Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 865/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. 69981 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 858/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. 827944 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίη-ση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 860/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/533473/55617/4069/1266 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Ψηλού γεφυριού Μοναστηρακίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 860/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/547254/57178/4177/1310 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου φερομένης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 860/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/597040/62966/4581/1460 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του τριώροφου πύργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. 295642 Άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/547267/57179/4178/1309 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου, φερομένης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 861/Δ/31.12.2019

  • 28/1/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/521065/54362/3988/1234 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηριακού συγκροτήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27/1/2020

Απόφ. 11090 Τροποποίηση της 165772/13.08.2019 (Β΄ 3247) απόφασης περί κατάρτισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 83/Β/24.01.2020

  • 27/1/2020

Απόφ. 11046 Τροποποίηση της 173866/14.08.2019 (Β΄ 3257) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.