Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5693/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/ 17.03.2020 «Καθορισμός ειδικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5693/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123573/3044 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 837/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/311207/6520 Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 839/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 154978 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 841/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 154975 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 842/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 154983 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5609/Β/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 230551 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5619/Β/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/4341 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.