Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 3121.6/22965/2018 Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.)Ύδρας. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 39825/872 Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 58172/933 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών με εκ νέου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 62422 Αναγνώριση οδού ως κύριας δημοτικής.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/ΑΑΠ/18.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 135254/520 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1459/Β/27.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 174005 Τροποποίηση της οικ. 175700/14.04.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 3121.6/22971/2018 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 18954 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 18955 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 157737(640) Καθορισμός όρων δόμησης για το χώρο Ιερού Ναού στο νότιο...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.