Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 119/Α/19.06.2020

  • 19/6/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4696 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/Α/19.06.2020

  • 19/6/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4697 Κύρωση της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2448/Β/19.06.2020

  • 19/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225 Έγκριση «Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/Δ/16.06.2020

  • 18/6/2020

Απόφ. 73860 Εν μέρει ανάκληση υπ΄αρ. 1739/11.11.1981 απόφασης αναδάσωσης απόφαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/Δ/16.06.2020

  • 18/6/2020

Απόφ. 78386 Μερική ανάκληση της υπ΄αρ. 102293/13-09-1934 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 324/Δ/16.06.2020

  • 18/6/2020

Απόφ. 73846 Εν μέρει ανάκληση της υπ΄αρ. απόφασης αναδάσωσης 1735/11.11.1981...

Περισσότερα

ΦΕΚ 325/Δ/16.06.2020

  • 18/6/2020

Απόφ. 1943 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 233,254 στρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2352/Β/16.06.2020

  • 17/6/2020

Απόφ. 56782 Έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2361/Β/16.06.2020

  • 17/6/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/53447/994 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/15474/ 339/11.2.2020 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2369/Β/16.06.2020

  • 17/6/2020

Απόφ. 57511 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τoν σεισμό της...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.