Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3832/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/84580/8195 Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου επίσκεψης στην Α’ Ζώνη του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3834/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6632/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3837/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 6587 Εξάμηνη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την έγκριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 534/Δ/07.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 451 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ζηπαρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 544/Δ/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 164124/3274 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης στο ΟΤ 325 -Πλατεία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 547/Δ/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 36747 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 553/Δ/10.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 2822 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3775/Β/08.09.2020

  • 9/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3778/Β/08.09.2020

  • 9/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6768/Α380 Διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3780/Β/08.09.2020

  • 9/9/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.