Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2885/Β/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. 69298 Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 61238/15-6-2020 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2892/Β/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. 3122.1-Τ54/37249/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 383/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. 23886 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 386/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. 185595 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 389/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. Π.Δ.19-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του βόρειου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 390/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. 45189/4619 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 391/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. Π.Δ.19-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 394/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. Π.Δ.18-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 396/Δ/17.07.2020

  • 17/7/2020

Απόφ. 88204 Τροποποίηση των ορίων της Λατομικής Περιοχής Ποντοκώμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 379/Δ/15.07.2020

  • 16/7/2020

Απόφ. Π.Δ.30-6-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του oικισμού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.