Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 664/Δ/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 5073 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 5174/29.12.1998 (Δ΄ 7/1999) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 664/Δ/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 137141/3074 Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4531/Β/14.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 395 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4525/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723 Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4527/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9465/Α321 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4529/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. 43850 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4530/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. 105518/08-10-2020 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4485/Β/12.10.2020

  • 13/10/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10507/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4458/Β/09.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. 1276/272404 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου εντύπου γνωστοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4464/Β/09.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. 4713 1η Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.