Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1472/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα μετο άρθρο 21 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1473/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1476/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11589/2018/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1485/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. 29122/314 Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1479/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 7471 Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1494/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 60/16/3.4.2019 Διορθώσεις και μικρής κλίμακας αλλαγές των εγκεκριμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1497/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 8273 Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1497/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 8242 Αναγνώριση του φυσικού πόρου "Πηγή Μεθάνων (Αι Πηγαί)" Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1500/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ.34452/ΦΝ 466 Ανάθεση αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Α/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 4609 Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.