Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 188/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 2184/21494 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας, στη θέση ¨Στενός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61791 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61796 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61779 Χαρακτηρισμός τελικού αποδεκτή επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61801 Χαρακτηρισμός τελικού αποδεκτή επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 1326 Καθορισμός χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη και ειδικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 61785 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 837/28688 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 192/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην 7447/19/17-2-2020 απόφαση του Υφυπουρ- γού Εσωτερικών, που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/Δ/22.04.2020

  • 23/4/2020

Απόφ. 13482 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.