Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4856/Β/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/100310/2182 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4863/Β/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270 Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4869/Β/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 113789 Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4881/Β/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 125231 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΠ0000469ΕΞ 2017/ΧΠ517/23-03-2017 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 715/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 47747 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 716/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 47686 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1692/26-4-1982 απόφασης κήρυξης ως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560525/63292/4633/1414 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου κτηρίου επί της οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560539/63295/4636/1411 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου διώροφου κτηρίου (πρώην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560533/63294/4635/1412 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του Κλειστού Κολυμβητηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/142681/2812 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.