Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4700/Β/23.10.2020

  • 23/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9467/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4634/Β/21.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 107743 Τροποποίηση της υπ’ αρ.27033/6-3-2020 (Β΄902) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4656/Β/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4657/Β/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 109313 Ρύθμιση θεμάτων απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4667/Β/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 13282 + 13183 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 680/Δ/21.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 242403/4844 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 204/Α/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4737 Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4656/Β/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4628/Β/21.10.2020

  • 21/10/2020

Απόφ. 120953 Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4642/Β/21.10.2020

  • 21/10/2020

Απόφ. 15875 Καθορισμός της μορφής και του τύπου του Σηματος GLAMPING και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.