Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 548/Δ/09.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 63224/6126 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση ‘’Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 556/Δ/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 39310 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3851/Β/11.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 13250 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3868/Β/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 2 Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3868/Β/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 2 Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Α/10.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. Π.Δ.75 Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Α/10.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. Π.Δ.76 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Ελάφιον,το» του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3763/Β/07.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ - ΚΕ/οικ. 6578/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3833/Β/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 92108/1045/Φ.15 Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011...

Περισσότερα

ΦΕΚ 543/Δ/09.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 164129/3275 Επικαιροποίηση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Τρίπολης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.