Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3971/Β/30.08.2021

  • 30/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 557/Δ/26.08.2021

  • 27/8/2021

Απόφ. 37163 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 558/Δ/26.08.2021

  • 27/8/2021

Απόφ. 160051 Έγκριση αναοριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων: α) “Γκριμάδας”...

Περισσότερα

ΦΕΚ 559/Δ/26.08.2021

  • 27/8/2021

Απόφ. 37164 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 560/Δ/26.08.2021

  • 27/8/2021

Απόφ. Π.Δ. 25-8-21 Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3943/Β/26.08.2021

  • 27/8/2021

Απόφ. 219168 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3953/Β/26.08.2021

  • 27/8/2021

Απόφ. 1019/4/24-ιστ’ Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3951/Β/26.08.2021

  • 26/8/2021

Απόφ. Α. 1203 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 151/Α/26.08.2021

  • 26/8/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Αγία Παρασκευή, η»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 552/Δ/24.08.2021

  • 25/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71745/2974 Διαπίστωση της νομιμότητας των κτιρίων κατοικίας και των...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.