Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 343/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/314/2020 Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 349/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. Γ2γ/οικ5471 Προϋποθέσεις διασύνδεσης και χορήγησης αδείας συντήρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 368/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 373/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 15739 Τροποποίηση της 71701/14986/29.08.2011 (Β΄ 2128) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 382/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/502/Α362 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/8466/598 Παράταση προθεσμίας της υποβολής των δηλώσεων άρθρου 2...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/6359/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 382/Β/07.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/6359/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 385/Β/10.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 1434 Τροποποίηση της 4260/791/23.01.2012 (Β’ 231) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 386/Β/10.02.2020

  • 10/2/2020

Απόφ. 13805/2019 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.