Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3431/Β/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. 2712/1433 Κανονισμός λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 475/Δ/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 20-7-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 478/Δ/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. 107145 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Δ/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. 121051 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 994.245.95...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3434/Β/14.08.2020

  • 15/8/2020

Απόφ. Α.1189 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3410/Β/14.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/374409/11985/1539/463 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3426/Β/14.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. 106/17 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Χίου-Σύσταση Υποκαταστήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3433/Β/14.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. ΓΔΣΥ/οικ. 2768 (α) Χαρακτηρισμός του Έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις άρσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 468/Δ/12.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. 111315 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «ΑΡΙΚΕΙΑ» Τ.Κ. Ευγήρου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 472/Δ/13.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/317165/36116/2652/870 Χαρακτηρισμός, ως νεώτερου μνημείου συγκροτήματος δύο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.