Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4434/Β/07.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.10423/Α380 Διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/Α/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4734 Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Α/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Πράξη 40 της 30-9-2020 Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/Α/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Πράξη 41 της 30-9-2020 Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4412/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. 43205 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4419/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. 12276 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19506/25-10-2011 (Β’ 3022) απόφασης, όπως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4422/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. 233157 Συμπλήρωση της υπ’ αρ.59679/12.3.2020 διαπιστωτικής πράξης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4430/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. ΓΓΨΔΑΔ 198 Τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4431/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4432/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.