Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 470/Δ/12.08.2020

  • 12/8/2020

Απόφ. 33998 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινόχρηστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3354/Β/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5228/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3354/Β/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 5230/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3357/Β/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5229/Α321 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3359/Β/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/77253/1680 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3359/Β/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/77251/1679 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 466/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20 Επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 466/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/305524/34973/2568/840 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτηρίων που βρίσκονται επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 467/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. 33994 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 467/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. 33995 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.