Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 640/Δ/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 220014/4369 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 641/Δ/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 42390 Eπικύρωση έκθεσης, και διαγράμματος, για τη διόρθωση της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 643/Δ/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 72196/6860 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 644/Δ/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 42103 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4359/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 8463 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4362/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 108/15/17.09.2020 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4366/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 132581/4326 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4367/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651 Τροποποίηση της υπ΄ αρ.146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4382/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 386 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.