Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 713/Δ/02.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. 65715/2598 Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης συνολικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Α/04.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4744 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4826/Β/02.11.2020

  • 2/11/2020

Απόφ. 112/14/22.10.2020 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 714/Δ/02.11.2020

  • 2/11/2020

Απόφ. 79065 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Πορί» Μονεμβασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4804/Β/30.10.2020

  • 31/10/2020

Απόφ. Α.1241 Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4...

Περισσότερα

ΦΕΚ 704/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. ΔΔΥ: 2926 Καθορισμός αποδέκτη και ανώτατων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 704/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/570751/64453/4716/1427 Χαρακτηρισμός ως ιστορικών τόπων των οικισμών Λακκί και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 705/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 247515/4944 Τροποποίηση Ρ.Σ. Μεσσήνης στο Ο.Τ. 308 Συνοικίας Νέου Κόσμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 47751 Αναγνώριση τμήματος οδού ωςπροϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 47748 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.