Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5636/Β/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 145125 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 831/Δ/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 3970 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 831/Δ/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 3970 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 834/Δ/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 8974 Σημειακή τροποποίηση - διόρθωση σφάλματος της υπ’ αρ. 9344/08/2009...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5605/Β/21.12.2020

  • 21/12/2020

Απόφ. 156347 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 815/Δ/17.12.2020

  • 21/12/2020

Απόφ. 153301 Επικύρωση του εκ νέου καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 824/Δ/17.12.2020

  • 21/12/2020

Απόφ. Π.Δ.Ε/ΔΠΧΣ/296354/6200 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 830/Δ/21.12.2020

  • 21/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/314372/6624 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 833/Δ/21.12.2020

  • 21/12/2020

Απόφ. 217982 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην Νήσο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5583/Β/18.12.2020

  • 19/12/2020

Απόφ. 128145 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.