Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3926/Β/14.09.2020

  • 15/9/2020

Απόφ. 549 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 562/Δ/14.09.2020

  • 15/9/2020

Απόφ. 103892 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 563/Δ/14.09.2020

  • 15/9/2020

Απόφ. 103853 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (9.656,58...

Περισσότερα

ΦΕΚ 564/Δ/14.09.2020

  • 15/9/2020

Απόφ. 103846 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3885/Β/14.09.2020

  • 14/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6296/Α325 Συμπλήρωση και τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8706/Α325/03-08-2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3905/Β/14.09.2020

  • 14/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12311/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3915/Β/14.09.2020

  • 14/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123197/3407 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 170376/ 13-01-2016 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3874/Β/11.09.2020

  • 12/9/2020

Απόφ. 368 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3877/Β/11.09.2020

  • 12/9/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 548/Δ/09.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 63223/6125 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση ‘’Ο.Τ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.