Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 16/Α/01.02.2021

  • 1/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/Α/29.01.2021

  • 29/1/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4769 α) Κύρωση της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7547/104 Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 9893 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019 (Β’ 2192) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/3893/2021 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 349/03-11-2020 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των περιβαλλοντικών πάρκων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 798 Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 249/Β/27.01.2021

  • 27/1/2021

Απόφ. 3122.1-Τ76/3851/2021 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 222/Β/25.01.2021

  • 25/1/2021

Απόφ. 14681 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 150/Β/21.01.2021

  • 21/1/2021

Απόφ. 1999 Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.