Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 376/Δ/13.07.2020

  • 14/7/2020

Απόφ. 86574 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση εμβαδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2811/Β/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. 15387 Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών - Ελεγκτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2837/Β/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. Δ11/οικ. 26396/920 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/ 13-3-2017 απόφασης «Kαθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2841/Β/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/27.6.2019 (Β΄ 2583)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 374/Δ/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. 36247 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 377/Δ/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/93340/4218 Έγκριση χορήγησης παρέκκλισης όρων δόμησης για την εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 378/Δ/13.07.2020

  • 13/7/2020

Απόφ. 83019 Μερική ανάκληση αποφάσεων του Νομάρχη Λάρισας και του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 131/Α/10.07.2020

  • 11/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4703 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2791/Β/11.07.2020

  • 11/7/2020

Απόφ. 52687/13845 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2794/Β/11.07.2020

  • 11/7/2020

Απόφ. 297 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.