Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 421/Δ/22.07.2020

  • 22/7/2020

Απόφ. 27611 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2986/Β/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 92491 Τροποποίηση Οργανισμού ΕσωτερικήςΥπηρεσίας Δήμου Ζακύνθου....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2995/Β/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 68466 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2999/Β/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 42999 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Σωματείου «ΣΥΜΠΡΑΞΗ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3016/Β/21.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 6991 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3021/Β/21.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 18844 ΕΞ 2020 Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 4057 Άρση της υπ' αρ. 4670/11-10-1985 (Δ' 660) απόφασης του Νομάρχη Χανίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 1336/19932 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 381/Δ/17.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 65640 Ανάκληση της υπ’ αρ. 1167/17-05-1993 (Δ΄ 601) απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 404/Δ/20.07.2020

  • 21/7/2020

Απόφ. 89813 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας και καθορισμός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.