Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3355/Β/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 5227/A321 Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση έγκρισης και δόσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Α/10.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3341/Β/10.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 335 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 458/Δ/07.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 82640 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 459/Δ/07.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 82636 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 464/Δ/10.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 98265 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22065/2019 απόφασης του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 465/Δ/10.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3323/Β/07.08.2020

  • 8/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» .(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 462/Δ/07.08.2020

  • 8/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 462/Δ/07.08.2020

  • 8/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/71042/3063 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.