Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1929/Β/29.05.2019

  • 30/5/2019

Απόφ. 3122.1-Τ65/33654/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 260/Δ/29.05.2019

  • 30/5/2019

Απόφ. 9786 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/Δ/29.05.2019

  • 30/5/2019

Απόφ. 233027 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1952/Β/30.05.2019

  • 30/5/2019

Απόφ. 51953 ΕΞ 2019 Συμπληρωματικός καθορισμός αποζημίωσης για νέους πληγέντες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 266/Δ/30.05.2019

  • 30/5/2019

Απόφ. 17-04-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 267/Δ/30.05.2019

  • 30/5/2019

Απόφ. 19-04-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης α’ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1911/Β/28.05.2019

  • 29/5/2019

Απόφ. 1197 Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1910/Β/28.05.2019

  • 28/5/2019

Απόφ. Α.1193 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 251/Δ/28.05.2019

  • 28/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36025/1844 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου, κτιριακού συνόλου (κτίρια...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.