Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 440/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/ 317233/36128/2657/865 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, κτηρίου, φερομένης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 442/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 6-7-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 443/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 4488/84375 πε Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 445/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 29261 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 447/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 29525 Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 39114/17-7-2019 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 448/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/365631/257157/7168/3826 Έγκριση οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου Πλημμυρίου στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 451/Δ/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68824/2981 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3230/Β/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. Α 45937/2317 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. Α 46629/2215/ 18.06.2018 (Β’ 2311) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 441/Δ/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 4449 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος 2 (αρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3205/Β/03.08.2020

  • 3/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4922/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.