Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4646/Β/21.10.2020

  • 21/10/2020

Απόφ. 106654 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4646/Β/21.10.2020

  • 21/10/2020

Απόφ. 2481/289147 Έγκριση κτηνιατρικών υγειονομικών όρων επιχειρήσεων παραγωγής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 681/Δ/21.10.2020

  • 21/10/2020

Απόφ. 126171 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 109716/2927/24-10-2007 απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Α/20.10.2020

  • 20/10/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4736 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4593/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6066 /Α325 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./2970/Α325/19.5.2020 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4591/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 107846 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4598/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 150114 Έγκριση παράτασης για την ολοκλήρωση της μελέτης Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4602/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5885/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4612/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284 Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 677/Δ/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/94428/4091 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.