Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4118/Β/24.09.2020

  • 24/9/2020

Απόφ. 40834 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4080/Β/23.09.2020

  • 24/9/2020

Απόφ. 23 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29.5.2020 απόφασης Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4039/Β/21.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. 25279 ΕΞ 2020 Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.01.2015 απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 591/Δ/22.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/75145/3231 Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης και αδειών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 582/Δ/21.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. 103895 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 585/Δ/21.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. 6357 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 588/Δ/22.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. 103856 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 584/Δ/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. Π.Δ.21-8-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 584/Δ/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. Π.Δ.21-8-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4042/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / 6127/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.