Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1936/Β/20.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 50088 Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1937/Β/20.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 50095 Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1942/Β/21.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 7466 Τροποποίηση της αριθμ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 258/Δ/21.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. 1907 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης για δωρεάν παραχώρηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1940/Β/21.05.2020

  • 21/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460 Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1925/Β/19.05.2020

  • 19/5/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/30854/780 Εγκατάσταση και διαδρομή του Χερσαίου Τμήματος μήκους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 254/Δ/19.05.2020

  • 19/5/2020

Απόφ. 3121.6/ 26416 /2020 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Δ/19.05.2020

  • 19/5/2020

Απόφ. 61278 Έγκριση της 17/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1881/Β/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. 43374 Εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/Δ/18.05.2020

  • 18/5/2020

Απόφ. Π.Δ.21-04-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.