Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4734/Β/26.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. ΔΣ 111/9 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4742/Β/26.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 122051 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής σε πληγέντες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4742/Β/26.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 122050 ΕΞ 2020 Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4746/Β/27.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18145/Α36 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4753/Β/27.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 19759 /Α321 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4753/Β/27.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 3122.1-Τ54/70544/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 688/Δ/26.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 46240 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 689/Δ/26.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 231550/4626 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 1259 ως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 690/Δ/26.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 2424 Καθορισμός χρήσης γης για παραχώρηση της χρήσης δύο (2) ακινήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 692/Δ/27.10.2020

  • 27/10/2020

Απόφ. 137173/3075 Τροποποίηση του παλιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.