Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 472/Δ/13.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. 96763 Καθορισμός χρήσης γης για εγκαταστάσεις σταθμών βάσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 476/Δ/14.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. 33960 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3386/Β/13.08.2020

  • 13/8/2020

Απόφ. 1071 Σύσταση κλιμακίων επίβλεψης έργων, ρύθμιση συναφών θεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3387/Β/13.08.2020

  • 13/8/2020

Απόφ. 21827 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3387/Β/13.08.2020

  • 13/8/2020

Απόφ. 21828 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 469/Δ/12.08.2020

  • 13/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68665/2974 Έγκριση χορήγησης παρέκκλισης για την εγκατάσταση Σταθμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Δ/13.08.2020

  • 13/8/2020

Απόφ. 109068 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 471/Δ/13.08.2020

  • 13/8/2020

Απόφ. 348441(1159) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 535, στην Π.Ε.5 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 474/Δ/13.08.2020

  • 13/8/2020

Απόφ. 12662 Τροποποίηση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων Τουριστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 470/Δ/12.08.2020

  • 12/8/2020

Απόφ. 33990 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινόχρηστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.