Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4311/Β/02.10.2020

  • 2/10/2020

Απόφ. 101814 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4241/Β/30.09.2020

  • 1/10/2020

Απόφ. 89579/3869 Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 κοινής απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 616/Δ/30.09.2020

  • 1/10/2020

Απόφ. Π.Δ.21-08-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 617/Δ/30.09.2020

  • 1/10/2020

Απόφ. Δ25 Φ.ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΝΤΟΣ/οικ/4284 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που απαιτούνται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Δ/30.09.2020

  • 1/10/2020

Απόφ. 42392 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 618/Δ/30.09.2020

  • 1/10/2020

Απόφ. 42398 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Α/29.09.2020

  • 29/9/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4728 Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4142/Β/28.09.2020

  • 28/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/90519/1086 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 611/Δ/28.09.2020

  • 28/9/2020

Απόφ. Π.Δ. 10-09-20 Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών τμημάτων των οικισμών Αλέξανδρος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4105/Β/24.09.2020

  • 25/9/2020

Απόφ. 6566 Εξάμηνη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για την έγκριση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.