Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4048/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 59766 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/6-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4021/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 107/09 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Πειραιά - Κατάργηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4021/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 107/08 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4021/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 107/19 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4038/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/83631/2047 Τροποποίηση της υπό στιοχεία οικ.170380/ 13-01-2016 (Β΄860) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3992/Β/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΔΣ 107/30 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (άρθρα 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3992/Β/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36186/1701 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4008/Β/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 102136 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4005/Β/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΔΝΣβ/ 51058 /ΦΝ 2.2.1 Ανάθεση αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/Α/15.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.