Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2027/Β/31.05.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/ 20-03-2019 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 273/Δ/03.06.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. 255210(799) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/03.06.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/43062/2251 Οριοθέτηση της διατηρητέας χρήσης του «θερινού κινηματογράφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/03.06.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ Χαρακτηρισμός ως νεώτερων μνημείων του διώροφου κτηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 276/Δ/03.06.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. 2398 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1988/Β/31.05.2019

  • 31/5/2019

Απόφ. 2/41986/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1988/Β/31.05.2019

  • 31/5/2019

Απόφ. 2/41981/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1996/Β/31.05.2019

  • 31/5/2019

Απόφ. 2857/A325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 272/Δ/31.05.2019

  • 31/5/2019

Απόφ. 3254 Αναστολή έκδοσης Αδειών Δόμησης και Αναστολή έναρξης Οικοδομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1995/Β/31.05.2019

  • 31/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/38818/1989 Τροποποίηση της 14058/12.3.2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.