Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 624/Δ/02.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/4051/Φ.270 Ένταξη των νέων υλοποιημένων (ως κατασκευάσθηκαν) και υπό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 627/Δ/02.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 42101 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 631/Δ/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 3912 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του κτιρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 639/Δ/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 689958 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 4364/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/Α/02.10.2020

  • 3/10/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4729 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4317/Β/02.10.2020

  • 3/10/2020

Απόφ. 97529/18-09-2020 «Εθνικό Πρόγραμμα» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 622/Δ/02.10.2020

  • 3/10/2020

Απόφ. Π.Δ.10-9-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 626/Δ/02.10.2020

  • 3/10/2020

Απόφ. 162189 Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, που είχε οριστικοποιηθεί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 628/Δ/02.10.2020

  • 3/10/2020

Απόφ. 42097 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.