Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2724/Β/03.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 15047 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2724/Β/03.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 15053 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2724/Β/03.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 12985 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 367/Δ/03.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 90859 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 105.434,64...

Περισσότερα

ΦΕΚ 367/Δ/03.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. 90850 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 4.540,40 τ.μ.,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2680/Β/01.07.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. 3122.1-Τ03Α/35644/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2681/Β/01.07.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. 101/16/28.05.2020 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2702/Β/02.07.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. 68030 Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων στο πλαίσιο εκτέλεσης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Α/30.06.2020

  • 2/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4701 Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2654/Β/30.06.2020

  • 1/7/2020

Απόφ. 67382 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης κτιρίων των περιοχών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.