Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 648/Δ/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. 42394 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4378/Β/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 3348 1η τροποποίηση της απόφασης Ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4379/Β/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 109/8 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4391/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 108/12 Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4391/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 109/6 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάτμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4392/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/525174/16446/2139/161 Παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Κορυδαλλού της απαλλοτριωμένης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4405/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 3122.1-Τ29/64390/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4405/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 102021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 82373/3.8.2020 απόφασης του Υπουργού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 632/Δ/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 630245 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 364 του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 637/Δ/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ66/520016/47409/32808/3433/919 Αναγκαστική απαλλοτρίωση του οθωμανικού Τεμένους Μαχμούτ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.