Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2248/Β/11.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. 8626 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2249/Β/11.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. ΓΔΑΜ/Δ2/Δ 7727 Τροποποίηση υπ’ αρ. Δ2/26314/8802 απόφασης (Β΄ 1360).(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2251/Β/11.06.2020

  • 11/6/2020

Απόφ. 265 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/Δ/10.06.2020

  • 10/6/2020

Απόφ. Π.Δ.10-6-20 Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 109/Α/09.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. Πράξη 19 της 28.5.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2178/Β/05.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12088/Α325 Τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/ 3.8.2018 (Β΄ 3255) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 296/Δ/04.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. Π.Δ.25-5-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 297/Δ/05.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. 5405/51303 Καθορισμός της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 298/Δ/05.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. Π.Δ.5-5-2020 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 302/Δ/06.06.2020

  • 9/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3801/344 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων, λιθόστρωτων οδών (καλντεριμιών)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.