Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3462/Β/20.08.2020

  • 20/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3464/Β/20.08.2020

  • 20/8/2020

Απόφ. 36847/591 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3473/Β/20.08.2020

  • 20/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 486/Δ/20.08.2020

  • 20/8/2020

Απόφ. Δ19/οικ.2170/ Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ. Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Δόξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3445/Β/18.08.2020

  • 19/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/399962/32077/24948/2755/673 Απευθείας αγορά ακινήτου με αριθμό οικοπέδου 35 (ΟΤ 4), για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3451/Β/19.08.2020

  • 19/8/2020

Απόφ. 11810 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14129/14-07-2015 απόφασης της Αναπληρώτριας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 477/Δ/14.08.2020

  • 19/8/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3419/Β/14.08.2020

  • 18/8/2020

Απόφ. 2713/1434 Κανονισμός εκμισθώσεως, μισθώσεως, παραχωρήσεως, εκποιήσεως,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 158/Α/18.08.2020

  • 18/8/2020

Απόφ. Πράξη 35 της 17.8.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3409/Β/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. Α.1187 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.