Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2760/Β/07.07.2020

  • 7/7/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 171563/131/21.02.2018 κοινής απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Α/03.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4702 Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2726/Β/03.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376 Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2747/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 15660 ΕΞ 2020 Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2748/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2748/Β/06.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 293 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/03.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 22598 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των ορίων αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 370/Δ/04.07.2020

  • 6/7/2020

Απόφ. 77987 Έγκριση της υπ’ αρ. 32/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 371/Δ/05.07.2020

  • 4/7/2020

Απόφ. Πράξη 29 της 30.6.2020 Υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2666/Β/01.07.2020

  • 3/7/2020

Απόφ. Δ4δ/οικ.21015 Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και μεταβίβαση δικαιώματος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.