Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/665237/67441/5617/2119 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 593 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 126/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 38731 Επανακαθορισμός οριογραμμών παραλίας στην Θέση «ΑΜΜΟΥΔΑ-ΦΩΚΑΙΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 958/Β/21.03.2019

  • 22/3/2019

Απόφ. 27421 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 973/Β/21.03.2019

  • 22/3/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.2911/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Δ/22.03.2019

  • 22/3/2019

Απόφ. Π.Δ. 06-03-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 975/Β/21.03.2019

  • 21/3/2019

Απόφ. 5336 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/Δ/20.03.2019

  • 21/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/34376/23625/599/301 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Ελύρου, Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 948/Β/20.03.2019

  • 20/3/2019

Απόφ. Α.1101 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Δ/18.03.2019

  • 20/3/2019

Απόφ. 182 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ’23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.