711/11 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων της μονάδας επεξεργασίας Δημοτικής Ενότητας Πεζών Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων.

Στο ΦΕΚ 479/Δ/17.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.58259/6718/11 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Ξεριά Κακάρα στη θέση «ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ» Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας, Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

 
  >>>>
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2723/Β/18.11.2011 δημοσιεύθηκε:
- Αποφ.49216/11 Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 52196/29.11.2010 (ΦΕΚ 1921/Β΄/2010) «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

 
  >>>>
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Τρίτη 29 Νοεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου

- Δεν είχαμε θέματα που να αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία

 
  >>>>
©opyright ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999 - 2002