Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 568/Δ/02.09.2021

  • 3/9/2021

Απόφ. 150066 Επανέγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3987/Β/30.08.2021

  • 31/8/2021

Απόφ. 311091 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3987/Β/30.08.2021

  • 31/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/75827/1079 Κατευθυντήριες αρχές για τη μέθοδο, τις παραδοχές και τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3988/Β/30.08.2021

  • 31/8/2021

Απόφ. 99545 ΕΞ 2021 Καθορισμός λεπτομερειών για την τήρηση των Μητρώων Κοινωφελών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3995/Β/30.08.2021

  • 31/8/2021

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 14647 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3961/Β/30.08.2021

  • 30/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/78654/257 Προκήρυξη της Δράσης «e-Astypalea». (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3992/Β/30.08.2021

  • 30/8/2021

Απόφ. 337 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3993/Β/30.08.2021

  • 30/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/79191/1604 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) της Π.Ε. Κέρκυρας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3993/Β/30.08.2021

  • 30/8/2021

Απόφ. 405371 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3979/Β/30.08.2021

  • 30/8/2021

Απόφ. 3122.1-Τ65/57763/2021 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: «Συμπληρωματικές...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.