Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 38493 Χορήγηση πρόσθετης παράτασης ενός (1) έτους της προθεσμίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1590/Β/09.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 30595 Τροποποίηση και αντικατάσταση της 13022/19-04-2018 (ΦΕΚ 1377 Β’)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/Δ/09.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. Π.Δ. 21-03-19 Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1514/Β/07.05.2019

  • 8/5/2019

Απόφ. 12609 Φ.700.18 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1558/Β/08.05.2019

  • 8/5/2019

Απόφ. 441/2019 Διενέργεια δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019

  • 8/5/2019

Απόφ. 4610 Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Δ/07.05.2019

  • 7/5/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/579766/415241/7488/3041 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Δ/07.05.2019

  • 7/5/2019

Απόφ. 1772 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1470/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918 Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1470/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. 17314 /Δ9. 914 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/ 28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.