Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 166/Α/31.08.2020

  • 31/8/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71 Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 506/Δ/27.08.2020

  • 31/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/74290/3202 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3541/Β/27.08.2020

  • 29/8/2020

Απόφ. 4274 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3608/Β/29.08.2020

  • 29/8/2020

Απόφ. 110771/Α2 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 162/Α/28.08.2020

  • 28/8/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69 Συγχώνευση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3580/Β/28.08.2020

  • 28/8/2020

Απόφ. 351 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Δ/28.08.2020

  • 28/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/78051/3424 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 163/Α/28.08.2020

  • 28/8/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4716 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Α/28.08.2020

  • 28/8/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4717 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 498/Δ/25.08.2020

  • 27/8/2020

Απόφ. 552830 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ343...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.