Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 718/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 179061 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Αγ. Παρασκευή» Μονεμβασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 722/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 48239 Μερική ανάκληση και άρση της υπ’ αρ. 1708/31-3-1989 (Δ΄ 214) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 723/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560559/63299/4640/1407 Έγκριση της οριοθέτησης του χαρακτηρισμένου «ως τόπου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 192734 Άρση της υπ’ αρ. 1912/10-09-1977 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 195284 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1749/17-09-1990 απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 727/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 16523 Κήρυξη ως αναδασωτέων, των εκτάσεων Α εμβαδού 1.474.186,35 τ.μ.,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 729/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 15703 Κήρυξη ως αναδασωτέων, των εκτάσεων Α εμβαδού 1.042.807,31 τ.μ.,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 730/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 195286 Μερική ανάκληση των υπ’ αρ. (α) 5812/23-11-2007 (Δ’ 664) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4836/Β/04.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. 420 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4837/Β/04.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. Α. 1245 Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.