Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4587/Β/16.10.2020

  • 16/10/2020

Απόφ. 8965 Καθορισμός τεχνικής επάρκειας της Διεύθυνσης Τεχνικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 659/Δ/14.10.2020

  • 16/10/2020

Απόφ. 169325 Εν μέρει ανάκληση της υπ’ αρ. 7182/475/ 25-02-2008 (Δ΄ 168) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 668/Δ/16.10.2020

  • 16/10/2020

Απόφ. 11480 Επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στις θέσεις “Απολλωνιάδα”...

Περισσότερα

ΦΕΚ 670/Δ/16.10.2020

  • 16/10/2020

Απόφ. 178242 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 σε εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 673/Δ/16.10.2020

  • 16/10/2020

Απόφ. Π.Δ.29-8-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 674/Δ/16.10.2020

  • 16/10/2020

Απόφ. Δ19/62139/Φ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4523/Β/14.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/96038/1145 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/ 65985/770/08-07-2020 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4539/Β/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 6593 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4555/Β/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. ΔΣ 110/7 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης (άρθρα 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 4556/Β/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 105752 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 956/08-01-2020 υπουργικής απόφασης «Περί...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.