Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 181/Α/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4726 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3983/Β/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/3881 /Φ.275 Αποχαρακτηρισμός των κάτωθι τμημάτων Εθνικών οδών που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 573/Δ/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 103850 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (11.000,00 τ.μ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 574/Δ/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82809/3601 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 578/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 103897 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 579/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 191084 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 579/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 191406 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 580/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. Π.Δ. 27-08-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 581/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΠΔ.7-9-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 570/Δ/17.09.2020

  • 17/9/2020

Απόφ. 3508+2810 Επανακαθορισμός αιγιαλού - καθορισμός παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.