Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 692/Δ/27.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 137180/3076 Τροποποίηση του παλιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 693/Δ/27.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. Π.Δ.6-10-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 694/Δ/27.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 453655/3585 Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων αστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4718/Β/26.10.2020

  • 26/10/2020

Απόφ. 4223 2η Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ.3523/24-9-2018 (Β΄...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4729/Β/26.10.2020

  • 26/10/2020

Απόφ. 107245/1217/Φ22 Έγκριση χορήγησης άδειας κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 687/Δ/23.10.2020

  • 26/10/2020

Απόφ. 14568 Άρση της αναδάσωσης, όπως αυτή κηρύχθηκε με την υπ΄αρ.2885/14-10-1991...

Περισσότερα

ΦΕΚ 691/Δ/26.10.2020

  • 26/10/2020

Απόφ. Π.Δ.5-8-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4707/Β/23.10.2020

  • 24/10/2020

Απόφ. 120726 ΕΞ 2020 Καθορισμός του ύψους του μισθώματος παραχώρησης αποκλειστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 686/Δ/23.10.2020

  • 23/10/2020

Απόφ. 47341/1230 Μερική Ανάκληση της υπ' αρ. 2932/6-11-2007 (Δ΄ 638) απόφασης Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4685/Β/23.10.2020

  • 23/10/2020

Απόφ. 47055/12338 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.