Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4525/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723 Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4527/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9465/Α321 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4529/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. 43850 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4530/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. 105518/08-10-2020 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4485/Β/12.10.2020

  • 13/10/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10507/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4458/Β/09.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. 1276/272404 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου εντύπου γνωστοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4464/Β/09.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. 4713 1η Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4466/Β/09.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 5500 /Α325 Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020

  • 12/10/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4735 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4447/Β/08.10.2020

  • 9/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739 Προκήρυξη 2ου κύκλου της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.