Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 47751 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 711/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 48794 Μερική ανάκληση - άρση της υπ’ αρ. 3649/13-9-1982 (Δ’ 346/1983) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 186645 Μερική ανάκληση, λόγω πραγματικής πλάνης περί τα πραγματικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 190492 Εν μέρει άρση της υπ’ αρ. 2279/21-10-1988 απόφασης αναδάσωσης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/590650/56716/38099/3952/1137 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4761/Β/29.10.2020

  • 29/10/2020

Απόφ. 16042+13731 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4772/Β/29.10.2020

  • 29/10/2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/70424/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4772/Β/29.10.2020

  • 29/10/2020

Απόφ. 3122.1-Τ40Α/70437/2020 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 697/Δ/29.10.2020

  • 29/10/2020

Απόφ. 4384 Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/Α/27.10.2020

  • 28/10/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4738 Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.