Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4466/Β/09.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 5500 /Α325 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4735 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4447/Β/08.10.2020

  • 9/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739 Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4463/Β/09.10.2020

  • 9/10/2020

Απόφ. 1408/274009 Κατάταξη επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4415/Β/07.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 2133.3/62620/2020 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διενέργειας καινοφανούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4440/Β/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 101156 Χορήγηση παράτασης της παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4444/Β/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 15065 Τροποποίηση της υπ’ αρ.11541/3-7-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4446/Β/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 100989 Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερ.(ίί) της περ.ς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 651/Δ/07.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. 209290 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 655/Δ/08.10.2020

  • 8/10/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/190401/3958 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.