Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 161/ΑΑΠ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 1910 Έγκριση μείωσης απόστασης των κτιρίων από τον άξονα επαρχιακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3169/Β/01.08.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 177493/548 Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3176/Β/01.08.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. Δ.15/Δ’/οικ.42081/1093 Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 271/Δ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 3306 Καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 279/Δ/31.07.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 124109 Kαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην Θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 280/Δ/01.08.2018

  • 2/8/2018

Απόφ. 132247 Οριστικοποίηση Οριογραμμής Αιγιαλού - Διάνυσμα 8 - από «Όρμο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3117/Β/31.07.2018

  • 1/8/2018

Απόφ. 12785 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12040/9.7.2018 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3119/Β/31.07.2018

  • 1/8/2018

Απόφ. 12868 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3136/Β/31.07.2018

  • 1/8/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3147/Β/31.07.2018

  • 31/7/2018

Απόφ. ΠΟΛ. 1149 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

© 1997 - 2018 Domiki.gr All rights reserved.