Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4184/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/88484/1155 Τροποποίηση απόφασης παραχώρησης στη ΔΕΗ του δικαιώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4188/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 122137 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4194/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 112448 Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4205/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 7281 2η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13215/30-11-2017 (Β' 4285):...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 2/55475/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4206/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. 2/51092/0025 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τις Τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4207/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 11274/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4214/Β/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8809/Α325 Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 684/Δ/19.11.2019

  • 19/11/2019

Απόφ. Π.Δ.4-11-19 Τροποποίηση του από 20-10-1988 π.δ. «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Α/18.11.2019

  • 18/11/2019

Απόφ. 4638 Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.